ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) AU03 ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น หมู่บ้านเหมืองทอง ชมพาเหรดแพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

เมนูพิเศษ!! อิ่มอร่อยกับกุ้งล็อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
เยือนหมู่บ้านเหมืองทอง เข้าชมเมืองเมลเบิร์น กระท่อมกัปตันคุ๊ก เที่ยวสวนฟิตซอย ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป พร้อมเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้นให้อิสระช้อปปิ้ง บนเส้นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยน โร้ท

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / เมืองบัลลารัต (Ballarat) / หมู่บ้านเหมืองทอง (Sovereign Hill) / เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) / ร้านสินค้าพื้นเมือง / ย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต DOCKLANDS / ตลาด ควีน วิคตอเรีย (Queen Victoria Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมือง Dandenongs / สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์) / สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองจีลอง (Geelong) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เกรทโอเชี่ยน โร้ท / เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) / อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น / กระท่อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOKS COTTAGE) / โบสถ์เซนต์แพททริค / FEDERATION SQUARE / ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
8 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,083 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 6,900.-

Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 05 มิ.ย.62)

ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 00:30 - 12:05 BKK - MEL TG465
เวลาบินขากลับ 15:15 - 21:45 MEL - BKK TG466

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(21:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 00.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG465 ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)
วันที่ 2
ช่วงบ่าย
(12:05) ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ตั้งอยู่ที่เมืองทัลลามารีน ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นท่าอากาศยานหลักอันดับสองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมลเบิร์น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ตั้งอยู่ที่เมืองทัลลามารีน ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นท่าอากาศยานหลักอันดับสองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมลเบิร์น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองบัลลารัต (Ballarat)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาลารัต (Ballarat) เมืองที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Yarrowee ในพื้นที่ Central Highlands ของรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลีย เมืองนี้มีประชากร 101,588 คน ในแง่ของประชากร Ballarat เป็นเมืองทางบกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลีย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาลารัต (Ballarat) เมืองที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Yarrowee ในพื้นที่ Central Highlands ของรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลีย เมืองนี้มีประชากร 101,588 คน ในแง่ของประชากร Ballarat เป็นเมืองทางบกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลีย
หมู่บ้านเหมืองทอง (Sovereign Hill)
เดินทางสู่ หมู่บ้านเหมืองทอง SOVEREIGN HILL ให้ท่านได้ชมเมืองยุคเหมืองทองเก่า ซึ่งยังคงสภาพหมู่บ้านในยุคเก่าไว้ ให้ท่านได้ลองสัมผัสการร่อนทอง หรือลงไปชมเหมืองทองที่อยู่ใต้ดินที่เซอร์เวอร์เรนส์ ฮิลส์ ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษา สภาพบ้านเมืองไว้ดั่งยุค 1850 โดยไม่มีเปลี่ยนแปลง อีกทั้งผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองยังคงแต่งตัวและทำงานตามร้านค้า ในยุคเหมืองทองซึ่งยามที่คุณ ไปเยือนจะเหมือนกับย้อนยุคเข้าไปในโลกเ (อ่านต่อ)
เดินทางสู่ หมู่บ้านเหมืองทอง SOVEREIGN HILL ให้ท่านได้ชมเมืองยุคเหมืองทองเก่า ซึ่งยังคงสภาพหมู่บ้านในยุคเก่าไว้ ให้ท่านได้ลองสัมผัสการร่อนทอง หรือลงไปชมเหมืองทองที่อยู่ใต้ดินที่เซอร์เวอร์เรนส์ ฮิลส์ ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษา สภาพบ้านเมืองไว้ดั่งยุค 1850 โดยไม่มีเปลี่ยนแปลง อีกทั้งผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองยังคงแต่งตัวและทำงานตามร้านค้า ในยุคเหมืองทองซึ่งยามที่คุณ ไปเยือนจะเหมือนกับย้อนยุคเข้าไปในโลกเก่าทันที และที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองบัลลารัตในยุคโบราณได้อย่างดีที่สุด
เมืองเมลเบิร์น (Melbourne)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และทั้งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มัดใจนักเดินทางจากทั่วโลก เนื่องจากเมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City เพราะเมื่อมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมด เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่อากาศดี ไร้มลพิษ และด้วยตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำยาร์รา จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับพัก (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และทั้งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มัดใจนักเดินทางจากทั่วโลก เนื่องจากเมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City เพราะเมื่อมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมด เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่อากาศดี ไร้มลพิษ และด้วยตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำยาร์รา จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนและท่องเที่ยว
ร้านสินค้าพื้นเมือง
แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก เช่น ตุ๊กตาจิงโจ้ โคอาล่า พวงกุญแจ พรมขนแกะ หรือโอปอ ที่เป็นอัญมณีที่หายากและมีชื่อเสียงของออสเตรเลีย
แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก เช่น ตุ๊กตาจิงโจ้ โคอาล่า พวงกุญแจ พรมขนแกะ หรือโอปอ ที่เป็นอัญมณีที่หายากและมีชื่อเสียงของออสเตรเลีย
ย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต DOCKLANDS
อกจากนี้นำท่านชมย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต DOCKLANDS เป็นย่านที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ต่อจากศูนย์กลางธุรกิจของ เมื องเมลเบิร์น และขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรับประทานอาหารและแหล่งบันเทิงชั้นเยี่ยมของเมลเบิร์น มีทั้งวิวริมอ่าวที่งดงาม มีลานด้านหน้ากว้างใหญ่ มีท่าเรือที่มีประวัติยาวนาน และยังมีสวนทางทะเลที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วย
อกจากนี้นำท่านชมย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต DOCKLANDS เป็นย่านที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ต่อจากศูนย์กลางธุรกิจของ เมื องเมลเบิร์น และขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรับประทานอาหารและแหล่งบันเทิงชั้นเยี่ยมของเมลเบิร์น มีทั้งวิวริมอ่าวที่งดงาม มีลานด้านหน้ากว้างใหญ่ มีท่าเรือที่มีประวัติยาวนาน และยังมีสวนทางทะเลที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วย
ตลาด ควีน วิคตอเรีย (Queen Victoria Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาด ควีน วิคตอเรีย (Queen Victoria Market) เป็นตลาดเก่าแก่ที่สุด และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเมลเบิร์น ตลาดแห่งนี้กว้างใหญ่มาก มีทั้งอาหารสด ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ ของที่ระลึก ร้านกาแฟสวยๆ ลานกิจกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาด ควีน วิคตอเรีย (Queen Victoria Market) เป็นตลาดเก่าแก่ที่สุด และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเมลเบิร์น ตลาดแห่งนี้กว้างใหญ่มาก มีทั้งอาหารสด ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ ของที่ระลึก ร้านกาแฟสวยๆ ลานกิจกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมือง Dandenongs
นำท่านเดินทางสู่เมือง Dandenongs เทือกเขาแดนที่รู้จักกันเพียง 35 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเมลเบิร์น ถูกปกคลุมด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ Mountains Ash Trees (พืชดอกที่สูงที่สุดในโลก) น้ำตก เนินเขา และหุบเขาสูงชัน ให้ชวนหลงใหลเหมือนดินแดนในเทพนิยาย
นำท่านเดินทางสู่เมือง Dandenongs เทือกเขาแดนที่รู้จักกันเพียง 35 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเมลเบิร์น ถูกปกคลุมด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ Mountains Ash Trees (พืชดอกที่สูงที่สุดในโลก) น้ำตก เนินเขา และหุบเขาสูงชัน ให้ชวนหลงใหลเหมือนดินแดนในเทพนิยาย
สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
นำท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุ (อ่านต่อ)
นำท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)
อิ่มหนำสำราญไปกับมื้อกลางวัน อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับมื้อกลางวัน อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป
นำท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเดินทางข้ามมายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสัตว์มีทั้งวัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุร (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเดินทางข้ามมายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสัตว์มีทั้งวัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิป ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เชิญพบกับความอัฒจรรย์ บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวินทุกๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร กับเมนูสุดพิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร กับเมนูสุดพิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองจีลอง (Geelong)
นำท่านออกเดินทางผ่าน เมืองจีลอง เป็นเมืองที่ติดทะเลหน้าอ่าวที่งดงาม บรรยากาศในเมืองค่อนข้างเงียบสงบ อยู่ค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์น และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม
นำท่านออกเดินทางผ่าน เมืองจีลอง เป็นเมืองที่ติดทะเลหน้าอ่าวที่งดงาม บรรยากาศในเมืองค่อนข้างเงียบสงบ อยู่ค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์น และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* (อาหารพื้นเมือง)
เกรทโอเชี่ยน โร้ท
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร้ท เส้นทางสายโรแมนติค ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมาย ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม (อ่านต่อ)
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร้ท เส้นทางสายโรแมนติค ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมาย ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกัน
* สำหรับท่านที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชม THE TWELVE APOSTLES (ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการจองซึ่งราคาเฮลิคอปเตอร์จะไม่รวมกับค่าโปรแกรมทัวร์)
เมืองเมลเบิร์น (Melbourne)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และทั้งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มัดใจนักเดินทางจากทั่วโลก เนื่องจากเมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City เพราะเมื่อมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมด เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่อากาศดี ไร้มลพิษ และด้วยตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำยาร์รา จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับพัก (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และทั้งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มัดใจนักเดินทางจากทั่วโลก เนื่องจากเมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City เพราะเมื่อมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมด เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่อากาศดี ไร้มลพิษ และด้วยตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำยาร์รา จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนและท่องเที่ยว
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองเมลเบิร์น (Melbourne)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และทั้งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มัดใจนักเดินทางจากทั่วโลก เนื่องจากเมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City เพราะเมื่อมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมด เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่อากาศดี ไร้มลพิษ และด้วยตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำยาร์รา จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับพัก (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และทั้งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มัดใจนักเดินทางจากทั่วโลก เนื่องจากเมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City เพราะเมื่อมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมด เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่อากาศดี ไร้มลพิษ และด้วยตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำยาร์รา จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนและท่องเที่ยว
อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น
นำท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซึ่งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้คือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ (อ่านต่อ)
นำท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซึ่งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้คือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี
กระท่อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOKS COTTAGE)
จากนั้นนำท่านเข้า นำท่านเข้าชม กระท่อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOKS COTTAGE) กระท่อมนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก เป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้เป็นบ้านของกัปตันคุ๊กต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซื้อมาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลำเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นำมาตั้งไว้ที่สวนฟิตซอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นเ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเข้า นำท่านเข้าชม กระท่อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOKS COTTAGE) กระท่อมนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก เป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้เป็นบ้านของกัปตันคุ๊กต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซื้อมาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลำเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นำมาตั้งไว้ที่สวนฟิตซอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นเกรียติแก่ กัปตันคุ๊กที่มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็นของดั้งเดิม บางอย่างก็เป็นของที่ทำเลียนแบบขึ้นมาใหม่
โบสถ์เซนต์แพททริค
ผ่านชม โบสถ์เซนต์แพททริค เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งตระหง่านสวยงาม และโอ่อ่าเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ. 1858 จนถึงตอนนี้มีอายุเกือบ 150 ปีแล้ว ถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคที่สวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แล้วเสร็จ ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS (อ่านต่อ)
ผ่านชม โบสถ์เซนต์แพททริค เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งตระหง่านสวยงาม และโอ่อ่าเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ. 1858 จนถึงตอนนี้มีอายุเกือบ 150 ปีแล้ว ถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคที่สวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แล้วเสร็จ ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
FEDERATION SQUARE
เดินเล่นช้อปปิ้งย่าน เฟดเดอเรชั่น สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลางเมือง เมลเบิร์น เป็นจุดเชื่อม ศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ำยาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พัก และมีลานเปิดกว้างสำหรับเป็นที่สาธารณะเฟดเดอเรชั่นแสควร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่ก็ตั้ง­อยู่ที่ เฟดเดอเรชั่น แสควร์แห่งนี้จากนั้นให้ท่ (อ่านต่อ)
เดินเล่นช้อปปิ้งย่าน เฟดเดอเรชั่น สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลางเมือง เมลเบิร์น เป็นจุดเชื่อม ศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ำยาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พัก และมีลานเปิดกว้างสำหรับเป็นที่สาธารณะเฟดเดอเรชั่นแสควร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่ก็ตั้ง­อยู่ที่ เฟดเดอเรชั่น แสควร์แห่งนี้จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งสำหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็น DAVID JONE และ MYER ที่ตั้งอยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นครีม , เครื่องสำอาง กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก อยู่บริเวณนี้
ช่วงบ่าย
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 15.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG466
ช่วงค่ำ
(21:45) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 • ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ
 • ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
 • กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา
 • โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ
 • ราคาไม่รวมตั๋ว คือ ราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเที่ยวบินภายในประเทศ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 4. ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 7. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก  ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport 
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า (In 06 AUD Out 06 AUD per Luggage)
 6. ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
 7. ทิปไกด์  (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
 8. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 9. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 10. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน 

 1. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 35 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 
 2. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 50 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 3. กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ (รวมถึงช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 5. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน

 1. กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 50 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 5. กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และมัดจำทั้งหมด

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าก่อน 21 วันทำการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ) ***

เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น  ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

** กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกำหนด **

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย

***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***

1. สำหรับบุคคลทั่วไป

 • พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย) 
 • รูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
 • กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ) ใบมรณะบัตร 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) 
 • หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น!!!  ถ้าให้สำเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย    
 • กรณีทำธุรกิจส่วนตัว(แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              
 • กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอ

 • หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ 
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) 
 • กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้) 
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)  
 • ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา
 • กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด  และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด 
 • หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

4. สำหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี 

 • ต้องซื้อใบประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนั้นสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพื่อนำไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดเท่านั้น

5. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน 
 • ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 3. บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทู งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 5. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา