ตารางวันเดินทางและราคา (31 ช่วง)
Lion Air (SL)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
01-03 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
07-09 ธ.ค. 13,999.- SL ว่าง
08-10 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
13,999.- SL เหลือ 1 ที่นั่ง
13-15 ธ.ค. 10,999.- SL เหลือ 9 ที่นั่ง
14-16 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
15-17 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
16-18 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
20-22 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
23-25 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
10,999.- SL ว่าง
25-27 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
10,999.- SL ว่าง
27-29 ธ.ค. 11,999.- SL ว่าง
28-30 ธ.ค. 13,999.- SL ว่าง
29-31 ธ.ค.
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL ว่าง
31 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
14,999.- SL เหลือ 2 ที่นั่ง
16-18 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
20-22 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
21-23 ธ.ค. 10,999.- SL เต็ม
21-23 ธ.ค. 10,999.- SL เต็ม
22-24 ธ.ค. 10,999.- SL เต็ม
23-25 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
10,999.- SL ว่าง
25-27 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
10,999.- SL ว่าง
27-29 ธ.ค. 11,999.- SL ว่าง
28-30 ธ.ค. 13,999.- SL ว่าง
28-30 ธ.ค. 13,999.- SL เต็ม
29-31 ธ.ค.
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL ว่าง
30 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL เต็ม
30 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL เต็ม
31 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
14,999.- SL เต็ม
31 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
14,999.- SL เหลือ 2 ที่นั่ง