ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) EU134 ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) - ฝรั่งเศส เที่ยวเวนิสเมืองแห่งสายน้ำ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นหอไอเฟลชมวิวรอบเมือง 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) - ฝรั่งเศส เที่ยวเวนิสเมืองแห่งสายน้ำ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นหอไอเฟลชมวิวรอบเมือง 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways
นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส
• กรุงโรมเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน • นครรัฐวาติกัน ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของกรุงโรม • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ปิซ่า ชมจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในชื่อ “จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า” • เที่ยวเวนิสเมืองแห่งสายน้ำ • นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ทานอาหารบนยอดเขาพร้อมมวิวแบบพาโนราม่า • นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส • ที่สุดของความวิจิตร “พระราชวังแวร์ซาย” มรดกโลกแห่งกรุงปารีส • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ • ขึ้นหอไอเฟลชมวิวรอบเมือง • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโรม เลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Leonardo da Vinci–Fiumicino International Airport) / กรุงโรม (Rome) / นครรัฐวาติกัน (Vatican) / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือ มหาวิหารนักบุญเปโตร (Basilica of Saint Peter) / (ผ่านชม) จัตุรัสเวเนเซีย (Piazza Venezia) / ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) / โรมันฟอรัม (Roman Forum) / สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) / มหาวิหารแพนธีออน (Pantheon) / ย่านบันไดสเปน (Spanish Steps or Piazza di Spagna) / เมืองปราโต้ (Prato) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Wall Art Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองปิซ่า (Pisa) / จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า (Compo Dei Miracoli) / หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองเวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) / จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) หรือ จัตุรัสเซนต์มาร์ค (Saint Mark Square) / โบสถ์ซานมาร์โค (Basilica di San Marco) หรือ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (Saint Mark’s Basilica) / อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ เกาะเวนิส / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Delfino Ambasciatori Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองมิลาน (Milan) / มหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Cathedral) / แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / City Oberland Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) / นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา (Railways of the Jungfrau Region) / ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau Mountain) / ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา / นั่งรถไฟจากสถานีไคลน์ไชเด็ค (Kleine scheidegg) สู่ สถานีเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) / เมืองดิจอง (Dijon) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Ibis Dijon Hotel
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่ มหานครปารีส / มหานครปารีส (Paris) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) / ล่องเรือแม่น้ำแซนด์ (Seine River Cruise) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Best Western Hotel CDG Airport
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / หอไอเฟล (Eiffel Tower) / พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) / จัตุรัสคองคอร์ด (Place Dela Concorde) / ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) / จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero Square) / ประตูชัยนโปเลียน หรือ ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ (Arc de Triomphe) / ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) - ปารีส / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Best Western Hotel CDG Airport
วันที่ 8: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle International Airport)
วันที่ 9: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
15 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 6 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,019 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี **

(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอซ์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
อียิปต์
เคนยา
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th