ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) ISWC001 ทัวร์ไอซ์แลนด์ พรีเมียม ล่าแสงเหนือ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล เที่ยวหาดทรายดำ ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล ล่องเรือชมวาฬ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Finnair (AY)

***ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี ***
- วงล้อทองคำ.. เส้นทางธรรมชาติมรดกโลก - ชมน้ำตกกุลล์ฟอสส์ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ - ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิลชมธารน้ำแข็งเมียร์ดาลส์โจกูล - เที่ยวอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล - เก็บภาพความประทับใจ ณ ชายหาดน้ำแข็ง หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach - เที่ยวเซลล์ฟอสส์ เมืองสวยริมชายฝั่ง สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม - พิเศษสุด! ล่าแสงเหนือโดยไกด์ผู้ชำนาญ - สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่! ล่องเรือชมวาฬ - เที่ยวภูเขาคีร์กจูเฟล หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ - สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน - ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์รูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก!

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-แวนต้า (Helsinki-Vantaa International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) / เส้นทางวงล้อทองคำ (Golden Circle) / น้ำพุร้อนกีเซอร์ (Geysir Hot Springs) / น้ำตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfoss) / อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) / รอยเลื่อนซิลฟรา (Silfra Fissure) / ทะเลสาบธิงวัลลาวาทน์ (Pingvallavatn Lake) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / น้ำตกสโคคาร์ฟอสส์ (Skogafoss) / ภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajokull) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / STRACTA HOTEL / ชมความงามของแสงเหนือยามค่ำคืน
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เขตอุทยานแห่งชาติสกัฟตาเฟลล์ (Skaftafell National Park) / ชายหาดน้ำแข็ง (Ice Beach or Diamond Beach) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เรย์นิสตรังการ์ (Reynisdrangar) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / STRACTA HOTEL / ชมความงามของแสงเหนือยามค่ำคืน
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ธารน้ำแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Myrdalsjokull Glacier) / สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ! กับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ (SeljalandsFoss) / เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / REYKJAVIK LIGHTS HOTEL / ตามล่าแสงเหนือ (Aurora Borealis)
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ล่องชมวาฬ (Reykjavik Whale Watching) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ภูเขาเคิร์กจูเฟลล์ (Kirkjufell) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / บลู ลากูน (Blue Lagoon) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja) / ถนนคนเดิน (Walking Street) / อาคารพาร์ลาน (Perlan) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-แวนต้า (Helsinki-Vantaa International Airport)
วันที่ 8: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
15 มื้อ 5 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,106 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

*** สายการบินฟินน์แอร์ จำกัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 26,900.-
อายุ 2 ถึง 12 ปี ชำระเพิ่ม 4,000.-

Finn Air (AY)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ม.ค.63)

ตารางบิน
Finn Air (AY)
(ขาไป)
เวลาบินขาไป 23:05 - 05:20 BKK - HEL AY144
เวลาบินต่อเครื่อง 07:45 - 09:35 HEL - KEF AY991
Finn Air (AY)
(ขากลับ)
เวลาบินต่อเครื่อง 10:25 - 15:55 KEF - HEL AY992
เวลาบินขากลับ 16:50 - 07:25 HEL - BKK AY141

