ตารางวันเดินทางและราคา (67 ช่วง)
Eastar Jet (ZE)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
26-29 มี.ค. 12,400.- Eastar Jet เหลือ 2 ที่นั่ง
27-30 มี.ค. 12,700.- Eastar Jet เหลือ 2 ที่นั่ง
28-31 มี.ค. 13,000.- Eastar Jet เหลือ 2 ที่นั่ง
29 มี.ค.-01 เม.ย. 13,000.- Eastar Jet เหลือ 2 ที่นั่ง
01-04 เม.ย. 12,000.- Eastar Jet เหลือ 4 ที่นั่ง
02-05 เม.ย. 11,000.- Eastar Jet เหลือ 6 ที่นั่ง
03-06 เม.ย.
(วันจักรี)
10,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
04-07 เม.ย.
(วันจักรี)
11,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
05-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
15,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
07-10 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
10,000.- Eastar Jet เหลือ 2 ที่นั่ง
10-13 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
12,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
11-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
15,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
12-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
18,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
13-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
17,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
14-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
15,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
17-20 เม.ย. 11,800.- Eastar Jet เหลือ 3 ที่นั่ง
18-21 เม.ย. 11,800.- Eastar Jet เหลือ 6 ที่นั่ง
19-22 เม.ย. 10,800.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
20-23 เม.ย. 9,500.- Eastar Jet เหลือ 1 ที่นั่ง
22-25 เม.ย. 10,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
23-26 เม.ย. 10,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
24-27 เม.ย. 10,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
25-28 เม.ย. 11,600.- Eastar Jet เหลือ 4 ที่นั่ง
26-29 เม.ย. 10,600.- Eastar Jet เหลือ 7 ที่นั่ง
27-30 เม.ย. 10,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
28 เม.ย.-01 พ.ค.
(วันแรงงาน)
9,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
29 เม.ย.-02 พ.ค.
(วันแรงงาน)
8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
30 เม.ย.-03 พ.ค.
(วันแรงงาน)
9,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
01-04 พ.ค.
(วันแรงงาน)
9,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
02-05 พ.ค. 9,600.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
04-07 พ.ค. 9,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
05-08 พ.ค. 8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
06-09 พ.ค. 8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
07-10 พ.ค. 9,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
29 เม.ย.-02 พ.ค.
(วันแรงงาน)
8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
30 เม.ย.-03 พ.ค.
(วันแรงงาน)
9,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
01-04 พ.ค.
(วันแรงงาน)
9,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
02-05 พ.ค. 9,600.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
03-06 พ.ค. 11,600.- Eastar Jet เต็ม
04-07 พ.ค. 9,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
05-08 พ.ค. 8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
06-09 พ.ค. 8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
07-10 พ.ค. 9,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
08-11 พ.ค. 9,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
09-12 พ.ค. 8,600.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
10-13 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
8,600.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
11-14 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
12-15 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
13-16 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
7,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
14-17 พ.ค. 8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
15-18 พ.ค. 8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
16-19 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
10,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
17-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
14,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
18-21 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
9,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
19-22 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
20-23 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
21-24 พ.ค. 8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
22-25 พ.ค. 8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
23-26 พ.ค. 8,600.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
24-27 พ.ค. 8,600.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
25-28 พ.ค. 8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
26-29 พ.ค. 7,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
27-30 พ.ค. 7,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
28-31 พ.ค. 7,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
29 พ.ค.-01 มิ.ย. 8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
30 พ.ค.-02 มิ.ย. 8,600.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 8,600.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง