ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) JO03p ทัวร์จอร์แดน เที่ยวเพตรานครศิลาสีกุหลาบ ตามรอยโมเสสดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เยือนเมืองโรมันโบราณเจราช ตะลุยทะเลทรายสุดมันส์ดิวารัม ชมทะเลสาบมรณะเดดซี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)


Warning: getimagesize(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /home/chillcoth/domains/chill.co.th/public_html/template/tour_program.php on line 301

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /home/chillcoth/domains/chill.co.th/public_html/template/tour_program.php on line 301

Warning: getimagesize(https://chill.co.th/homepic_thumbnail/Thumbnails_travel2163.jpg): failed to open stream: operation failed in /home/chillcoth/domains/chill.co.th/public_html/template/tour_program.php on line 301
บินตรงไม่เหนื่อย!! โดยสายการบิน Royal Jordanian
เที่ยวจอร์แดน ตะลุยทะเลทราย มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมโรมันโบราณ • มาดาบาฐานเมืองแห่งโมเสก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม • จุดชมวิวเมาท์เนโบ • อควาบาล่องเรือท้องกระจก เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง • ทะเลทรายวาดิรัม หรือ หุบเขาแห่งพระจันทร์ สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง “Lawrence of Arabia” • สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่!! ด้วยการรับประทานอาหารแบบท้องถิ่น ณ แค้มป์กลางทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา • เยือนเมืองโรมันโบราณเจราช • ทะเลมรณะ หรือ ทะเลเดดซี ทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล • เที่ยวรอบเมืองชมกรุงอัมมาน • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ City Mall - Carrefour บินตรงโดยสายการบิน Royal Jordanian ไม่เหนื่อย!! เที่ยวจบเก็บครบทุกไฮไลท์ ในราคาสุดคุ้ม

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อเลีย (Queen Alia International Airport) / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองมาดาบา (Madaba) / เมาท์เนโบ (Mount Nebo) / พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม (La Storia Museum) / อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross Sculpture) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / เมืองเครัค (Kerak) / ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) / เมืองอควาบา (Aqaba) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / City Tower Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat) / บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว (BBQ Buffet) / ทะเลทรายวาดิรัม หรือ หุบเขาแห่งพระจันทร์ (Wadi Rum or The Valley of The Moon) / น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ (Lawrence’s Spring or Lawrence’s Fountain) / เมืองอควาบา (Aqaba) / รับประทานอาหารค่ำ ณ แค้มป์กลางทะเลทรายวาดิรัม / Petra Panorama Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / มหานครเพตรา (Petra) / เดอะ ซิค (The Siq) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / กรุงอัมมาน (Amman) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Al Thuraya Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองอัจลุน (Ajloun) / ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน (Ajloun Castle) / เมืองโรมันโบราณเจราช (The Roman city of Jerash) / ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian’s Arch) / โอวัล พลาซ่า (Oval Plaza) / วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) / ถนนคาร์โด (The Cardo) / น้ำพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ทะเลมรณะ หรือ ทะเลเดดซี (Dead Sea) / ศูนย์ผลิตภัณฑ์เดดซี (Dead Sea Shop) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Al Thuraya Hotel
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เที่ยวชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman Sightseeing) / ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) / (ผ่านชม) พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (Raghadan Palace) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Desert castles / ห้างสรรพสินค้า City Mall - Carrefour / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อเลีย (Queen Alia International Airport)
วันที่ 7: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
15 มื้อ 4 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,064 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี **

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 8,500.-

Royal Jordanian (RJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มี.ค.62)

ตารางบิน
Royal Jordanian (RJ) เวลาบินขาไป 00:55 - 05:50 BKK - AMM RJ 181
เวลาบินขากลับ 02:20 - 15:15 AMM - BKK RJ 182

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* xx:xx น. ออกเดินทางสู่ ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ) เที่ยวบินที่ RJ 181
วันที่ 2
ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อเลีย (Queen Alia International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อเลีย (Queen Alia International Airport) เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อเลีย (Queen Alia International Airport) เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองมาดาบา (Madaba)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) เมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดใน ฐานเมืองแห่งโมเสก โดยไฮไลท์ของที่นี่คือโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ที่มีภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็มที่ทำจากโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2 ล้านชิ้นด้วยขนาดที่ใหญ่ถึง 25x25 ตารางเมตร และยังคงสภาพเดิมไว้จนถึงทุกวันนี้ แผนที่นี่ได้แสดงถึงหุบเขา หมู่บ้าน และเมือง ตามแนวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) เมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดใน ฐานเมืองแห่งโมเสก โดยไฮไลท์ของที่นี่คือโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ที่มีภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็มที่ทำจากโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2 ล้านชิ้นด้วยขนาดที่ใหญ่ถึง 25x25 ตารางเมตร และยังคงสภาพเดิมไว้จนถึงทุกวันนี้ แผนที่นี่ได้แสดงถึงหุบเขา หมู่บ้าน และเมือง ตามแนวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ และได้กลายเป็นงานชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดของจอร์แดน นอกจากนี้ยังคงมีศิลปกรรมโมเสกอีกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 5-7 กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามโบสถ์ของเมืองมาดาบาและตามบ้านต่างๆ
เมาท์เนโบ (Mount Nebo)
จากนั้นท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรูซาเลม อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
จากนั้นท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรูซาเลม อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม (La Storia Museum)
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม (La Storia Museum) ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่ โป๊บ จอร์น ปอล ที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม (La Storia Museum) ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่ โป๊บ จอร์น ปอล ที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000
อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross Sculpture)
นำท่านชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross Sculpture) ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
นำท่านชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross Sculpture) ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองเครัค (Kerak)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค (Kerak) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน”
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค (Kerak) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน”
ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle)
นำท่านชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดยผู้ปกครอง Payen le Bouteiller ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของซาลาดิน
นำท่านชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดยผู้ปกครอง Payen le Bouteiller ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของซาลาดิน
เมืองอควาบา (Aqaba)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา (Aqaba) เป็นเมืองท่าสำคัญมาช้านาน และเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เนื่องจากเป็นเมืองที่ติดทะเล ทำให้อคาบาเต็มไปด้วยรีสอร์ทและกีฬาทางน้ำ และยังเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษีอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา (Aqaba) เป็นเมืองท่าสำคัญมาช้านาน และเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เนื่องจากเป็นเมืองที่ติดทะเล ทำให้อคาบาเต็มไปด้วยรีสอร์ทและกีฬาทางน้ำ และยังเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษีอีกด้วย
* ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
City Tower Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Tower Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Tower Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat)
นำท่าน ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat) ซึ่งเรือแล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุม 4 ประเทศ ได้แก่ อิยิปต์, อิสราเอล, จอร์แดน, และซาอุดิอารเบีย ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ทั้งแนวปะการังและปลาหลากหลายชนิด อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
นำท่าน ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat) ซึ่งเรือแล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุม 4 ประเทศ ได้แก่ อิยิปต์, อิสราเอล, จอร์แดน, และซาอุดิอารเบีย ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ทั้งแนวปะการังและปลาหลากหลายชนิด อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
* สำหรับท่านใดที่จะลงเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง กรุณาเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำของเรือ (อิสระให้ทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
ช่วงบ่าย
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว (BBQ Buffet)
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อยบนเรือ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว มีทั้งปลา ไก่ และแกะ ทานคู่กับผักสลัด และแป้งโรตี
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อยบนเรือ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว มีทั้งปลา ไก่ และแกะ ทานคู่กับผักสลัด และแป้งโรตี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลทรายวาดิรัม หรือ หุบเขาแห่งพระจันทร์ (Wadi Rum or The Valley of The Moon)
