ค้นหาทัวร์ในแบบที่ต้องการ !
โปรโมชันห้ามพลาด
เลื่อน
ผลการค้นหา เวียดนาม
ผลการค้นหา เวียดนาม
ช่วงราคา 0-150000 บาท
พบทั้งหมด 67 รายการ
เรียงตาม
เรียงตาม
แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักหรู 4 ดาว 2 คืน (เมืองเว้ และบานาฮิลล์) พักเมืองดานัง 1 คืน พิเศษ..อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  07-10 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
พ.  08-11 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  09-12 เม.ย.
15,900.-
ว่าง
ศ.  10-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
16,900.-
ว่าง
อ.  14-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
16,900.-
ว่าง
ศ.  17-20 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  18-21 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
จ.  20-23 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  23-26 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  24-27 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  25-28 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
อา.  26-29 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
จ.  27-30 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
อ.  28 เม.ย.-01 พ.ค.

(วันแรงงาน)
13,900.-
ว่าง
พ.  29 เม.ย.-02 พ.ค.

(วันแรงงาน)
13,900.-
ว่าง
VietJet Air
4 วัน 3 คืน
10 มื้อ 3 คืน
แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลกพักหรู 4 ดาว 2 คืน (เมืองเว้ และบานาฮิลล์) พักเมืองดานัง 1 คืน พิเศษ..อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อิ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  23-26 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  07-10 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
พ.  13-16 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  15-18 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  28-31 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  04-07 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
พฤ.  11-14 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  25-28 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  11-14 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  25-28 ก.ค.
15,900.-
ว่าง
พฤ.  06-09 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  15-18 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  27-30 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  03-06 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  12-15 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
VietJet Air
4 วัน 3 คืน
10 มื้อ 3 คืน
นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม นำทุกท่า...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  08-11 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  15-18 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  22-25 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ค.-01 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  05-08 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  12-15 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  19-22 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  26-29 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  03-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
14,900.-
ว่าง
ศ.  10-13 ก.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  17-20 ก.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  24-27 ก.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  25-28 ก.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  31 ก.ค.-03 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  07-10 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
Air Asia
4 วัน
พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู
ศ.  10-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
13,900.-
ว่าง
ศ.  17-20 เม.ย.
12,500.-
ว่าง
ศ.  01-04 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
13,900.-
ว่าง
พฤ.  07-10 พ.ค.
12,500.-
ว่าง
ศ.  05-08 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  12-15 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  19-22 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  26-29 มิ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  03-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
12,900.-
ว่าง
ส.  04-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
12,900.-
ว่าง
ศ.  10-13 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  17-20 ก.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  24-27 ก.ค.
12,500.-
ว่าง
ส.  25-28 ก.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  31 ก.ค.-03 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
Air Asia
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ 3 คืน
เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน ช้อปปิ้งตลาดซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา ฟานซิปัน ชมความ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  02-05 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
14,900.-
ว่าง
อา.  03-06 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
14,900.-
ว่าง
พฤ.  07-10 พ.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  09-12 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  14-17 พ.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  16-19 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  21-24 พ.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  23-26 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  28-31 พ.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  30 พ.ค.-02 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
ส.  04-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
15,900.-
ว่าง
อา.  26-29 ก.ค.
14,900.-
ว่าง
Air Asia
4 วัน
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได และชมน้ำตกสีเงิน นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าขึ้นยอดเขา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  03-07 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
14,900.-
ว่าง
พฤ.  18-22 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
ศ.  03-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
14,900.-
ว่าง
พ.  12-16 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,900.-
ว่าง
พฤ.  13-17 ส.ค.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  10-14 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  24-28 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  01-05 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  08-12 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  09-13 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  15-19 ต.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  23-27 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  29 ต.ค.-02 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
VietJet Air
5 วัน
เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบรา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  01-04 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
14,900.-
ว่าง
ศ.  08-11 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  22-25 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ค.-01 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
Air Asia
4 วัน
เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง ลงเรือมังก...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  02-05 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
11,900.-
ว่าง
อา.  03-06 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
12,900.-
ว่าง
ศ.  08-11 พ.ค.
11,900.-
ว่าง
พฤ.  28-31 พ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  05-08 มิ.ย.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  18-21 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  26-29 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  04-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
14,900.-
ว่าง
อา.  05-08 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
14,900.-
ว่าง
ส.  11-14 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  16-19 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  23-26 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  25-28 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  01-04 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  06-09 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
VietJet Air
4 วัน
พิเศษ!! อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์
นั่งกระเช้า เที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ล่องเรือมังกรชมแม่นำ้หอม ชมหาดหมีเค หาดที่มีชื่อเสีย...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  07-10 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
พ.  15-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
13,999.-
ว่าง
อ.  21-24 เม.ย.
11,999.-
ว่าง
พฤ.  23-26 เม.ย.
11,999.-
ว่าง
จ.  27-30 เม.ย.
11,999.-
ว่าง
พ.  29 เม.ย.-02 พ.ค.

(วันแรงงาน)
12,999.-
ว่าง
VietJet Air
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด
กินดี ที่พักหรู4ดาว เมืองดาลัด 2 คืน สายการบินมาตรฐานนั่งรถราง สู่น้ำตกดาตันลา ผจญภัยทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่ นั่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อา.  12-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
16,999.-
ว่าง
พฤ.  23-26 เม.ย.
15,999.-
ว่าง
ศ.  01-04 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
16,999.-
ว่าง
พฤ.  07-10 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  14-17 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  21-24 พ.ค.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  28-31 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
พ.  03-06 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
15,999.-
ว่าง
พฤ.  11-14 มิ.ย.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  18-21 มิ.ย.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  25-28 มิ.ย.
14,999.-
ว่าง
ส.  04-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
14,999.-
ว่าง
พฤ.  09-12 ก.ค.
15,999.-
ว่าง
พฤ.  16-19 ก.ค.
14,999.-
ว่าง
ส.  25-28 ก.ค.
15,999.-
ว่าง
Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน
10 มื้อ 3 คืน
เที่ยวสุดคุ้ม รวม 3 เมืองตากอากาศแห่งการพักผ่อน เมืองตากอากาศดาลัด ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เมืองตากอากาศญาตราง พักผ่อนชิวๆริมทะเล ส...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  09-12 เม.ย.
14,900.-
ว่าง
ศ.  10-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
14,900.-
ว่าง
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
16,900.-
ว่าง
ศ.  17-20 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
ศ.  01-04 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
16,900.-
ว่าง
อา.  03-06 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
14,900.-
ว่าง
จ.  04-07 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
13,999.-
ว่าง
อา.  31 พ.ค.-03 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
12,999.-
ว่าง
ศ.  03-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
14,900.-
ว่าง
ส.  25-28 ก.ค.
14,900.-
ว่าง
อา.  26-29 ก.ค.
13,999.-
ว่าง
จ.  27-30 ก.ค.
13,999.-
ว่าง
อา.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
12,999.-
ว่าง
ศ.  21-24 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  18-21 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
VietJet Air
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ 3 คืน
เที่ยวเวียดนามกลาง บินสบาย ที่พักดี ชมโบราณสถานอันงดงาม ณ เมืองเว้ ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง พ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  05-08 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  12-15 มิ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  19-22 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
ศ.  26-29 มิ.ย.
14,900.-
ว่าง
Bangkok Airways
4 วัน
เที่ยวเวียดนามกลาง เมืองดานัง เว้ พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน สัมผัสมนต์เสน่ห์สไตล์ฝรั่งเศส พร้อมล่องเรือมังกร และชมพระราชวังเว้ ชมสว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  05-07 มิ.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  06-08 มิ.ย.
9,999.-
ว่าง
ศ.  12-14 มิ.ย.
9,999.-
ว่าง
ศ.  19-21 มิ.ย.
9,999.-
ว่าง
ส.  20-22 มิ.ย.
8,999.-
ว่าง
ศ.  26-28 มิ.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  27-29 มิ.ย.
9,999.-
ว่าง
ส.  04-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
11,999.-
ว่าง
ศ.  10-12 ก.ค.
9,999.-
ว่าง
ส.  11-13 ก.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  17-19 ก.ค.
9,999.-
ว่าง
ส.  18-20 ก.ค.
9,999.-
ว่าง
ส.  25-27 ก.ค.
10,999.-
ว่าง
จ.  27-29 ก.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  31 ก.ค.-02 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
Bangkok Airways
3 วัน
นั่งกระเช้าขึ้นเขา สัมผัสมนต์เสน่ห์สไตล์ฝรั่งเศส เที่ยวคุ้มๆ บนเช้า-กลับเย็น สนุกสุดมันส์สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค รวมค่าเครื่องเล่น ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  16-18 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  16-18 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  23-25 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  06-08 มิ.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  20-22 มิ.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  27-29 มิ.ย.
10,999.-
ว่าง
อา.  05-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
11,999.-
ว่าง
ส.  11-13 ก.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  18-20 ก.ค.
11,999.-
ว่าง
อา.  26-28 ก.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  01-03 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  08-10 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  15-17 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  22-24 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  29-31 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
VietJet Air
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณมรดกโลก • สักการะวัดเทียนมู่ ชมพระราชวังเว้ • สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง • ช้อปปิ้ง ณ ตลาดฮาน • ช...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  02-05 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
14,999.-
ว่าง
พฤ.  14-17 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  15-18 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  21-24 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
ส.  23-26 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  28-31 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  04-07 มิ.ย.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  18-21 มิ.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  04-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
15,999.-
ว่าง
อา.  05-08 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
14,999.-
ว่าง
พฤ.  16-19 ก.ค.
14,999.-
ว่าง
ส.  25-28 ก.ค.
15,999.-
ว่าง
ส.  08-11 ส.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  20-23 ส.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  27-30 ส.ค.
14,999.-
ว่าง
Bangkok Airways
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ 3 คืน
แถมฟรี !! หมวกและกระเป๋า มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  09-12 เม.ย.
15,888.-
ว่าง
ศ.  10-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
17,888.-
ว่าง
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
18,888.-
ว่าง
จ.  13-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
17,888.-
ว่าง
พฤ.  16-19 เม.ย.
15,888.-
ว่าง
ศ.  17-20 เม.ย.
14,588.-
ว่าง
พฤ.  23-26 เม.ย.
14,588.-
ว่าง
ศ.  24-27 เม.ย.
14,588.-
ว่าง
พฤ.  30 เม.ย.-03 พ.ค.

(วันแรงงาน)
15,888.-
ว่าง
พ.  06-09 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
14,588.-
ว่าง
พฤ.  07-10 พ.ค.
13,888.-
ว่าง
ศ.  08-11 พ.ค.
13,888.-
ว่าง
พฤ.  14-17 พ.ค.
12,888.-
ว่าง
ศ.  15-18 พ.ค.
13,888.-
ว่าง
พฤ.  21-24 พ.ค.
10,888.-
ว่าง
Air Asia
4 วัน 3 คืน
10 มื้อ 3 คืน
รับฟรี !! เสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1ตัว
สัมผัสหลังคาอินโดจีน เที่ยวครบเส้นเวียดนามเหนือ รวมค่าขึ้นรถราง นั่งกระเช้าชมทุ่งนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ เรือกระจาดฮา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อา.  12-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
17,989.-
ว่าง
อา.  26-29 เม.ย.
12,989.-
ว่าง
Lion Air
4 วัน 3 คืน
10 มื้อ 3 คืน
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ กุ้ง lobster รับฟรี !! หมวก และกาแฟ ท่านละ 1 ชุด
สุดฟินส์นั่งกระเช้า เที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สวนสนุก SUN WORLD DANANG WONDERS
ศ.  10-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
12,989.-
เหลือ 13 ที่นั่ง
ส.  02-05 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
12,989.-
ว่าง
พฤ.  21-24 พ.ค.
12,989.-
ว่าง
พฤ.  11-14 มิ.ย.
13,989.-
ว่าง
พฤ.  25-28 มิ.ย.
13,989.-
ว่าง
Bangkok Airways
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ 3 คืน
สัมผัสบรรยากาศความโรแมนติกและความหนาวเย็นผ่านสายหมอก "เมืองซาปา" นั่งกระเช้าไฟฟ้าพร้อมชมวิวสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก "น...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  16-18 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  23-25 พ.ค.
9,999.-
ว่าง
Air Asia
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกร
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมรดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  24-26 เม.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ค.

(วันแรงงาน)
11,500.-
ว่าง
พฤ.  07-09 พ.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  29-31 พ.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  12-14 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  26-28 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ส.  04-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
12,500.-
ว่าง
อา.  05-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
11,900.-
ว่าง
ศ.  17-19 ก.ค.
10,500.-
ว่าง
ส.  25-27 ก.ค.
11,500.-
ว่าง
ศ.  31 ก.ค.-02 ส.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  07-09 ส.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  14-16 ส.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  21-23 ส.ค.
10,500.-
ว่าง
Air Asia
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
บินตรงแบบหรูๆ ฟูลเซอร์วิส โดยสายการบินไทย สู่เมืองประวัติศาสตร์ของเวียดนาม 
พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
20,999.-
ว่าง
อา.  12-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
21,999.-
ว่าง
จ.  13-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
21,999.-
ว่าง
อ.  14-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
18,999.-
ว่าง
Thai Airways
4 วัน 3 คืน
10 มื้อ 3 คืน
แถมฟรี!!! หมวกและกระเป๋าผ้าสุดชิค
นำท่านชมแลนด์มาร์คหลักแห่งเมืองดานัง สะพานมังกร และถ่ายภาพกับ รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน แลนด์มาร์คชื่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  08-11 เม.ย.
12,888.-
ว่าง
ศ.  10-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
14,888.-
ว่าง
พฤ.  16-19 เม.ย.
16,888.-
ว่าง
พ.  22-25 เม.ย.
12,888.-
ว่าง
ศ.  24-27 เม.ย.
13,888.-
ว่าง
ส.  02-05 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
13,888.-
ว่าง
ศ.  08-11 พ.ค.
13,888.-
ว่าง
พฤ.  14-17 พ.ค.
13,888.-
ว่าง
พ.  27-30 พ.ค.
10,888.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ค.-01 มิ.ย.
13,888.-
ว่าง
ส.  06-09 มิ.ย.
13,888.-
ว่าง
ส.  06-09 มิ.ย.
13,888.-
ว่าง
ส.  13-16 มิ.ย.
13,888.-
ว่าง
ส.  20-23 มิ.ย.
13,888.-
ว่าง
ส.  20-23 มิ.ย.
13,888.-
ว่าง
VietJet Air
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ 3 คืน
ที่เที่ยวใหม่ !! สะพานแก้วมังกรเมฆ
เมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา..พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ อิ่มอร่อยสุกี้ปลาแซลมอล อาหารขึ้นชื่อซาปา SEN BUFFET อินเ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
15,900.-
ว่าง
อา.  12-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
15,900.-
ว่าง
ศ.  17-20 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
ศ.  01-04 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
15,900.-
ว่าง
อา.  03-06 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
15,900.-
ว่าง
อ.  05-08 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
12,999.-
ว่าง
พ.  06-09 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
12,999.-
ว่าง
ศ.  08-11 พ.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  15-18 พ.ค.
10,999.-
ว่าง
ศ.  22-25 พ.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  03-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
13,900.-
ว่าง
ส.  04-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
13,900.-
ว่าง
ส.  25-28 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
อา.  26-29 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
จ.  27-30 ก.ค.
13,900.-
ว่าง
VietJet Air
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่เวียดนาม
เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (พักหรู 4 ดาว บนบานาฮิลล์ 1 คืน พักดานัง 1 คืน) เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-12 เม.ย.
14,999.-
ว่าง
ส.  11-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
15,999.-
เหลือ 12 ที่
จ.  13-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
15,999.-
เหลือ 12 ที่
อ.  14-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
14,999.-
ว่าง
พ.  15-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
14,999.-
ว่าง
พฤ.  16-18 เม.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  18-20 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
ศ.  24-26 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
ส.  25-27 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  30 เม.ย.-02 พ.ค.

(วันแรงงาน)
13,999.-
ว่าง
ส.  02-04 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
14,999.-
ว่าง
อา.  03-05 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
14,999.-
ว่าง
จ.  04-06 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
14,999.-
ว่าง
ศ.  08-10 พ.ค.
13,999.-
ว่าง
ส.  09-11 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
Air Asia
3 วัน 2 คืน
8 มื้อ 2 คืน
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
ศ.  24-26 เม.ย.
8,999.-
ว่าง
ศ.  29-31 พ.ค.
9,500.-
ว่าง
ศ.  12-14 มิ.ย.
8,999.-
ว่าง
ส.  04-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
10,900.-
ว่าง
ศ.  07-09 ส.ค.
8,999.-
ว่าง
ศ.  21-23 ส.ค.
8,999.-
ว่าง
ศ.  04-06 ก.ย.
8,999.-
ว่าง
ศ.  18-20 ก.ย.
8,999.-
ว่าง
Vietnam Airlines
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
ซุปตาร์…ซาปาโซคูล ภาค 2
บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  08-12 เม.ย.
14,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
17,888.-
ว่าง
พฤ.  16-20 เม.ย.
15,888.-
ว่าง
พฤ.  23-27 เม.ย.
13,888.-
ว่าง
พ.  06-10 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
14,888.-
ว่าง
พ.  20-24 พ.ค.
14,888.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ค.-02 มิ.ย.
14,888.-
ว่าง
พ.  03-07 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
15,888.-
ว่าง
พ.  10-14 มิ.ย.
14,888.-
ว่าง
พฤ.  18-22 มิ.ย.
14,888.-
ว่าง
พฤ.  25-29 มิ.ย.
14,888.-
ว่าง
พฤ.  02-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
15,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 ก.ค.
14,888.-
ว่าง
พ.  22-26 ก.ค.
14,888.-
ว่าง
พ.  29 ก.ค.-02 ส.ค.
14,888.-
ว่าง
Vietnam Airlines
5 วัน 4 คืน
12 มื้อ 4 คืน
โดยสายการบิน VIETJET AIR
ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้น ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
19,888.-
ว่าง
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
19,888.-
ว่าง
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
19,888.-
ว่าง
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
19,888.-
ว่าง
ส.  11-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
19,888.-
ว่าง
VietJet Air
4 วัน 3 คืน
11 มื้อ 3 คืน
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง กุ้งมังกร
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมรดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  24-26 เม.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ค.

(วันแรงงาน)
11,500.-
ว่าง
พฤ.  07-09 พ.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  29-31 พ.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  12-14 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  26-28 มิ.ย.
10,900.-
ว่าง
ส.  04-06 ก.ค.

(ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
12,500.-
ว่าง
อา.  05-07 ก.ค.

(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
11,900.-
ว่าง
ศ.  17-19 ก.ค.
10,500.-
ว่าง
ส.  25-27 ก.ค.
11,500.-
ว่าง
ศ.  31 ก.ค.-02 ส.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  07-09 ส.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  14-16 ส.ค.
10,500.-
ว่าง
ศ.  21-23 ส.ค.
10,500.-
ว่าง
Air Asia
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเกาะเชจู
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอซ์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
อียิปต์
เคนยา
คาซัคสถาน
ยูเครน
โครเอเชีย
ภูฏาน
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล