ตารางวันเดินทางและราคา (76 ช่วง)
Lion Air (SL)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
09-11 พ.ย. 10,999.- SL เหลือ 4 ที่
10-12 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
15-17 พ.ย. 9,999.- SL เหลือ 3 ที่
16-18 พ.ย. 10,999.- SL เหลือ 8 ที่
17-19 พ.ย. 10,999.- SL เหลือ 5 ที่
23-25 พ.ย. 10,999.- SL เหลือ 15 ที่
24-26 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
07-09 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
13-15 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
14-16 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
15-17 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
16-18 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
20-22 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
22-24 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
23-25 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
10,999.- SL ว่าง
25-27 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
10,999.- SL ว่าง
27-29 ธ.ค. 12,999.- SL ว่าง
28-30 ธ.ค. 13,999.- SL ว่าง
29-31 ธ.ค.
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL ว่าง
29-31 ธ.ค.
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL ว่าง
04-06 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
05-07 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
11-13 ม.ค.
(วันเด็กแห่งชาติ)
10,999.- SL ว่าง
12-14 ม.ค.
(วันเด็กแห่งชาติ)
10,999.- SL ว่าง
17-19 ม.ค. 9,999.- SL ว่าง
19-21 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
25-27 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
26-28 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
01-03 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
02-04 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
07-09 ก.พ. 14,999.- SL ว่าง
08-10 ก.พ. 14,999.- SL ว่าง
09-11 ก.พ. 14,999.- SL ว่าง
15-17 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
16-18 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
22-24 ก.พ. 9,999.- SL ว่าง
23-25 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
24-26 ก.พ. 9,999.- SL ว่าง
05-07 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
11-13 ม.ค.
(วันเด็กแห่งชาติ)
10,999.- SL ว่าง
12-14 ม.ค.
(วันเด็กแห่งชาติ)
10,999.- SL ว่าง
17-19 ม.ค. 9,999.- SL ว่าง
18-20 ม.ค. 10,999.- SL เต็ม
19-21 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
25-27 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
26-28 ม.ค. 10,999.- SL ว่าง
01-03 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
02-04 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
07-09 ก.พ. 14,999.- SL ว่าง
08-10 ก.พ. 14,999.- SL ว่าง
09-11 ก.พ. 14,999.- SL ว่าง
15-17 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
16-18 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
22-24 ก.พ. 9,999.- SL ว่าง
23-25 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
24-26 ก.พ. 9,999.- SL ว่าง
01-03 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
02-04 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
03-05 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
06-08 มี.ค. 9,999.- SL ว่าง
07-09 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
08-10 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
09-11 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
10-12 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
14-16 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
15-17 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
16-18 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
17-19 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
20-22 มี.ค. 9,999.- SL ว่าง
21-23 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
22-24 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
23-25 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
24-26 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
28-30 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
29-31 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
30 มี.ค.-01 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง