THG606 พัทยา...ทะเลสวยน้ำใส เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (เริ่มเชียงใหม่) เดินทางโดยรถบัส
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พัทยา...ทะเลสวยน้ำใส เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (เริ่มเชียงใหม่) เดินทางโดยรถบัส
ชมวิวเมืองพัทยา...เขาพระตำหนัก เขาชีจรรย์ สวนนงนุช ตลาดน้ำสี่ภาค ของฝากหนองมน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: เชียงใหม่
วันที่ 2: ชลบุรี-พัทยา-เกาะล้าน-พัทยา-ชมวิวเขาพระตำหนัก
วันที่ 3: เขาชีจรรย์-สวนนงนุช-ตลาดน้ำสี่ภาค-ของฝากหนองมน-เชียงใหม่
วันที่ 4: เชียงใหม่
มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,971 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
เชียงใหม่
20.00 น.
พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอรับท่าน
20.30 น.
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ พัทยา จ.ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ชลบุรี-พัทยา-เกาะล้าน-พัทยา-ชมวิวเขาพระตำหนัก
เช้า
แวะจุดพักรถมอเตอร์เวย์ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยัง ท่าเรือแหลมบารีฮาย พัทยา จ.ชลบุรี นำท่านลงเรือโดยสารเพื่อข้ามไปเกาะล้าน (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เกาะล้าน (หาดตาแหวน) อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยา จากชายหาดเมืองพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะล้านได้ชัดเจน เพราะอยู่ห่างจากฝั่งออกไปเพียงประมาณ 7.5 กิโลเมตร หมู่เกาะล้านแต่เดิมเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในนามว่า “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) เพราะอุดมไปด้วยปะการังนานาชนิด เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศและใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด โดยมีเกาะครกและเกาะสากเป็นบริวาร
จากนั้นอิสระให้ท่านเล่นน้ำหน้าหาดตาแหวน เป็นหาดที่ยาวที่สุดในเกาะล้าน ทรายขาว ไม่มีหิน น้ำใสที่สุด เหมาะกับการเล่นน้ำ มีกิจกรรมทางน้ำ อาทิเช่น บานาน่าโบ๊ท เจ็ทสกี ดำน้ำฯลฯ (ไม่รวมในค่าทัวร์) หรือ จะเช่าจักรยานยนต์เที่ยวลัดเลาะตามเกาะ (ไม่รวมในค่าทัวร์) ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
กลางวัน
***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนและสนุกสนานกับการเล่นน้ำของท่าน
15.00 น.
พร้อมคณะที่จุดนัดหมายนำท่านเดินทางกลับเข้าฝั่งพัทยา (โดยเรือ ประมาณ 30 นาที) นำท่านชมวิวเมืองพัทยาที่สวยที่สุด สามารถมองเห็นวิวทะเลพัทยาแบบพาโนราม่า ซึ่งตั้งอยู่บน เขาพระตำหนัก ด้านบนมีอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม....(พัทยา) ให้ท่านพักผ่อน หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
(ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม อาทิเช่น ทิฟฟานี่ โชว์ / อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ ราคาโปรดสอบถามมัคคุเทศก์)

วันที่ 3
เขาชีจรรย์-สวนนงนุช-ตลาดน้ำสี่ภาค-ของฝากหนองมน-เชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (3) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
นำท่านเดินทางชม พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปประทับ นั่งปางมารวิชัยเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทาน นามพระพุทธรูปว่า" พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา " มีความหมายว่า " พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดา ที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ "การเยี่ยมชมควรแต่งกายด้วยความสุภาพ -ปฎิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด และงดเสียงดัง และควรระวังไม่เข้าใกล้องค์พระเกินกว่าที่กำหนดเพราะอาจ เกิดอันตรายจากหินที่อาจล่วงหล่นลงมาได้
จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนนงนุช พัทยา คือ สวนไม้ดอกและไม้ประดับขนาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมดราว 1,500 ไร่ ภายในประกอบไปด้วยสวนประเภทต่างๆ รวมกันอยู่มากเกินกว่า 15 รูปแบบ อาทิเช่น สวนตุ๊กตากระถาง สวนเนินลายปีกผีเสื้อ สวนพุทธรักษา สวนฝรั่งเศส สวนบอนไซ สวนกล้วยไม้ สวนสับปะรดสี เป็นต้น(ราคารวมเฉพาะค่าเข้าชมสวน+รถราง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในสวนนงนุช (4)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำสี่ภาค สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรม ความหลากหลายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 4 ภาค รวบรวม ของดี 4 ภาค มาไว้ที่นี่ ผสมผสาน กันอย่างลงตัว เสน่ห์ ในเมืองพัทยา แหล่ง รวม สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม มารวมไว้จุดเดียวกัน
จากนั้นแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ตลาดหนองมน เป็นตลาดเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี มีของกิน ของขาย มากมาย อาทิเช่น ขนมจาก ขนมหม้อแกง อาหารทะเลแห้ง และ อาหารแปรรูปอีกหลากหลายชนิด สินค้าที่นิยมคือ “ข้าวหลาม” เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเชียงใหม่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารระหว่างทาง (5) จากนั้นออกเดินทางต่อ พักผ่อนบนรถ

วันที่ 4
เชียงใหม่
เช้ามืด
เวลาโดยประมาณ เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง พร้อมคนขับบริการตลอดเส้นทางตามรายการ
2.ค่าที่พัก 1 คืน (พัทยา) พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ห้อง
3.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าเรือไป-กลับ เกาะล้าน
4.ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
5.มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคส่วนตัว)
2.ค่าอาหารมื่อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 300 บาท /ท่าน / ทริป

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับทำการจอง
2.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่านและทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
4.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วันเพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
5.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.คณะจองจำนวน 35 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง
2.คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 35 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 14 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 35 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทางหรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือ ได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่าอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละที่แตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิเช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็นเด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้


THG606 พัทยา...ทะเลสวยน้ำใส เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (เริ่มเชียงใหม่) เดินทางโดยรถบัส
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พัทยา...ทะเลสวยน้ำใส เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (เริ่มเชียงใหม่) เดินทางโดยรถบัส
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
ชมวิวเมืองพัทยา...เขาพระตำหนัก เขาชีจรรย์ สวนนงนุช ตลาดน้ำสี่ภาค ของฝากหนองมน

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: เชียงใหม่
วันที่ 2: ชลบุรี-พัทยา-เกาะล้าน-พัทยา-ชมวิวเขาพระตำหนัก
วันที่ 3: เขาชีจรรย์-สวนนงนุช-ตลาดน้ำสี่ภาค-ของฝากหนองมน-เชียงใหม่
วันที่ 4: เชียงใหม่

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,972 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
เชียงใหม่
20.00 น.
พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอรับท่าน
20.30 น.
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ พัทยา จ.ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ชลบุรี-พัทยา-เกาะล้าน-พัทยา-ชมวิวเขาพระตำหนัก
เช้า
แวะจุดพักรถมอเตอร์เวย์ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยัง ท่าเรือแหลมบารีฮาย พัทยา จ.ชลบุรี นำท่านลงเรือโดยสารเพื่อข้ามไปเกาะล้าน (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เกาะล้าน (หาดตาแหวน) อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยา จากชายหาดเมืองพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะล้านได้ชัดเจน เพราะอยู่ห่างจากฝั่งออกไปเพียงประมาณ 7.5 กิโลเมตร หมู่เกาะล้านแต่เดิมเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในนามว่า “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) เพราะอุดมไปด้วยปะการังนานาชนิด เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศและใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด โดยมีเกาะครกและเกาะสากเป็นบริวาร
จากนั้นอิสระให้ท่านเล่นน้ำหน้าหาดตาแหวน เป็นหาดที่ยาวที่สุดในเกาะล้าน ทรายขาว ไม่มีหิน น้ำใสที่สุด เหมาะกับการเล่นน้ำ มีกิจกรรมทางน้ำ อาทิเช่น บานาน่าโบ๊ท เจ็ทสกี ดำน้ำฯลฯ (ไม่รวมในค่าทัวร์) หรือ จะเช่าจักรยานยนต์เที่ยวลัดเลาะตามเกาะ (ไม่รวมในค่าทัวร์) ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
กลางวัน
***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนและสนุกสนานกับการเล่นน้ำของท่าน
15.00 น.
พร้อมคณะที่จุดนัดหมายนำท่านเดินทางกลับเข้าฝั่งพัทยา (โดยเรือ ประมาณ 30 นาที) นำท่านชมวิวเมืองพัทยาที่สวยที่สุด สามารถมองเห็นวิวทะเลพัทยาแบบพาโนราม่า ซึ่งตั้งอยู่บน เขาพระตำหนัก ด้านบนมีอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม....(พัทยา) ให้ท่านพักผ่อน หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
(ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม อาทิเช่น ทิฟฟานี่ โชว์ / อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ ราคาโปรดสอบถามมัคคุเทศก์)

วันที่ 3
เขาชีจรรย์-สวนนงนุช-ตลาดน้ำสี่ภาค-ของฝากหนองมน-เชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (3) เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
นำท่านเดินทางชม พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปประทับ นั่งปางมารวิชัยเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทาน นามพระพุทธรูปว่า" พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา " มีความหมายว่า " พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดา ที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ "การเยี่ยมชมควรแต่งกายด้วยความสุภาพ -ปฎิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด และงดเสียงดัง และควรระวังไม่เข้าใกล้องค์พระเกินกว่าที่กำหนดเพราะอาจ เกิดอันตรายจากหินที่อาจล่วงหล่นลงมาได้
จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนนงนุช พัทยา คือ สวนไม้ดอกและไม้ประดับขนาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมดราว 1,500 ไร่ ภายในประกอบไปด้วยสวนประเภทต่างๆ รวมกันอยู่มากเกินกว่า 15 รูปแบบ อาทิเช่น สวนตุ๊กตากระถาง สวนเนินลายปีกผีเสื้อ สวนพุทธรักษา สวนฝรั่งเศส สวนบอนไซ สวนกล้วยไม้ สวนสับปะรดสี เป็นต้น(ราคารวมเฉพาะค่าเข้าชมสวน+รถราง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในสวนนงนุช (4)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำสี่ภาค สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรม ความหลากหลายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 4 ภาค รวบรวม ของดี 4 ภาค มาไว้ที่นี่ ผสมผสาน กันอย่างลงตัว เสน่ห์ ในเมืองพัทยา แหล่ง รวม สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม มารวมไว้จุดเดียวกัน
จากนั้นแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ตลาดหนองมน เป็นตลาดเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี มีของกิน ของขาย มากมาย อาทิเช่น ขนมจาก ขนมหม้อแกง อาหารทะเลแห้ง และ อาหารแปรรูปอีกหลากหลายชนิด สินค้าที่นิยมคือ “ข้าวหลาม” เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเชียงใหม่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารระหว่างทาง (5) จากนั้นออกเดินทางต่อ พักผ่อนบนรถ

วันที่ 4
เชียงใหม่
เช้ามืด
เวลาโดยประมาณ เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง พร้อมคนขับบริการตลอดเส้นทางตามรายการ
2.ค่าที่พัก 1 คืน (พัทยา) พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ห้อง
3.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าเรือไป-กลับ เกาะล้าน
4.ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
5.มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคส่วนตัว)
2.ค่าอาหารมื่อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 300 บาท /ท่าน / ทริป

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับทำการจอง
2.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่านและทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
4.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วันเพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
5.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.คณะจองจำนวน 35 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง
2.คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 35 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 14 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 35 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทางหรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือ ได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่าอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละที่แตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิเช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็นเด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th