RU52 เที่ยวรัสเซียล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน วิหารเซนต์บาซิล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai (TG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เที่ยวรัสเซียล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน วิหารเซนต์บาซิล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai (TG)?v=20190216075145
บินตรงสู่กรุงมอสโคว์ไม่ต่อเครื่อง !!
ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เยือนจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล เปิดประสบการณ์ล่าแสงเหนือที่ไม่ควรพลาด บินตรงสู่มอสโคว์ไม่ต่อเครื่อง 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai (TG)
14 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 5 คืน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / โรงแรม BEST WESTERN VEGA
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (บินภายในประเทศ) / ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZUMUT MURMANSK HOTEL / ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / หมู่บ้านซามิ (Sami Village) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) / ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน / นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZUMUT MURMANSK HOTEL / ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers) / อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ (บินภายในประเทศ) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / โรงแรม BEST WESTERN VEGA
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / โรงแรม BEST WESTERN VEGA
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / ถนนอารบัต (Arbat Street) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
วันที่ 7: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 908 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 7,900 บาท
Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 01 ก.พ.62)
พ.20-26 ก.พ.
66,988.- Thai Airways ว่าง
พ.27 ก.พ.-05 มี.ค.
66,988.- Thai Airways ว่าง
ส.09-15 มี.ค.
66,988.- Thai Airways ว่าง
พ.20-26 มี.ค.
66,988.- Thai Airways เหลือ 8 ที่
จ.25-31 มี.ค.
66,988.- Thai Airways ว่าง
ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 10:50 - 17:10 BKK - DME TG974
เวลาบินขากลับ 18:25 - 07:30 DME - BKK TG975

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / โรงแรม BEST WESTERN VEGA (วันที่1)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โรงแรม BEST WESTERN VEGA
นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า
โรงแรม BEST WESTERN VEGA

วันที่ 2
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (บินภายในประเทศ) / ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (บินภายในประเทศ)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) รัสเซีย เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (บินภายในประเทศ)
* ออกเดินทางสู่เมืองมูมันสค์ ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZUMUT MURMANSK HOTEL / ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
AZUMUT MURMANSK HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
AZUMUT MURMANSK HOTEL
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
จากนั้นนำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากลมพายุสุริยะ ก่อเกิดเป็นความงดงามบนท้องฟ้าที่หาชมได้ยาก จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่งในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่าจะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน พาคุณสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสนงดงามด้วยตาตัวเองพร้อมแนะนำเทคนิคถ่ายภาพเก็บความประทับใจเป็นที่ระลึก
* การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / หมู่บ้านซามิ (Sami Village) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านซามิ (Sami Village)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์, หมาป่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
หมู่บ้านซามิ (Sami Village)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) / ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน / นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สุนัขจะต้องใช้กำลังอย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยมีผู้ควบคุมและบังคับให้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พวกนี้เชื่อฟังคำสั่งและพาไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในช่วงสภาวะที่หิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรือ แม้กระทางเรือได้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ารักๆคู่กับน้องหมาฮัสกี้ได้ด้วย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)
นำท่าน สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น
นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZUMUT MURMANSK HOTEL / ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
AZUMUT MURMANSK HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
AZUMUT MURMANSK HOTEL
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
จากนั้นนำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากลมพายุสุริยะ ก่อเกิดเป็นความงดงามบนท้องฟ้าที่หาชมได้ยาก จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่งในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่าจะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน พาคุณสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสนงดงามด้วยตาตัวเองพร้อมแนะนำเทคนิคถ่ายภาพเก็บความประทับใจเป็นที่ระลึก
* การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)

วันที่ 4
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers) / อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers) นำท่านชมเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองเมืองมูร์มรังส์ ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่
พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers)
อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) นำท่านชมอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ (บินภายในประเทศ) (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ (บินภายในประเทศ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ (บินภายในประเทศ)
* ออกเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศนำท่านสู่กรุงมอสโคว์

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / โรงแรม BEST WESTERN VEGA (วันที่4)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โรงแรม BEST WESTERN VEGA
นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า
โรงแรม BEST WESTERN VEGA

วันที่ 5
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
* หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสแดง (Red Square)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย PostnikYakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
จัตุรัสแดง (Red Square)
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / โรงแรม BEST WESTERN VEGA (วันที่5)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus)
จากนั้นนำท่านชมการแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่สัตว์ใหญ่ไปจนสัตว์เล็ก เช่น ช้าง, สิงโต, เสือ, ม้า, สุนัข, ลิง,นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย
* กรณีที่การแสดงละครสัตว์งดการแสดงโชว์ ซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นทดแทน หรือคืนค่าเข้าชมให้กับผู้เดินทางทุกท่าน ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางผู้จัดอีกครั้ง
การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus)
โรงแรม BEST WESTERN VEGA
นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า
โรงแรม BEST WESTERN VEGA

วันที่ 6
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / ถนนอารบัต (Arbat Street) (วันที่6)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซีย
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
ถนนอารบัต (Arbat Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
ถนนอารบัต (Arbat Street)

ช่วงบ่าย: อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (วันที่6)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
* 18.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบินไทย TG 975

วันที่ 7
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่7)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

**ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง     
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
 5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว


 อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (21 ยูเอสดอลล่าร์)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (36 ยูเอสดอลล่าร์)


 เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง


ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ 
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิ

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น


 กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิก 50 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไป    ชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน   ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
 5. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 6. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1.  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน


RU52 เที่ยวรัสเซียล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน วิหารเซนต์บาซิล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai (TG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เที่ยวรัสเซียล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน วิหารเซนต์บาซิล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai (TG)
บินตรงสู่กรุงมอสโคว์ไม่ต่อเครื่อง !!
เริ่มต้น: ช่วง 20 ก.พ.-31 มี.ค. 62 (5 ช่วง)
66,988 บ.
ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เยือนจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล เปิดประสบการณ์ล่าแสงเหนือที่ไม่ควรพลาด บินตรงสู่มอสโคว์ไม่ต่อเครื่อง 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai (TG)

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / โรงแรม BEST WESTERN VEGA
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (บินภายในประเทศ) / ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZUMUT MURMANSK HOTEL / ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / หมู่บ้านซามิ (Sami Village) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) / ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน / นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZUMUT MURMANSK HOTEL / ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers) / อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ (บินภายในประเทศ) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / โรงแรม BEST WESTERN VEGA
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / โรงแรม BEST WESTERN VEGA
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / ถนนอารบัต (Arbat Street) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
วันที่ 7: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
14 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 5 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 909 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 7,900 บาท

Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 01 ก.พ.62)
พ.  20-26 ก.พ.
66,988.- Thai Airways ว่าง
พ.  27 ก.พ.-05 มี.ค.
66,988.- Thai Airways ว่าง
ส.  09-15 มี.ค.
66,988.- Thai Airways ว่าง
พ.  20-26 มี.ค.
66,988.- Thai Airways เหลือ 8 ที่
จ.  25-31 มี.ค.
66,988.- Thai Airways ว่าง

ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 10:50 - 17:10 BKK - DME TG974
เวลาบินขากลับ 18:25 - 07:30 DME - BKK TG975

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / โรงแรม BEST WESTERN VEGA (วันที่1)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โรงแรม BEST WESTERN VEGA
นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า
โรงแรม BEST WESTERN VEGA

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (บินภายในประเทศ) / ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (บินภายในประเทศ)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) รัสเซีย เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (บินภายในประเทศ)
* ออกเดินทางสู่เมืองมูมันสค์ ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ รัสเซีย

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZUMUT MURMANSK HOTEL / ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
AZUMUT MURMANSK HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
AZUMUT MURMANSK HOTEL
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
จากนั้นนำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากลมพายุสุริยะ ก่อเกิดเป็นความงดงามบนท้องฟ้าที่หาชมได้ยาก จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่งในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่าจะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน พาคุณสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสนงดงามด้วยตาตัวเองพร้อมแนะนำเทคนิคถ่ายภาพเก็บความประทับใจเป็นที่ระลึก
* การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / หมู่บ้านซามิ (Sami Village) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านซามิ (Sami Village)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์, หมาป่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
หมู่บ้านซามิ (Sami Village)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) / ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน / นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สุนัขจะต้องใช้กำลังอย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยมีผู้ควบคุมและบังคับให้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พวกนี้เชื่อฟังคำสั่งและพาไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในช่วงสภาวะที่หิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรือ แม้กระทางเรือได้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ารักๆคู่กับน้องหมาฮัสกี้ได้ด้วย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)
นำท่าน สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น
นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / AZUMUT MURMANSK HOTEL / ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
AZUMUT MURMANSK HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
AZUMUT MURMANSK HOTEL
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
จากนั้นนำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากลมพายุสุริยะ ก่อเกิดเป็นความงดงามบนท้องฟ้าที่หาชมได้ยาก จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่งในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่าจะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน พาคุณสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสนงดงามด้วยตาตัวเองพร้อมแนะนำเทคนิคถ่ายภาพเก็บความประทับใจเป็นที่ระลึก
* การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers) / อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers) นำท่านชมเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองเมืองมูร์มรังส์ ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่
พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers)
อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) นำท่านชมอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ (บินภายในประเทศ) (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ (บินภายในประเทศ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ (บินภายในประเทศ)
* ออกเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศนำท่านสู่กรุงมอสโคว์

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / โรงแรม BEST WESTERN VEGA (วันที่4)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โรงแรม BEST WESTERN VEGA
นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า
โรงแรม BEST WESTERN VEGA

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
* หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสแดง (Red Square)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย PostnikYakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
จัตุรัสแดง (Red Square)
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / โรงแรม BEST WESTERN VEGA (วันที่5)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus)
จากนั้นนำท่านชมการแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่สัตว์ใหญ่ไปจนสัตว์เล็ก เช่น ช้าง, สิงโต, เสือ, ม้า, สุนัข, ลิง,นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย
* กรณีที่การแสดงละครสัตว์งดการแสดงโชว์ ซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นทดแทน หรือคืนค่าเข้าชมให้กับผู้เดินทางทุกท่าน ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางผู้จัดอีกครั้ง
การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus)
โรงแรม BEST WESTERN VEGA
นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า
โรงแรม BEST WESTERN VEGA

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / ถนนอารบัต (Arbat Street) (วันที่6)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซีย
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
ถนนอารบัต (Arbat Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
ถนนอารบัต (Arbat Street)

ช่วงบ่าย: อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (วันที่6)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
* 18.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบินไทย TG 975

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่7)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

**ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง     
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
 5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว


 อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (21 ยูเอสดอลล่าร์)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (36 ยูเอสดอลล่าร์)


 เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง


ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ 
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิ

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น


 กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิก 50 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไป    ชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน   ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
 5. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 6. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1.  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th