ค้นหาทัวร์ไต้หวันในแบบที่ต้องการ !
โปรโมชันห้ามพลาด
เลื่อน
ทัวร์ไต้หวัน
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
เลื่อน
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
<
เลื่อน
<
พบทั้งหมด 44 รายการ
เรียง:
เรียงตาม
ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พฤ.  08-11 ส.ค.
9,999.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
อา.  11-14 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
9,999.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
4 วัน
ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พฤ.  01-04 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
อา.  04-07 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
อ.  06-09 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
อ.  13-16 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
พฤ.  15-18 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
อา.  18-21 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
อ.  20-23 ส.ค.
9,999.-
เหลือ 6 ที่นั่ง
พฤ.  22-25 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
อา.  25-28 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
อ.  27-30 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
พฤ.  29 ส.ค.-01 ก.ย.
9,999.-
ว่าง
อา.  01-04 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
อ.  03-06 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
พฤ.  05-08 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
อา.  08-11 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
4 วัน
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ สือเฟิน  4 วัน 2 คืนโดยสายการบิน (SL)
ทัวร์ไต้หวันถูกที่สุด
นำท่านสู่ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี แวะชิมขนมพายสับปะรด ช้อป...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  01-04 ต.ค.
11,111.-
ว่าง
อ.  08-11 ต.ค.
11,999.-
ว่าง
อ.  15-18 ต.ค.
11,111.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
อ.  29 ต.ค.-01 พ.ย.
11,111.-
ว่าง
ส.  02-05 พ.ย.
10,900.-
ว่าง
ส.  16-19 พ.ย.
10,900.-
ว่าง
4 วัน 2 คืน
5 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง นมัสการศาลเจ้าขงจื้และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
13,999.-
ว่าง
ส.  27-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
14,999.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
10,999.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
10,999.-
ว่าง
ส.  12-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
14,999.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
10,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
3 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 2 คืน
ไต้หวัน ไทเป เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน BY (XW)
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | เย่หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี | ช้อปปิ้ง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  19-21 ก.ค.
10,999.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
จ.  22-24 ก.ค.
10,999.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
10,999.-
ว่าง
จ.  29-31 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
10,999.-
ว่าง
พ.  31 ก.ค.-02 ส.ค.
10,999.-
ว่าง
3 วัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา!!!
นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  24-27 ก.ค.
11,888.-
ว่าง
ศ.  02-05 ส.ค.
14,888.-
ว่าง
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
15,888.-
ว่าง
อา.  11-14 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
15,888.-
ว่าง
ศ.  16-19 ส.ค.
14,888.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-02 ก.ย.
14,888.-
ว่าง
พ.  04-07 ก.ย.
14,888.-
ว่าง
พ.  18-21 ก.ย.
14,888.-
ว่าง
พ.  25-28 ก.ย.
14,888.-
ว่าง
พ.  02-05 ต.ค.
14,888.-
ว่าง
อา.  06-09 ต.ค.
14,888.-
ว่าง
อา.  13-16 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
16,888.-
ว่าง
พ.  16-19 ต.ค.
14,888.-
ว่าง
ศ.  18-21 ต.ค.
14,888.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
อา.  20-23 ต.ค.

(วันปิยมหาราช)
15,888.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ขอพรเรื่องความรัก...เทพจันทรา ณ วัดหลงซาน ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ล่องเรือทะเลสาบ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  02-06 ส.ค.
11,899.-
เหลือ 12 ที่
ศ.  16-20 ส.ค.
12,899.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-03 ก.ย.
12,899.-
ว่าง
ศ.  06-10 ก.ย.
12,899.-
ว่าง
ศ.  13-17 ก.ย.
12,899.-
ว่าง
ศ.  20-24 ก.ย.
13,899.-
ว่าง
ศ.  27 ก.ย.-01 ต.ค.
13,899.-
ว่าง
ศ.  04-08 ต.ค.
13,899.-
เหลือ 13 ที่
ศ.  18-22 ต.ค.
14,899.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
8 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
TAIWAN EASY ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน BY (XW)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านสายรุ้ง | เย๋หลิ่ว | ห...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  18-21 ก.ค.
12,999.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
จ.  22-25 ก.ค.
11,999.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
พฤ.  25-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
12,999.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
อา.  28-31 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
12,999.-
ว่าง
จ.  29 ก.ค.-01 ส.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
12,999.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว วัดหลงซาน ปล่อยโคมที่ผิงซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  01-05 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
ส.  03-07 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
อา.  04-08 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พ.  07-11 ส.ค.
14,888.-
ว่าง
พฤ.  08-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
15,888.-
ว่าง
ส.  10-14 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
14,888.-
ว่าง
อา.  11-15 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,888.-
ว่าง
พ.  14-18 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
พฤ.  15-19 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
ส.  17-21 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
อา.  18-22 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พ.  21-25 ส.ค.
16,888.-
ว่าง
พฤ.  22-26 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
ส.  24-28 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
อา.  25-29 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY (XW)
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน |ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  31 ก.ค.-04 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พฤ.  01-05 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
ส.  03-07 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
อา.  04-08 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พ.  07-11 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พฤ.  08-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
12,888.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
อา.  11-15 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,888.-
ว่าง
พ.  14-18 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พฤ.  15-19 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
ส.  17-21 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
อา.  18-22 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พ.  21-25 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พฤ.  22-26 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
ส.  24-28 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
อา.  25-29 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY (XW)
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  01-05 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
ส.  03-07 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
อา.  04-08 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
พ.  07-11 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
ส.  10-14 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,888.-
ว่าง
พ.  14-18 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
พฤ.  15-19 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
ส.  17-21 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
อา.  18-22 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
พ.  21-25 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
พฤ.  22-26 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
ส.  24-28 ส.ค.
13,888.-
ว่าง
อา.  25-29 ส.ค.
12,888.-
ว่าง
พ.  28 ส.ค.-01 ก.ย.
13,888.-
ว่าง
พฤ.  29 ส.ค.-02 ก.ย.
13,888.-
ว่าง
5 วัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จื่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน + Steamer feast
พาท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ พร้อมไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เยี่ยมชมหมู่บ้...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  18-21 ก.ค.
13,888.-
ว่าง
ศ.  19-22 ก.ค.
12,888.-
ว่าง
อา.  21-24 ก.ค.
13,888.-
ว่าง
จ.  22-25 ก.ค.
12,888.-
ว่าง
พฤ.  25-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
13,888.-
ว่าง
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
13,888.-
ว่าง
อา.  28-31 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
13,888.-
ว่าง
จ.  29 ก.ค.-01 ส.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
12,888.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
มหัศจรรย์..TAIPEI
ศ.  16-20 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-03 ก.ย.
13,999.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
พฤ.  05-09 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  06-10 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  13-17 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  21-25 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
อา.  22-26 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  27 ก.ย.-01 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  28 ก.ย.-02 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
อา.  29 ก.ย.-03 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  04-08 ต.ค.
13,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
อา.  06-10 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  11-15 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
14,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ศ.  18-22 ต.ค.
14,900.-
เหลือ 7 ที่นั่ง
ส.  19-23 ต.ค.

(วันปิยมหาราช)
13,900.-
เหลือ 12 ที่นั่ง
5 วัน
ทัวร์ใต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี
☆ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ☆นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่ ☆ นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ☆ ชิมชาอู่หลง ☆หม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-30 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
15,999.-
ว่าง
อา.  28 ก.ค.-01 ส.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
15,999.-
ว่าง
พฤ.  01-05 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  08-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
12,999.-
ว่าง
พฤ.  15-19 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
อ.  27-31 ส.ค.
15,999.-
ว่าง
พฤ.  29 ส.ค.-02 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  05-09 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  12-16 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  19-23 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
ศ.  27 ก.ย.-01 ต.ค.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  03-07 ต.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  04-08 ต.ค.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  10-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
14,999.-
ว่าง
ศ.  11-15 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
15,999.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
พ.  21-24 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
พ.  28-31 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
พ.  04-07 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
พ.  18-21 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
พ.  16-19 ต.ค.
15,900.-
ว่าง
4 วัน
เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)
อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  22-24 ต.ค.

(วันปิยมหาราช)
13,900.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
ส.  04-06 เม.ย.
14,900.-
ว่าง
จ.  13-15 เม.ย.
16,900.-
ว่าง
ส.  02-04 พ.ค.
14,900.-
ว่าง
3 วัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตึกไทเป 101 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆ คูลๆ ล่องเรือชมความงาม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  17-20 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
14,900.-
ว่าง
ส.  03-06 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  10-13 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
16,900.-
ว่าง
ศ.  16-19 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  24-27 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
จ.  26 ส.ค.-02 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  07-10 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-23 ก.ย.
13,900.-
เหลือ 14 ที่
ส.  28 ก.ย.-01 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  05-08 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  11-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
17,900.-
เหลือ 8 ที่
ส.  19-22 ต.ค.
13,900.-
เหลือ 3 ที่
พ.  23-26 ต.ค.

(วันปิยมหาราช)
16,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
มหัศจรรย์....อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
พ.  31 ก.ค.-03 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
พ.  21-24 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
พ.  28-31 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
พ.  04-07 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
พ.  18-21 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
พ.  02-05 ต.ค.
14,900.-
ว่าง
พ.  16-19 ต.ค.
14,900.-
ว่าง
4 วัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยัน วัดพระถังซัมจั๋ง ตึกไทเป 101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา + ชาบูไต้หวัน + ซีฟู๊ด
เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา นำนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้า...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  03-07 ส.ค.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  08-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
17,999.-
ว่าง
ส.  10-14 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
17,999.-
ว่าง
ส.  17-21 ส.ค.
13,999.-
ว่าง
ส.  24-28 ส.ค.
13,999.-
ว่าง
อา.  01-05 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  07-11 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  14-18 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  21-25 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  28 ก.ย.-02 ต.ค.
13,999.-
ว่าง
พ.  02-06 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  03-07 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
พ.  09-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
18,999.-
ว่าง
พฤ.  10-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
18,999.-
ว่าง
ส.  12-16 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
16,999.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง รถไฟโบราณ อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ตึกไทเป 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน VIET JET AIR (VZ)
พิเศษ !! พระกระโดดกำแพง สุกี้ชาบู
นำท่านสู่ไต้หวัน เยี่ยมชมหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท ชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน แวะชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งจงลี่ไนท์...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
14,900.-
เหลือ 10 ที่
ส.  27-30 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
16,900.-
เหลือ 8 ที่
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
16,900.-
ว่าง
ส.  17-20 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  23-26 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
อ.  27 ส.ค.-03 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
ศ.  06-09 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
ส.  14-17 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
ส.  21-24 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
ศ.  27-30 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
ศ.  04-07 ต.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  12-15 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
17,900.-
ว่าง
ศ.  25-28 ต.ค.
16,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ศ.  02-06 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  10-14 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
15,900.-
ว่าง
ศ.  16-20 ส.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  06-10 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
ศ.  13-17 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
ส.  21-25 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
อา.  22-26 ก.ย.
14,900.-
ว่าง
ศ.  27 ก.ย.-01 ต.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  28 ก.ย.-02 ต.ค.
14,900.-
ว่าง
อา.  29 ก.ย.-03 ต.ค.
14,900.-
ว่าง
อา.  20-24 ต.ค.

(วันปิยมหาราช)
14,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
5 วัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot
พักดี 4 ดาว
จ.  22-25 ก.ค. 10,999.- ว่าง
พ.  24-27 ก.ค. 11,999.- ว่าง
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
11,999.- เหลือ 1 ที่
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
11,999.- เหลือ 4 ที่
จ.  29 ก.ค.-01 ส.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
9,999.- ว่าง
ศ.  02-05 ส.ค. 10,999.- ว่าง
จ.  05-08 ส.ค. 10,999.- ว่าง
จ.  12-15 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
10,999.- ว่าง
ศ.  16-19 ส.ค. 10,999.- ว่าง
จ.  19-22 ส.ค. 10,999.- ว่าง
ศ.  23-26 ส.ค. 10,999.- ว่าง
จ.  26-29 ส.ค. 10,999.- ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-02 ก.ย. 10,999.- ว่าง
จ.  02-05 ก.ย. 9,999.- ว่าง
ศ.  06-09 ก.ย. 9,999.- ว่าง
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง เจียอี้ หนานโถว อ่าวซือจือวาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา
ไฮไลท์ของโปรแกรม พัก 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักเกาสง 1 / เจียอี้ 1 คืน / ผูหลี่ 1 คืน และไทเป 1 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อ่าวซือจือวาน โดมแห่งแสง เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร วัดโฝวกวงซัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสนพันปี ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าล...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  09-13 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
24,999.- ว่าง
ศ.  11-15 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
24,999.- ว่าง
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอร์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th