ตารางวันเดินทางและราคา (16 ช่วง)
VietJet Air (VJ)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
14-17 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่