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(20:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 23:05 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน Finnair (AY) เที่ยวบินที่ AY144
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(05:20) ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-แวนต้า (Helsinki-Vantaa International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-แวนต้า สาธารณรัฐฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-แวนต้า สาธารณรัฐฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 07:45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค โดยสายการบิน Finnair (AY) เที่ยวบินที่ AY991
(09:35) ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก (Keflavik International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 7 ชั่วโมง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 7 ชั่วโมง)
เส้นทางวงล้อทองคำ (Golden Circle)
นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางวงล้อทองคำ (Golden Circle) เส้นทางธรรมชาติมรดกโลก ซึ่งประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ น้ำตก และน้ำพุร้อน เพราะที่นี่คืออาณาบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไวกิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางวงล้อทองคำ (Golden Circle) เส้นทางธรรมชาติมรดกโลก ซึ่งประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ น้ำตก และน้ำพุร้อน เพราะที่นี่คืออาณาบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไวกิ้ง
น้ำพุร้อนกีเซอร์ (Geysir Hot Springs)
นำท่านชม น้ำพุร้อนกีเซอร์ (Geysir Hot Springs) ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที น้ำพุร้อนที่ปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอน้ำออกมา มีความสูงถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที กีเซอร์เกิดจากลักษณะเฉพาะทางอุธกธรณีวิทยา ซึ่งสามารถพบได้เพียงไม่กี่แห่งในโลก จึงจัดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก นับว่าเป็นอีกหนึ่งในความสวยงามทางธรรมช (อ่านต่อ)
นำท่านชม น้ำพุร้อนกีเซอร์ (Geysir Hot Springs) ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที น้ำพุร้อนที่ปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอน้ำออกมา มีความสูงถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที กีเซอร์เกิดจากลักษณะเฉพาะทางอุธกธรณีวิทยา ซึ่งสามารถพบได้เพียงไม่กี่แห่งในโลก จึงจัดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก นับว่าเป็นอีกหนึ่งในความสวยงามทางธรรมชาติที่ใครมาเที่ยวไอซ์เเลนด์เเล้วต้องไม่พลาดมาเที่ยวชม เพราะกีเซอร์คือหนึ่งในสามของสถานที่ท่องเที่ยววงเเหวนทองคำ
น้ำตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfoss)
นำท่านชม น้ำตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfoss) อีกหนึ่งความสวยงามที่ไม่ควรพลาดชมเลย เพราะนี่คือ “ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์” หนึ่งในความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเนรมิตให้การละลายของธารน้ำแข็งกลายเป็นกระแสน้ำตกทิ้งตัวลงมาจากระดับความสูงของหน้าผาราว 30 เมตรจนกระเซ็นเป็นละอองน้ำ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกสมกับคุณค่าที่ได้ชื่อว่า “Gullfoss” ซึ่งมีความหมายว่า “น้ำตกทองคำ”
นำท่านชม น้ำตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfoss) อีกหนึ่งความสวยงามที่ไม่ควรพลาดชมเลย เพราะนี่คือ “ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์” หนึ่งในความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเนรมิตให้การละลายของธารน้ำแข็งกลายเป็นกระแสน้ำตกทิ้งตัวลงมาจากระดับความสูงของหน้าผาราว 30 เมตรจนกระเซ็นเป็นละอองน้ำ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกสมกับคุณค่าที่ได้ชื่อว่า “Gullfoss” ซึ่งมีความหมายว่า “น้ำตกทองคำ”
อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park)
นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งรัฐสภาแห่งแรกของประเทศในช่วงศตวรรษที่ 10 เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ และมีความสำคัญทางธรณีวิทยาอีกด้วย เพราะตั้งอยู่บริเวณหุบเขารอยเลื่อนตามแนวแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นที่มาบรรจบกัน ทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมใ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งรัฐสภาแห่งแรกของประเทศในช่วงศตวรรษที่ 10 เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ และมีความสำคัญทางธรณีวิทยาอีกด้วย เพราะตั้งอยู่บริเวณหุบเขารอยเลื่อนตามแนวแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นที่มาบรรจบกัน ทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2004 เป็นพื้นที่ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์อีกด้วย
รอยเลื่อนซิลฟรา (Silfra Fissure)
นำท่านชมรอยแตกร้าวของโลก ณ รอยเลื่อนซิลฟรา (Silfra Fissure) โดยรอยแตกนั้นมีความลึกไม่ต่ำกว่า 63 เมตร มีลักษณะค่อนข้างแคบ ทั้งสอนด้านเป็นร่องรอยของหินที่เกิดการแตกหักขึ้น มีการสะท้อนของสีฟ้าและสีส้มแดงขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวที่ตกกระทบ และน้ำก็มีอุณหภูมิต่ำประมาณ -2 ถึง 4 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี ซึ่งรอยแตกนั้นเป็นส่วนแตกแยกของทะเลแอตแลนติก โดยได้แบ่งแยกระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปพอดี รอยแ (อ่านต่อ)
