ตารางวันเดินทางและราคา (3 ช่วง)
Eastar Jet (ZE)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
26-29 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
10,900.- Eastar Jet เต็ม
27-30 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
9,900.- Eastar Jet เต็ม
28-31 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
9,900.- Eastar Jet เต็ม