ค้นหาทัวร์พม่าในแบบที่ต้องการ !
โปรโมชันห้ามพลาด
เลื่อน
ทัวร์พม่า
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
เลื่อน
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
<
เลื่อน
<
พบทั้งหมด 27 รายการ
เรียง:
เรียงตาม
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน
พ.  24-24 ก.ค.
3,333.-
ว่าง
พฤ.  25-25 ก.ค.
3,333.-
ว่าง
ศ.  26-26 ก.ค.
3,999.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
ส.  27-27 ก.ค.
4,888.-
ว่าง
อา.  28-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
4,777.-
ว่าง
พ.  31-31 ก.ค.
3,333.-
ว่าง
พฤ.  01-01 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
ศ.  02-02 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
ส.  03-03 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
อา.  04-04 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
พ.  07-07 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
พฤ.  08-08 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
ศ.  09-09 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
พ.  14-14 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
พฤ.  15-15 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
1 วัน
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตย...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  15-15 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
พฤ.  22-22 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
พฤ.  29-29 ส.ค.
3,999.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
พฤ.  05-05 ก.ย.
4,499.-
ว่าง
พฤ.  12-12 ก.ย.
4,499.-
ว่าง
พฤ.  19-19 ก.ย.
4,499.-
ว่าง
พฤ.  26-26 ก.ย.
4,499.-
ว่าง
พฤ.  03-03 ต.ค.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  10-10 ต.ค.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  24-24 ต.ค.
4,999.-
ว่าง
1 วัน
1 มื้อ 0 คืน
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อา.  28-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
7,999.-
ว่าง
ศ.  02-03 ส.ค.
6,555.-
ว่าง
ส.  03-04 ส.ค.
6,555.-
ว่าง
ศ.  09-10 ส.ค.
7,999.-
ว่าง
ส.  17-18 ส.ค.
6,999.-
ว่าง
ศ.  23-24 ส.ค.
6,555.-
ว่าง
ส.  24-25 ส.ค.
6,999.-
ว่าง
อา.  25-26 ส.ค.
6,555.-
ว่าง
ศ.  30-31 ส.ค.
6,555.-
ว่าง
ส.  31 ส.ค.-01 ก.ย.
6,999.-
ว่าง
พฤ.  05-06 ก.ย.
6,555.-
ว่าง
ส.  07-08 ก.ย.
6,999.-
ว่าง
พ.  11-12 ก.ย.
6,555.-
ว่าง
พฤ.  12-13 ก.ย.
6,555.-
ว่าง
ส.  14-15 ก.ย.
6,999.-
ว่าง
2 วัน
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  27-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
6,999.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
อา.  28-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
6,999.-
ว่าง
ส.  03-04 ส.ค.
6,555.-
ว่าง
อา.  04-05 ส.ค.
6,555.-
ว่าง
อา.  11-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
6,999.-
เหลือ 12 ที่นั่ง
2 วัน
อา.  11-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
8,900.-
ว่าง
อา.  01-02 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  08-09 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  15-16 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  22-23 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  29-30 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  06-07 ต.ค.
7,900.-
ว่าง
อา.  13-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
9,900.-
ว่าง
อา.  20-21 ต.ค.
8,900.-
ว่าง
อา.  27-28 ต.ค.
8,900.-
ว่าง
อา.  03-04 พ.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  10-11 พ.ย.
8,900.-
ว่าง
อา.  17-18 พ.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  24-25 พ.ย.
8,900.-
ว่าง
2 วัน
เจดีย์กาบาเอ | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | มหาวิชยเจดีย์ | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารมี...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-27 ก.ค.
7,999.-
ว่าง
ศ.  02-03 ส.ค.
7,999.-
ว่าง
ส.  03-04 ส.ค.
7,999.-
ว่าง
อา.  11-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
8,999.-
ว่าง
ศ.  16-17 ส.ค.
7,999.-
ว่าง
ส.  17-18 ส.ค.
7,999.-
ว่าง
ศ.  23-24 ส.ค.
7,999.-
ว่าง
ส.  24-25 ส.ค.
7,999.-
ว่าง
ศ.  30-31 ส.ค.
7,999.-
ว่าง
ส.  31 ส.ค.-01 ก.ย.
7,999.-
ว่าง
ศ.  06-07 ก.ย.
7,999.-
ว่าง
ส.  07-08 ก.ย.
7,999.-
ว่าง
ศ.  13-14 ก.ย.
7,999.-
ว่าง
ส.  14-15 ก.ย.
7,999.-
ว่าง
ศ.  20-21 ก.ย.
7,999.-
ว่าง
2 วัน
เมนูพิเศษ !! กุ้งเผาหงสา
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เมืองพะโค ชมเจดีย์ชเว-มอเตอร์ พระธาตุมุเตา ชมพระราชวังบุเรงนอง เที่ยวรัฐมอญ คิ้มปูนแค้มป์ ชมเจดีย์ไ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  10-11 ส.ค.
8,499.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
อา.  11-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
8,499.-
ว่าง
2 วัน 1 คืน
3 มื้อ 1 คืน
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
9,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
9,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
10,900.-
ว่าง
ศ.  11-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
12,900.-
ว่าง
ศ.  18-20 ต.ค.
10,900.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  08-10 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  28-30 พ.ย.
11,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
หงสาวดี | วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
11,999.-
ว่าง
ส.  27-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
12,999.-
ว่าง
ศ.  02-04 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ส.  03-05 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  09-11 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  17-19 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ส.  24-26 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
9,999.-
ว่าง
ส.  31 ส.ค.-02 ก.ย.
9,999.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  07-09 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  14-16 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และเต็มอิ่มไปกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ + ร่ม
เที่ยวพม่า เมืองย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน แล้สนำท่านตักบาตร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  10-12 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ศ.  11-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
11,999.-
11,699.-
ว่าง
ส.  12-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
12,999.-
12,699.-
ว่าง
พฤ.  17-19 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ส.  19-21 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  24-26 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ส.  26-28 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  31 ต.ค.-02 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ส.  02-04 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  07-09 พ.ย.
9,999.-
9,699.-
ว่าง
ส.  09-11 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  14-16 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  21-23 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  28-30 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนาและอารยธรรม นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ที่วัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
อา.  08-10 ธ.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  28-30 ธ.ค.
16,900.-
ว่าง
จ.  30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
17,900.-
ว่าง
อ.  31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
17,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
ศ.  16-18 ส.ค.
10,900.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
3 วัน
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
14,900.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ศ.  16-18 ส.ค.
12,900.-
เหลือ 6 ที่นั่ง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  12-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
14,900.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อา.  18-21 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  23-26 ส.ค.
12,900.-
ว่าง
อา.  25-28 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
พฤ.  29 ส.ค.-01 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-02 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
อา.  01-04 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
พฤ.  05-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-09 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  12-15 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  13-16 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
อา.  15-18 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  19-22 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  20-23 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
อา.  22-25 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  26-29 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
ชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดี...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  09-11 ส.ค.
11,900.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ศ.  16-18 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  03-05 ส.ค.
11,900.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
ศ.  16-18 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  18-20 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
เที่ยวพม่า 5 ดาว บินเลยไม่ต้องรอ!! ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นอินแขวน พิเศษ!! บุฟเฟ่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  17-19 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  24-26 ส.ค.
11,900.-
เหลือ 7 ที่นั่ง
ส.  14-16 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ส.  28-30 ก.ย.
11,900.-
เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  05-07 ต.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  12-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
14,900.-
ว่าง
ส.  02-04 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  09-11 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  16-18 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  23-25 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
มัณฑะเลย์ - พุกาม - อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิวป่าทะเลเจดีย์ 4000 อง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
11,999.-
เหลือ 12 ที่
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
12,999.-
เหลือ 2 ที่
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักห...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  03-05 ต.ค.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
ส.  05-07 ต.ค.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
ศ.  18-20 ต.ค.
13,999.-
13,699.-
ว่าง
พ.  30 ต.ค.-01 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
พฤ.  31 ต.ค.-02 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
ศ.  08-10 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
ส.  16-18 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
พฤ.  21-23 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
ส.  23-25 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
พฤ.  28-30 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  27-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
13,999.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ศ.  02-04 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  03-05 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,999.-
ว่าง
อา.  11-13 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
11,999.-
ว่าง
ศ.  16-18 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  17-19 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  24-26 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
11,999.-
ว่าง
ส.  31 ส.ค.-02 ก.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
ส.  07-09 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
ส.  14-16 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  23-26 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-02 ก.ย.
12,900.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
ศ.  06-09 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-23 ก.ย.
12,900.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ศ.  27-30 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  11-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
15,900.-
ว่าง
ศ.  01-04 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-02 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  07-10 ธ.ค.
15,900.-
ว่าง
ศ.  13-16 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-23 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  27-30 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  28-31 ธ.ค.
17,900.-
ว่าง
อา.  29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
18,900.-
ว่าง
จ.  30 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
17,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอร์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
ไทย
อียิปต์
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th