ตารางวันเดินทางและราคา (46 ช่วง)
Malaysia Airlines (MH)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
03-05 พ.ค. 7,999.- MH เหลือ 9 ที่นั่ง
11-13 พ.ค. 7,999.- MH ว่าง
24-26 พ.ค. 7,999.- MH ว่าง
21-23 มิ.ย. 7,999.- MH ว่าง
05-07 ก.ค. 6,999.- MH ว่าง
12-14 ก.ค. 7,999.- MH ว่าง
13-15 ก.ค. 8,999.- MH ว่าง
14-16 ก.ค.
(วันอาสาฬหบูชา)
8,999.- MH ว่าง
19-21 ก.ค. 7,999.- MH ว่าง
27-29 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
9,555.- MH ว่าง
02-04 ส.ค. 7,999.- MH ว่าง
10-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
9,555.- MH ว่าง
16-18 ส.ค. 7,999.- MH ว่าง
23-25 ส.ค. 7,999.- MH ว่าง
30 ส.ค.-01 ก.ย. 6,999.- MH ว่าง
06-08 ก.ย. 7,999.- MH ว่าง
13-15 ก.ย. 7,999.- MH ว่าง
20-22 ก.ย. 7,999.- MH ว่าง
27-29 ก.ย. 6,999.- MH ว่าง
04-06 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
05-07 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
12-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
9,999.- MH ว่าง
18-20 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
20-22 ก.ย. 7,999.- MH ว่าง
27-29 ก.ย. 6,999.- MH ว่าง
04-06 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
05-07 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
12-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
9,999.- MH ว่าง
18-20 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
25-27 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
26-28 ต.ค. 7,999.- MH ว่าง
01-03 พ.ย. 6,999.- MH ว่าง
08-10 พ.ย. 7,999.- MH ว่าง
15-17 พ.ย. 7,999.- MH ว่าง
22-24 พ.ย. 7,999.- MH ว่าง
29 พ.ย.-01 ธ.ค. 7,999.- MH ว่าง
05-07 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
8,999.- MH ว่าง
08-10 ธ.ค. 8,999.- MH ว่าง
13-15 ธ.ค. 8,999.- MH ว่าง
14-16 ธ.ค. 8,999.- MH ว่าง
21-23 ธ.ค. 8,999.- MH ว่าง
28-30 ธ.ค. 9,999.- MH ว่าง
29-31 ธ.ค. 9,999.- MH ว่าง
30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
10,999.- MH ว่าง
31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
10,500.- MH ว่าง
01-03 ม.ค.
(เทศกาลปีใหม่)
8,999.- MH ว่าง