ตารางวันเดินทางและราคา (6 ช่วง)
Nok Scoot (XW)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)