JP102 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เพลิดเพลินชมซากุระสวนอูเอโนะ นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค อิสระฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เพลิดเพลินชมซากุระสวนอูเอโนะ นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค อิสระฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
พาท่านเพลิดเพลินชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ ชมวิวมุมสูง พร้อมชมความงามภูเขาไฟฟูจิ ไหว้พระขอพรวัดอาซากุสะ ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เยือนหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ให้ท่านผ่อนคลายแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / เมืองนาริตะ / จุดชมวิวโตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) / วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) / ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) / สวนสาธารณะอุเอะโนะ (ช่วงซากุระ) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) / รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์ / FUJI SCHOLE LAND HOTEL / เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูร้อน / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ / ย่านชินจูกุ (Shinjuku) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Marroad International Hotel Narita
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระเต็มวันในกรุงโตเกียว (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) / ศาลเจ้าเมจิ / ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Marroad International Hotel Narita
วันที่ 5: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
5 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,960 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 8,000 บาท

AirAsia X (XJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มี.ค.62)
พฤ.  21-25 มี.ค.
26,999.- AirAsia X เต็ม
ศ.  22-26 มี.ค.
28,999.- AirAsia X เต็ม
ส.  23-27 มี.ค.
28,999.- AirAsia X เต็ม
อา.  24-28 มี.ค.
28,999.- AirAsia X เต็ม
จ.  25-29 มี.ค.
28,999.- AirAsia X เต็ม
อ.  26-30 มี.ค.
28,999.- AirAsia X เต็ม
พ.  27-31 มี.ค.
29,999.- AirAsia X เต็ม
พฤ.  28 มี.ค.-01 เม.ย.
28,999.- AirAsia X เต็ม
ศ.  29 มี.ค.-02 เม.ย.
28,999.- AirAsia X เต็ม
ส.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
28,999.- AirAsia X เต็ม
อา.  31 มี.ค.-04 เม.ย.
28,999.- AirAsia X เต็ม
จ.  01-05 เม.ย.
28,999.- AirAsia X เต็ม
จ.  01-05 เม.ย.
28,999.- AirAsia X เต็ม
พ.  10-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
31,999.- AirAsia X เต็ม
พฤ.  11-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
33,999.- AirAsia X เต็ม
ศ.  12-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
35,999.- AirAsia X เต็ม
ส.  13-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
35,999.- AirAsia X เต็ม
อา.  14-18 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
31,999.- AirAsia X เต็ม

ตารางบิน
AirAsia X (XJ) เวลาบินขาไป 23:45 - 08:00 DMK - NRT XJ600
เวลาบินขากลับ 09:15 - 13:50 NRT - DMK XJ601

