ชิล สแควร์ ทราเวล ผู้เชียวชาญในด้านการนำเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ
TR09 ทัวร์ตุรกี ดินแดนมหัศจรรย์ เที่ยวอิสตันบูล บูร์ซ่า ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังคาร่า ชมความงามเมืองเก่าโรมัน ศูนย์กลางความเจริญวัฒนธรรม 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน โดย Turkish Airlines
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ตุรกี, เที่ยวตุรกี, โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี, ทัวร์ตุรกีราคาถูก, ตุรกีราคาโปรโมชั่น, ตุรกี 29900
เดินทางโดย Turkish Airlines บินตรงลงตุรกี ไม่เหนื่อย!!!
เริ่มต้น: ช่วง 08-30 ก.ค. 60 (3 ช่วง)
(มีวันเข้าพรรษา)
29,900 บ.
ตะลุยตุรกี.. ดินแดนสองทวีป ชมความงามเมืองเก่าโรมันและศิลปะตะวันออก กรุงอิสตันบูลเมืองสำคัญ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล นอกจากจะเป็นศูนย์กลางความเจริญและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย และพระราชวังโดลมาบาเช่ แวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ไปชมมหัศจรรย์ความงามธรรมชาติแบบแปลกๆ ดินแดนมรดกโลกที่ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) คอนยาอดีตเมืองหลวงโบราณของชาวเติร์ก นับเป็นเมืองอารยธรรมโลกที่สำคัญ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเชียแผ่นดินโลกพระจันทร์และนครใต้ดิน เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย เอฟฟิซุสเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ มหาวิหารอาทิมิส, วิหารฮาเดรียน และโรงละครโบราณ คุ้มสุดๆ ในราคาเริ่มต้นเพียง 29,900 โดย Turkish Airlines >>จองเล้ยยย..<<

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก / รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ฮิปโปโดรม / มัสยิดสุลต่านอาห์เมต หรือสุเหร่าสีน้ำเงิน / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / พระราชวังทอปกาปึ / พระราชวังโดลมาบาห์เช / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / Ramada Encore Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เมืองบูร์ซาร์ / สุเหร่าสีเขียว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์ / เมืองอิซเมียร์ / รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Armis Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / บ้านพระแม่มารี / เมืองโบราณเอฟฟิซุส / ห้องสมุดของเซลซุส / วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน / โรงละครเอฟฟิซุส / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ศูนย์ผลิตเสื้อหน้งคุณภาพสูง / เมืองปามุคคาเล่ / ปราสาทปุยฝ้าย / รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Tripolis Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เมืองคอนย่า / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เมืองคัปปาโดเกีย / นครใต้ดินไคมัคลี / พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย / รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / โชว์ระบำหน้าท้อง / Gold Yildirim Hotel
วันที่ 6: นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เมืองคัปปาโดเกีย / โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค / เมืองอังคาร่า / ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz / รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Turist Hotel
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / กรุงอิสตันบูล / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ตลาด สไปซ์ มาร์เกต / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก
วันที่ 8: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
17 มื้อ 5 คืน

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
ตารางเที่ยว
มีการเข้าชมทั้งหมด: 3627 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

Turkish Airlines (TK)  

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 04 ก.ค.60)
08-15 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
29,900.- TK เต็ม
22-29 ก.ค. 29,900.- TK เต็ม
23-30 ก.ค. 29,900.- TK เต็ม

ตารางบิน
Turkish Airlines (TK) เวลาบินขาไป 21:35 - 04:00 BKK - IST TK 65
เวลาบินขากลับ 01:25 - 14:25 IST - BKK TK 68

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (18:00 )
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* 21:35 ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 65

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก / รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ฮิปโปโดรม / มัสยิดสุลต่านอาห์เมต หรือสุเหร่าสีน้ำเงิน / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก (04:00 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล อตาเติร์ก, Istanbul Atatürk Airport
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เติมพลังยามเช้า นำทุกท่านอิ่มอร่อยไปกับอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ฮิปโปโดรม
ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง
ฮิปโปโดรม ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
มัสยิดสุลต่านอาห์เมต หรือสุเหร่าสีน้ำเงิน
จากนั้นนำท่านข้ามถนนเล็กๆ เพื่อเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ
มัสยิดสุลต่านอาห์เมต หรือสุเหร่าสีน้ำเงิน ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกว้างมุ่งหน้าสู่โบราณสถาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
จากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ำหลังคา 336 ต้น
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / พระราชวังทอปกาปึ / พระราชวังโดลมาบาห์เช (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังทอปกาปึ
จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย
พระราชวังทอปกาปึ ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
พระราชวังโดลมาบาห์เช
นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใดๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
พระราชวังโดลมาบาห์เช ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / Ramada Encore Hotel (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารท้องถิ่นของชาวตุรกี ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Ramada Encore Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Ramada Encore Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เมืองบูร์ซาร์ / สุเหร่าสีเขียว (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองบูร์ซาร์
จากนั้นนำท่านออกออกเดินทางสู่ เมืองบูร์ซาร์ (ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี ห่างจากชายฝั่งทะเลมาร์มะราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 21 กม. เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1326 ถึง 1365
เมืองบูร์ซาร์, Bursa
สุเหร่าสีเขียว
นำท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้เป็นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยังมีที่บรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี
สุเหร่าสีเขียว

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์ / เมืองอิซเมียร์ (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์
นำท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย
ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์, Bursa Silk Market
เมืองอิซเมียร์
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง)
เมืองอิซเมียร์, Izmir

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Armis Hotel (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
Ramada Encore Hotel 4*
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Armis Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Armis Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / บ้านพระแม่มารี / เมืองโบราณเอฟฟิซุส / ห้องสมุดของเซลซุส / วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน / โรงละครเอฟฟิซุส (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บ้านพระแม่มารี
เดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่งนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่
บ้านพระแม่มารี ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะผ่านขุนเขา ปศุสัตว์ ต้นมะกอก ตลอดสองข้างทาง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
ห้องสมุดของเซลซุส
อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือห้องสมุดของเซลซุส เป็นอาคารสองชั้น สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดยกงสุล ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา สร้างเพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่ เซลซัส โพเลเมียนุส ผู้เป็นพ่อ และนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์ หลุมฝังศพของท่านอยู่ใต้ห้องสมุดแห่งนี้ด้วย ภายในมีห้องอ่านหนังสือและช่องเก็บม้วนหนังสือ ถึง 12,000 ม้วน ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ด้านข้างห้องสมุดเป็นประตูของออกุสตุส ที่เปิดไปสู่ตลาดประจำเมือง
* อยู่ในบริเวณเมืองโบราณเอฟฟิซุส
ห้องสมุดของเซลซุส ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
อาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก
* อยู่ในบริเวณเมืองโบราณเอฟฟิซุส
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน, Temple of Hadrian
โรงละครเอฟฟิซุส
จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุสคือ โรงละคร ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ
* อยู่ในบริเวณเมืองโบราณเอฟฟิซุส
โรงละครเอฟฟิซุส ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ศูนย์ผลิตเสื้อหน้งคุณภาพสูง / เมืองปามุคคาเล่ / ปราสาทปุยฝ้าย (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศูนย์ผลิตเสื้อหน้งคุณภาพสูง
แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง ชมแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ หลังจากจมแฟชั่นโชว์จบให้ท่านอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ทัวร์ตุรกีราคาถูก
เมืองปามุคคาเล่
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (ระยะทางประมาณ 420 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) คำว่า ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกี หมายถึง ปราสาทปุยฝ้าย Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท
เมืองปามุคคาเล่ ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
ปราสาทปุยฝ้าย
นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คำว่า ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกี หมายถึงปราสาทปุยฝ้าย Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขาคาลดากึ ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
ปราสาทปุยฝ้าย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Tripolis Hotel (วันที่4)
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
Ramada Encore Hotel 4*
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Tripolis Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Tripolis Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เมืองคอนย่า (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองคอนย่า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45 ชั่วโมง) ในอดีตซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี
เมืองคอนย่า ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เมืองคัปปาโดเกีย / นครใต้ดินไคมัคลี / พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองคัปปาโดเกีย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนที่ใดในโลกมีความสวยงามเหมือนหนึ่งเมืองในเทพนิยาย
เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
นครใต้ดินไคมัคลี
จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
นครใต้ดินไคมัคลี ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย
จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นตำรับพรมเปอร์เซียของโลก
พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย, Persian Carpet Museum

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / โชว์ระบำหน้าท้อง / Gold Yildirim Hotel (วันที่5)
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
Ramada Encore Hotel 4*
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โชว์ระบำหน้าท้อง
จากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
โชว์ระบำหน้าท้อง, Belly Dance Show
Gold Yildirim Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Gold Yildirim Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Gold Yildirim Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงเช้า: นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (วันที่6)
นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย
เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน (ท่านใดที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณ Lobby)
* ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ท่านใดที่สนใจ สามารถชำระค่าขึ้นบอลลูนเพิ่มเติมได้ ประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ (ในกรณีชำระด้วยเงินสด) และ 210 ดอลล่าสหรัฐ (ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต)
นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เมืองคัปปาโดเกีย / โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค / เมืองอังคาร่า / ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz (วันที่6)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองคัปปาโดเกีย
นำท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค
แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค
เมืองอังคาร่า
ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศตุรกี กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง)
กรุงอังคาร่า, Ankara
ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz
ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ซึ่งเป็นปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่มีไม่กี่ประเทศในโลก
ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Turist Hotel (วันที่6)
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
Ramada Encore Hotel 4*
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Turist Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Turist Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Turist Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / กรุงอิสตันบูล / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ตลาด สไปซ์ มาร์เกต (วันที่7)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงอิสตันบูล
เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง)
กรุงอิสตันบูล ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
Cruise Along the Bosphorus,​ ช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาด สไปซ์ มาร์เกต
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาด สไปซ์ มาร์เกต หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
ตลาด สไปซ์ มาร์เกต, Spice Market

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (วันที่7)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารจีน ลิ้มลองอาหารสไตล์ผสมผสมสานระหว่างเจ้าของท้องถิ่นกับจีน นั่งเป็นโตีะละ 7-8 ท่าน อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายชนิดที่ท่านอาจไม่เคยลอง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก (วันที่7)
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก (22:30 )
จดจำ และอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล อตาเติร์ก, Istanbul Atatürk Airport
* 01:25 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 65

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่8)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (14:25 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก และไม่สามารถสะสมไมล์ได้
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ  98,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 18 พ.ค. 2560) **

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 2. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 3. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 4. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)      

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ โดยสายการบิน Turkish Airlines
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8. น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) *ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี ขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3 USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2 USD / ท่าน / วัน) คิด 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน) คิด 7 วัน รวมเท่ากับ  21 USD
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่งภายใน 2 วันหลังทำการจอง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้..
  • ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
 2. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 25 คน 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
  • ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 5. ตั๋วเครื่องบินนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำ refund ได้ ทุกกรณี
 6. ตั๋วเครื่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้
 7. เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin / Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง Triple Room ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพัก และรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจลสเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง
 • ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
TR09 ทัวร์ตุรกี ดินแดนมหัศจรรย์ เที่ยวอิสตันบูล บูร์ซ่า ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังคาร่า ชมความงามเมืองเก่าโรมัน ศูนย์กลางความเจริญวัฒนธรรม 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน โดย Turkish Airlines
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ตุรกี, เที่ยวตุรกี, โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี, ทัวร์ตุรกีราคาถูก, ตุรกีราคาโปรโมชั่น, ตุรกี 29900
เดินทางโดย Turkish Airlines บินตรงลงตุรกี ไม่เหนื่อย!!!
เริ่มต้น: ช่วง 08-30 ก.ค. 60 (3 ช่วง)
(มีวันเข้าพรรษา)
29,900 บ.
ตะลุยตุรกี.. ดินแดนสองทวีป ชมความงามเมืองเก่าโรมันและศิลปะตะวันออก กรุงอิสตันบูลเมืองสำคัญ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล นอกจากจะเป็นศูนย์กลางความเจริญและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย และพระราชวังโดลมาบาเช่ แวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ไปชมมหัศจรรย์ความงามธรรมชาติแบบแปลกๆ ดินแดนมรดกโลกที่ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) คอนยาอดีตเมืองหลวงโบราณของชาวเติร์ก นับเป็นเมืองอารยธรรมโลกที่สำคัญ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเชียแผ่นดินโลกพระจันทร์และนครใต้ดิน เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย เอฟฟิซุสเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ มหาวิหารอาทิมิส, วิหารฮาเดรียน และโรงละครโบราณ คุ้มสุดๆ ในราคาเริ่มต้นเพียง 29,900 โดย Turkish Airlines >>จองเล้ยยย..<<

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3628 ครั้งผู้ชมขณะนี้: 1 คน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก / รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ฮิปโปโดรม / มัสยิดสุลต่านอาห์เมต หรือสุเหร่าสีน้ำเงิน / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / พระราชวังทอปกาปึ / พระราชวังโดลมาบาห์เช / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / Ramada Encore Hotel วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เมืองบูร์ซาร์ / สุเหร่าสีเขียว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์ / เมืองอิซเมียร์ / รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Armis Hotel วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / บ้านพระแม่มารี / เมืองโบราณเอฟฟิซุส / ห้องสมุดของเซลซุส / วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน / โรงละครเอฟฟิซุส / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ศูนย์ผลิตเสื้อหน้งคุณภาพสูง / เมืองปามุคคาเล่ / ปราสาทปุยฝ้าย / รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Tripolis Hotel วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เมืองคอนย่า / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เมืองคัปปาโดเกีย / นครใต้ดินไคมัคลี / พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย / รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / โชว์ระบำหน้าท้อง / Gold Yildirim Hotel วันที่ 6: นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เมืองคัปปาโดเกีย / โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค / เมืองอังคาร่า / ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz / รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Turist Hotel วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / กรุงอิสตันบูล / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ตลาด สไปซ์ มาร์เกต / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก วันที่ 8: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
17 มื้อ 5 คืน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)
Turkish Airlines (TK)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 04 ก.ค.60)
08-15 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
29,900.- TK เต็ม
22-29 ก.ค. 29,900.- TK เต็ม
23-30 ก.ค. 29,900.- TK เต็ม
ตารางบิน
Turkish Airlines (TK) เวลาบินขาไป 21:35 - 04:00 BKK - IST TK 65
เวลาบินขากลับ 01:25 - 14:25 IST - BKK TK 68

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (18:00 )
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* 21:35 ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 65

วันที่ 2
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก / รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ฮิปโปโดรม / มัสยิดสุลต่านอาห์เมต หรือสุเหร่าสีน้ำเงิน / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก (04:00 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล อตาเติร์ก, Istanbul Atatürk Airport
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เติมพลังยามเช้า นำทุกท่านอิ่มอร่อยไปกับอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ฮิปโปโดรม
ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง
ฮิปโปโดรม ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
มัสยิดสุลต่านอาห์เมต หรือสุเหร่าสีน้ำเงิน
จากนั้นนำท่านข้ามถนนเล็กๆ เพื่อเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ
มัสยิดสุลต่านอาห์เมต หรือสุเหร่าสีน้ำเงิน ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกว้างมุ่งหน้าสู่โบราณสถาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
จากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ำหลังคา 336 ต้น
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / พระราชวังทอปกาปึ / พระราชวังโดลมาบาห์เช (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังทอปกาปึ
จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย
พระราชวังทอปกาปึ ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
พระราชวังโดลมาบาห์เช
นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใดๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
พระราชวังโดลมาบาห์เช ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / Ramada Encore Hotel (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารท้องถิ่นของชาวตุรกี ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Ramada Encore Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Ramada Encore Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เมืองบูร์ซาร์ / สุเหร่าสีเขียว (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองบูร์ซาร์
จากนั้นนำท่านออกออกเดินทางสู่ เมืองบูร์ซาร์ (ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี ห่างจากชายฝั่งทะเลมาร์มะราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 21 กม. เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1326 ถึง 1365
เมืองบูร์ซาร์, Bursa
สุเหร่าสีเขียว
นำท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้เป็นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยังมีที่บรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี
สุเหร่าสีเขียว

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์ / เมืองอิซเมียร์ (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์
นำท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย
ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์, Bursa Silk Market
เมืองอิซเมียร์
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง)
เมืองอิซเมียร์, Izmir

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Armis Hotel (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
Ramada Encore Hotel 4*
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Armis Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Armis Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

วันที่ 4
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / บ้านพระแม่มารี / เมืองโบราณเอฟฟิซุส / ห้องสมุดของเซลซุส / วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน / โรงละครเอฟฟิซุส (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บ้านพระแม่มารี
เดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่งนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่
บ้านพระแม่มารี ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะผ่านขุนเขา ปศุสัตว์ ต้นมะกอก ตลอดสองข้างทาง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
ห้องสมุดของเซลซุส
อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือห้องสมุดของเซลซุส เป็นอาคารสองชั้น สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดยกงสุล ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา สร้างเพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่ เซลซัส โพเลเมียนุส ผู้เป็นพ่อ และนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์ หลุมฝังศพของท่านอยู่ใต้ห้องสมุดแห่งนี้ด้วย ภายในมีห้องอ่านหนังสือและช่องเก็บม้วนหนังสือ ถึง 12,000 ม้วน ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ด้านข้างห้องสมุดเป็นประตูของออกุสตุส ที่เปิดไปสู่ตลาดประจำเมือง
* อยู่ในบริเวณเมืองโบราณเอฟฟิซุส
ห้องสมุดของเซลซุส ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
อาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก
* อยู่ในบริเวณเมืองโบราณเอฟฟิซุส
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน, Temple of Hadrian
โรงละครเอฟฟิซุส
จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุสคือ โรงละคร ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ
* อยู่ในบริเวณเมืองโบราณเอฟฟิซุส
โรงละครเอฟฟิซุส ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ศูนย์ผลิตเสื้อหน้งคุณภาพสูง / เมืองปามุคคาเล่ / ปราสาทปุยฝ้าย (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศูนย์ผลิตเสื้อหน้งคุณภาพสูง
แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง ชมแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ หลังจากจมแฟชั่นโชว์จบให้ท่านอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ทัวร์ตุรกีราคาถูก
เมืองปามุคคาเล่
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (ระยะทางประมาณ 420 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) คำว่า ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกี หมายถึง ปราสาทปุยฝ้าย Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท
เมืองปามุคคาเล่ ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
ปราสาทปุยฝ้าย
นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คำว่า ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกี หมายถึงปราสาทปุยฝ้าย Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขาคาลดากึ ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
ปราสาทปุยฝ้าย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Tripolis Hotel (วันที่4)
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
Ramada Encore Hotel 4*
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Tripolis Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Tripolis Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

วันที่ 5
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เมืองคอนย่า (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองคอนย่า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45 ชั่วโมง) ในอดีตซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี
เมืองคอนย่า ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เมืองคัปปาโดเกีย / นครใต้ดินไคมัคลี / พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองคัปปาโดเกีย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนที่ใดในโลกมีความสวยงามเหมือนหนึ่งเมืองในเทพนิยาย
เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
นครใต้ดินไคมัคลี
จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
นครใต้ดินไคมัคลี ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย
จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นตำรับพรมเปอร์เซียของโลก
พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย, Persian Carpet Museum

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / โชว์ระบำหน้าท้อง / Gold Yildirim Hotel (วันที่5)
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
Ramada Encore Hotel 4*
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โชว์ระบำหน้าท้อง
จากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
โชว์ระบำหน้าท้อง, Belly Dance Show
Gold Yildirim Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Gold Yildirim Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Gold Yildirim Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

วันที่ 6
ช่วงเช้า: นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (วันที่6)
นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย
เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน (ท่านใดที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณ Lobby)
* ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ท่านใดที่สนใจ สามารถชำระค่าขึ้นบอลลูนเพิ่มเติมได้ ประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ (ในกรณีชำระด้วยเงินสด) และ 210 ดอลล่าสหรัฐ (ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต)
นั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เมืองคัปปาโดเกีย / โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค / เมืองอังคาร่า / ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz (วันที่6)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองคัปปาโดเกีย
นำท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค
แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค
เมืองอังคาร่า
ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศตุรกี กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง)
กรุงอังคาร่า, Ankara
ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz
ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ซึ่งเป็นปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่มีไม่กี่ประเทศในโลก
ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม / Turist Hotel (วันที่6)
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิ่มหนำสำราญไปกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
Ramada Encore Hotel 4*
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Turist Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Turist Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Turist Hotel ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี

วันที่ 7
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / กรุงอิสตันบูล / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ตลาด สไปซ์ มาร์เกต (วันที่7)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารแบบอเมริกันผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองตุรกี ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิ่มเอมก่อนออกเดินทาง
บุฟเฟต์, อาหารเช้า, อาหารตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงอิสตันบูล
เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง)
กรุงอิสตันบูล ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
Cruise Along the Bosphorus,​ ช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาด สไปซ์ มาร์เกต
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาด สไปซ์ มาร์เกต หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
ตลาด สไปซ์ มาร์เกต, Spice Market

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (วันที่7)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารจีน ลิ้มลองอาหารสไตล์ผสมผสมสานระหว่างเจ้าของท้องถิ่นกับจีน นั่งเป็นโตีะละ 7-8 ท่าน อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายชนิดที่ท่านอาจไม่เคยลอง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก (วันที่7)
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล อตาเติร์ก (22:30 )
จดจำ และอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล อตาเติร์ก, Istanbul Atatürk Airport
* 01:25 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 65

วันที่ 8
ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่8)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (14:25 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก และไม่สามารถสะสมไมล์ได้
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ  98,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 18 พ.ค. 2560) **

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 2. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 3. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 4. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)      

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ โดยสายการบิน Turkish Airlines
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8. น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) *ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี ขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3 USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2 USD / ท่าน / วัน) คิด 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน) คิด 7 วัน รวมเท่ากับ  21 USD
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่งภายใน 2 วันหลังทำการจอง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้..
  • ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
 2. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 25 คน 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
  • ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 5. ตั๋วเครื่องบินนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำ refund ได้ ทุกกรณี
 6. ตั๋วเครื่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้
 7. เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin / Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง Triple Room ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพัก และรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจลสเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง
 • ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
ทัวร์ตุรกีสุด HOT
ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
บินหรู + ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราส...(กดเพื่ออ่านต่อ)
10-18 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
30,999.- เหลือ 9 ที่
24 ก.พ.-04 มี.ค.
(วันมาฆบูชา)
30,999.- เหลือ 4 ที่
10-18 มี.ค. 30,999.- เหลือ 9 ที่
9 วัน 6 คืน
20 มื้อ 6 คืน
ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
บินตรง ระดับ 5 ดาว มาตรฐานตุรกี
เริ่มเพียง 39,900.- นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เท...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-09 ก.พ. 39,900.- ว่าง
16-23 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
39,900.- ว่าง
02-09 มี.ค. 39,900.- ว่าง
09-16 มี.ค. 39,900.- ว่าง
8 วัน 5 คืน
16 มื้อ 5 คืน
ทัวร์ตุรกี, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ตุรกี
พักหรู นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว ทั้งหมด 5 คืน
นำท่านเยือนดินแดนที่น่าสัมผัส กรุงอิสตันบูล นำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ย้อนความหลัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) / ชมปามุ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
27 ม.ค.-03 ก.พ. 29,999.- ว่าง
03-10 ก.พ. 29,999.- ว่าง
24 ก.พ.-03 มี.ค.
(วันมาฆบูชา)
29,999.- เหลือ 7 ที่
10-17 มี.ค. 29,999.- ว่าง
07-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
33,999.- ว่าง
8 วัน 5 คืน
15 มื้อ 5 คืน
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2017 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th