(ปิดการขาย) THG609 ชะอำ...หัวหิน 4 วัน 1 คืน เริ่มเชียงใหม่ (เดินทางโดยรถบัส)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ชะอำ...หัวหิน 4 วัน 1 คืน เริ่มเชียงใหม่ (เดินทางโดยรถบัส)
วัดห้วยมงคล-ตลาดน้ำสามพันนาม-หาดสวนสนประดิพัทธ์-อุทยานราชภักดิ์- เพลินวาน-ซานโตรินี่พาร์ค-ร้านของฝากเมืองเพชร
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: เชียงใหม่
วันที่ 2: ชะอำ-วัดห้วยมงคล-ตลาดน้ำสามพันนาม-ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์-อุทยานราชภักดิ์-เพลินวาน
วันที่ 3: ชะอำ-ซานโตรินี่ พาร์ค-ร้านของฝากเมืองเพชร-เชียงใหม่
วันที่ 4: เชียงใหม่
มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,007 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
เชียงใหม่
20.00 น.
พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอรับท่าน
20.30 น.
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ชะอำ-วัดห้วยมงคล-ตลาดน้ำสามพันนาม-ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์-อุทยานราชภักดิ์-เพลินวาน
เช้า
เดินทางถึง เพชรบุรี แวะจุดพักรถให้ท่านทำธุระส่วนตัว (ล้างหน้าแปรงฟัน,เปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้นนำคณะเดินทางไปสักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ วัดห้วยมงคล เดิมใช้ชื่อ”วัดห้วยคต” ขอพรไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นอิสระให้ท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม จะเป็นทีมงาน เดียวกับตลาดน้ำอโยธยา ดังนั้น “ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม” จะเป็นเหมือนกับ “ตลาดน้ำอโยธยา” แต่สถาปัตยกรรมของที่หัวหินนั้น จะเป็นแบบ “วิคตอเรีย” ในรูปแบบของรัชกาลที่ 6 ที่ผ่านมา ทั้งรูปร่าง ตัวอาคาร และอื่นๆ เหตุผลเนื่องจากเราต้องการรักษารูปแบบ ของท้องถิ่นเมืองหัวหินเอาไว้โชว์ให้ผู้คนที่เข้ามาสัมผัสได้เห็นความเก่าแก่ในอดีต พร้อมกับจะมีการจัดแสดงต่างๆ ที่คงความเป็น ไทยเอาไว้
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิวบริเวณชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เป็นชายหาดเงียบสงบ ร่มรื่นตลอดแนว ทิวสนประดิพัทธ์ ชายหาดมองดูเป็นเวิ้งโค้งสวยงาม ทรายขาวสะอาด ระดับน้ำทะเลไม่ลึก เหมาะกับการลงเล่นน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนชายหาด ก็มีอยู่เพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน้ำจืด ห้องสุขา รวมทั้งเตียงผ้าใบ เสื่อ ห่วงยางเล่นน้ำ ร้านอาหารและยังสามารถนำอุปกรณ์มาประกอบอาหารทานได้อีกด้วย แต่ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยหายห่วง เพราะอยู่ภายใต้ความดูแลของทหาร
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม อุทยานราชภักดิ์ อยู่ในพื่นที่ของกองทัพบก สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง, สมเด็จพระนเรศวร,สมเด็จพระนารายณ์,สมเด็จพระเจ้าตากสิน,พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 พระราชทานชื่อว่า "อุทยานราชภักดิ์" มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 222 ไร่ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จำนวน 7 พระองค์ ในอิริยาบถทรงยืน หล่อด้วยโลหะสำริดนอก มีความสูงเฉลี่ยถึง 13.9 เมตร โดยใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 2.ลานอเนกประสงค์ บนพื้นที่ประมาณ 91 ไร่ 3.อาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะจัดทำอยู่ใต้ฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของหัวหิน
จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าโรงแรม...หัวหิน (เช็คอินเวลา 14.00 น. ยกเว้นกรณีห้องพักว่างจะให้เช็คอินก่อนเวลา) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
ค่ำ
พร้อมคณะที่ล้อบบี้โรงแรม นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เพลินวาน ศูนย์รวมความสุข สถานที่... หยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวิถีหัวหินกาลก่อน ...สู่กาลปัจจุบันลักษณะคล้ายหมู่บ้านย้อนยุค ที่มีชีวิต (Eco Vintage Village) มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายขนม ร้านเหล้า ในสมัยก่อน รูปแบบของหมู่บ้านนี้จะร้านค้าที่ทำจากไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วง พ.ศ.2499 อีกครั้ง

วันที่ 3
ชะอำ-ซานโตรินี่ พาร์ค-ร้านของฝากเมืองเพชร-เชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (4) หลังอาหารเช็คเอาท์ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ซานโตรินี พาร์คชะอำ จำลองสถาปัตยกรรมสีฟ้า-ขาว สไตล์เกาะซานโตรินี ประเทสกรีซ มาไว้ที่ชะอำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเก็บบรรยากาศสวยๆ และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (รวมเฉพาะค่าเข้าชม)
จากนั้นแวะให้ท่านเลือกซื้อขนมของฝาก ของที่ระลึก ที่ร้านของฝากเมืองเพชร เช่น ขนมหม้อแกง ,น้ำตาลสด, ขนมไทย ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางกลับเชียงใหม่ พักผ่อนบนรถ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ระหว่างทาง (6)

วันที่ 4
เชียงใหม่
เช้ามืด
เวลาโดยประมาณ นำท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง พร้อมคนขับบริการตลอดเส้นทางตามรายการ
2.ค่าที่พัก 1 คืน (หัวหิน) พักห้องละ 2-3 ท่าน / ห้อง
3.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
5.มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคส่วนตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 300 บาท /ท่าน / ทริป

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่านและทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วันเพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.คณะจองจำนวน 35 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง
5.คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 35 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 14 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 35 ท่าน)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือ ได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่าอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม

*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิเช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็นเด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ
ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้


(ปิดการขาย) THG609 ชะอำ...หัวหิน 4 วัน 1 คืน เริ่มเชียงใหม่ (เดินทางโดยรถบัส)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ชะอำ...หัวหิน 4 วัน 1 คืน เริ่มเชียงใหม่ (เดินทางโดยรถบัส)
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
วัดห้วยมงคล-ตลาดน้ำสามพันนาม-หาดสวนสนประดิพัทธ์-อุทยานราชภักดิ์- เพลินวาน-ซานโตรินี่พาร์ค-ร้านของฝากเมืองเพชร

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: เชียงใหม่
วันที่ 2: ชะอำ-วัดห้วยมงคล-ตลาดน้ำสามพันนาม-ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์-อุทยานราชภักดิ์-เพลินวาน
วันที่ 3: ชะอำ-ซานโตรินี่ พาร์ค-ร้านของฝากเมืองเพชร-เชียงใหม่
วันที่ 4: เชียงใหม่

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,008 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
เชียงใหม่
20.00 น.
พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอรับท่าน
20.30 น.
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ชะอำ-วัดห้วยมงคล-ตลาดน้ำสามพันนาม-ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์-อุทยานราชภักดิ์-เพลินวาน
เช้า
เดินทางถึง เพชรบุรี แวะจุดพักรถให้ท่านทำธุระส่วนตัว (ล้างหน้าแปรงฟัน,เปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้นนำคณะเดินทางไปสักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ วัดห้วยมงคล เดิมใช้ชื่อ”วัดห้วยคต” ขอพรไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นอิสระให้ท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม จะเป็นทีมงาน เดียวกับตลาดน้ำอโยธยา ดังนั้น “ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม” จะเป็นเหมือนกับ “ตลาดน้ำอโยธยา” แต่สถาปัตยกรรมของที่หัวหินนั้น จะเป็นแบบ “วิคตอเรีย” ในรูปแบบของรัชกาลที่ 6 ที่ผ่านมา ทั้งรูปร่าง ตัวอาคาร และอื่นๆ เหตุผลเนื่องจากเราต้องการรักษารูปแบบ ของท้องถิ่นเมืองหัวหินเอาไว้โชว์ให้ผู้คนที่เข้ามาสัมผัสได้เห็นความเก่าแก่ในอดีต พร้อมกับจะมีการจัดแสดงต่างๆ ที่คงความเป็น ไทยเอาไว้
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิวบริเวณชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เป็นชายหาดเงียบสงบ ร่มรื่นตลอดแนว ทิวสนประดิพัทธ์ ชายหาดมองดูเป็นเวิ้งโค้งสวยงาม ทรายขาวสะอาด ระดับน้ำทะเลไม่ลึก เหมาะกับการลงเล่นน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนชายหาด ก็มีอยู่เพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน้ำจืด ห้องสุขา รวมทั้งเตียงผ้าใบ เสื่อ ห่วงยางเล่นน้ำ ร้านอาหารและยังสามารถนำอุปกรณ์มาประกอบอาหารทานได้อีกด้วย แต่ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยหายห่วง เพราะอยู่ภายใต้ความดูแลของทหาร
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม อุทยานราชภักดิ์ อยู่ในพื่นที่ของกองทัพบก สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง, สมเด็จพระนเรศวร,สมเด็จพระนารายณ์,สมเด็จพระเจ้าตากสิน,พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 พระราชทานชื่อว่า "อุทยานราชภักดิ์" มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 222 ไร่ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จำนวน 7 พระองค์ ในอิริยาบถทรงยืน หล่อด้วยโลหะสำริดนอก มีความสูงเฉลี่ยถึง 13.9 เมตร โดยใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 2.ลานอเนกประสงค์ บนพื้นที่ประมาณ 91 ไร่ 3.อาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะจัดทำอยู่ใต้ฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของหัวหิน
จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าโรงแรม...หัวหิน (เช็คอินเวลา 14.00 น. ยกเว้นกรณีห้องพักว่างจะให้เช็คอินก่อนเวลา) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
ค่ำ
พร้อมคณะที่ล้อบบี้โรงแรม นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เพลินวาน ศูนย์รวมความสุข สถานที่... หยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวิถีหัวหินกาลก่อน ...สู่กาลปัจจุบันลักษณะคล้ายหมู่บ้านย้อนยุค ที่มีชีวิต (Eco Vintage Village) มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายขนม ร้านเหล้า ในสมัยก่อน รูปแบบของหมู่บ้านนี้จะร้านค้าที่ทำจากไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วง พ.ศ.2499 อีกครั้ง

วันที่ 3
ชะอำ-ซานโตรินี่ พาร์ค-ร้านของฝากเมืองเพชร-เชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (4) หลังอาหารเช็คเอาท์ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ซานโตรินี พาร์คชะอำ จำลองสถาปัตยกรรมสีฟ้า-ขาว สไตล์เกาะซานโตรินี ประเทสกรีซ มาไว้ที่ชะอำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเก็บบรรยากาศสวยๆ และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (รวมเฉพาะค่าเข้าชม)
จากนั้นแวะให้ท่านเลือกซื้อขนมของฝาก ของที่ระลึก ที่ร้านของฝากเมืองเพชร เช่น ขนมหม้อแกง ,น้ำตาลสด, ขนมไทย ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางกลับเชียงใหม่ พักผ่อนบนรถ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ระหว่างทาง (6)

วันที่ 4
เชียงใหม่
เช้ามืด
เวลาโดยประมาณ นำท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง พร้อมคนขับบริการตลอดเส้นทางตามรายการ
2.ค่าที่พัก 1 คืน (หัวหิน) พักห้องละ 2-3 ท่าน / ห้อง
3.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
5.มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคส่วนตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 300 บาท /ท่าน / ทริป

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่านและทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วันเพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.คณะจองจำนวน 35 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง
5.คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 35 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 14 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 35 ท่าน)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือ ได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่าอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม

*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิเช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็นเด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ
ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th