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(20:45) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(08:00) ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองนาริตะ
เมืองนาริตะ เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นสถานที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการสำหรับพื้นที่ของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ ชื่อเมืองนาริตะ บางคนกล่าวว่ามีที่มาจากตัวอักษรคำว่า กลายเป็น (นาริ) และ นาข้าว (ทะ) บางคนกล่าวว่าชื่อเมืองมีที่มาจากเสียงดังสนั่น (นาริ) ของฟ้าผ่าในบริเวณนี้ บางคนกล่าวว่า นาริ มีที่มาจากคำที่เลิกใช้ไปแล (อ่านต่อ)
เมืองนาริตะ เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นสถานที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการสำหรับพื้นที่ของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ ชื่อเมืองนาริตะ บางคนกล่าวว่ามีที่มาจากตัวอักษรคำว่า กลายเป็น (นาริ) และ นาข้าว (ทะ) บางคนกล่าวว่าชื่อเมืองมีที่มาจากเสียงดังสนั่น (นาริ) ของฟ้าผ่าในบริเวณนี้ บางคนกล่าวว่า นาริ มีที่มาจากคำที่เลิกใช้ไปแล้วที่มีความหมายว่า อุดมสมบูรณ์ หรือบางคนอาจกล่าวว่า นาริ มีที่มาจากคำว่า วิถีการดำรงชีวิต (นาริวะอิ) พื้นที่ของเมืองนาริตะมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบว่าเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวมาตั้งแต่เมื่อ 100 ปีก่อนคริสตกาล เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางเกือบเท่ากับที่ห่างจากอ่าวโตเกียว และมีแม่น้ำสั้นๆ อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและการค้าขายของภูมิภาค ในช่วงยุคสมัยนารา เริ่มมีการสร้างเมืองขึ้นในบริเวณนี้ และในปี ค.ศ. 940 ได้มีการสร้างวัดนาริตะขึ้นมา จนในปี ค.ศ. 1889 เริ่มมีการรวมชุมชนต่างๆ ในบริเวณนี้เข้าด้วยกัน และก่อตั้งเป็นเมืองเมืองนาริตะขึ้น เมืองนี้เริ่มมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อนายกรัฐมนตรีซาโตะ เอซากุ เริ่มวางแผนการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเมืองนาริตะในปี ค.ศ. 1966 การสร้างท่าอากาศยานและการเชื่อมต่อเส้นทางเข้าสู่ใจกลางกรุงโตเกียว ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านอาคารบ้านเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในเมืองอย่างรวดเร็ว
เมืองนาริตะ
จุดชมวิวโตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
นำทุกท่านไปยังจุดชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กับ โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหานครโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตย (อ่านต่อ)
นำทุกท่านไปยังจุดชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กับ โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหานครโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย ให้ท่านได้อิสระบันทึกภาพชื่นชมกับความสวยงามของหอคอย และอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกับหลากหลายร้านค้าแบรนด์ดังในญี่ปุ่น อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Issey Miyake เป็นต้น หอคอยแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คับคั่งไปด้วยผู้มาเยือน
จุดชมวิวโตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง ท่านสามารถทำได้โดยโดยการรดน้ำ และตรงกลางวัดจะมีกระถางธูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าได้รับควันนี้ติดตัวมาจะโชคดีมีสุข เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปก็จะไปยืนอังรับเอาไอควันนั้นเข้าตัว และทำบุญไหว้พระด้วยการโยนเหรียญลงในกล่อง แล้วตบมือ 2 แปะ และอธิษฐานขอพร จุดเด่นของวัดอาซากุสะคือ โคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตูฟ้าคำรณ คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับโคมไฟนี้ นอกจากนี้ก็จะมีโคมไฟเล็กสีขาวมากมายเรียงกันอย่างสวยงามบริเวณหน้าวัด นอกจากนี้จะมีร้านขายของที่ระลึกเรียงรายอยู่ตลอดเส้นของถนนนากามิเสะที่ทอดยาวไปสู่ประตูอีกด้านของวัด ร้านส่วนใหญ่จะขายของที่ระลึกที่เป็นแบบเฉพาะของญี่ปุ่นที่เดียวในโตเกียว เช่น ตุ๊กตาแมวกวัก, พวงกุญแจ, ดาบซามูไร, ร่มญี่ปุ่น, ชุดกิโมโน, ขนมญี่ปุ่นและ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ปัจจุบันวัดอาซากุสะยังคงเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียวเรื่อยมา และเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาติอื่นๆ ที่ต้องแวะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ หรือเทพเจ้าคันนง เพื่อความโชคดีและเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
ถนนนาคามิเซะ (Nakamise)
จากนั้นเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น
จากนั้นเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น
ถนนนาคามิเซะ (Nakamise)
สวนสาธารณะอุเอะโนะ (ช่วงซากุระ)
นำท่านชม สวนอุเอโนะ (ช่วงซากุระ) สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย
นำท่านชม สวนอุเอโนะ (ช่วงซากุระ) สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย
สวนสาธารณะอุเอะโนะ (ช่วงซากุระ)
* ***ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ นำท่านเดินทาง ถ่ายรูปด้านนอกของพระราชวังอิมพีเรียล แทนรายการ สวนอุเอโนะ พระราชวังอิมพีเรียล คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยพระตำหนักและอาคารต่างๆมากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหินสูงตระหง่าน นอกจากนี้พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีสำคัญๆอีกด้วย**
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำน้ำในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์ ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจ
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารสุดพิเศษแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารสุดพิเศษแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
FUJI SCHOLE LAND HOTEL
พาท่านพักที่ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
พาท่านพักที่ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
เปิดประสบการณ์!! การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (Onsen) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน้ำแร่สามารถรักษา และบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เช่น บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
เปิดประสบการณ์!! การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (Onsen) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน้ำแร่สามารถรักษา และบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เช่น บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูร้อน
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มีความสูง 3,776 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออีกด้วย นำท่านชมความงามอย่างใก (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มีความสูง 3,776 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออีกด้วย นำท่านชมความงามอย่างใกล้ชิดยังบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความงดงามทางธรรมชาติได้ตลอดทางขึ้นเขา อิสระถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมือง ขนมญี่ปุ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูร้อน
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
นำท่านทุกท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวรำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ ที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทาง (อ่านต่อ)
นำท่านทุกท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวรำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ ที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทางปฏิบัติป้องกันที่ดี ก็จะปลอดภัยได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
พิเศษ!!! นำท่านนั่งกระเช้ากระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ ขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาเท็นโจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ท่านจะได้เห็นสีสันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามาถถ่ายรูปคู่กับกระต่ายในตำนานที่มีประวัติความเป็นมาจากนิทานพื้นบ้านคะชิคะชิยามะว (อ่านต่อ)
พิเศษ!!! นำท่านนั่งกระเช้ากระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ ขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาเท็นโจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ท่านจะได้เห็นสีสันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามาถถ่ายรูปคู่กับกระต่ายในตำนานที่มีประวัติความเป็นมาจากนิทานพื้นบ้านคะชิคะชิยามะว่ามาจากการที่เจ้ากระต่ายจับทาตัวทานุกิขี้ขโมยได้และนำมาลงโทษโดยการจับเผาไฟแล้วก็โยนลงน้ำก็เลยสร้างเจ้ารูปปั้นกระต่ายนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
ย่านชินจูกุ (Shinjuku)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุสถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุสถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ทำการมหานครโตเกียวที่สูงกว่า 243 เมตร ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวของกรุงโตเกียว แบบฟรีๆ อีกด้วย จุดสังเกตอีกแห่งหนึ่งคือจะมี 5 แยกไฟแดง ซึ่งเป็นจุดตัดของถนน 5 เส้น เรียกว่า ห้าแยกชินจุกุ ซึ่งเวลาไฟแดง รถทุกคันบนทุกถนน ทั้ง 5 แยก จะหยุดทั้งหมด ผู้คนสามารถเดินข้ามไปยังฝั่งไหนก็ได้ ถ้าเดินทางด้านบนแล้วยังไม่หนำใจ สามารถเดินลงไปทางไปสถานีรถไฟใต้ดิน ก็จะมีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อของกัน แต่ร้านเหล่านี้ประมาณ 1-2 ทุ่มก็จะเริ่มปิดแล้ว
ย่านชินจูกุ (Shinjuku)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Marroad International Hotel Narita
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
Marroad International Hotel Narita
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระเต็มวันในกรุงโตเกียว (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อิสระเต็มวันในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียและของโลก และเมืองเก่าแก่เมืองนี้ก็มีที่เที่ยวมากมาย สถานที่เที่ยวในโตเกียว มีทั้งแนวโบราณสถาน วัดและศาลเจ้า สวนสวยงามที่ชมดอกซากุระบานแห่งปี และที่พลาดไม่ได้เลย คือ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงหลากหลาย เป็นมหานครที่ไม่เคยหลับอีกแห่งของโลก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ (อ่านต่อ)
อิสระเต็มวันในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียและของโลก และเมืองเก่าแก่เมืองนี้ก็มีที่เที่ยวมากมาย สถานที่เที่ยวในโตเกียว มีทั้งแนวโบราณสถาน วัดและศาลเจ้า สวนสวยงามที่ชมดอกซากุระบานแห่งปี และที่พลาดไม่ได้เลย คือ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงหลากหลาย เป็นมหานครที่ไม่เคยหลับอีกแห่งของโลก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถขอคำแนะนำได้จากไกด์ท้องถิ่น ที่คอยดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ท่าน สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในกรุงโตเกียว วัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon Temple), พระราชวังอิมพีเรียล (Tokyo Imperial Palace), สวนสาธารณะอุเอะโนะ (Ueno Park), ชิบูย่า (Shibuya), ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market), ฮาราจุกู (Harajuku), ชินจูกุ (Shinjuku), หอคอยโตเกียว (Tokyo Tower), โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้ท่านไปเยือนพร้องถ่ายรูปสุดชิคอัพเดทลงโปรไฟล์
อิสระเต็มวันในกรุงโตเกียว (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
ศาลเจ้าเมจิ
นำท่านสักการะสิ่งสักสิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ และเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด ศาลแห่งนี้ได้เคยถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทำด้วยไม้ที่ (อ่านต่อ)
นำท่านสักการะสิ่งสักสิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ และเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด ศาลแห่งนี้ได้เคยถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทำด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ศาลเจ้าเมจิ
* สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
ย่านฮาราจูกุ (Harajuku)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นที่ญี่ปุ่น และช้อปปิ้งต่อที่ ตรอกทาเคชิตะ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสัดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวกตัวประหลาด หรือ cosplay มักแต่งหน้าแหละเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปที่ญี่ปุ่นอร่อยมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเดะซันโด ด้ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นที่ญี่ปุ่น และช้อปปิ้งต่อที่ ตรอกทาเคชิตะ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสัดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวกตัวประหลาด หรือ cosplay มักแต่งหน้าแหละเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปที่ญี่ปุ่นอร่อยมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเดะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกัยตึกร้านแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดตแฟชั่นสไตล์โตเกียว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์
ย่านฮาราจูกุ (Harajuku)
* * สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
นำท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ที่ลงทุนในการก่อสร้างจำนวนกว่า 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์,ตะลุยอวกาศไปกับ BUZ (อ่านต่อ)
นำท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ที่ลงทุนในการก่อสร้างจำนวนกว่า 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์,ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์มินนี่เม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมาก มายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
* เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Marroad International Hotel Narita
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
Marroad International Hotel Narita
วันที่ 5
ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 09.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ช่วงบ่าย
(13:50) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***


ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง


การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ1.ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน


อัตราค่าบริการนี้รวม

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 40 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 35 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 


ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th