นำท่านชมรอยแตกร้าวของโลก ณ รอยเลื่อนซิลฟรา (Silfra Fissure) โดยรอยแตกนั้นมีความลึกไม่ต่ำกว่า 63 เมตร มีลักษณะค่อนข้างแคบ ทั้งสอนด้านเป็นร่องรอยของหินที่เกิดการแตกหักขึ้น มีการสะท้อนของสีฟ้าและสีส้มแดงขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวที่ตกกระทบ และน้ำก็มีอุณหภูมิต่ำประมาณ -2 ถึง 4 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี ซึ่งรอยแตกนั้นเป็นส่วนแตกแยกของทะเลแอตแลนติก โดยได้แบ่งแยกระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปพอดี รอยแตกมีขนาดใหญ่ที่พื้นผิวโลกที่ขยับขยายแตกออกจากกัน 2 เซนติเมตรต่อปี ถ้ามองจากด้านบนผิวน้ำคงไม่เห็นรอยแตก แต่ถ้าดำลงไปใต้น้ำจะสามารถเห็นรอยแยกได้อย่างชัดเจน
ทะเลสาบธิงวัลลาวาทน์ (Pingvallavatn Lake)
นำท่านชม ทะเลสาบธิงวัลลาวาทน์ (Pingvallavatn Lake) ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
นำท่านชม ทะเลสาบธิงวัลลาวาทน์ (Pingvallavatn Lake) ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
น้ำตกสโคคาร์ฟอสส์ (Skogafoss)
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก ระหว่างทางแวะชมความงามของ น้ำตกสโคคาร์ฟอสส์ (Skogafoss) เป็นน้ำตกซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโคคาร์ น้ำตกแห่งนี้คือแลนด์มาร์กที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ ที่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศที่มีภูมิประเทศอันสวยงามแห่งนี้แล้วไม่พลาดที่จะต้องไปเยือนและเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตภาคใต้ของประเทศแล้ว น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นน (อ่านต่อ)
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก ระหว่างทางแวะชมความงามของ น้ำตกสโคคาร์ฟอสส์ (Skogafoss) เป็นน้ำตกซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโคคาร์ น้ำตกแห่งนี้คือแลนด์มาร์กที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ ที่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศที่มีภูมิประเทศอันสวยงามแห่งนี้แล้วไม่พลาดที่จะต้องไปเยือนและเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตภาคใต้ของประเทศแล้ว น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นน้ำตกที่สูงที่สุด โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajokull)
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajokull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัว (อ่านต่อ)
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajokull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
STRACTA HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก STRACTA HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก STRACTA HOTEL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ชมความงามของแสงเหนือยามค่ำคืน
ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของแสงเหนือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณโรงแรมที่พัก
ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของแสงเหนือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณโรงแรมที่พัก
* การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เขตอุทยานแห่งชาติสกัฟตาเฟลล์ (Skaftafell National Park)
นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติสกัฟตาเฟลล์ (Skaftafell National Park) เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติสกัฟตาเฟลล์ (Skaftafell National Park) เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
ชายหาดน้ำแข็ง (Ice Beach or Diamond Beach)
นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดน้ำแข็ง (Ice Beach or Diamond Beach) สถานที่เที่ยวยอดฮิตอีกที่หนึ่ง ที่ใครมาไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาด! ซึ่งที่แห่งนี้เกิดจากธารน้ำแข็งที่ไหลมาจากบนภูเขาลงสู่ทะเล ด้วยคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งตลอดเวลา ก็ทำให้น้ำแข็งจากที่ก้อนใหญ่ๆ แตกออกเป็นเสี่ยงๆ เป็นก้อนเล็กๆ กระจายอยู่เต็มชายหาด น้ำแข็งใสๆ เหมือนเพชร ตัดกับสีดำของชายหาด เวลาโดนแสงแดดก็จะส่องแสงระยิบระยับ เต็มไปหมด จึงเป็นที่มาของช (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดน้ำแข็ง (Ice Beach or Diamond Beach) สถานที่เที่ยวยอดฮิตอีกที่หนึ่ง ที่ใครมาไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาด! ซึ่งที่แห่งนี้เกิดจากธารน้ำแข็งที่ไหลมาจากบนภูเขาลงสู่ทะเล ด้วยคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งตลอดเวลา ก็ทำให้น้ำแข็งจากที่ก้อนใหญ่ๆ แตกออกเป็นเสี่ยงๆ เป็นก้อนเล็กๆ กระจายอยู่เต็มชายหาด น้ำแข็งใสๆ เหมือนเพชร ตัดกับสีดำของชายหาด เวลาโดนแสงแดดก็จะส่องแสงระยิบระยับ เต็มไปหมด จึงเป็นที่มาของชื่อ Diamond Beach อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นบริเวณชายหาด
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
เรย์นิสตรังการ์ (Reynisdrangar)
นำท่านชม เรย์นิสตรังการ์ (Reynisdrangar) ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็กๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางทะเลตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดำที่เต็มไปด้วยหินและเม็ดทรายสีดำ รวมทั้งแนวหินบะซอลต์รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก
นำท่านชม เรย์นิสตรังการ์ (Reynisdrangar) ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็กๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางทะเลตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดำที่เต็มไปด้วยหินและเม็ดทรายสีดำ รวมทั้งแนวหินบะซอลต์รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก
* หินบะซอลต์ เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
