ตารางวันเดินทางและราคา (40 ช่วง)
Asiana Airlines (OZ)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
21-24 ส.ค. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
22-25 ส.ค. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
23-26 ส.ค. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
24-27 ส.ค. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
25-28 ส.ค. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
26-29 ส.ค. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
27-30 ส.ค. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
28-31 ส.ค. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
29 ส.ค.-01 ก.ย. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
31 ส.ค.-03 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
01-04 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
02-05 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
03-06 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
04-07 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
05-08 ก.ย. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
06-09 ก.ย. 14,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
07-10 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
08-11 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 4 ที่นั่ง
09-12 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
10-13 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
10-13 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
11-14 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
12-15 ก.ย. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
13-16 ก.ย. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
14-17 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
15-18 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
16-19 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
17-20 ก.ย. 10,800.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
18-21 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
19-22 ก.ย. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
20-23 ก.ย. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
21-24 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
22-25 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
23-26 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
24-27 ก.ย. 11,100.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
25-28 ก.ย. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
26-29 ก.ย. 11,700.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
27-30 ก.ย. 11,700.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง
28 ก.ย.-01 ต.ค. 11,400.- Jeju Air เหลือ 2 ที่นั่ง
29 ก.ย.-02 ต.ค. 11,400.- Jeju Air เหลือ 6 ที่นั่ง