ตารางวันเดินทางและราคา (4 ช่วง)
AirAsia X (XJ)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
03-07 มี.ค. 26,987.- Nok Scoot เหลือ 1 ที่นั่ง