ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) EU152 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมนี-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี ชมปราสาทเทพนิยาย เยือนหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ตามรอยคีตกวีชื่อก้องโลก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Lufthansa Airline และ Austrian Airlines

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมนี-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี ชมปราสาทเทพนิยาย เยือนหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ตามรอยคีตกวีชื่อก้องโลก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Lufthansa Airline และ Austrian Airlines
เที่ยวสุดคุ้ม!! เดินทางไม่เหนื่อย!! เข้าเยอรมนี-ออกออสเตรีย
• ชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ • อิ่มอร่อยมื้อพิเศษ!! กับเมนูขาหมูเยอรมัน • เมืองซาลส์เบิร์ก ชมสวนมิราเบล ตามรอยคีตกวีชื่อก้องโลก • ฮัลล์สตัทหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยริมทะเลสาบ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี • ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ • กรุงปรากเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด • มหาวิหารเซนต์วิตัส หนึ่งในมหาวิหารที่สำคัญ และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมเมืองบูดาเปสต์

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ (Munich International Airport) / เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) / รับประทานอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) / ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) / เมืองมิวนิค (Munich) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZIMUT Hotel Munich
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองซาลส์เบิร์ก (Salzburg) / สวนมิราเบล (Mirabell Gardens) / (ชมด้านนอก) บ้านเลขที่ 9 หรือ พิพิธภัณฑ์โมซาร์ท เกบูร์ตสเฮาส์ (Mozart Birthplace) / จัตุรัสโมซาร์ท (Mozartplatz or Mozart Square) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) / เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ (Ceske Budejovice) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Spa Hotel Vita
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) / ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) / กรุงปราก (Prague) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Hotel Duo
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) / มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) / จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร เมสโต (Stara Mesto Square) / อนุสาวรีย์ยัน ฮุส (Jan Hus Memorial) / หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Hotel Duo
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / กรุงบราติสลาวา (Bratislava) / ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) / มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St Stephen’s Basilica) / จัตุรัสวีรบุรุษ ฮีโร่ สแควร์ (Heroes’ Square) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Mercure Budapest Buda
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ป้อมปราการชาวประมง (Fisherman Bastion) / อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่น (St. Stephen Monument) / (ผ่านชม) สะพานเชนบริดจ์ (Chain Bridge) / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube River) ชมเมืองบูดาเปสต์ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndorf Outlet) / กรุงเวียนนา (Vienna) / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Kavalier Hotel
วันที่ 8: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) / (ผ่านชม) ถนนสายวงแหวน หรือ ถนนริงสตราสเซ่ (Ringstrasse), โรงละครโอเปร่า (Opera House), อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) / สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค (Stadtpark) / อนุสาวรีย์ โยฮันน์ ซเตราส์ (Johann Strauss) / ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) / มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นแห่งเวียนนา (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) / ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport)
วันที่ 9: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
17 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 6 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,169 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี **

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)


Lufthansa Airline (LH)
เวลาบินขาไป23:50 - 08:10BKK - FRALH773
เวลาบินต่อเครื่อง08:10 - 07:15FRA - MUCLH094

Austrian Airlines (OS)
เวลาบินขากลับ23:20 - 14:20VIE - BKKOS025

** อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (Schengen Visa) 4,000 บาท **

ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเกาะเชจู
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอซ์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
อียิปต์
เคนยา
คาซัคสถาน
ยูเครน
โครเอเชีย
ภูฏาน
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
กดโทร
ทักเฟสบุค
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา
ไลน์หาเรา