STRACTA HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก STRACTA HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก STRACTA HOTEL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ชมความงามของแสงเหนือยามค่ำคืน
ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของแสงเหนือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณโรงแรมที่พัก
ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของแสงเหนือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณโรงแรมที่พัก
* การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ธารน้ำแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Myrdalsjokull Glacier)
นำท่านเดินทางสู่ บริเวณธารน้ำแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Myrdalsjokull Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทุ่งธารน้ำแข็งที่มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร เป็นธารน้ำแข็ง ที่สวยงามและอลังการมาก นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมต (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ บริเวณธารน้ำแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Myrdalsjokull Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นทุ่งธารน้ำแข็งที่มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร เป็นธารน้ำแข็ง ที่สวยงามและอลังการมาก นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ! กับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile)
จากนั้นมีเวลาให้ท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ! กับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์มิร์ดาลสโจกุล ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร
จากนั้นมีเวลาให้ท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ! กับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์มิร์ดาลสโจกุล ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร
* ใช้เวลาขับสโนโมบิล 2 ชั่วโมง (2ท่าน/คัน) หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท * มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ (SeljalandsFoss)
นำท่านชมความงามของ น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ (SeljalandsFoss) เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ เพราะที่นี่มีความสวยงาม มีสูงถึงประมาณ 60 เมตร เมื่อสายน้ำจากด้านบนทไหลลงมาปะทะกับผืนน้ำด้านล่าง ทำให้เกิดละอองน้ำบางๆ ฟุ้งกระจายไปทั่วและนอกจากด้านหน้าของน้ำตกแล้ว ยังสามารถเดินลัดเลาะไปทางด้านหลังของม่านน้ำตกได้อีกด้วย ซึ่งเป็นเพียงน้ำตกไม่กี่แห่งในไอซ์แลนด์ที่สามารถเดินไปด้านหลังได้สาม (อ่านต่อ)
นำท่านชมความงามของ น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ (SeljalandsFoss) เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ เพราะที่นี่มีความสวยงาม มีสูงถึงประมาณ 60 เมตร เมื่อสายน้ำจากด้านบนทไหลลงมาปะทะกับผืนน้ำด้านล่าง ทำให้เกิดละอองน้ำบางๆ ฟุ้งกระจายไปทั่วและนอกจากด้านหน้าของน้ำตกแล้ว ยังสามารถเดินลัดเลาะไปทางด้านหลังของม่านน้ำตกได้อีกด้วย ซึ่งเป็นเพียงน้ำตกไม่กี่แห่งในไอซ์แลนด์ที่สามารถเดินไปด้านหลังได้สามารถมองเห็นวิวน้ำตกได้ 360 องศา
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss)
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REYKJAVIK LIGHTS HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REYKJAVIK LIGHTS HOTEL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ตามล่าแสงเหนือ (Aurora Borealis)
นำท่านออกตามล่าแสงเหนือ (Aurora Borealis) โดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตาไปทั่วท้องฟ้า มองดูคล้ายๆ หมู่ดาว และแสงจากท้องฟ้ากำลังเต้นระบำอย่างงดงาม ปรากฏการณ์แสงเหนือเกิดจากการชนกันระหว่างก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกกับอนุภาคไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อให้เกิดการร (อ่านต่อ)
นำท่านออกตามล่าแสงเหนือ (Aurora Borealis) โดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตาไปทั่วท้องฟ้า มองดูคล้ายๆ หมู่ดาว และแสงจากท้องฟ้ากำลังเต้นระบำอย่างงดงาม ปรากฏการณ์แสงเหนือเกิดจากการชนกันระหว่างก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกกับอนุภาคไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อให้เกิดการระเบิดเป็นลำแสงสีต่างๆ กันออกไป ขึ้นอยู่กับแสงนั้นเกิดขึ้นในช่วงชั้นบรรยากาศไหน และเกิดจากก๊าซอะไร เพราะในระดับความสูงที่เหนือชั้นบรรยากาศ 100 กิโลเมตรขึ้นไป จะประกอบด้วยโมเลกุลไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ โดยในระดับความสูงเหนือชั้นบรรยากาศประมาณ 100-200 กิโลเมตร ช่วงนี้จะมีโมเลกุลออกซิเจนหนาแน่นมาก สามารถก่อให้เกิดแสงออโรร่าสีเขียวอมเหลือง ซึ่งมักจะได้เห็นกันบ่อยๆ ส่วนแสงเหนือสีแดงจะปรากฏในช่วงชั้นบรรยากาศที่สูงเกิน 200 กิโลเมตรขึ้นไป แต่แสงสีฟ้าและสีม่วงมักจะปรากฏที่ช่วงความสูงเหนือชั้นบรรยากาศในช่วงที่ต่ำกว่า 120 กิโลเมตร อันเป็นช่วงชั้นที่มีโมเลกุลของไนโตรเจนหนาแน่นกว่าออกซิเจน
* การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องชมวาฬ (Reykjavik Whale Watching)
เดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านล่องชมวาฬ (Reykjavik Whale Watching) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca), Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของปลาโลมา ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมี (อ่านต่อ)
เดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านล่องชมวาฬ (Reykjavik Whale Watching) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca), Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของปลาโลมา ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น
* บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
ภูเขาเคิร์กจูเฟลล์ (Kirkjufell)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเคิร์กจูเฟลล์ (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขาเคิร์กจูเฟลล์ปกคลุมไปด้วยหิมะสีข (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเคิร์กจูเฟลล์ (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขาเคิร์กจูเฟลล์ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REYKJAVIK LIGHTS HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REYKJAVIK LIGHTS HOTEL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 6
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บลู ลากูน (Blue Lagoon)
นำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ บลู ลากูน (Blue Lagoon) เป็นบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม, แคลเซี่ยม, ซัลเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำพุร้อน บลู ลากูน ยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ บลู ลากูน (Blue Lagoon) เป็นบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม, แคลเซี่ยม, ซัลเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำพุร้อน บลู ลากูน ยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย
* ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน *พิเศษ! ทาง บลู ลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ท่านมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่อย่างจุใจ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja)
นำท่านชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาเที่ยวชมสักครั้งหากคุณมีโอกาสมาเที่ยวไอซ์แลนด์ โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก มีความสวยงามเเละยิ่งใหญ่เเถมยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นใจกลางกรุง ได้รับการออกเเบบโดยสถาปนิกชาวไอซ์แลนด์ มีความสูง 74.5 เมตร โดดเด่นด้วยตัวหอสูงที่คุณสามารถขึ้นไ (อ่านต่อ)
นำท่านชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาเที่ยวชมสักครั้งหากคุณมีโอกาสมาเที่ยวไอซ์แลนด์ โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก มีความสวยงามเเละยิ่งใหญ่เเถมยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นใจกลางกรุง ได้รับการออกเเบบโดยสถาปนิกชาวไอซ์แลนด์ มีความสูง 74.5 เมตร โดดเด่นด้วยตัวหอสูงที่คุณสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงเเห่งไอซ์เเลนด์ได้อีกด้วย ภายในมีการตกเเต่งที่สวยงามเเละดูทันสมัยอย่างมากของเขาตั้งอยู่ที่หน้าศาลาวาการเมืองมินิสโซต้า ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถนนคนเดิน (Walking Street)
นำท่านชม ย่านถนนคนเดิน (Walking Street) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัยในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
นำท่านชม ย่านถนนคนเดิน (Walking Street) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัยในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
อาคารพาร์ลาน (Perlan)
นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของอาคารพาร์ลาน (Perlan) เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของอาคารพาร์ลาน (Perlan) เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REYKJAVIK LIGHTS HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REYKJAVIK LIGHTS HOTEL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 7
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก (Keflavik International Airport)
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 10.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992
ช่วงบ่าย
(15:55) ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-แวนต้า (Helsinki-Vantaa International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-แวนต้า สาธารณรัฐฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-แวนต้า สาธารณรัฐฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
* 16.50 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY141
วันที่ 8
ช่วงเช้า
(07:25) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์ ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค // เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร ต่อท่าน/ต่อวัน (14 ยูโร)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท ต่อท่าน/ต่อวัน (800 บาท)
 6. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (ค่าบริการ 4,000.-)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก  

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด  
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 3. เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 3. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  • ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
  • พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  • ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆ นอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)
  • หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต พร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)

  • เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

  • สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 6. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 8. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา