SS08 ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม Clarke Quay เมอร์ไลออน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม Clarke Quay เมอร์ไลออน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)?v=20190216091521
เมนูพิเศษ !! ข้าวมันไก่ต้นตำรับสิงคโปร์
เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด ลิ้มรสข้าวมันไก่ รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์ พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว 3 วัน 2 คืน บินหรูโดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
4 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 2 คืน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) / วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) / ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่ / อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay / FRAGRANCE HOTEL
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระเต็มวัน / OPTIONAL!! บัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / FRAGRANCE HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / (ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) / เมอร์ไลอ้อน (Merlion) / น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) / ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore) / วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) / ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ / โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 880 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


Singapore Airlines (SQ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 01 ก.พ.62)
ส.16-18 ก.พ.
12,888.- Singapore Airlines ว่าง
ส.16-18 ก.พ.
13,900.- Singapore Airlines เต็ม
ส.09-11 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.15-17 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.16-18 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.22-24 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines เต็ม
ส.23-25 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.29-31 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.30 มี.ค.-01 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.05-07 เม.ย.
(วันจักรี)
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
15,900.- Singapore Airlines ว่าง
อา.14-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
17,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.19-21 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.20-22 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.26-28 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.27-29 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.03-05 พ.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.04-06 พ.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.11-13 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.18-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
15,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.24-26 พ.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.25-27 พ.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.31 พ.ค.-02 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.01-03 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.07-09 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.08-10 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.14-16 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.15-17 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.21-23 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.22-24 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.28-30 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.29 มิ.ย.-01 ก.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ตารางบิน
Singapore Airlines (SQ) เวลาบินขาไป 09:45 - 13:15 BKK - SIN SQ973
เวลาบินขากลับ 18:45 - 20:10 SIN - BKK SQ978

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (07:00 )
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) / วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตชางฮี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของมารีน่า เบย์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม Gardens by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest)
* การเข้าชมโดมในบางโดมอาจมีค่าใช้จ่าย หากลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay)
* (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท)
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทาไปขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดจีนโบราณ ตั้งอยู่ที่ 178 ถนนวอเตอร์ ในสิงคโปร์ มีความสำคัญกับชาวจีนในสิงคโปร์เชื่อกันว่าจะนำความสงบสุขมาให้หลังจากที่ได้อธิษฐานกับเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจ วัดนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการกุศลการบริจาคสุขภาพ และองค์กรด้านการศึกษาหลายแห่ง
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)

ช่วงค่ำ: ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่ / อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay / FRAGRANCE HOTEL (วันที่1)
ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่
พาท่านอิ่มอร่อยไปกับการรับประทานข้าวมันไก่ อันเลื่องชื่อที่ร้านบุนถ่องกี่ ข้าวมันไก่ชื่อดังระดับ 5 ดาว
ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay
นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
* (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD)
อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay
FRAGRANCE HOTEL
นำท่านพักผ่อนที่ FRAGRANCE HOTEL หรือเทียบเท่า
FRAGRANCE HOTEL

วันที่ 2
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระเต็มวัน / OPTIONAL!! บัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระเต็มวัน
มอบเวลาส่วนตัวให้ท่านได้เลือกเที่ยว เลือกช้อป เลือกกิน ตามอัธยาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวได้จากหัวหน้าทัวร์ (ไม่มีบัสและไกด์ท้องถิ่นบริการ)
* ท่านสามารถเลือกเดินทางตามโปรแกรมที่เราได้แนะนำไว้ด้านล่างดังนี้ โดยท่านจะได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์
อิสระเต็มวัน
OPTIONAL!! บัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore)
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ, โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์, โซนมาดากัสการ์, โซนนิวยอร์ก, โซนฮอลลีวู้ด
* หากซื้อเพิ่มแล้วต้องการยกเลิก ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น!! หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี
OPTIONAL!! บัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore)
* Universal Studio of Singapore ***Optional บัตรผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ 2,500 บาท รวมรถตู้ ไป-กลับ(นั่งได้สูงสุด 8 ท่าน)ไม่มีมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองก่อนเดินทางเท่านั้น]***

