ตารางวันเดินทางและราคา (129 ช่วง)
VietJet Air (VJ)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
20-23 พ.ย. 11,999.- VJ เหลือ 2 ที่
24-27 พ.ย. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
27-30 พ.ย. 11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
11-14 ธ.ค. 11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
13-16 ธ.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
25-28 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
01-04 ม.ค.
(เทศกาลปีใหม่)
13,999.- VJ เหลือ 1 ที่
04-07 ม.ค. 12,999.- VJ เหลือ 2 ที่
07-10 ม.ค. 11,999.- VJ เหลือ 6 ที่
08-11 ม.ค. 11,999.- VJ ว่าง
10-13 ม.ค.
(วันเด็กแห่งชาติ)
12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
11-14 ม.ค.
(วันเด็กแห่งชาติ)
12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
13-16 ม.ค. 11,999.- VJ เหลือ 2 ที่
14-17 ม.ค. 11,999.- VJ ว่าง
15-18 ม.ค. 11,999.- VJ เหลือ 14 ที่
19-22 ม.ค. 12,999.- VJ ว่าง
24-27 ม.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
27-30 ม.ค. 11,999.- VJ เหลือ 2 ที่
28-31 ม.ค. 11,999.- VJ เหลือ 5 ที่
29 ม.ค.-01 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
01-04 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
02-05 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
12,999.- VJ ว่าง
03-06 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
11,999.- VJ ว่าง
04-07 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
11,999.- VJ ว่าง
05-08 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
15,999.- VJ เหลือ 15 ที่
06-09 ก.พ. 15,999.- VJ ว่าง
07-10 ก.พ. 15,999.- VJ ว่าง
08-11 ก.พ. 15,999.- VJ ว่าง
09-12 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
10-13 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
11-14 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
12-15 ก.พ. 11,999.- VJ เหลือ 10 ที่
14-17 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
19-22 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
11,999.- VJ ว่าง
20-23 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
21-24 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
22-25 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
23-26 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
24-27 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
25-28 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
28 ก.พ.-03 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
01-04 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
02-05 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
04-07 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
06-09 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
07-10 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 4 ที่
08-11 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 4 ที่
09-12 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
10-13 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
11-14 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
12-15 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
13-16 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
14-17 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 8 ที่
15-18 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
16-19 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
17-20 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
18-21 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
19-22 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
20-23 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
21-24 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
22-25 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
23-26 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
24-27 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 10 ที่
27-30 ม.ค. 11,999.- VJ เหลือ 2 ที่
28-31 ม.ค. 11,999.- VJ เหลือ 5 ที่
29 ม.ค.-01 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
30 ม.ค.-02 ก.พ. 11,999.- VJ เต็ม
31 ม.ค.-03 ก.พ. 12,999.- VJ เต็ม
01-04 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
02-05 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
12,999.- VJ ว่าง
03-06 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
11,999.- VJ ว่าง
04-07 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
11,999.- VJ ว่าง
05-08 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
15,999.- VJ เหลือ 15 ที่
06-09 ก.พ. 15,999.- VJ ว่าง
07-10 ก.พ. 15,999.- VJ ว่าง
08-11 ก.พ. 15,999.- VJ ว่าง
09-12 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
10-13 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
11-14 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
12-15 ก.พ. 11,999.- VJ เหลือ 10 ที่
13-16 ก.พ. 11,999.- VJ เต็ม
14-17 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
15-18 ก.พ. 12,999.- VJ เต็ม
16-19 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
12,999.- VJ เต็ม
17-20 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
11,999.- VJ เต็ม
18-21 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
11,999.- VJ เต็ม
19-22 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
11,999.- VJ ว่าง
20-23 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
21-24 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
22-25 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
23-26 ก.พ. 12,999.- VJ ว่าง
24-27 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
25-28 ก.พ. 11,999.- VJ ว่าง
26 ก.พ.-01 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
27 ก.พ.-02 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
28 ก.พ.-03 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
01-04 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
02-05 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
03-06 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
04-07 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
05-08 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
06-09 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
07-10 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 4 ที่
08-11 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 4 ที่
09-12 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
10-13 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
11-14 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
12-15 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
13-16 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
14-17 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 8 ที่
15-18 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
16-19 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
17-20 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
18-21 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
19-22 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
20-23 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
21-24 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
22-25 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
23-26 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
24-27 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 10 ที่
25-28 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
26-29 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
27-30 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
28-31 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
29 มี.ค.-01 เม.ย. 12,999.- VJ ว่าง
30 มี.ค.-02 เม.ย. 12,999.- VJ ว่าง
31 มี.ค.-03 เม.ย. 11,900.- VJ ว่าง