ตารางวันเดินทางและราคา (23 ช่วง)
Malaysia Airlines (MH)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
10-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
9,555.- MH ว่าง
16-18 ส.ค. 7,999.- MH ว่าง
23-25 ส.ค. 7,999.- MH ว่าง
06-08 ก.ย. 7,999.- MH ว่าง
13-15 ก.ย. 7,999.- MH ว่าง
20-22 ก.ย. 7,999.- MH ว่าง
27-29 ก.ย. 6,999.- MH ว่าง
04-06 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
05-07 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
12-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
9,999.- MH ว่าง
18-20 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
25-27 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
04-06 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
05-07 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
12-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
9,999.- MH ว่าง
18-20 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
25-27 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
26-28 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
01-03 พ.ย. 6,999.- MH เต็ม
08-10 พ.ย. 7,999.- MH ว่าง
15-17 พ.ย. 7,999.- MH ว่าง
22-24 พ.ย. 7,999.- MH ว่าง
29 พ.ย.-01 ธ.ค. 7,999.- MH ว่าง