ช่วงบ่าย: อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (วันที่2)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารสิงคโปร์ในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในสิงคโปร์ด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ช่วงค่ำ: อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / FRAGRANCE HOTEL (วันที่2)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารสิงคโปร์ในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในสิงคโปร์ด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
FRAGRANCE HOTEL
นำท่านพักผ่อนที่ FRAGRANCE HOTEL หรือเทียบเท่า
FRAGRANCE HOTEL

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / (ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) / เมอร์ไลอ้อน (Merlion) / น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) / ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore) / วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) / ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ / โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
(ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House)
เมอร์ไลอ้อน (Merlion)
จากนั้นนำท่าทุกท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
เมอร์ไลอ้อน (Merlion)
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย ประหนึ่งอุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย มีน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ตรงกลางอุ้งมือพอดี แทนที่จะพุ่งขึ้นเหมือนกับน้ำที่อื่นๆ แต่กลับไหลลงในความเชื่อที่ว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุ้งมือนั่นเองเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตคนที่สัมผัสโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)
ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore) เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและให้ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า
ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore)
วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสินค้าพื้นเมืองต่างๆของท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร์
โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย
นำท่านชม โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์ ในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ อาทิเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ และเครื่องประดับต่างๆอีกมากมาย เพื่อนำเป็นของฝากแก่คนที่ท่านรัก
* รายการนี้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วง มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย
ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศสิงคโปร์ และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
* 18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่3)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า 
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย


 อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3.5 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) 
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา


เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 
กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 6. 7.กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

SS08 ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม Clarke Quay เมอร์ไลออน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม Clarke Quay เมอร์ไลออน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
เมนูพิเศษ !! ข้าวมันไก่ต้นตำรับสิงคโปร์
เริ่มต้น: ช่วง 16 ก.พ.-01 ก.ค. 62 (32 ช่วง)
(มีวันพืชมงคล, ชดเชยวันวิสาขบูชา, ชดเชยวันสงกรานต์, ชดเชยวันจักรี, วันจักรี)
12,888 บ.
เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด ลิ้มรสข้าวมันไก่ รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์ พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว 3 วัน 2 คืน บินหรูโดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) / วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) / ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่ / อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay / FRAGRANCE HOTEL
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระเต็มวัน / OPTIONAL!! บัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / FRAGRANCE HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / (ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) / เมอร์ไลอ้อน (Merlion) / น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) / ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore) / วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) / ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ / โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
4 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 2 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 881 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Singapore Airlines (SQ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 01 ก.พ.62)
ส.  16-18 ก.พ.
12,888.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  16-18 ก.พ.
13,900.- Singapore Airlines เต็ม
ส.  09-11 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  15-17 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  16-18 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  22-24 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines เต็ม
ส.  23-25 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  29-31 มี.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  30 มี.ค.-01 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  05-07 เม.ย.
(วันจักรี)
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
15,900.- Singapore Airlines ว่าง
อา.  14-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
17,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  19-21 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  20-22 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  26-28 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  27-29 เม.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  03-05 พ.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  04-06 พ.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  11-13 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  18-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
15,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  24-26 พ.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  25-27 พ.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-02 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  01-03 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  07-09 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  08-10 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  14-16 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  15-17 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  21-23 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  22-24 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ศ.  28-30 มิ.ย.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง
ส.  29 มิ.ย.-01 ก.ค.
13,900.- Singapore Airlines ว่าง

ตารางบิน
Singapore Airlines (SQ) เวลาบินขาไป 09:45 - 13:15 BKK - SIN SQ973
เวลาบินขากลับ 18:45 - 20:10 SIN - BKK SQ978

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (07:00 )
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) / วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตชางฮี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของมารีน่า เบย์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม Gardens by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest)
* การเข้าชมโดมในบางโดมอาจมีค่าใช้จ่าย หากลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay)
* (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท)
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทาไปขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดจีนโบราณ ตั้งอยู่ที่ 178 ถนนวอเตอร์ ในสิงคโปร์ มีความสำคัญกับชาวจีนในสิงคโปร์เชื่อกันว่าจะนำความสงบสุขมาให้หลังจากที่ได้อธิษฐานกับเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจ วัดนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการกุศลการบริจาคสุขภาพ และองค์กรด้านการศึกษาหลายแห่ง
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)

ช่วงค่ำ: ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่ / อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay / FRAGRANCE HOTEL (วันที่1)
ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่
พาท่านอิ่มอร่อยไปกับการรับประทานข้าวมันไก่ อันเลื่องชื่อที่ร้านบุนถ่องกี่ ข้าวมันไก่ชื่อดังระดับ 5 ดาว
ข้าวมันไก่ @ร้านบุนถ่องกี่
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay
นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
* (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD)
อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay
FRAGRANCE HOTEL
นำท่านพักผ่อนที่ FRAGRANCE HOTEL หรือเทียบเท่า
FRAGRANCE HOTEL

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระเต็มวัน / OPTIONAL!! บัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระเต็มวัน
มอบเวลาส่วนตัวให้ท่านได้เลือกเที่ยว เลือกช้อป เลือกกิน ตามอัธยาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวได้จากหัวหน้าทัวร์ (ไม่มีบัสและไกด์ท้องถิ่นบริการ)
* ท่านสามารถเลือกเดินทางตามโปรแกรมที่เราได้แนะนำไว้ด้านล่างดังนี้ โดยท่านจะได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์
อิสระเต็มวัน
OPTIONAL!! บัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore)
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ, โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์, โซนมาดากัสการ์, โซนนิวยอร์ก, โซนฮอลลีวู้ด
* หากซื้อเพิ่มแล้วต้องการยกเลิก ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น!! หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี
OPTIONAL!! บัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore)
* Universal Studio of Singapore ***Optional บัตรผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ 2,500 บาท รวมรถตู้ ไป-กลับ(นั่งได้สูงสุด 8 ท่าน)ไม่มีมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองก่อนเดินทางเท่านั้น]***

ช่วงบ่าย: อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (วันที่2)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารสิงคโปร์ในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในสิงคโปร์ด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ช่วงค่ำ: อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / FRAGRANCE HOTEL (วันที่2)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารสิงคโปร์ในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในสิงคโปร์ด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
FRAGRANCE HOTEL
นำท่านพักผ่อนที่ FRAGRANCE HOTEL หรือเทียบเท่า
FRAGRANCE HOTEL

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / (ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) / เมอร์ไลอ้อน (Merlion) / น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) / ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore) / วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) / ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ / โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House) ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
(ผ่านชม) อาคารรัฐสภาเก่า (Old Parliament House)
เมอร์ไลอ้อน (Merlion)
จากนั้นนำท่าทุกท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
เมอร์ไลอ้อน (Merlion)
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้ ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย ประหนึ่งอุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย มีน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth) น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ตรงกลางอุ้งมือพอดี แทนที่จะพุ่งขึ้นเหมือนกับน้ำที่อื่นๆ แต่กลับไหลลงในความเชื่อที่ว่าเหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในอุ้งมือนั่นเองเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตคนที่สัมผัสโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)
ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore) เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและให้ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า
ย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore)
วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ และชมสินค้าพื้นเมืองต่างๆของท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร์
โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย
นำท่านชม โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์ ในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ อาทิเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ และเครื่องประดับต่างๆอีกมากมาย เพื่อนำเป็นของฝากแก่คนที่ท่านรัก
* รายการนี้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วง มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย
ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศสิงคโปร์ และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
* 18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่3)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า 
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย


 อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3.5 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) 
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา


เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 
กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 6. 7.กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th