ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) EU128 เที่ยวยุโรปสุดคุ้ม!! 5 ประเทศ ฝรั่งเศส-เบลเยียม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

เที่ยวยุโรปสุดคุ้ม!! 5 ประเทศ ฝรั่งเศส-เบลเยียม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
บินตรง ฝรั่งเศส-ออกสวิสฯ โดย Thai Airways พร้อมสะสมไมล์ได้ถึง 50%
เที่ยวยุโรปสุดคุ้ม!! 5 ประเทศ บินตรง เข้าฝรั่งเศส-ออกสวิสฯ โดย Thai Airways พร้อมสะสมไมล์ได้ถึง 50% เก็บภาพความประทับใจกับหอไอเฟลสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส พร้อมชมประตูชัยนโปเลียน ไม่พลาด!! ช้อปปิ้งย่านดังถนนฌ็องเซลิเซ่ และห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต ชมความวิจิตรงดงามตระการตาของพระราชวังแวร์ซายส์ เบลเยี่ยม แวะถ่ายรูปกับอะโตเมียม ประติมากรรมขนาดใหญ่ ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการรวมตัวของยุโรป ชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพิส กรองด์ ปลาซจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป บรูจส์เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม สมญานามว่า "เวนิสแห่งยุโรปเหนือ" อัมสเตอร์ดัม ล่องแม่น้ำอัมสเทลชมเมือง เมืองโคโลญจน์ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหาร โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมือง แฟรงก์เฟิร์ตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรป เมืองที่สุดแสนโรแมนติกไฮเดลเบิร์ก ชมปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง เมืองทิทิเซ่ ตื่นตาตื่นใจ ไปกับน้ำตกไรน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองซุก เมืองลูเซิร์นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมือง แวะถ่ายรูปกับ ชมสะพานไม้ชาเปลซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle International Airport) / จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero Square) / หอไอเฟล (Eiffel Tower) / ประตูชัยนโปเลียน หรือ ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ (Arc de Triomphe) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) / ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Mercure Paris Velizy Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) / La Vallee Village Outlet / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / เมืองบรัสเซลล์ (Brussels) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / Ramada Brussels Woluwe
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อะโตเมียม (Atomium) / แมเนเกน พิส (Manneken Pis) / จัตุรัสแกรนด์ เพลส (Grand Place) หรือกรองด์ ปลาซ (Grote Markt) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / เมืองบรูจส์ (Bruges) หรือ เมืองบรูกก์ (Brugge) / มาร์เก็ต สแควร์ เมืองบรูจส์ (Bruges Market Square) / เมืองรอตเทอดาม (Rottedam) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / NH Atlanta Rotterdam Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) / ล่องแม่น้ำอัมสเทลชมเมืองอัมสเตอร์ดัม (Cruising Amstel River) / โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamond & Gem Factory) / จัตุรัสแดม หรือ ดัม สแควร์ (Dam Square) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / เมืองโคโลญจน์ (Cologne) / มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral หรือ Kölner Dom) / เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Mercure Hotel Frankfurt City Messe
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) / เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) / ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย / เมืองทิทิเซ่ (Titisee) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Best Western Hotel Hofgut Sternen
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) / เมืองซุก (Zug) / ย่านเมืองเก่าซุก (Zug Old Town) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / เมืองลูเซิร์น (Lucerne) / อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) หรือ เลอเวนเดงก์มัล (Lowendenkmal) / สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Ibis Styles Luzern
วันที่ 8: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเท่น (Zurich Kloten International Airport)
วันที่ 9: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
16 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 6 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,008 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี **

อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (Schengen Visa) 4,000 บาท

ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอซ์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
อียิปต์
เคนยา
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th