ตารางวันเดินทางและราคา (67 ช่วง)
Lion Air (SL)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
18-20 ส.ค. 10,999.- SL เต็ม
18-20 ส.ค. 10,999.- SL เต็ม
24-26 ส.ค. 10,999.- SL เต็ม
25-27 ส.ค. 10,999.- SL ว่าง
28-30 ส.ค. 10,999.- SL เต็ม
28-30 ส.ค. 10,999.- SL เต็ม
31 ส.ค.-02 ก.ย. 10,999.- SL เต็ม
01-03 ก.ย. 10,999.- SL เต็ม
01-03 ก.ย. 10,999.- SL เหลือ 13 ที่นั่ง
02-04 ก.ย. 9,999.- SL เต็ม
07-09 ก.ย. 10,999.- SL เต็ม
08-10 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
21-23 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
22-24 ก.ย. 10,999.- SL ว่าง
28-30 ก.ย. 10,999.- SL เต็ม
29 ก.ย.-01 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
04-06 ต.ค. 9,999.- SL เต็ม
04-06 ต.ค. 9,999.- SL เต็ม
05-07 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
06-08 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
07-09 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
08-10 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
09-11 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
10-12 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
13-15 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,999.- SL เต็ม
13-15 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,999.- SL ว่าง
15-17 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
10,999.- SL เต็ม
16-18 ต.ค. 10,999.- SL เต็ม
18-20 ต.ค. 12,999.- SL ว่าง
19-21 ต.ค. 13,999.- SL ว่าง
20-22 ต.ค. 13,999.- SL เหลือ 15 ที่นั่ง
21-23 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
13,999.- SL ว่าง
24-26 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
25-27 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
26-28 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
27-29 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
28-30 ต.ค. 10,999.- SL ว่าง
02-04 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
03-05 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
09-11 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
10-12 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
15-17 พ.ย. 9,999.- SL ว่าง
16-18 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
17-19 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
23-25 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
24-26 พ.ย. 10,999.- SL ว่าง
30 พ.ย.-02 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
01-03 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
02-04 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
08-10 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
13,999.- SL เต็ม
08-10 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
13,999.- SL เหลือ 15 ที่นั่ง
12-14 ธ.ค. 9,999.- SL ว่าง
14-16 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
15-17 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
16-18 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
20-22 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
21-23 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
22-24 ธ.ค. 10,999.- SL ว่าง
23-25 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
10,999.- SL ว่าง
25-27 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
10,999.- SL ว่าง
27-29 ธ.ค. 13,999.- SL ว่าง
28-30 ธ.ค. 13,999.- SL ว่าง
29-31 ธ.ค.
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL ว่าง
29-31 ธ.ค.
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL ว่าง
30 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL ว่าง
30 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
15,999.- SL ว่าง
31 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
14,999.- SL ว่าง