ตารางวันเดินทางและราคา (44 ช่วง)
AirAsia X (XJ)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
15-19 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
16-20 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
17-21 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
18-22 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
19-23 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
20-24 ม.ค. 27,987.- XJ ว่าง
21-25 ม.ค. 28,987.- XJ ว่าง
22-26 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
23-27 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
24-28 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
25-29 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
26-30 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
27-31 ม.ค. 29,987.- XJ ว่าง
28 ม.ค.-01 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
29 ม.ค.-02 ก.พ. 30,987.- XJ ว่าง
30 ม.ค.-03 ก.พ. 30,987.- XJ ว่าง
31 ม.ค.-04 ก.พ. 30,987.- XJ ว่าง
09-13 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
10-14 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
11-15 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
12-16 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
13-17 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
14-18 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
15-19 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
31,987.- XJ เต็ม
16-20 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
31,987.- XJ ว่าง
17-21 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
31,987.- XJ ว่าง
18-22 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
31,987.- XJ ว่าง
19-23 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
31,987.- XJ ว่าง
20-24 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
21-25 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
22-26 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
23-27 ก.พ. 29,987.- XJ ว่าง
24-28 ก.พ. 28,987.- XJ ว่าง
25 ก.พ.-01 มี.ค. 27,987.- XJ ว่าง
26 ก.พ.-02 มี.ค. 28,987.- XJ ว่าง
27 ก.พ.-03 มี.ค. 28,987.- XJ ว่าง
28 ก.พ.-04 มี.ค. 28,987.- XJ ว่าง
01-05 มี.ค. 28,987.- XJ ว่าง
02-06 มี.ค. 28,987.- XJ ว่าง
03-07 มี.ค. 26,987.- XJ ว่าง
04-08 มี.ค. 26,987.- XJ ว่าง
05-09 มี.ค. 28,987.- XJ ว่าง
06-10 มี.ค. 28,987.- XJ ว่าง
07-11 มี.ค. 28,987.- XJ ว่าง