ตารางวันเดินทางและราคา (8 ช่วง)
Eastar Jet (ZE)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
24-27 พ.ค. 8,600.- Eastar Jet เหลือ 4 ที่นั่ง
25-28 พ.ค. 8,300.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
26-29 พ.ค. 7,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
27-30 พ.ค. 8,900.- Eastar Jet เหลือ 9 ที่นั่ง
28-31 พ.ค. 9,900.- Eastar Jet เหลือ 4 ที่นั่ง
30 พ.ค.-02 มิ.ย. 10,600.- Eastar Jet เหลือ 1 ที่นั่ง