JP103 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / มหานครโตเกียว / วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) / โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หุบเขานรก หรือ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) / พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3 ชนิด) / FUJISAN GARDEN HOTEL / เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูใบไม้ร่วง / พิธีชงชาญี่ปุ่น / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ทะเลสาบคาวากูจิโกะ / กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ / สวนสาธารณะอุเอะโนะ (ช่วงซากุระ) / ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) / ย่านชินจูกุ (Shinjuku) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / NARITA HEDISTAR HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ซาวาระ (Sawara) / โอไดบะ (Odaiba) / ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) / โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล / อิออน มอลล์ (AEON Mall) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / NARITA HEDISTAR HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,999 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

หมายเหตุ: ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 7,900 บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 7,900 บาท

AirAsia X (XJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มี.ค.62)
พ.  13-17 มี.ค.
25,888.- AirAsia X เต็ม
พฤ.  14-18 มี.ค.
25,888.- AirAsia X เต็ม
ศ.  15-19 มี.ค.
25,888.- AirAsia X เต็ม
ส.  16-20 มี.ค.
25,888.- AirAsia X เต็ม
อา.  17-21 มี.ค.
25,888.- AirAsia X เต็ม
จ.  18-22 มี.ค.
25,888.- AirAsia X เต็ม
อ.  19-23 มี.ค.
25,888.- AirAsia X เต็ม
พ.  20-24 มี.ค.
25,888.- AirAsia X เต็ม
พฤ.  21-25 มี.ค.
26,888.- AirAsia X เต็ม
ศ.  22-26 มี.ค.
26,888.- AirAsia X เต็ม
ส.  23-27 มี.ค.
28,888.- AirAsia X เต็ม
อา.  24-28 มี.ค.
28,888.- AirAsia X เต็ม
จ.  25-29 มี.ค.
28,888.- AirAsia X เต็ม
อ.  26-30 มี.ค.
28,888.- AirAsia X เต็ม
พ.  27-31 มี.ค.
28,888.- AirAsia X เต็ม
พฤ.  28 มี.ค.-01 เม.ย.
28,888.- AirAsia X เต็ม
ศ.  29 มี.ค.-02 เม.ย.
28,888.- AirAsia X เต็ม
ส.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
28,888.- AirAsia X เต็ม
อา.  31 มี.ค.-04 เม.ย.
28,888.- AirAsia X เต็ม
จ.  01-05 เม.ย.
28,888.- AirAsia X เต็ม
อ.  02-06 เม.ย.
(วันจักรี)
30,888.- AirAsia X เต็ม
พ.  03-07 เม.ย.
(วันจักรี)
30,888.- AirAsia X เต็ม
พฤ.  04-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
30,888.- AirAsia X เต็ม
ศ.  05-09 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
30,888.- AirAsia X เต็ม
ส.  06-10 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
30,888.- AirAsia X เต็ม
อา.  07-11 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
30,888.- AirAsia X เต็ม
จ.  08-12 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
30,888.- AirAsia X เต็ม
อ.  09-13 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
31,888.- AirAsia X เต็ม
พ.  10-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
32,888.- AirAsia X เต็ม
พฤ.  11-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
35,888.- AirAsia X เต็ม
ศ.  12-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
35,888.- AirAsia X เต็ม
ส.  13-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
35,888.- AirAsia X เต็ม
อา.  14-18 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
32,888.- AirAsia X เต็ม
จ.  15-19 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
32,888.- AirAsia X เต็ม

ตารางบิน
AirAsia X (XJ) เวลาบินขาไป 23:45 - 08:00 DMK - NRT XJ600
เวลาบินขากลับ 09:15 - 13:45 NRT - DMK XJ601

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(20:45) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(08:00) ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
มหานครโตเกียว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียว หมายถึง นครหลวงตะวันออก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึงทำให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียว หมายถึง นครหลวงตะวันออก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึงทำให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี
มหานครโตเกียว
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง ท่านสามารถทำได้โดยโดยการรดน้ำ และตรงกลางวัดจะมีกระถางธูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าได้รับควันนี้ติดตัวมาจะโชคดีมีสุข เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปก็จะไปยืนอังรับเอาไอควันนั้นเข้าตัว และทำบุญไหว้พระด้วยการโยนเหรียญลงในกล่อง แล้วตบมือ 2 แปะ และอธิษฐานขอพร จุดเด่นของวัดอาซากุสะคือ โคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตูฟ้าคำรณ คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับโคมไฟนี้ นอกจากนี้ก็จะมีโคมไฟเล็กสีขาวมากมายเรียงกันอย่างสวยงามบริเวณหน้าวัด นอกจากนี้จะมีร้านขายของที่ระลึกเรียงรายอยู่ตลอดเส้นของถนนนากามิเสะที่ทอดยาวไปสู่ประตูอีกด้านของวัด ร้านส่วนใหญ่จะขายของที่ระลึกที่เป็นแบบเฉพาะของญี่ปุ่นที่เดียวในโตเกียว เช่น ตุ๊กตาแมวกวัก, พวงกุญแจ, ดาบซามูไร, ร่มญี่ปุ่น, ชุดกิโมโน, ขนมญี่ปุ่นและ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ปัจจุบันวัดอาซากุสะยังคงเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียวเรื่อยมา และเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาติอื่นๆ ที่ต้องแวะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ หรือเทพเจ้าคันนง เพื่อความโชคดีและเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
นำทุกท่านชม โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหานครโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เ (อ่านต่อ)
นำทุกท่านชม โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหานครโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย ให้ท่านได้อิสระบันทึกภาพชื่นชมกับความสวยงามของหอคอย และอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกับหลากหลายร้านค้าแบรนด์ดังในญี่ปุ่น อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Issey Miyake เป็นต้น หอคอยแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คับคั่งไปด้วยผู้มาเยือน
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หุบเขานรก หรือ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก หรือ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิม ไข่ดำ ที่เชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทั้ง คิตตี้ไข่ดำ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก หรือ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิม ไข่ดำ ที่เชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทั้ง คิตตี้ไข่ดำ ซึ่งเป็น Otop อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น
หุบเขานรก หรือ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปล (อ่านต่อ)
นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง ส่วนของพิพิธภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเกษตรกรที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในแถบนี้ พิพิธภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุมตะกอน ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มที่ทำลายหมู่บ้าน และเทคนิคการใช้ป้องกันภัยพิบัติ บ้านที่เหลือจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิ่น ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารตั้งอยู่รอบๆ หมู่บ้านอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3 ชนิด)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบาร์บีคิวปิ้งย่าง พร้อมเมนูพิเศษ!! ปูยักษ์ญี่ปุ่นอันเลื่องชื่อ 3 ชนิด ปูสึไว ปูทาราบะ ปูขน อีกทั้งหอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ แบบเต็มอิ่มไม่อั้น
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบาร์บีคิวปิ้งย่าง พร้อมเมนูพิเศษ!! ปูยักษ์ญี่ปุ่นอันเลื่องชื่อ 3 ชนิด ปูสึไว ปูทาราบะ ปูขน อีกทั้งหอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ แบบเต็มอิ่มไม่อั้น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3 ชนิด)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
FUJISAN GARDEN HOTEL
ค่ำคืนนี้พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำคืนนี้พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
FUJISAN GARDEN HOTEL
เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
เปิดประสบการณ์!! การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (Onsen) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน้ำแร่สามารถรักษา และบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เช่น บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
เปิดประสบการณ์!! การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (Onsen) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน้ำแร่สามารถรักษา และบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เช่น บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูใบไม้ร่วง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มีความสูง 3,776 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออีกด้วย นำท่านชมความงาม (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มีความสูง 3,776 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออีกด้วย นำท่านชมความงามอย่างใกล้ชิดยังบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความงดงามทางธรรมชาติได้ตลอดทางขึ้นเขา อิสระถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมือง ขนมญี่ปุ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูใบไม้ร่วง
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือทางขึ้นปิด
พิธีชงชาญี่ปุ่น
นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นใน
นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นใน
พิธีชงชาญี่ปุ่น
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิคือชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระจำนวนมากเบ่งบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลับกัน แต่อย่างไรก็ตามยอดภูเขาไฟฟูจิมักถูกบดบังด้วยเมฆในช่วงกลางวันแม้สภาพอาก (อ่านต่อ)
เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิคือชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระจำนวนมากเบ่งบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลับกัน แต่อย่างไรก็ตามยอดภูเขาไฟฟูจิมักถูกบดบังด้วยเมฆในช่วงกลางวันแม้สภาพอากาศจะปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้าของทุกๆ วัน (ก่อน 9 โมงเช้า) และช่วงบ่ายเย็นๆ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
พิเศษ!!! นำท่านนั่งกระเช้ากระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ ขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาเท็นโจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ท่านจะได้เห็นสีสันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามาถถ่ายรูปคู่กับกระต่ายในตำนานที่มีประวัติความเป็นมาจากนิทานพื้นบ้านคะชิคะชิยามะว (อ่านต่อ)
พิเศษ!!! นำท่านนั่งกระเช้ากระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ ขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาเท็นโจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ท่านจะได้เห็นสีสันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามาถถ่ายรูปคู่กับกระต่ายในตำนานที่มีประวัติความเป็นมาจากนิทานพื้นบ้านคะชิคะชิยามะว่ามาจากการที่เจ้ากระต่ายจับทาตัวทานุกิขี้ขโมยได้และนำมาลงโทษโดยการจับเผาไฟแล้วก็โยนลงน้ำก็เลยสร้างเจ้ารูปปั้นกระต่ายนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
สวนสาธารณะอุเอะโนะ (ช่วงซากุระ)
นำท่านชม สวนอุเอโนะ (ช่วงซากุระ) สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย
นำท่านชม สวนอุเอโนะ (ช่วงซากุระ) สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย
สวนสาธารณะอุเอะโนะ (ช่วงซากุระ)
* โดยปกติซากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market)
นำท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต่ก่อนนั้นบริเวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกร้านขนมเหล่านี้ว่า “Ameya Yokocho” จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าใน (อ่านต่อ)
นำท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต่ก่อนนั้นบริเวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกร้านขนมเหล่านี้ว่า “Ameya Yokocho” จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมของกินเล่น เช่น ทาโกะยากิยักษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศกรีม ชานมไข่มุก และร้านอาหารญี่ปุ่น อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลาไหล พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญ่กินพื้นที่ไปหลายซอย รวมถึงใต้ดิน ส่วนใหญ่จะเปิดร้านประมาณ 10 โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market)
ย่านชินจูกุ (Shinjuku)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุสถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุสถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ทำการมหานครโตเกียวที่สูงกว่า 243 เมตร ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวของกรุงโตเกียว แบบฟรีๆ อีกด้วย จุดสังเกตอีกแห่งหนึ่งคือจะมี 5 แยกไฟแดง ซึ่งเป็นจุดตัดของถนน 5 เส้น เรียกว่า ห้าแยกชินจุกุ ซึ่งเวลาไฟแดง รถทุกคันบนทุกถนน ทั้ง 5 แยก จะหยุดทั้งหมด ผู้คนสามารถเดินข้ามไปยังฝั่งไหนก็ได้ ถ้าเดินทางด้านบนแล้วยังไม่หนำใจ สามารถเดินลงไปทางไปสถานีรถไฟใต้ดิน ก็จะมีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อของกัน แต่ร้านเหล่านี้ประมาณ 1-2 ทุ่มก็จะเริ่มปิดแล้ว
ย่านชินจูกุ (Shinjuku)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
NARITA HEDISTAR HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
NARITA HEDISTAR HOTEL
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ซาวาระ (Sawara)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาวาระ (Sawara) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน มีชื่อเรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อด้วยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท์ สะพานจาจา หรือ สะพานโทโยฮาชิ ซึ่งจะมีน้ำไหลออกมาจากสะพ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาวาระ (Sawara) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน มีชื่อเรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อด้วยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท์ สะพานจาจา หรือ สะพานโทโยฮาชิ ซึ่งจะมีน้ำไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ำตก ใกล้ๆกับสะพานจาจา เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะและบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผู้ที่บุกเบิกประเทศญี่ปุ่น สร้างแผนที่ที่แม่นยำในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์จึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทำงานของเขา พร้อมคำอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระให้ท่านชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย
ซาวาระ (Sawara)
โอไดบะ (Odaiba)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (Odaiba) เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอไดบะ ซึ่งนับว่าเมืองเมืองโอไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (Odaiba) เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอไดบะ ซึ่งนับว่าเมืองเมืองโอไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว
โอไดบะ (Odaiba)
ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza)
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีโซนห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมายมารวมตัวกันถึง 154 ร้าน จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้มที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครที่ชื่นชอบ (อ่านต่อ)
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีโซนห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมายมารวมตัวกันถึง 154 ร้าน จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้มที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษ ยังมีนิทรรศการเล็กๆ อยู่บนชั้น 7 อีกด้วย
ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza)
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย นำท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย นำท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคลให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง
วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple)
โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล
โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ
โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ
โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล
อิออน มอลล์ (AEON Mall)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (AEON Mall) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย มีร้านค้ากว่า 130 ร้าน เรียกได้ว่าครบครัน มีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกชม เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ รวมถึงขนมต่างๆ เพื่อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ขนมโมจิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ที่ทำด้วยแป้งเหนียว นุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดง ไส้สตอเบอร์รี่ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (AEON Mall) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย มีร้านค้ากว่า 130 ร้าน เรียกได้ว่าครบครัน มีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกชม เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ รวมถึงขนมต่างๆ เพื่อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ขนมโมจิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ที่ทำด้วยแป้งเหนียว นุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดง ไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ถั่ว ฯลฯ เบนโตะ ชาเขียว คิทแคท ทั้งเครื่องเซรามิคญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด และพิเศษสุด!! กับ ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูกเพียง 100 เยนเท่านั้น
อิออน มอลล์ (AEON Mall)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
NARITA HEDISTAR HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
NARITA HEDISTAR HOTEL
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(09:15) ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
* ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
ช่วงบ่าย
(13:45) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 4. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 5. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 6. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 7. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม


เงื่อนไขยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th