ตารางวันเดินทางและราคา (35 ช่วง)
()
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
25-27 มิ.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
28-30 มิ.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
01-03 ก.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
09-11 ก.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
16-18 ก.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
23-25 ก.ค. 6,490.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
24-26 ก.ค. 6,490.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
26-28 ก.ค. 6,490.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
29-31 ก.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
06-08 ส.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
12-14 ส.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
20-22 ส.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
27-29 ส.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
03-05 ก.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
10-12 ก.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
17-19 ก.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
24-26 ก.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
28-30 ก.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
01-03 ต.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
08-10 ต.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
13-15 ต.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
15-17 ต.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
22-24 ต.ค. 6,490.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
28-30 ต.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
05-07 พ.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
12-14 พ.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
19-21 พ.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
26-28 พ.ย. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
03-05 ธ.ค. 6,690.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
04-06 ธ.ค. 6,690.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
10-12 ธ.ค. 6,690.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
17-19 ธ.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
24-26 ธ.ค. 5,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
30 ธ.ค. 64-01 ม.ค. 65 6,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง
31 ธ.ค. 64-02 ม.ค. 65 6,990.- Danang International Airport เหลือ 9 ที่นั่ง