ตารางวันเดินทางและราคา (19 ช่วง)
Cathay Pacific (CX)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
02-04 พ.ค. 18,900.- CX เหลือ 3 ที่
03-05 พ.ค. 19,900.- CX เหลือ 6 ที่
03-05 พ.ค. 19,900.- CX เหลือ 2 ที่
05-07 พ.ค. 18,900.- CX เหลือ 1 ที่
10-12 พ.ค. 19,900.- CX ว่าง
10-12 พ.ค. 19,900.- CX เหลือ 2 ที่
11-13 พ.ค. 19,900.- CX เหลือ 2 ที่
18-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
21,900.- CX ว่าง
24-26 พ.ค. 18,900.- CX ว่าง
24-26 พ.ค. 18,900.- CX ว่าง
25-27 พ.ค. 18,900.- CX ว่าง
07-09 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
08-10 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
14-16 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
21-23 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
22-24 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
28-30 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง