ตารางวันเดินทางและราคา (20 ช่วง)
Singapore Airlines (SQ)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
15,900.- Singapore Airlines เหลือ 11 ที่
14-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
17,900.- Singapore Airlines ว่าง
19-21 เม.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
20-22 เม.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
03-05 พ.ค. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
11-13 พ.ค. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
18-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
15,900.- Singapore Airlines ว่าง
24-26 พ.ค. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
25-27 พ.ค. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
01-03 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
07-09 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
08-10 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
14-16 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
15-17 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
21-23 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
22-24 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
28-30 มิ.ย. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 13,900.- Singapore Airlines ว่าง