ตารางวันเดินทางและราคา (99 ช่วง)
Air Asia (FD)
Lion Air (SL)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ก.พ.61)
18-20 มี.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
20-22 มี.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
23-25 มี.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
23-25 มี.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
23-25 มี.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
24-26 มี.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
24-26 มี.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
29-31 มี.ค. 9,999.- Lion Air เต็ม
30 มี.ค.-01 เม.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
30 มี.ค.-01 เม.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
31 มี.ค.-02 เม.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
31 มี.ค.-02 เม.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
01-03 เม.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
06-08 เม.ย. 13,999.- Lion Air เต็ม
06-08 เม.ย. 13,999.- Lion Air เต็ม
10-12 เม.ย. 12,999.- Lion Air ว่าง
11-13 เม.ย. 12,999.- Lion Air เหลือ 11 ที่
12-14 เม.ย. 14,999.- Lion Air ว่าง
12-14 เม.ย. 14,999.- Lion Air เต็ม
12-14 เม.ย. 14,999.- Lion Air เหลือ 10 ที่
13-15 เม.ย. 15,999.- Lion Air เหลือ 8 ที่
13-15 เม.ย. 15,999.- Lion Air ว่าง
14-16 เม.ย. 15,999.- Lion Air ว่าง
15-17 เม.ย. 13,999.- Lion Air ว่าง
19-21 เม.ย. 9,999.- Lion Air เต็ม
20-22 เม.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
21-23 เม.ย. 10,999.- Lion Air เต็ม
22-24 เม.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
26-28 เม.ย. 12,999.- Lion Air ว่าง
27-29 เม.ย. 13,999.- Lion Air ว่าง
28-30 เม.ย. 13,999.- Lion Air ว่าง
28-30 เม.ย. 13,999.- Lion Air เต็ม
29 เม.ย.-01 พ.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
04-06 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
04-06 พ.ค. 10,999.- Lion Air เหลือ 2 ที่
05-07 พ.ค. 10,999.- Lion Air เหลือ 15 ที่
06-08 พ.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
10-12 พ.ค. 9,999.- Lion Air เหลือ 3 ที่
11-13 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
12-14 พ.ค. 10,999.- Lion Air เหลือ 2 ที่
18-20 พ.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
18-20 พ.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
19-21 พ.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
25-27 พ.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
26-28 พ.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
27-29 พ.ค. 12,999.- Lion Air ว่าง
01-03 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
02-04 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
08-10 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
09-11 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
15-17 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
16-18 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
17-19 มิ.ย. 9,999.- Lion Air ว่าง
22-24 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
23-25 มิ.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
06-08 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
07-09 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
13-15 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
14-16 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
15-17 ก.ค. 9,999.- Lion Air ว่าง
20-22 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
21-23 ก.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
27-29 ก.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
28-30 ก.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
28-30 ก.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
03-05 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
04-06 ส.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
05-07 ส.ค. 9,999.- Lion Air ว่าง
11-13 ส.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
11-13 ส.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
17-19 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
18-20 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
24-26 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
25-27 ส.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
31 ส.ค.-02 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
01-03 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
02-04 ก.ย. 9,999.- Lion Air เหลือ 15 ที่
07-09 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
08-10 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
21-23 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
22-24 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
28-30 ก.ย. 10,999.- Lion Air ว่าง
29 ก.ย.-01 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
04-06 ต.ค. 9,999.- Lion Air ว่าง
05-07 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
06-08 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
07-09 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
13-15 ต.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
13-15 ต.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
16-18 ต.ค. 10,999.- Lion Air เต็ม
18-20 ต.ค. 12,999.- Lion Air ว่าง
19-21 ต.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
20-22 ต.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
21-23 ต.ค. 13,999.- Lion Air ว่าง
25-27 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
26-28 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง
27-29 ต.ค. 10,999.- Lion Air ว่าง