ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) EU127 ทัวร์ยุโรป 2 ประเทศ เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาสูงจุงฟราว 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

ทัวร์ยุโรป 2 ประเทศ เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาสูงจุงฟราว 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
บินตรง เยอรมนี-ออกสวิสฯ โดย Thai Airways พร้อมสะสมไมล์ได้ถึง 50%
เที่ยวยุโรปสบายๆ 2 ประเทศ เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน บินตรงเข้าเยอรมนี-ออกสวิสฯ โดย Thai Airways พร้อมสะสมไมล์ได้ถึง 50% แฟรงก์เฟิร์ตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรป เที่ยวจัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำ ผ่านชมเมืองบ็อบพาร์ต เมืองไฮเดลเบิร์ก โรเธนเบิร์กเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เมืองมิวนิค ชมพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก ลินเดอร์ฮอฟวังเล็กกลางหุบเขากลาสวังก์ทาล สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล ฟุสเซ่น ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ ต้นแบบจำลองปราสาทแห่งวอล์ทดิสนีย์ ชมความสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจกับน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป "น้ำตกไรน์" ลูเซิร์นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น ชมสะพานไม้ชาเปลข้ามแม่น้ำรอยซ์ สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองเล็กๆ น่ารักกรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟสายจุงฟราวบาห์เนน ขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ได้รับการขนานนามว่า Top of Europe ชมถ้ำน้ำแข็ง สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ ได้ที่อินเทอร์ลาเก้น

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt International Airport) / เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) / จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) / เมืองเซนต์กอร์ (Sankt Goar) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River) / เมืองบ็อบพาร์ต (Boppard) / เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) / ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย / NH Hirschberg Heidelberg
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg) / ศาลาว่าการเมืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg Town Hall) / จัตุรัสกลางเมืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg Market Platz) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / เมืองมิวนิค (Munich) / พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / Holiday Inn Munich
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / โชว์รูม บีเอ็มดับบลิว เวลท์ (BMW Welt) / ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof Palace) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) / เมืองฟุสเซ่น (Fussen) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / Euro Park Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) / เมืองทิทิเซ่ (Titisee) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Best Western Hotel Hofgut Sternen
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) / เมืองซุก (Zug) / ย่านเมืองเก่าซุก (Zug Old Town) / โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St. Oswald’s Church) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / เมืองลูเซิร์น (Lucerne) / อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) หรือ เลอเวนเดงก์มัล (Lowendenkmal) / สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / Ibis Styles Luzern
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) / นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา (Railways of the Jungfrau Region) / ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau Mountain) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) / เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) / เมืองลูเซิร์น (Lucerne) / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / Ibis Styles Hotel
วันที่ 8: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเท่น (Zurich Kloten International Airport)
วันที่ 9: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
16 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 6 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,012 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี **

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (Schengen Visa) 4,000 บาท

ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอซ์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
อียิปต์
เคนยา
คาซัคสถาน
ยูเครน
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th