ตารางวันเดินทางและราคา (108 ช่วง)
Lion Air (SL)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
27-29 เม.ย. 10,999.- SL เหลือ 4 ที่นั่ง
28-30 เม.ย. 10,999.- SL เหลือ 6 ที่นั่ง
02-04 พ.ค. 12,999.- SL ว่าง
04-06 พ.ค. 12,999.- SL เหลือ 13 ที่นั่ง
09-11 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
10,999.- SL ว่าง
10-12 พ.ค. 10,999.- SL เหลือ 12 ที่นั่ง
11-13 พ.ค. 10,999.- SL ว่าง
12-14 พ.ค. 9,999.- SL ว่าง
17-19 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
13,999.- SL ว่าง
18-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
13,999.- SL ว่าง
23-25 พ.ค. 10,999.- SL ว่าง
24-26 พ.ค. 10,999.- SL ว่าง
25-27 พ.ค. 10,999.- SL ว่าง
26-28 พ.ค. 9,999.- SL ว่าง
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 10,999.- SL เหลือ 10 ที่นั่ง
01-03 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
02-04 มิ.ย. 9,999.- SL ว่าง
06-08 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
07-09 มิ.ย. 10,999.- SL เหลือ 14 ที่นั่ง
08-10 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
09-11 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
13-15 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
14-16 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
15-17 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
16-18 มิ.ย. 9,999.- SL ว่าง
20-22 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
21-23 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
22-24 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
23-25 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
27-29 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
28-30 มิ.ย. 10,999.- SL ว่าง
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 10,999.- SL ว่าง
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 10,999.- SL ว่าง
04-06 ก.ค. 10,999.- SL ว่าง
05-07 ก.ค. 10,999.- SL ว่าง
06-08 ก.ค. 10,999.- SL ว่าง
07-09 ก.ค. 9,999.- SL ว่าง
11-13 ก.ค. 10,999.- SL ว่าง
12-14 ก.ค. 12,999.- SL ว่าง
13-15 ก.ค. 12,999.- SL ว่าง
14-16 ก.ค.
(วันอาสาฬหบูชา)
12,999.- SL ว่าง
15-17 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
12,999.- SL ว่าง
18-20 ก.ค. 10,999.- SL ว่าง
19-21 ก.ค. 11,999.- SL ว่าง
20-22 ก.ค. 11,999.- SL ว่าง
21-23 ก.ค. 11,999.- SL ว่าง
26-28 ก.ค.
(วันเฉลิมฯร.10)
13,999.- SL ว่าง
27-29 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
13,999.- SL ว่าง
01-03 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
02-04 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
03-05 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
04-06 ส.ค. 9,999.- SL ว่าง
09-11 ส.ค. 13,999.- SL ว่าง
10-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
13,999.- SL ว่าง
02-04 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
03-05 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
04-06 ส.ค. 9,999.- SL ว่าง
09-11 ส.ค. 13,999.- SL ว่าง
10-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
13,999.- SL ว่าง
15-17 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
16-18 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
17-19 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
18-20 ส.ค. 9,999.- SL ว่าง
22-24 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
23-25 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
24-26 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
29-31 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
30 ส.ค.-01 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
31 ส.ค.-02 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
01-03 ก.ย. 9,999.- SL ว่าง
05-07 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
06-08 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
07-09 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
08-10 ก.ย. 9,999.- SL ว่าง
12-14 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
13-15 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
14-16 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
15-17 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
21-23 ก.ย. 19,999.- SL เต็ม
26-28 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
27-29 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
28-30 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
29 ก.ย.-01 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
01-03 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
02-04 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
03-05 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
04-06 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
05-07 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
06-08 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
07-09 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
08-10 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
09-11 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
10-12 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
11-13 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,999.- SL ว่าง
12-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,999.- SL ว่าง
15-17 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
16-18 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
17-19 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
18-20 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
19-21 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
20-22 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
21-23 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
12,999.- SL ว่าง
22-24 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
10,999.- SL ว่าง
24-26 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
25-27 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
26-28 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
27-29 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
28-30 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง