SS02 ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั้มโบ๊ท 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (TR)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
 ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั้มโบ๊ท 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (TR)
รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ + ล่องเรือ BUMBOAT แล้ว
บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า ล่องเรือ BUMBOAT GARDEN BY THE BAY ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ Marina , Wonderful Light ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่ / น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) / การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) / บักกุ๊ดเต๋ / ล่องเรือบั้มโบ๊ท (Bumboat) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ / มารีน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands) / Wonderful Show / Quality Hotel
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) / เกาะเซนโตซ่า (Sentosa Island) / ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Quality Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) / (ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) / เมอร์ไลอ้อน (Merlion) / โรงละครเอสพลานาด (Esplanade) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ บริเวณโรงแรมที่พัก / ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) / วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) / ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
4 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 2 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,922 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

 • บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Tiger Air (TR)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 03 ธ.ค.61)
ส.  08-10 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
15,999.- Tiger Air เต็ม

ตารางบิน
Tiger Air (TR) เวลาบินขาไป 08:40 - 12:10 BKK - SIN TR609
เวลาบินขากลับ 18:00 - 19:25 SIN - BKK TR616

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(06:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 08.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Tiger Air เที่ยวบินที่ TR609
(12:10) ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตชางฮี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตชางฮี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
ช่วงบ่าย
ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่
พาท่านอิ่มอร่อยไปกับการรับประทานข้าวมันไก่ อันเลื่องชื่อที่ร้านบุนถ่องกี่ ข้าวมันไก่ชื่อดังระดับ 5 ดาว
พาท่านอิ่มอร่อยไปกับการรับประทานข้าวมันไก่ อันเลื่องชื่อที่ร้านบุนถ่องกี่ ข้าวมันไก่ชื่อดังระดับ 5 ดาว
ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย ประหนึ่งอุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย มีน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ตรงกลางอุ้งมือพอดี แทนที่จะพุ่งขึ้นเหมือนกับน้ำที่อื่นๆ แต่กลับไหลลงในความเชื่อที่ว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุ้งมือนั่นเองเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตคนที่สัมผัสโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย ประหนึ่งอุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย มีน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ตรงกลางอุ้งมือพอดี แทนที่จะพุ่งขึ้นเหมือนกับน้ำที่อื่นๆ แต่กลับไหลลงในความเชื่อที่ว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุ้งมือนั่นเองเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตคนที่สัมผัสโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)
การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของมารีน่า เบย์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ S (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของมารีน่า เบย์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม Gardens by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest)
การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay)
* ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
ช่วงค่ำ
บักกุ๊ดเต๋
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทาน บักกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บักกุ๊ดเต๋ประกอบด้วย เนื้อซี่โครงหมูเคี่ยวในน้ำซุปที่มีส่วนผสมของสมุนไพร และเครื่องเทศ (โป๊ยกั๊ก, อบเชย, กานพลู, ตังกุย, เมล็ดยี่หร่า และกระเทียม) เคี่ยวเป็นเวลาหลายชั่วโมง อาจมีส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รสชาดที่เข้มข้นขึ้น
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทาน บักกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บักกุ๊ดเต๋ประกอบด้วย เนื้อซี่โครงหมูเคี่ยวในน้ำซุปที่มีส่วนผสมของสมุนไพร และเครื่องเทศ (โป๊ยกั๊ก, อบเชย, กานพลู, ตังกุย, เมล็ดยี่หร่า และกระเทียม) เคี่ยวเป็นเวลาหลายชั่วโมง อาจมีส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รสชาดที่เข้มข้นขึ้น
บักกุ๊ดเต๋
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือบั้มโบ๊ท (Bumboat) ชมแม่น้ำสิงคโปร์
จากนั้นนำท่านล่องเรือบั้มโบ๊ท (Bumboat) ชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ ที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ตึกสวยงามต่างๆ ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติค ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์
จากนั้นนำท่านล่องเรือบั้มโบ๊ท (Bumboat) ชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ ที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ตึกสวยงามต่างๆ ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติค ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์
ล่องเรือบั้มโบ๊ท (Bumboat) ชมแม่น้ำสิงคโปร์
* รวมค่าบัตรแล้ว
มารีน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands)
จากนั้นนำท่านชม มารีน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands) รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ จัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชม มารีน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands) รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และ จัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย
มารีน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands)
* ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท
(20:00) Wonderful Show
จากนั้นนำท่านชมชมการแสดง Wonderful Show ที่มีแสง สี ตระการตา กับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงามผ่านตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
จากนั้นนำท่านชมชมการแสดง Wonderful Show ที่มีแสง สี ตระการตา กับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงามผ่านตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
Wonderful Show
Quality Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Quality Hotel, Hotel Re, Link Hotel, Marrison หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Quality Hotel, Hotel Re, Link Hotel, Marrison หรือเทียบเท่า
Quality Hotel
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทาไปขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดจีนโบราณ ตั้งอยู่ที่ 178 ถนนวอเตอร์ ในสิงคโปร์ มีความสำคัญกับชาวจีนในสิงคโปร์เชื่อกันว่าจะนำความสงบสุขมาให้หลังจากที่ได้อธิษฐานกับเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจ วัดนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการกุศลการบริจาคสุขภาพ และองค์กรด้านการศึกษาหลายแห่ง
จากนั้นนำท่านเดินทาไปขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดจีนโบราณ ตั้งอยู่ที่ 178 ถนนวอเตอร์ ในสิงคโปร์ มีความสำคัญกับชาวจีนในสิงคโปร์เชื่อกันว่าจะนำความสงบสุขมาให้หลังจากที่ได้อธิษฐานกับเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจ วัดนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการกุศลการบริจาคสุขภาพ และองค์กรด้านการศึกษาหลายแห่ง
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)
เกาะเซนโตซ่า (Sentosa Island)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่า (Sentosa Island) เกาะที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งอภิมหาความบันเทิง เกาะหรรษา ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่สุด เป็นเกาะที่มีทั้งชายหาดธรรมชาติ ศูนย์วัฒนธรรม สวนสนุกระดับโลก ฯลฯ มาเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ มีกิจกรรมให้ทำได้ตลอดทั้งวัน ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังไปทั่วโลก ทำให้ต้องมาชมมาเที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า มาดูเพื่อให้รู้ว่าของเค้ามีดีอย่างไร ทั้งๆ ที่เกาะมีเนื้อที่แค่เพียง (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่า (Sentosa Island) เกาะที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งอภิมหาความบันเทิง เกาะหรรษา ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่สุด เป็นเกาะที่มีทั้งชายหาดธรรมชาติ ศูนย์วัฒนธรรม สวนสนุกระดับโลก ฯลฯ มาเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ มีกิจกรรมให้ทำได้ตลอดทั้งวัน ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังไปทั่วโลก ทำให้ต้องมาชมมาเที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า มาดูเพื่อให้รู้ว่าของเค้ามีดีอย่างไร ทั้งๆ ที่เกาะมีเนื้อที่แค่เพียง 5 ตารางกิโลเมตร แต่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเที่ยวชมที่เกาะแห่งนี้มากมาย
เกาะเซนโตซ่า (Sentosa Island)
ช่วงค่ำ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) สวนสนุกที่เปิดสาขาไปทั่วโลกโดยเปิดแห่งแรกที่สหรัฐอเมริกา และได้ทยอยเปิดตามประเทศต่างๆ รวมถึงที่สิงคโปร์ด้วย เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 18.00 น. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ มีพื้นที่ 49 เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาว ที่หลากหลายร (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) สวนสนุกที่เปิดสาขาไปทั่วโลกโดยเปิดแห่งแรกที่สหรัฐอเมริกา และได้ทยอยเปิดตามประเทศต่างๆ รวมถึงที่สิงคโปร์ด้วย เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 18.00 น. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ มีพื้นที่ 49 เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาว ที่หลากหลายรูปแบบ ภายในสวนสนุกมีทั้งหมด 7 โซน 1. พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride - The Ultimate 3D Battle และ Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก 2. Far Far Away Castle ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า 3. Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar 4. Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่ 5. Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม 6. Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ เหล่าสัตว์โลกล้านปี 7. Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังมี คาสิโน ที่คอยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower ท่านสามารถเข้าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยเป็นคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเเจ๊ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ หรือ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็น อควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำสามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก ให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินภายในสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore)
* รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท / ท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารสิงคโปร์ในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในสิงคโปร์ด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารสิงคโปร์ในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในสิงคโปร์ด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก
Quality Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Quality Hotel, Hotel Re, Link Hotel, Marrison หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Quality Hotel, Hotel Re, Link Hotel, Marrison หรือเทียบเท่า
Quality Hotel
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย ชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร สิงคโปร์ห่างจากประเทศไทยประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน คนไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า มีความหลากหลายของชนชาติค่อนข้างมาก จึงมีความห (อ่านต่อ)
ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย ชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร สิงคโปร์ห่างจากประเทศไทยประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน คนไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า มีความหลากหลายของชนชาติค่อนข้างมาก จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะจากคนเชื้อสายจีน เชื้อสายมาเล และเชื้อสายอินเดีย เป็นประเทศที่เจริญเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย ประชาชนเกือบทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษได้ มีระบบการเดินทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และค่อนข้างจะครอบคลุมพื้นที่หลักๆ ของประเทศ ทำให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศฮิตอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะมาได้ง่าย ค่าตั๋วเครื่องบินราคาไม่สูง และใช้เวลาเที่ยวเพียงไม่กี่วันก็ได้เที่ยวสถานที่ฮิตๆ เกือบครบแล้ว
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
(ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
(ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House)
เมอร์ไลอ้อน (Merlion)
จากนั้นนำท่าทุกท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
จากนั้นนำท่าทุกท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
เมอร์ไลอ้อน (Merlion)
โรงละครเอสพลานาด (Esplanade)
จากนั้นนำท่านชม โรงละครเอสพลานาด (Esplanade) โรงละครที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์
จากนั้นนำท่านชม โรงละครเอสพลานาด (Esplanade) โรงละครที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์
โรงละครเอสพลานาด (Esplanade)
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ บริเวณโรงแรมที่พัก
อิสระให้ทุกท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ บริเวณโรงแรมที่พัก มีร้านอาหารจีน ร้านอาหารอิตาเลี่ยน และร้านอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกลองชิม
อิสระให้ทุกท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ บริเวณโรงแรมที่พัก มีร้านอาหารจีน ร้านอาหารอิตาเลี่ยน และร้านอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกลองชิม
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ บริเวณโรงแรมที่พัก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) อิสระให่ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) อิสระให่ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากอื่นๆ อีกมากมาย
ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)
วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพร (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย
ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)
ช่วงค่ำ
(18:00) ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศสิงคโปร์ และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศสิงคโปร์ และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
* ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Tiger Air เที่ยวบินที่ TR616
(19:25) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น) จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน*** ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้วเนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท  

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 25 วัน


อัตรานี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)


อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  


**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost


เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. **** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี **** หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

 2. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

 5. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี

 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  

หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทางต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th