บ. ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด
ค้นหาทัวร์ถูกใจในแบบที่ท่านชอบ
ค้นหาตามไฮไลท์ที่ท่านสนใจ
ประเทศ
( ถึง บ.)
ช่วงวันเดินทางตั้งแต่
  ถึง  
ทัวร์พม่า
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
เลื่อน
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
<
เลื่อน
<
บินตรงเชียงใหม่  Charming of Shan State ตามรอยโยเดีย (นั่งเครื่องภายใน) มัณฑะเลย์ รัฐฉาน อินเล อังวะ อมรปุระ สกายน์ 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี รับผ้าเช็ดพระพักตร์ท่านละ 1 ผื่น • ชมสักการะพระบัวเข็ม ณ วัดพองดออู • ชมสวนเ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
บินตรงเชียงใหม่ Mandalay - Bagan chill chill  มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ (นั่งรถภายใน) 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • รับผ้าเช็ดพระพักตร์ ท่านละ 1 ผืน •...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อา.  14-17 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
19,888.-
ว่าง
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
19,888.-
ว่าง
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
19,888.-
ว่าง
ศ.  24-27 พ.ค.
18,888.-
ว่าง
ศ.  21-24 มิ.ย.
18,888.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
บินตรงเชียงใหม่ มิงกะลาบา สาธุ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
• นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ยอดเขาไจก์ทีโย ชมวิวแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  04-06 พ.ค.
16,888.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ส.  18-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
17,888.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ศ.  07-09 มิ.ย.
16,888.-
ว่าง
จ.  15-17 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
16,888.-
ว่าง
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
16,888.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
15,888.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
พิเศษ!!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
เดินทางสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์!! นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่า...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  03-06 พ.ค.
15,999.-
เหลือ 13 ที่
ศ.  10-13 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  17-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
16,999.-
ว่าง
ศ.  24-27 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-03 มิ.ย.
13,999.-
ว่าง
ศ.  07-10 มิ.ย.
13,999.-
ว่าง
ศ.  14-17 มิ.ย.
13,999.-
ว่าง
ศ.  21-24 มิ.ย.
14,999.-
ว่าง
ศ.  28 มิ.ย.-01 ก.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  05-08 ก.ค.
14,999.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ 3 คืน
ทำบุญ ไหว้พระ พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG]
1.ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) 2.สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก 3.ชมพระราชวังม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
16,900.-
ว่าง
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
16,900.-
ว่าง
พฤ.  06-09 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  13-16 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  20-23 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  27-30 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  04-07 ก.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  13-16 ก.ค.

(วันอาสาฬหบูชา)
14,900.-
ว่าง
อา.  14-17 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
14,900.-
ว่าง
พฤ.  01-04 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  22-25 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  29 ส.ค.-01 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  05-08 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  12-15 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  19-22 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดมหากันดายงค์ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
เมนูพิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-13 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  24-27 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-03 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  21-24 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  05-08 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  12-15 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  13-16 ก.ค.

(วันอาสาฬหบูชา)
15,900.-
ว่าง
ศ.  26-29 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
15,900.-
ว่าง
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
15,900.-
ว่าง
ศ.  23-26 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-02 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  06-09 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-23 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  27-30 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG]
1. นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 2. ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ 3. สักการะเจ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-12 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  11-13 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  16-18 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
12,900.-
ว่าง
ส.  25-27 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-02 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  18-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
14,900.-
ว่าง
ส.  01-03 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  08-10 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  14-16 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  21-23 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  28-03 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  05-07 ก.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  13-15 ก.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  20-22 ก.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  02-04 ส.ค.
12,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ มินกุน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 4 วัน 3 คืน โดยสายการแอร์เอเชีย
FREE องค์เทพทันใจ + ร่ม
เที่ยวชมมัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลเจดีย์ นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  09-12 พ.ค.
12,999.-
เหลือ 8 ที่
พฤ.  16-19 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
12,999.-
ว่าง
พฤ.  13-16 มิ.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  27-30 มิ.ย.
12,999.-
ว่าง
ศ.  26-29 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
13,999.-
ว่าง
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
14,999.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
เมนูพิเศษ !! ชาบูชิ
ชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดี...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-28 เม.ย.
13,900.-
เหลือ 8 ที่
ส.  11-13 พ.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  17-19 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
13,900.-
ว่าง
ส.  18-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
14,900.-
ว่าง
ศ.  24-26 พ.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  25-27 พ.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  01-03 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  07-09 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  14-16 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  21-23 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  28-30 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  05-07 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  12-14 ก.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  19-21 ก.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
13,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย
พัก CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5*
เที่ยวพม่า 5 ดาว บินเลยไม่ต้องรอ!! ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นอินแขวน พิเศษ!! บุฟเฟ่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  17-19 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
14,900.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-02 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  14-16 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  21-23 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  28-30 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  05-07 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  06-08 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  12-14 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  13-15 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  19-21 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  20-22 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
12,900.-
ว่าง
ส.  27-29 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
12,900.-
ว่าง
ศ.  02-04 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  09-11 ส.ค.
12,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
พม่า สะพานบุญ หนุนนำ ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน โดยสายการบินนกแอร์ [DD]
* สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน * ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรู...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
13,900.-
ว่าง
ส.  27-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
14,900.-
ว่าง
ศ.  09-11 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  24-26 พ.ค.
10,900.-
ว่าง
ศ.  07-09 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  14-16 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ส.  15-17 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  21-23 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  28-30 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ส.  29 มิ.ย.-01 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  05-07 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  06-08 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  12-14 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  13-15 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  02-04 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ผู้ชนะสิบทิศ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน  AIR ASIA
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู HOTPOT KING เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่ ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ชมวิวแบบพาโนรามา สักการะ เจดีย์ชเวม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
บินตรงเชียงใหม่ #Hashtag Yangon ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
• ล่องเรือเพื่อ สักการะเจดีย์เจดีย์เยเลพญา แห่งเมืองสิเรียม • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์พม่า ดินแดนอารยธรรมโบราณ พุกาม  มัณฑะเลย์ เมืองแห่งทะเลเจดีย์ พร้อมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
มัณฑะเลย์ - พุกาม - อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิวป่าทะเลเจดีย์ 4000 อง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  27-29 เม.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  18-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
11,999.-
เหลือ 5 ที่
ศ.  14-16 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  28-30 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
จ.  15-17 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
13,999.-
ว่าง
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
11,999.-
ว่าง
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
12,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สุดพิเศษนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ตลาดสก็อต 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY  (8M)
พัก 5 ดาวย่างกุ้ง 1 คืน
เที่ยวพม่าแบบจัดเต็ม!! เมืองหงสาวดี นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ คิมปูนแคมป์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุวัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  01-03 พ.ค.

(วันแรงงาน)
11,999.-
เหลือ 12 ที่
พฤ.  02-04 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
ศ.  03-05 พ.ค.
12,999.-
เหลือ 12 ที่
ส.  04-06 พ.ค.
12,999.-
เหลือ 1 ที่
อา.  05-07 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
จ.  06-08 พ.ค.
10,999.-
ว่าง
อ.  07-09 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
10,999.-
เหลือ 8 ที่
พ.  08-10 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
11,999.-
ว่าง
พฤ.  09-11 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
11,999.-
ว่าง
ศ.  10-12 พ.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  11-13 พ.ค.
12,999.-
เหลือ 15 ที่
อา.  12-14 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
จ.  13-15 พ.ค.
10,999.-
ว่าง
อ.  14-16 พ.ค.
10,999.-
เหลือ 4 ที่
พ.  15-17 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี อูเบ็ง วัดกุโสดอร์ เต็มอิ่ม  3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
ทัวร์พม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนาและอารยธรรม นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ที่วัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-12 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  18-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
13,900.-
ว่าง
ศ.  24-26 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  07-09 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  28-30 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวสิกอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
บริการอาหารบนเครื่องไป - กลับ
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  25-27 พ.ค.
10,900.-
ว่าง
ส.  08-10 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ส.  29 มิ.ย.-01 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  06-08 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  20-22 ก.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  03-05 ส.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  16-18 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบาๆ กับบางกอกแอร์เวย์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชา
ศ.  24-26 พ.ค.
11,900.-
เหลือ 3 ที่
ศ.  31 พ.ค.-02 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ  2 วัน 1 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
นำท่านสักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา เดินทางไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-12 พ.ค.
7,999.-
ว่าง
ส.  18-19 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
8,999.-
ว่าง
อา.  19-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
8,999.-
ว่าง
ส.  25-26 พ.ค.
7,999.-
ว่าง
ส.  27-28 เม.ย.
7,999.-
เหลือ 6 ที่
2 วัน 1 คืน
4 มื้อ 1 คืน
พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG]
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • ช้อปปิ้งสินค้า...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  17-18 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
7,900.-
ว่าง
ศ.  24-25 พ.ค.
7,900.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-01 มิ.ย.
7,900.-
ว่าง
ส.  01-02 มิ.ย.
7,900.-
เหลือ 6 ที่นั่ง
ส.  08-09 มิ.ย.
8,900.-
ว่าง
ส.  15-16 มิ.ย.
8,900.-
ว่าง
ส.  22-23 มิ.ย.
8,900.-
ว่าง
ส.  29-30 มิ.ย.
8,900.-
ว่าง
ศ.  05-06 ก.ค.
8,900.-
ว่าง
ส.  06-07 ก.ค.
8,900.-
ว่าง
ศ.  12-13 ก.ค.
8,900.-
ว่าง
ส.  13-14 ก.ค.
8,900.-
ว่าง
ศ.  19-20 ก.ค.
8,900.-
ว่าง
ส.  20-21 ก.ค.
8,900.-
ว่าง
ศ.  26-27 ก.ค.
8,900.-
ว่าง
2 วัน
พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด  2วัน 1คืน สายการบินนกแอร์ (DD)
ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ไหว้พระขอพร ณ วัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-12 พ.ค.
7,900.-
เหลือ 12 ที่นั่ง
พ.  22-23 พ.ค.
7,555.-
ว่าง
ส.  25-26 พ.ค.
7,900.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-01 มิ.ย.
7,900.-
ว่าง
ส.  01-02 มิ.ย.
7,900.-
ว่าง
ส.  08-09 มิ.ย.
7,900.-
ว่าง
ส.  15-16 มิ.ย.
7,900.-
ว่าง
ส.  22-23 มิ.ย.
7,900.-
ว่าง
ส.  29-30 มิ.ย.
7,900.-
ว่าง
ศ.  05-06 ก.ค.
7,900.-
ว่าง
ส.  06-07 ก.ค.
7,900.-
ว่าง
อา.  07-08 ก.ค.
7,900.-
ว่าง
ส.  13-14 ก.ค.
7,900.-
ว่าง
อา.  14-15 ก.ค.
7,900.-
ว่าง
อ.  16-17 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
8,900.-
ว่าง
2 วัน
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอร์แลนด์
แคนาคา
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th