ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) GE25 ทัวร์จอร์เจีย นั่งรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ล่องเรือยางชมธรรมชาติ เยือนพิพิธภัณฑ์สตาลิน เข้าชมถ้ำเก่าแก่อุพลิสชิเค่ 8วัน6คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

ซุปตาร์…ล่องเรือหารัก
- บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง - นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ล่องเรือยางชมธรรมชาติที่ มาร์ทวีลี แคนยอน - แวะถ่ายรูป ณ สวนบอร์โจมี - ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น - พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ (Tbilisi International Airport) / เมืองกอรี (Gori) / พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Musuem of Stalin) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / ถ้ำอุพลิซิเค (Uplistsikhe Cave Town) / เมืองคูไตซี(KUTAISI) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กุมิทซาวิ (Kumistavi) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / มาร์ทวีลี แคนยอน (Martvili Canyon) / เมืองบอร์โจมี (Borjomi) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / BARJOMI PALACE HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Akhaltsikhe / เมืองบอร์โจมี (Borjomi) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / สวนบอร์โจมี (Borjomi City Park) / เมืองทบิลิซิ (Tbilisi) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / TBILISI PARK HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) / วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) / วิหารจวารี (Jvari Monastery) / ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) / เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) / เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) / เมืองสเตปันสมิตา (Stepantsminda) / นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) / เมืองทบิลิซิ (Tbilisi) / TBILISI PARK HOTEL
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระตลอดวัน / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / TBILISI PARK HOTEL
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Velistsikhe Villages / เมืองทบิลิซิ (Tbilisi) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / วิหารบอดี (Bodbe Monastery) / เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / TBILISI PARK HOTEL
วันที่ 8: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ (Tbilisi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
15 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 6 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,096 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 7,500.-

AirAsia X (XJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63)

ตารางบิน
AirAsia X (XJ) เวลาบินขาไป 03:00 - 11:45 DMK - TBS XJ008
เวลาบินขากลับ 09:45 - 20:30 TBS - DMK XJ009

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(23:50) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
* 03.00 น. ออกเกดินทางสู่ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชม. 45 นาที บริการอาหารและน้ำดื่ม 2 มื้อทุกที่นั่ง
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(11:45) ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ (Tbilisi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ (Tbilisi International Airport) ประเทศจอร์เจีย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ (Tbilisi International Airport) ประเทศจอร์เจีย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองกอรี (Gori)
นำท่านเดินทางสู่ กอรี (Gori) เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ กอรี (Gori) เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Musuem of Stalin)
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ถ้ำอุพลิซิเค (Uplistsikhe Cave Town)
นำท่านชม ถ้ำอุพลิซิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำที่เก่าแก่ของจอร์เจีย สันนิษฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานกว่า3,000 ปี หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องซอกหลืบไปจนถึงห้อง โถงใหญ่มากมาย เคยเป็นที่ตั้งของนครเก่าแก่บนแนวเทือกเขาหินทราย มีเนื้อที่รวมกว่า 50 ไร่ แม้เคยได้รับความเสียหายไปหลายจุดจากแผ่นดินไหว แต่ก็ยังคงเห็นโครงสร้างหลักๆ ได้อยู่ ถ้ำอุพลิซิเคนี้ได้รับการขึ (อ่านต่อ)
นำท่านชม ถ้ำอุพลิซิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำที่เก่าแก่ของจอร์เจีย สันนิษฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานกว่า3,000 ปี หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องซอกหลืบไปจนถึงห้อง โถงใหญ่มากมาย เคยเป็นที่ตั้งของนครเก่าแก่บนแนวเทือกเขาหินทราย มีเนื้อที่รวมกว่า 50 ไร่ แม้เคยได้รับความเสียหายไปหลายจุดจากแผ่นดินไหว แต่ก็ยังคงเห็นโครงสร้างหลักๆ ได้อยู่ ถ้ำอุพลิซิเคนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกไป เมื่อปี ค.ศ. 2007
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองคูไตซี(KUTAISI)
พาท่านย้อนกลับไปเมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณนั่นเอง
พาท่านย้อนกลับไปเมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณนั่นเอง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กุมิทซาวิ (Kumistavi)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กุมิทซาวิ (Kumistavi) ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ในจอร์เจีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำ โพรมีธีอุส(Prometheus Cave) เข้าชมถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริตศักราช 1984 พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ความงามภายในถ้ำ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กุมิทซาวิ (Kumistavi) ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ในจอร์เจีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำ โพรมีธีอุส(Prometheus Cave) เข้าชมถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริตศักราช 1984 พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ความงามภายในถ้ำ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
มาร์ทวีลี แคนยอน (Martvili Canyon)
จากนั้นนำทุกท่านสู่ มาร์ทวีลี แคนยอน (Martvili Canyon) เป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจีย ตั้งอยู่ในภูมิภาค Megrelia ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเล็ก ๆ ของ Martvili แม่น้ำ Abashi ที่ไหลมานานหลายล้านปีสร้างช่องเขาลึก 40 เมตรและยาว 2,400 เมตร พิเศษ!! นำท่านล่องเรือยาง ผ่านช่องแคบหุบเขาและลำธารที่ใสสะอาด
จากนั้นนำทุกท่านสู่ มาร์ทวีลี แคนยอน (Martvili Canyon) เป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจีย ตั้งอยู่ในภูมิภาค Megrelia ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเล็ก ๆ ของ Martvili แม่น้ำ Abashi ที่ไหลมานานหลายล้านปีสร้างช่องเขาลึก 40 เมตรและยาว 2,400 เมตร พิเศษ!! นำท่านล่องเรือยาง ผ่านช่องแคบหุบเขาและลำธารที่ใสสะอาด
* **การล่องเรือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**
เมืองบอร์โจมี (Borjomi)
นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) (ใช้เวลา 2 ช.ม) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีต ชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ แวะช้อปปิ (อ่านต่อ)
นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) (ใช้เวลา 2 ช.ม) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีต ชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ แวะช้อปปิ้งให้ท่านได้ลองชิมน้ำแร่หลากหลายยี่ห้อ และสามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้ที่นี่
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
BARJOMI PALACE HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BARJOMI PALACE HOTEL @ BARJOMI DAYS 4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BARJOMI PALACE HOTEL @ BARJOMI DAYS 4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Akhaltsikhe
หรือเดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้น าท่านเข้าชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึ้นเมื่ อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวก าแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็นประทับของเจ้าชาย Jak (อ่านต่อ)
หรือเดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้น าท่านเข้าชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึ้นเมื่ อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวก าแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็นประทับของเจ้าชาย Jakhely ภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนี้ก็ได้ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงท าให้ป้อมแห่งนี้ ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่ อปี2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนี้ ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
เมืองบอร์โจมี (Borjomi)
นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) (ใช้เวลา 2 ช.ม) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีต ชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ แวะช้อปปิ (อ่านต่อ)
นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) (ใช้เวลา 2 ช.ม) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีต ชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ แวะช้อปปิ้งให้ท่านได้ลองชิมน้ำแร่หลากหลายยี่ห้อ และสามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้ที่นี่
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
สวนบอร์โจมี (Borjomi City Park)
จากนั้น นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลาย อุทยานแห่งนี้มีน้ำพุกำมะถันดั้งเดิมซึ่งบรรจุน้ำแร่ Borjomi หลังจาก บริษัท บรรจุขวดย้ายสถานที่ผลิตไปที่อื่นในเมืองแล้วก็บริจาคที่ดินอุทยานให้กับเมือง ที่นี้นอกจากสวนแล้วยังมีทั้งสวนสนุกสำหรับเด็กเล็ก และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม หรือท่านสนใจขึ้นกระเช้าไปชมวิวบนยอดเขาก (อ่านต่อ)
จากนั้น นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลาย อุทยานแห่งนี้มีน้ำพุกำมะถันดั้งเดิมซึ่งบรรจุน้ำแร่ Borjomi หลังจาก บริษัท บรรจุขวดย้ายสถานที่ผลิตไปที่อื่นในเมืองแล้วก็บริจาคที่ดินอุทยานให้กับเมือง ที่นี้นอกจากสวนแล้วยังมีทั้งสวนสนุกสำหรับเด็กเล็ก และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม หรือท่านสนใจขึ้นกระเช้าไปชมวิวบนยอดเขาก็ได้
* (ราคาทัวร์จะไม่ได้รวมค่าขึ้นกระเช้า ค่าใช้จ่าย 5 ลารี่ต่อเที่ยว)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองทบิลิซิ (Tbilisi)
ทบิลีซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย และก็ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย ทบิลีซีมีประชากรประมาณ 1,473,551 คน ประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมายพร้อมกับมีทำเลที่ดีในการปกครองทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงในที่สุด
ทบิลีซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย และก็ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย ทบิลีซีมีประชากรประมาณ 1,473,551 คน ประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมายพร้อมกับมีทำเลที่ดีในการปกครองทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงในที่สุด
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
TBILISI PARK HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) เมืองที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นเมืองที่มีโบราณสถานมากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ.1994
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) เมืองที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นเมืองที่มีโบราณสถานมากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ.1994
วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral)
นำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และทำให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 แ (อ่านต่อ)
นำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และทำให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
วิหารจวารี (Jvari Monastery)
นำท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี
นำท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี
ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress)
นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่ (อ่านต่อ)
นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship)
จากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อั (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus)
นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus)เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย
นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus)เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย
เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda)
นำท่านเดินทางสู่ คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็น สเตปันสมินดา (Stepantsminda) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
นำท่านเดินทางสู่ คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็น สเตปันสมินดา (Stepantsminda) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
เมืองสเตปันสมิตา (Stepantsminda)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสเตปันสมิตา (Stepantsminda) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่าคัสเบกิ (Kazbegi) เพิ่งถูกเปลี่ยนใหม่ในปี 2006 แต่ผู้คนก็ยังนิยมเรียกกันว่า “คัสเบกิ” อยู่เพราะติดปากกว่า เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสเตปันสมิตา (Stepantsminda) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่าคัสเบกิ (Kazbegi) เพิ่งถูกเปลี่ยนใหม่ในปี 2006 แต่ผู้คนก็ยังนิยมเรียกกันว่า “คัสเบกิ” อยู่เพราะติดปากกว่า เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย
นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church)
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2,170 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจอร์เจีย จากตัวโบสถ์ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม พร้อมด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส จึงทำให้สถ (อ่านต่อ)
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2,170 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจอร์เจีย จากตัวโบสถ์ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม พร้อมด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกันอย่างมากมาย
* (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม หากมีหิมะปิดกั้นถนน โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
เมืองทบิลิซิ (Tbilisi)
ทบิลีซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย และก็ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย ทบิลีซีมีประชากรประมาณ 1,473,551 คน ประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมายพร้อมกับมีทำเลที่ดีในการปกครองทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงในที่สุด
ทบิลีซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย และก็ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย ทบิลีซีมีประชากรประมาณ 1,473,551 คน ประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมายพร้อมกับมีทำเลที่ดีในการปกครองทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงในที่สุด
ช่วงค่ำ
TBILISI PARK HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระตลอดวัน
อิสระตลอดวัน ณ เมือง ทบิลิซี่
อิสระตลอดวัน ณ เมือง ทบิลิซี่
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
TBILISI PARK HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 7
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Velistsikhe Villages
มู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไวน์ให้ทุกท่านได้ ทดลองชิมไวน์ ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็นแหล่งการเนิดไวน์และผลิตไวน์ มาอย่างนอ้ ย 8,000 ปี พาทุกท่านชม ไร่ไวน์ Khareba ซึ่งเป็นที่ที่ผลิตไวน์ในวิธีดั้งเดิมเพื่อที่จะรักษาประเพณีการผลิตไวน์ที่เป็นเอกลัษณ์ของประเทศจอร์เจียรวมกับการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ได้ไวน์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยที่นี่จะมีพันธุ์องุ่นพื้นเมืองอย่าง Saperavi, Ojaleshi, Otskhanuri S (อ่านต่อ)
มู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไวน์ให้ทุกท่านได้ ทดลองชิมไวน์ ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็นแหล่งการเนิดไวน์และผลิตไวน์ มาอย่างนอ้ ย 8,000 ปี พาทุกท่านชม ไร่ไวน์ Khareba ซึ่งเป็นที่ที่ผลิตไวน์ในวิธีดั้งเดิมเพื่อที่จะรักษาประเพณีการผลิตไวน์ที่เป็นเอกลัษณ์ของประเทศจอร์เจียรวมกับการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ได้ไวน์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยที่นี่จะมีพันธุ์องุ่นพื้นเมืองอย่าง Saperavi, Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi ฯลฯ
เมืองทบิลิซิ (Tbilisi)
ทบิลีซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย และก็ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย ทบิลีซีมีประชากรประมาณ 1,473,551 คน ประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมายพร้อมกับมีทำเลที่ดีในการปกครองทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงในที่สุด
ทบิลีซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย และก็ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย ทบิลีซีมีประชากรประมาณ 1,473,551 คน ประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมายพร้อมกับมีทำเลที่ดีในการปกครองทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงในที่สุด
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
วิหารบอดี (Bodbe Monastery)
วิหารบอดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ เมืองซินากี้ (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการ สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแห่งนี้มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ
วิหารบอดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ เมืองซินากี้ (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการ สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแห่งนี้มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ
เมืองไซห์นากี (Sighnaghi)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี Sighnaghi (ระยะทาง 37 ก.ม/ใช้เวลา40 นาที) เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก” ตั้งอยู่บนทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำเลซานิ Alazani กลางหุบเขาคอเคซัส ที่เมืองนี้สร้างที่ประกอบพิธีแต่งงานจะเปิดตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถทำการแต่งงาน หรือจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโอการแห่งกษัตริย์ KakhetiErekle II มาถึงแล้วต้องชมกำแพงเมืองโบรา (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี Sighnaghi (ระยะทาง 37 ก.ม/ใช้เวลา40 นาที) เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก” ตั้งอยู่บนทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำเลซานิ Alazani กลางหุบเขาคอเคซัส ที่เมืองนี้สร้างที่ประกอบพิธีแต่งงานจะเปิดตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถทำการแต่งงาน หรือจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโอการแห่งกษัตริย์ KakhetiErekle II มาถึงแล้วต้องชมกำแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในเมืองและซื้อของฝากกลับบ้าน ที่เมืองนี้มีชื่อเสียงด้านการทำไร่องุ่นซึ่งมีกำลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
TBILISI PARK HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 8
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อเช้าอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ (Tbilisi International Airport)
ได้เวลาอันสมควร จดจำ และอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจอร์เจีย และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำ และอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจอร์เจีย และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 09.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ009 (บินตรง) บริการอาหารและน้ำดื่ม 2 มื้อทุกที่นั่ง
ช่วงค่ำ
(20:30) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น้ำหนัก 25 กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย สำหรับหนังสือเดินทางอื่นๆที่ไม่ใช่ของไทย 100 USD
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 25 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 2400 บาท/ท่าน/ทริป) ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจการบริการที่ท่านได้รับ

 

เดินทางขึ้นต่ำ 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :

 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน *ในกรณีมีการตัดกรุ๊ปไม่เต็มกรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง*
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ :

 • สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของจอร์เจีย หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน
 • การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจอร์เจีย สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา