ตารางวันเดินทางและราคา (78 ช่วง)
Air Asia (FD)
Lion Air (SL)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
03-05 พ.ค.
(วันฉัตรมงคล)
10,999.- Lion Air เต็ม
04-06 พ.ค.
(วันฉัตรมงคล)
10,999.- Lion Air เต็ม
04-06 พ.ค.
(วันฉัตรมงคล)
10,999.- Lion Air เต็ม
05-07 พ.ค.
(วันฉัตรมงคล)
10,999.- Lion Air เต็ม
06-08 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
10-12 พ.ค. 9,999.- Lion Air เต็ม
11-13 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
11-13 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
12-14 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
16-18 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
18-20 พ.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
18-20 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
19-21 พ.ค. 10,999.- Lion Air เหลือ 9 ที่
19-21 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
25-27 พ.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
26-28 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
26-28 พ.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
27-29 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
12,999.- Lion Air ว่าง
30 พ.ค.-01 มิ.ย. 0.- Lion Air เต็ม
01-03 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
02-04 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
07-09 มิ.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
08-10 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
09-11 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
15-17 มิ.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
15-17 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
16-18 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
17-19 มิ.ย. 9,999.- Lion Air เต็ม
22-24 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
23-25 มิ.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
23-25 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
06-08 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
07-09 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
13-15 ก.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
13-15 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
14-16 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
15-17 ก.ค. 9,999.- Lion Air เต็ม
20-22 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
21-23 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
27-29 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา+วันเฉลิมฯร.10)
13,999.- Lion Air เต็ม
27-29 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา+วันเฉลิมฯร.10)
13,999.- Lion Air เหลือ 5 ที่
28-30 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
13,999.- Lion Air ว่าง
03-05 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
04-06 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
04-06 ส.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
05-07 ส.ค. 9,999.- Lion Air ว่าง
11-13 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
13,999.- Lion Air ว่าง
11-13 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
13,999.- Lion Air ว่าง
17-19 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
18-20 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
24-26 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
25-27 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
28-30 ส.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
31 ส.ค.-02 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
01-03 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
02-04 ก.ย. 9,999.- Lion Air ว่าง
07-09 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
08-10 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
21-23 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
22-24 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
28-30 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
29 ก.ย.-01 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
04-06 ต.ค. 9,999.- Lion Air ว่าง
05-07 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
06-08 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
07-09 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
13-15 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,999.- Lion Air ว่าง
13-15 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,999.- Lion Air ว่าง
16-18 ต.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
18-20 ต.ค. 12,999.- Lion Air ว่าง
19-21 ต.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
20-22 ต.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
21-23 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
13,999.- Lion Air ว่าง
25-27 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
26-28 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
27-29 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง