ตารางวันเดินทางและราคา (70 ช่วง)
VietJet Air (VJ)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
03-06 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
06-09 ก.พ. 15,999.- VJ เหลือ 11 ที่
07-10 ก.พ. 15,999.- VJ ว่าง
08-11 ก.พ. 15,999.- VJ เหลือ 6 ที่
17-20 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
19-22 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
20-23 ก.พ. 11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
22-25 ก.พ. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
24-27 ก.พ. 11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
02-05 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
06-09 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
09-12 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 2 ที่
10-13 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
11-14 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
13-16 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 14 ที่
14-17 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
17-20 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 2 ที่
18-21 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
21-24 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
22-25 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 6 ที่
26-29 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
27-30 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 15 ที่
28-31 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 14 ที่
29 มี.ค.-01 เม.ย. 12,999.- VJ ว่าง
30 มี.ค.-02 เม.ย. 12,999.- VJ ว่าง
31 มี.ค.-03 เม.ย. 11,999.- VJ เหลือ 5 ที่
25-28 ก.พ. 11,999.- VJ เต็ม
26 ก.พ.-01 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
27 ก.พ.-02 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
28 ก.พ.-03 มี.ค. 12,999.- VJ เต็ม
01-04 มี.ค. 12,999.- VJ เต็ม
02-05 มี.ค. 12,999.- VJ ว่าง
03-06 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
04-07 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
05-08 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
06-09 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
07-10 มี.ค. 12,999.- VJ เต็ม
08-11 มี.ค. 12,999.- VJ เต็ม
09-12 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 2 ที่
10-13 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 1 ที่
11-14 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
12-15 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
13-16 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 14 ที่
14-17 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
15-18 มี.ค. 12,999.- VJ เต็ม
16-19 มี.ค. 12,999.- VJ เต็ม
17-20 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 2 ที่
18-21 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
19-22 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
20-23 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
21-24 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 1 ที่
22-25 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 6 ที่
23-26 มี.ค. 12,999.- VJ เต็ม
24-27 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
25-28 มี.ค. 11,999.- VJ เต็ม
26-29 มี.ค. 11,999.- VJ ว่าง
27-30 มี.ค. 11,999.- VJ เหลือ 15 ที่
28-31 มี.ค. 12,999.- VJ เหลือ 14 ที่
29 มี.ค.-01 เม.ย. 12,999.- VJ ว่าง
30 มี.ค.-02 เม.ย. 12,999.- VJ ว่าง
31 มี.ค.-03 เม.ย. 11,999.- VJ เหลือ 5 ที่