บ. ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด
ค้นหาทัวร์ถูกใจในแบบที่ท่านชอบ
ค้นหาตามไฮไลท์ที่ท่านสนใจ
ประเทศ
( ถึง บ.)
ช่วงวันเดินทางตั้งแต่
  ถึง  
กรุณาเลือกอีกโปรแกรมแล้วกดปุ่ม
เทียบโปรแกรม
ทัวร์ไต้หวัน
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
เลื่อน
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
<
เลื่อน
<
เรียง:
เรียงตาม
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)
พิเศษ !! ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA
มหัศจรรย์ไต้หวัน พาท่านเยือนอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่วล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา อิสระปล่อยโคมผิงซี ชมหมู่บ้านส...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  06-10 เม.ย.

(ชดเชยวันจักรี)
18,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ส.  27 เม.ย.-01 พ.ค.

(วันแรงงาน)
16,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ส.  11-15 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
16,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ส.  18-22 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
19,900.-
ว่าง
ส.  25-29 พ.ค.
15,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ส.  01-05 มิ.ย.
15,900.-
ว่าง
ส.  08-12 มิ.ย.
16,900.-
ว่าง
ส.  15-19 มิ.ย.
15,900.-
ว่าง
ส.  22-26 มิ.ย.
16,900.-
ว่าง
ส.  29 มิ.ย.-03 ก.ค.
16,900.-
ว่าง
5 วัน 4 คืน
10 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานเหย่หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะส...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  03-07 เม.ย.

(วันจักรี)
16,888.-
เหลือ 1 ที่
อา.  14-18 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
16,888.-
เหลือ 1 ที่
พฤ.  25-29 เม.ย.
14,888.-
เหลือ 1 ที่
ส.  27 เม.ย.-01 พ.ค.

(วันแรงงาน)
18,888.-
ว่าง
อา.  28 เม.ย.-02 พ.ค.

(วันแรงงาน)
16,888.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
พ.  15-19 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
16,888.-
ว่าง
พฤ.  16-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
18,888.-
ว่าง
ส.  18-22 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
16,888.-
ว่าง
พ.  22-26 พ.ค.
14,888.-
เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  25-29 พ.ค.
13,888.-
ว่าง
พ.  29 พ.ค.-02 มิ.ย.
14,888.-
ว่าง
พฤ.  30 พ.ค.-03 มิ.ย.
15,888.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
8 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยัน วัดพระถังซัมจั๋ง ตึกไทเป 101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา + ชาบูไต้หวัน + ซีฟู๊ด
เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา นำนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้า...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  04-08 เม.ย.

(ชดเชยวันจักรี)
17,999.-
ว่าง
พ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
20,999.-
ว่าง
ส.  13-17 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
23,999.-
ว่าง
อา.  14-18 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
21,999.-
ว่าง
พ.  17-21 เม.ย.
14,999.-
เหลือ 3 ที่
ส.  27 เม.ย.-01 พ.ค.

(วันแรงงาน)
16,999.-
ว่าง
อา.  28 เม.ย.-02 พ.ค.

(วันแรงงาน)
15,999.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืนโดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN
พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ต...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  21-24 มี.ค.
14,888.-
เหลือ 6 ที่นั่ง
4 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เยือนตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เยือนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตึกไทเป 101 นำท่านนั่งรถไฟโบราณ อนุสรณ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  25-28 พ.ค.
20,999.-
ว่าง
ส.  01-04 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
ส.  15-18 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
ส.  22-25 มิ.ย.
19,999.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
เที่ยวครบ 3 อุทยาน คุ้มสุด !!
พาท่านเยือนไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหิ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  30 มี.ค.-04 เม.ย.
17,555.-
เหลือ 11 ที่
ส.  13-18 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
24,555.-
เหลือ 15 ที่
จ.  15-20 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
19,555.-
เหลือ 14 ที่
6 วัน 4 คืน
10 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน คุ้มจัดเต็ม อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมฟาร์มแกะสุดฟิน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค บินหรู อยู่ดี 5 วัน 4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS
บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว..พิเศษ !! ทานอาหารตึกไทเป 101
นำท่านสู่ ไต้หวัน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรนมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นำท่านสู่เมืองเจียอี้เพื่อพักผ่อน ชมวิว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  22-26 พ.ค.
24,999.-
เหลือ 13 ที่
พ.  29 พ.ค.-02 มิ.ย.
24,999.-
ว่าง
พ.  05-09 มิ.ย.
24,999.-
ว่าง
พ.  12-16 มิ.ย.
24,999.-
ว่าง
พ.  26-30 มิ.ย.
24,999.-
ว่าง
5 วัน 4 คืน
13 มื้อ 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน Thai Lion Air (SL)
เมนูพิเศษ !! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์
ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้า...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  25-30 มี.ค.
17,900.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
6 วัน 4 คืน
11 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 4 คืน
 Grand ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ไทเป หนานโถว เจียอี้ ไทจง ฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ 7 วัน 5 คืน โดย NOK SCOOT
ห้องแช่น้ำแร่ส่วนตัว + ที่เที่ยวใหม่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ
ไฮไลท์ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ชมอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  30 มี.ค.-05 เม.ย.
21,999.-
เหลือ 10 ที่
7 วัน 5 คืน
14 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ไถจง อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)
พิเศษ ! อาบน้ำแร่ในห้องส่วนตัว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือสุริยันจันทราทะเลสาบ นมัสการวัดเหวินหวู่ศาลเจ้าขงเบ้ง ชมบรรยากาศสวนผลไม้ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  23-27 เม.ย.
20,999.-
ว่าง
ส.  27 เม.ย.-01 พ.ค.

(วันแรงงาน)
19,999.-
ว่าง
ส.  04-08 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
ส.  11-15 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
19,999.-
ว่าง
ส.  18-22 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
19,999.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
9 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 5 วัน 3 คืน โดยสายบินไทยไลออนแอร์
ฟรี..โคมขงหมิง / พักโรงแรม 4 ดาว
นำท่านท่องเที่ยวแบบจุใจที่เมืองไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง นำท่านเพลิด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  12-16 ก.ค.

(วันอาสาฬหบูชา)
16,999.-
ว่าง
ส.  13-17 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
16,999.-
ว่าง
พฤ.  25-29 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
16,999.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
• TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ชมสีสันของงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาห...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
24,888.-
ว่าง
ศ.  12-16 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
25,888.-
ว่าง
อา.  21-25 เม.ย.
20,888.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน SWEETY ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)
• ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา • นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ • กินลมชมวิวกับเมื...(กดเพื่ออ่านต่อ)
 เทศกาลสงกรานต์  TAIWAN WONDERFUL ! สุริยัน จันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
• WONDERFUL !! กับ นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูงทะเลสาบสุริยัน จันทรา แบบวิวพาโนรามา • เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์พื้นเมือง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  13-16 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
30,888.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Wonderful to Taipei 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
• เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์พื้นเมือง+ฟรี! เข้าสวนสนุกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ • ชมความสดใสน่ารักของ หมู่บ้าน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
TAIWAN รอบเกาะครบ ไฮไลท์ไต้หวันทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
• ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณบนอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • อาบน้ำแร่แบบบรรยากา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  12-17 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
42,888.-
ว่าง
ส.  13-18 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
42,888.-
ว่าง
อา.  14-19 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
41,888.-
ว่าง
6 วัน 5 คืน
บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว • ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์ค...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  04-07 เม.ย.

(วันจักรี)
19,888.-
ว่าง
ศ.  26-29 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
21,888.-
ว่าง
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
21,888.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn in Taipei 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
• ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว • ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ย, ซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
บินตรง !! เชียงใหม่  ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
• เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์พื้นเมือง+ฟรี! เข้าสวนสนุกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ • ชมความสดใสน่ารักของ หมู่บ้านส...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  17-21 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
22,888.-
ว่าง
พ.  26-30 มิ.ย.
24,888.-
ว่าง
5 วัน 4 คืน
บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  17-21 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
21,888.-
ว่าง
พ.  26-30 มิ.ย.
23,888.-
ว่าง
5 วัน 4 คืน
EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5วัน3คืน สายการบินอีวีเอ Premium Economy class (BR)
• ที่นั่งแบบ Premium Economy class ( Elite class ) ของสายการบิน EVA • พัก MARRIOTT HOTEL TAIPEI และ NOVOTEL HOTEL ระดับ 5 ดา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,888.-
ว่าง
อ.  30 เม.ย.-04 พ.ค.

(วันแรงงาน)
33,888.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EP.2 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
• พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  30 เม.ย.-04 พ.ค.

(วันแรงงาน)
20,888.-
ว่าง
พ.  22-26 พ.ค.
20,888.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
• ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณบนอาหลี่ซัน • เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน • เที่ยว ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
• ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า • อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมื...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  30 เม.ย.-05 พ.ค.

(วันแรงงาน)
25,888.-
ว่าง
ส.  25-30 พ.ค.
25,888.-
ว่าง
อา.  24-29 มี.ค.
25,888.-
ว่าง
6 วัน 4 คืน
TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
•ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน •ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET •อา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  29 มี.ค.-02 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
ส.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
5 วัน 4 คืน
TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
•ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ ระดับ 3 ดาวประจำปี 2018 และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง •ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
ศ.  12-16 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
5 วัน 4 คืน
ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D 3N โดยสายการบินนกสกู๊ต [XW]
ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ กินลมชมวิวกับเมืองท่า ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  17-21 เม.ย.
14,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
พฤ.  18-22 เม.ย.
13,900.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ส.  20-24 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
อา.  21-25 เม.ย.
12,900.-
ว่าง
พ.  24-28 เม.ย.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  25-29 เม.ย.
13,900.-
เหลือ 7 ที่นั่ง
อา.  28 เม.ย.-02 พ.ค.

(วันแรงงาน)
11,900.-
ว่าง
พ.  01-05 พ.ค.

(วันแรงงาน)
13,900.-
ว่าง
พฤ.  02-06 พ.ค.
13,900.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
ส.  04-08 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
พ.  08-12 พ.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  09-13 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
13,900.-
ว่าง
ส.  11-15 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
13,900.-
ว่าง
พ.  15-19 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
13,900.-
ว่าง
พฤ.  16-20 พ.ค.

(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
13,900.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน ลั้นลา อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR)
• พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  08-12 มิ.ย.
20,900.-
ว่าง
ศ.  14-18 มิ.ย.
20,900.-
ว่าง
อ.  18-22 มิ.ย.
20,900.-
ว่าง
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Lion Air
พิเศษ!! พักโรงแรมอาบน้ำแร่ในห้องนอนส่วนตัว 1 คืน
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ ☛ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักก...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  19-18 มี.ค. 13,999.- ว่าง
พ.  20-19 มี.ค. 13,999.- ว่าง
อ.  26-25 มี.ค. 13,999.- ว่าง
พ.  27-26 มี.ค. 13,999.- ว่าง
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยัน  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 ย่านซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
พักหรู 5 ดาว แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก!!!
นำทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง จากนั้นนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ แวะร้าน COFFEE SHOP ให้ท่านได้ชิมกาแฟ เห็ดหลินจื่อขนานแท้ของไต้หวัน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต เมือ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
26,999.- ว่าง
ส.  13-17 เม.ย.

(ชดเชยวันสงกรานต์)
32,999.- ว่าง
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องทะเลสาบสุริยัน ย่านซีเหมินติง วัดพระถังซัมจั๋ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา!!!
เมืองไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว นำท่านไปยังตึกไทเป101ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
กรุณาเลือกอีกโปรแกรมแล้ว
    กดปุ่ม

ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ไต้หวัน
โปรแกรมล่าสุดที่เลือก
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอร์แลนด์
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th