ตารางวันเดินทางและราคา (49 ช่วง)
Lion Air (SL)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
15-17 ก.พ. 10,999.- SL เหลือ 9 ที่นั่ง
16-18 ก.พ. 10,999.- SL เหลือ 1 ที่นั่ง
22-24 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
23-25 ก.พ. 10,999.- SL ว่าง
24-26 ก.พ. 9,999.- SL ว่าง
01-03 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
02-04 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
06-08 มี.ค. 9,999.- SL ว่าง
07-09 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
08-10 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
09-11 มี.ค. 10,999.- SL เหลือ 15 ที่นั่ง
10-12 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
14-16 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
15-17 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
16-18 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
17-19 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
20-22 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
21-23 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
22-24 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
23-25 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
24-26 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
29-31 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
30 มี.ค.-01 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
13,999.- SL ว่าง
11-13 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
13,999.- SL ว่าง
20-22 มี.ค. 10,999.- SL เต็ม
20-22 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
21-23 มี.ค. 10,999.- SL เต็ม
21-23 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
22-24 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
23-25 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
24-26 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
28-30 มี.ค. 10,999.- SL เต็ม
29-31 มี.ค. 10,999.- SL ว่าง
30 มี.ค.-01 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
13,999.- SL ว่าง
11-13 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
13,999.- SL ว่าง
12-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
13,999.- SL ว่าง
13-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
14,999.- SL ว่าง
14-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
14,999.- SL ว่าง
15-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
12,999.- SL ว่าง
18-20 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
19-21 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
20-22 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
21-23 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
25-27 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
26-28 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
27-29 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง
28-30 เม.ย. 10,999.- SL ว่าง