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม หรือ หุบเขาแห่งพระจันทร์ (Wadi Rum or The Valley of The Moon) ซึ่งมีจุดเด่นด้านทัศนียภาพที่งดงามของหินผาในบริเวณนั้น มีภูมิทัศน์ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม หรือ หุบเขาแห่งพระจันทร์ (Wadi Rum or The Valley of The Moon) ซึ่งมีจุดเด่นด้านทัศนียภาพที่งดงามของหินผาในบริเวณนั้น มีภูมิทัศน์ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล และต่อมายังได้ถูกใช้เป็น สถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง “Lawrence of Arabia” นำท่านเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ สัมผัสบรรยากาศของทะเลทรายแห่งนี้ ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปลี่ยนตามแสงของดวงอาทิตย์)
* ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที * นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย
น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ (Lawrence’s Spring or Lawrence’s Fountain)
นำท่านชม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ (Lawrence’s Spring or Lawrence’s Fountain) ซึ่งเป็นสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการต่อสู้กับออตโตมัน
นำท่านชม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ (Lawrence’s Spring or Lawrence’s Fountain) ซึ่งเป็นสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการต่อสู้กับออตโตมัน
เมืองอควาบา (Aqaba)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา (Aqaba) เป็นเมืองท่าสำคัญมาช้านาน และเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เนื่องจากเป็นเมืองที่ติดทะเล ทำให้อคาบาเต็มไปด้วยรีสอร์ทและกีฬาทางน้ำ และยังเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษีอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา (Aqaba) เป็นเมืองท่าสำคัญมาช้านาน และเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เนื่องจากเป็นเมืองที่ติดทะเล ทำให้อคาบาเต็มไปด้วยรีสอร์ทและกีฬาทางน้ำ และยังเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษีอีกด้วย
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ แค้มป์กลางทะเลทรายวาดิรัม
นำท่านสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่!! ด้วยการรับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่น ณ แค้มป์กลางทะเลทรายวาดิรัม
นำท่านสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่!! ด้วยการรับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่น ณ แค้มป์กลางทะเลทรายวาดิรัม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Petra Panorama Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Petra Panorama Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Petra Panorama Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
มหานครเพตรา (Petra)
นำท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07 มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบา ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าสู่นครเพตราคือพวก เอโดไมท์ ซึ่งเข้ามาราว 1 (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07 มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบา ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าสู่นครเพตราคือพวก เอโดไมท์ ซึ่งเข้ามาราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผ่าที่สร้างเมืองเพตราขึ้นมานั้นคือชาวนาบาเทียน ในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มนี้สกัดผาหินทรายเป็นที่อยู่อาศัย และนครแห่งนี้เดิมนั้นเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ซึ้งต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อเมื่อนักสำรวจชาวสวิตเซอร์แลนด์โยฮันน์ ลุค วิก บวร์ก ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ ในปี ค.ส 1812 และได้นำไปเขียนในหนังสือชื่อ Travel in Syria จำทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
* ทุกท่านสามารถขี่ม้าภายในเส้นทางที่ม้าเดินในเพตราได้ ซึ่งรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ต้องจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคากับคนจูงม้า 
กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามที่หัวหน้าทัวร์
เดอะ ซิค (The Siq)
นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ เดอะ ซิค (The Siq) เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ ทางเดินค่อนข้างลาดลง ไม่เหนื่อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อยๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลักต่างๆ
นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ เดอะ ซิค (The Siq) เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ ทางเดินค่อนข้างลาดลง ไม่เหนื่อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อยๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลักต่างๆ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงอัมมาน (Amman)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรประมาณ 3 ล้านกว่าคน ตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรประมาณ 3 ล้านกว่าคน ตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ
* ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Al Thuraya Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Al Thuraya Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Al Thuraya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองอัจลุน (Ajloun)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน (Ajloun) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจอร์แดน ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในยุคสงครามครูเสด เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าซึ่งยากต่อการโจมตีในสมัยนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน (Ajloun) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจอร์แดน ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในยุคสงครามครูเสด เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าซึ่งยากต่อการโจมตีในสมัยนั้น
* ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที
ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน (Ajloun Castle)
นำท่านชม ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน (Ajloun Castle) ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกลส์
นำท่านชม ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน (Ajloun Castle) ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกลส์
เมืองโรมันโบราณเจราช (The Roman city of Jerash)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณเจราช (The Roman city of Jerash) หรือเมืองพันเสา หรือปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณเจราช (The Roman city of Jerash) หรือเมืองพันเสา หรือปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล
ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian’s Arch)
นำท่านชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian’s Arch) ซุ้มประตูโรมันโบราณ ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาล สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาเยือนจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่
นำท่านชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian’s Arch) ซุ้มประตูโรมันโบราณ ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาล สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาเยือนจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่
โอวัล พลาซ่า (Oval Plaza)
นำท่านชม โอวัล พลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมืองเจราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ ล้อมรอบด้วยเสา คอรินเทียม กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมาก
นำท่านชม โอวัล พลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมืองเจราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ ล้อมรอบด้วยเสา คอรินเทียม กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมาก
วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis)
นำท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) เป็นเทวสถานโรมัน ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเจราช ประเทศจอร์แดน ซากเทวสถานดังกล่าวยังคงแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอันสำคัญที่สร้างเสร็จราวปี ค.ศ. 150 ในรัชสมัยของจักรพรรดิอันโตนินัส ไพอัส อาร์เทมิสเป็นเทพีผู้พิทักษ์เมืองเจราช และเป็นเทพีผู้เป็นที่เคารพโดยประชากรเฮเลนนิสติคแห่งเจราช ตัวเทวสถานตั้งเด่นอยู่บนจุดที่สูงสุดของตัวเมือง ด้านหน้าเป็นซุ้มหกเสา (อ่านต่อ)
นำท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) เป็นเทวสถานโรมัน ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเจราช ประเทศจอร์แดน ซากเทวสถานดังกล่าวยังคงแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอันสำคัญที่สร้างเสร็จราวปี ค.ศ. 150 ในรัชสมัยของจักรพรรดิอันโตนินัส ไพอัส อาร์เทมิสเป็นเทพีผู้พิทักษ์เมืองเจราช และเป็นเทพีผู้เป็นที่เคารพโดยประชากรเฮเลนนิสติคแห่งเจราช ตัวเทวสถานตั้งเด่นอยู่บนจุดที่สูงสุดของตัวเมือง ด้านหน้าเป็นซุ้มหกเสา โดยมีเสา 12 ต้นรองรับน้ำหนักที่ 11 ต้นยังคงยืนอยู่ให้เห็น หัวเสาเป็นแบบโครินเธียนที่ยังคงอยู่ในสภาพดี สิ่งก่อสร้างมีทางเข้าสามทางที่ตกแต่งด้วยเสาอิงแบบโครินเธียน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 เทวสถานอาร์ทีมิสก็ถูกเปลี่ยนเป็นป้อมสำหรับกองทหารที่ไปประจำอยู่ในบริเวณนั้นโดย Toghtekin สมเด็จพระเจ้าบอลวินด์ที่ 2 แห่งเยรูซาเล็มยึด และเผาป้อมในปี ค.ศ. 1121 ถึง ค.ศ. 1122 ผนังภายในยังแสดงรอยความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้
ถนนคาร์โด (The Cardo)
นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด (The Cardo) ถนนสายหลักของเจราช ที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ มีความยาวราว 800 เมตรกว่า ๆ โดยตลอดเส้นทาง จะมีเสาเรียงรายให้เห็นมากมาย ซึ่งเสาจะเป็นศิลปะแบบคอรินเธียน
นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด (The Cardo) ถนนสายหลักของเจราช ที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ มีความยาวราว 800 เมตรกว่า ๆ โดยตลอดเส้นทาง จะมีเสาเรียงรายให้เห็นมากมาย ซึ่งเสาจะเป็นศิลปะแบบคอรินเธียน
น้ำพุใจกลางเมือง (Nymphaeum)
นำท่านชม น้ำพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ
นำท่านชม น้ำพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลมรณะ หรือ ทะเลเดดซี (Dead Sea)
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลมรณะ หรือ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจัดให้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดมีมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ความเค็มของทะเลทั่วๆ ไป อย่างเช่น อ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ อาศัยอยู่ท้องทะเลแห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลมรณะ หรือ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจัดให้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดมีมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ความเค็มของทะเลทั่วๆ ไป อย่างเช่น อ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ อาศัยอยู่ท้องทะเลแห่งนี้
* อิสระทุกท่านเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย ควรฟังข้อปฏิบัติ คำแนะนำ และข้อระวังต่างๆ ในการลงเล่นน้ำทะเลจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ศูนย์ผลิตภัณฑ์เดดซี (Dead Sea Shop)
นำท่านแวะชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์เดดซี (Dead Sea Shop) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัวพอกหน้า สบู่ ครีม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
นำท่านแวะชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์เดดซี (Dead Sea Shop) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัวพอกหน้า สบู่ ครีม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Al Thuraya Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Al Thuraya Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Al Thuraya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เที่ยวชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman Sightseeing)
นำท่าน เที่ยวชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman Sightseeing) เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปีผ่านชมย่านเมืองเก่า, ย่านเมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ
นำท่าน เที่ยวชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman Sightseeing) เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปีผ่านชมย่านเมืองเก่า, ย่านเมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ
ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel)
นำท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆ รอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์แดน ที่จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่อง ที่สร้างบนภูเขาสูงอันเป็นที่แปลกตา
นำท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆ รอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์แดน ที่จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่อง ที่สร้างบนภูเขาสูงอันเป็นที่แปลกตา
(ผ่านชม) พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (Raghadan Palace)
จากนั้นผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (Raghadan Palace) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
จากนั้นผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (Raghadan Palace) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Desert castles
นำท่านเดินทางชม Desert castles กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอร์แดนสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพักของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซึ่งเป็นตัวอย่างของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอิสลามยุคต้นๆ ที่สวยงาม มีการใช้ศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพื้นปูน รวมทั้งภาพวาด ป้อมเหล่านี้ถูกใช้เป็นจุดพักของกองคาราวาน เพื่อการเกษตรและ เป็นศูนย์กลางการค้า ใช้กางเต็นท์เพื่อพักอาศัยและยังเป็นปราการใ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางชม Desert castles กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอร์แดนสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพักของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซึ่งเป็นตัวอย่างของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอิสลามยุคต้นๆ ที่สวยงาม มีการใช้ศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพื้นปูน รวมทั้งภาพวาด ป้อมเหล่านี้ถูกใช้เป็นจุดพักของกองคาราวาน เพื่อการเกษตรและ เป็นศูนย์กลางการค้า ใช้กางเต็นท์เพื่อพักอาศัยและยังเป็นปราการให้กับผู้ปกครองจากมณฑลที่ห่างไกล ใช้ควบคุมดูแลเผ่าเบดูอิน และยังเป็นสถานบันเทิง และป้องกันศึกสงครามครูเสด
ห้างสรรพสินค้า City Mall - Carrefour
นำท่านเดินทางสู่ ห้าง ห้างสรรพสินค้า City Mall - Carrefour แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของเมือง โดยมีสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก
ให้เลือกสรรอย่างมากมาย อีกทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ให้บริการ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ห้าง ห้างสรรพสินค้า City Mall - Carrefour แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของเมือง โดยมีสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก
ให้เลือกสรรอย่างมากมาย อีกทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ให้บริการ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อเลีย (Queen Alia International Airport)
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* xx:xx น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ) เที่ยวบินที่ RJ 182
วันที่ 7
ช่วงบ่าย
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 15,000 บาท/ท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 2 วัน หลังได้รับเอกสารการแจ้งยอดชำระ ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

กรณียกเลิก

 1. ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 2. ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 3. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ
 4. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจำนวนผู้เดินทางตอนนั้นๆ หากกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม คณะทัวร์นั้นจำเป็นต้องยกเลิกเดินทาง

อัตรานี้รวม              

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Royal Jordanian ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 4 คืน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 9. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า "อาหารเป็นพิษเท่านั้น") (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน)

อัตรานี้ไม่รวม    

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 3. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กก./ท่าน
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 6. ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
 7. ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 8. ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 (เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว) รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย
  • 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 5 วัน = 15 USD
  • 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD
  • 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD
  • ค่าทิปอื่นๆ
   • ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3-5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ท่าน
   • ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำทัวร์ที่ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา