ค้นหาทัวร์ในแบบที่ต้องการ !
โปรโมชันห้ามพลาด
เลื่อน
ผลการค้นหา โตเกียว
ผลการค้นหา โตเกียว
ช่วงราคา 0-150000 บาท
พบทั้งหมด 29 รายการ
เรียงตาม
เรียงตาม
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
25,888.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
25,888.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 5 ที่นั่ง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
30,888.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
พ.  15-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุอัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
23,888.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
อ.  07-11 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
23,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
31,888.-
ว่าง
พ.  15-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
31,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  04-09 เม.ย.

(วันจักรี)
30,888.-
ว่าง
อา.  05-10 เม.ย.

(วันจักรี)
30,888.-
ว่าง
จ.  06-11 เม.ย.

(วันจักรี)
30,888.-
ว่าง
อ.  07-12 เม.ย.
30,888.-
ว่าง
พ.  08-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
30,888.-
ว่าง
จ.  13-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
อ.  14-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
พฤ.  16-21 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
ศ.  17-22 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
ส.  18-23 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
อา.  19-24 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
จ.  20-25 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
อ.  21-26 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
พ.  22-27 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
พฤ.  23-28 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
8 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 4 คืน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-20 เม.ย.
23,888.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
ศ.  17-21 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
ส.  18-22 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
อ.  21-25 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  23-27 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
ส.  25-29 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
อา.  26-30 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปค...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
22,888.-
ว่าง
อ.  07-11 เม.ย.
22,888.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
22,888.-
เหลือ 5 ที่นั่ง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
25,888.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
25,888.-
ว่าง
พ.  15-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
25,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
4 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน
ชมสามสวนซากุระที่สวยที่สุดใยญี่ปุ่น สวนอุเอโนะ มากุโระริเวอร์ จิโคริกะฟูจิ
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
29,999.-
ว่าง
อา.  05-09 เม.ย.

(วันจักรี)
27,999.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
27,999.-
ว่าง
Scoot Airline
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่อนเซ็นสุดฟินส์
เพลิดเพลินทุงทิวลิป หมู่บานเยอรมัน ชมซากุระ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งย่านคังชินจุกุ
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
28,999.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
26,999.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,999.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,999.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,999.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
33,999.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,999.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,999.-
ว่าง
พ.  15-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
25,999.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-20 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
ศ.  17-21 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 13 ที่นั่ง
ส.  18-22 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 14 ที่นั่ง
อ.  21-25 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
อา.  26-30 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสุดฟินส์
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
29,999.-
ว่าง
อา.  05-09 เม.ย.

(วันจักรี)
27,999.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
27,999.-
ว่าง
Lion Air
5 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
สัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดของภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น 5 ชมความงดงาม อลังการของทุ่งดอกพิงค์มอส เที่ยวโตเกียวเมืองหลวง ขอพรวัดอาซากุสะ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  30 พ.ค.-03 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
21,888.-
ว่าง
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปค...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-20 เม.ย.
20,888.-
ว่าง
ศ.  17-21 เม.ย.
22,888.-
เหลือ 13 ที่นั่ง
ส.  18-22 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
จ.  20-24 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
20,888.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
20,888.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
4 มื้อ, อิสระ 6 มื้อ 3 คืน
- เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความงามแห่งธรรมชาติพร้อมล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - ลิ้มลองชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ เที่ยวโ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  30 ต.ค.-04 พ.ย.
25,888.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะและศาลเจ้าฟูจิซันฮงงูเซ็นเก็งไทชะ เที่ยวโตเกียว ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ พักฟูจิออนเซ็น 1ค...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
ว่าง
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
TOKYO WONDERFUL TULIP
ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกที่จัดขึ้นปีละครั้ง เดินเล่นหมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ นั่งกระเช้า คาจิคาจิชมวิวฟูจิ บุฟเฟ่ต์ชาบู แช่ออนเซนธรรม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  07-11 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
33,999.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
36,999.-
เหลือ 14 ที่นั่ง
พฤ.  16-20 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
ศ.  17-21 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
ส.  18-22 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
จ.  20-24 เม.ย.
24,999.-
ว่าง
อ.  21-25 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
พฤ.  23-27 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
Scoot Airline
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
FUJI SONGKARN
ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกจัดขึ้นปีละครั้ง ฟรี!! นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวภูเเขาไฟฟูจิ ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึ อิ่มบุญวัดกวนอิม ช้อปปิ้งณ โก...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
36,999.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ตะลุยเนินทรายแห่งเดียวในญี่ปุ่น ทตโดริ ชมความงามซากุระ ณ ปราสาทฮิเมจิ พิพิทธภัณฑ์โคนัน พิพิทธภัณฑ์ทราย ปราสาทฮิเมจิ วัดน้ำใส ศา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  09-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,999.-
ว่าง
ศ.  10-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,999.-
ว่าง
ส.  11-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,999.-
ว่าง
อา.  12-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,999.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
7 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 4 คืน
บินด้วยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
ชมความงามเทศกาลพิงค์มอสประจำปี ขอพรศาลเจ้าแห่งความรักฮิคาวะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ เมืองเก่าคาวาโกเอะ พิพิทธภัณ์แผ่นดินไหว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  05-09 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
25,999.-
ว่าง
พฤ.  07-11 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
ศ.  08-12 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
ส.  09-13 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
อา.  10-14 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
จ.  11-15 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
อ.  12-16 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
พ.  13-17 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
พฤ.  14-18 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
ศ.  15-19 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
ส.  16-20 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
อา.  17-21 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
จ.  18-22 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
อ.  19-23 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
พฤ.  21-25 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
Lion Air
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
TOKYO PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ !
- วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเนซุ - เสาโทโรอิ - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - Odaiba Drivercity - ตลาดปลาซึกิจิ - สวนอุเอ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  07-11 พ.ค.
25,999.-
ว่าง
ศ.  08-12 พ.ค.
25,999.-
ว่าง
ส.  09-13 พ.ค.
25,999.-
ว่าง
อา.  10-14 พ.ค.
21,999.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
อ.  12-16 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
พ.  13-17 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
พฤ.  14-18 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
ศ.  15-19 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
ส.  16-20 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
อา.  17-21 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
อ.  19-23 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
พ.  20-24 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
พฤ.  21-25 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
ศ.  22-26 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
ส.  23-27 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
Scoot Airline
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
เทศกาลชมพิงค์มอส กับราคาสุดว้าว!!! เช็คอินวัดอาซากุสะ เดินเล่นถนนคามิเซ เก็บภาพประทับใจภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
พ.  06-10 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
23,999.-
ว่าง
ศ.  08-12 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
อา.  10-14 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
จ.  11-15 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
อ.  12-16 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
พ.  13-17 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
พฤ.  14-18 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
ศ.  15-19 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
ส.  16-20 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
อา.  17-21 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
จ.  18-22 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
อ.  19-23 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
พฤ.  21-25 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
ศ.  22-26 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
ส.  23-27 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
5 วัน
เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี เยือนวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด เพลิดเพลินไปกับเมืองโอไดบะ ถ่ายรูปคู่เทพีเสรีภาพ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ราคาว้าวมากแม่ !!! เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ไฮไลท์สำคัญมาญี่ปุ่นห้ามพลาด เที่ยวชมวัดอาซากุสะ และถนนนาคามิเซ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจู...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  03-07 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
20,999.-
ว่าง
พฤ.  04-08 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
ศ.  05-09 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
พ.  10-14 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
ศ.  12-16 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
พ.  17-21 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
พฤ.  18-22 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
ศ.  19-23 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
พ.  24-28 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
ศ.  26-30 มิ.ย.
18,999.-
ว่าง
5 วัน
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายท...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  16-20 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
พ.  17-21 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  18-22 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
ศ.  19-23 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
ส.  20-24 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
อา.  21-25 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
จ.  22-26 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
อ.  23-27 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
พ.  24-28 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  25-29 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
ศ.  26-30 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
ส.  27 มิ.ย.-01 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
อา.  28 มิ.ย.-02 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
จ.  29 มิ.ย.-03 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
อ.  30 มิ.ย.-04 ก.ค.

(วันอาสาฬหบูชา)
23,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-15 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
อา.  12-16 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
จ.  13-17 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
อ.  14-18 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
พ.  15-19 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  16-20 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
ศ.  17-21 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
ส.  18-22 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
อา.  19-23 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
พ.  12-16 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
23,888.-
ว่าง
พฤ.  13-17 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
ศ.  14-18 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
ส.  15-19 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
อา.  16-20 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
จ.  17-21 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
4 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกีย...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-15 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
อา.  12-16 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
จ.  13-17 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
อ.  14-18 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
พ.  15-19 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  16-20 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
ศ.  17-21 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
ส.  18-22 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
อา.  19-23 ก.ค.
23,888.-
ว่าง
พ.  12-16 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
23,888.-
ว่าง
พฤ.  13-17 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
ศ.  14-18 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
ส.  15-19 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
อา.  16-20 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
จ.  17-21 ส.ค.
23,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
4 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน
โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน | ล่องเรือทะเลสาบอะชิ | วัดอาซากุสะ | สวนสันติภาพ | ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
53,900.-
ว่าง
Thai Airways
6 วัน 3 คืน
เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | พักโตเกียว 2 คืน | วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | ภูเขาไฟฟูจิ | โอชิโนะฮัคไก | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | พระใ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,900.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,900.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,900.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,900.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | โตเกียวสกายทรี | ภูเขาไฟฟูจิ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ | ศาลเจ้าเนซุ | โอไดบะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | พักโ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
49,900.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
49,900.-
ว่าง
Thai Airways
5 วัน 3 คืน
ชมชิบะซากุระ (พิงค์มอส) | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ | ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) | วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ | ศาลเจ้าเนซุ | ช้อปปิ้งฮาราจูกุ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเกาะเชจู
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอซ์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
อียิปต์
เคนยา
คาซัคสถาน
ยูเครน
โครเอเชีย
ภูฏาน
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
กดโทร
ทักเฟสบุค
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา
ไลน์หาเรา