ตารางวันเดินทางและราคา (55 ช่วง)
Cathay Pacific (CX)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
03-05 มี.ค. 17,900.- CX ว่าง
10-12 มี.ค. 17,900.- CX เหลือ 2 ที่
15-17 มี.ค. 18,900.- CX ว่าง
16-18 มี.ค. 19,900.- CX ว่าง
17-19 มี.ค. 18,900.- CX เหลือ 12 ที่
22-24 มี.ค. 19,900.- CX ว่าง
23-25 มี.ค. 19,900.- CX ว่าง
24-26 มี.ค. 18,900.- CX เหลือ 12 ที่
29-31 มี.ค. 19,900.- CX ว่าง
29-31 มี.ค. 19,900.- CX ว่าง
30 มี.ค.-01 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
31 มี.ค.-02 เม.ย. 18,900.- CX ว่าง
04-06 เม.ย.
(วันจักรี)
19,900.- CX ว่าง
04-06 เม.ย.
(วันจักรี)
19,900.- CX ว่าง
05-07 เม.ย.
(วันจักรี)
20,900.- CX ว่าง
06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
21,900.- CX ว่าง
06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
21,900.- CX ว่าง
12-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
26,900.- CX เหลือ 15 ที่
13-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
26,900.- CX ว่าง
13-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
26,900.- CX เหลือ 11 ที่
14-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
26,900.- CX เหลือ 6 ที่
15-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
25,900.- CX ว่าง
19-21 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
19-21 เม.ย. 19,900.- CX เหลือ 4 ที่
20-22 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
21-23 เม.ย. 18,900.- CX ว่าง
25-27 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
25-27 เม.ย. 18,900.- CX ว่าง
15-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
25,900.- CX ว่าง
19-21 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
19-21 เม.ย. 19,900.- CX เหลือ 4 ที่
20-22 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
21-23 เม.ย. 18,900.- CX ว่าง
25-27 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
25-27 เม.ย. 18,900.- CX ว่าง
26-28 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
27-29 เม.ย. 19,900.- CX ว่าง
28-30 เม.ย. 18,900.- CX ว่าง
02-04 พ.ค. 18,900.- CX ว่าง
03-05 พ.ค. 19,900.- CX เต็ม
04-06 พ.ค. 19,900.- CX ว่าง
05-07 พ.ค. 18,900.- CX ว่าง
10-12 พ.ค. 19,900.- CX ว่าง
10-12 พ.ค. 18,900.- CX ว่าง
10-12 พ.ค. 19,900.- CX ว่าง
11-13 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
19,900.- CX เต็มเหลือ 2 ที่
24-26 พ.ค. 18,900.- CX ว่าง
25-27 พ.ค. 18,900.- CX ว่าง
01-03 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
07-09 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
08-10 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
14-16 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
21-23 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
22-24 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง
28-30 มิ.ย. 18,900.- CX ว่าง