(ปิดการขาย) THG974 หลงเสน่ห์..แดนใต้ สุราษฎร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
หลงเสน่ห์..แดนใต้ สุราษฎร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
บ้านตาขุน-เขื่อนเชี่ยวหลาน(รัชประภา)-ล่องเรือชมวิวทัวทัศน์เขาหินปูน-เขาสามเกลอ พักผ่อนเล่นน้ำหน้าแพที่พัก-ถ้ำปะการัง-พายเรือคายัค-พระธาตุไชยา
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2: เขื่อนเชี่ยวหลาน-ชมทัศนียภาพเหนือเขื่อน-ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบ-เขาสามเกลอ-แพภูผาวารี
วันที่ 3: แพภูผาวารี-ล่องเรือชมทะเลสาบ “กุ้ยหลินเมืองไทย”-ถ้ำปะการัง-เล่นน้ำตามอิสระ
วันที่ 4: แพภูผาวารี-พระธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ
มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,022 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
22.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน วิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
22.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เขื่อนเชี่ยวหลาน-ชมทัศนียภาพเหนือเขื่อน-ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบ-เขาสามเกลอ-แพภูผาวารี
เช้า
รุ่งอรุณที่ บ้านตาขุน ให้ท่านล้างหน้าล้างตา และบริการอาหารเช้า(1) ที่บ้านตาขุน
09.00 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา(เชี่ยวหลาน) ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก บริเวณสันเขื่อน ที่ สามารถมองเห็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ในบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น
10.00 น.
นำท่านสู่ ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน ลงเรือหางยาว ล่องทะเลสาบเขื่อนเชี่ยวหลาน สู่ แพภูผาวารี ชม ธรรมชาติอันงดงามที่ได้ชื่อว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อน ระหว่าง ทาง แวะชมจุดไฮไลท์ของที่นี่ คือ เขาสามเกลอ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อ ชมทัศนียภาพระหว่างทาง
กลางวัน
เดินทางถึง แพภูผาวารี บริการอาหารกลางวัน(2) ที่แพภูผาวารี
13.30 น.
เช็คอินเข้าสู่ที่พัก แพภูผาวารี ห้องพักแบบโมเดิร์น (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน) เชิญท่านพักผ่อนตาม อิสระภายในแพที่พัก หรือ เล่นน้ำบริเวณหน้าแพ ได้ตามอิสระ หรือ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค ที่มีบริการให้กับท่าน
17.00 น.
นำท่านลงเรือ เพื่อไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ที่สวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(3) ที่แพภูผาวารี
ที่พัก
แพภูผาวารี (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน)

วันที่ 3
แพภูผาวารี-ล่องเรือชมทะเลสาบ “กุ้ยหลินเมืองไทย”-ถ้ำปะการัง-เล่นน้ำตามอิสระ
เช้า
บริการอาหารเช้า(4) ที่แพภูผาวารี ท่ามกลางเสียงนกร้องและอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์
08.30 น.
นำท่านลงเรือหางยาว นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำปะการัง ถ้ำหินปูนที่มีความสวยงาม ชมหินงอกหินย้อนที่ สวยงามภายในถ้ำ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(5) ที่แพภูผาวารี
14.00 น.
เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระภายในแพที่พัก หรือ เล่นน้ำบริเวณหน้าแพ ได้ตามอิสระ หรือ สนุกสนานกับ การพายเรือคายัค ที่มีบริการให้กับท่าน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(6) ที่แพภูผาวารี จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศอันเงียบสงบ
ที่พัก
แพภูผาวารี (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน)

วันที่ 4
แพภูผาวารี-พระธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า(7) ที่แพภูผาวารี ท่ามกลางเสียงนกร้องและอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์
08.30 น.
อำลาที่พัก นำท่านลงเรือหางยาว นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน
10.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ อ.ไชยา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร อ.ไชยา
13.00 น.
นำท่านสักการะ พระธาตุไชยา พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมี เวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากต่างๆ อาทิ ไข่เค็มไชยา แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร อ.หัวหิน
23.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระมัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้
4.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว


อัตรานี้รวม

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน


(ปิดการขาย) THG974 หลงเสน่ห์..แดนใต้ สุราษฎร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
หลงเสน่ห์..แดนใต้ สุราษฎร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
บ้านตาขุน-เขื่อนเชี่ยวหลาน(รัชประภา)-ล่องเรือชมวิวทัวทัศน์เขาหินปูน-เขาสามเกลอ พักผ่อนเล่นน้ำหน้าแพที่พัก-ถ้ำปะการัง-พายเรือคายัค-พระธาตุไชยา

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2: เขื่อนเชี่ยวหลาน-ชมทัศนียภาพเหนือเขื่อน-ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบ-เขาสามเกลอ-แพภูผาวารี
วันที่ 3: แพภูผาวารี-ล่องเรือชมทะเลสาบ “กุ้ยหลินเมืองไทย”-ถ้ำปะการัง-เล่นน้ำตามอิสระ
วันที่ 4: แพภูผาวารี-พระธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,023 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
22.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน วิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
22.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เขื่อนเชี่ยวหลาน-ชมทัศนียภาพเหนือเขื่อน-ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบ-เขาสามเกลอ-แพภูผาวารี
เช้า
รุ่งอรุณที่ บ้านตาขุน ให้ท่านล้างหน้าล้างตา และบริการอาหารเช้า(1) ที่บ้านตาขุน
09.00 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา(เชี่ยวหลาน) ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก บริเวณสันเขื่อน ที่ สามารถมองเห็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ในบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น
10.00 น.
นำท่านสู่ ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน ลงเรือหางยาว ล่องทะเลสาบเขื่อนเชี่ยวหลาน สู่ แพภูผาวารี ชม ธรรมชาติอันงดงามที่ได้ชื่อว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อน ระหว่าง ทาง แวะชมจุดไฮไลท์ของที่นี่ คือ เขาสามเกลอ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อ ชมทัศนียภาพระหว่างทาง
กลางวัน
เดินทางถึง แพภูผาวารี บริการอาหารกลางวัน(2) ที่แพภูผาวารี
13.30 น.
เช็คอินเข้าสู่ที่พัก แพภูผาวารี ห้องพักแบบโมเดิร์น (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน) เชิญท่านพักผ่อนตาม อิสระภายในแพที่พัก หรือ เล่นน้ำบริเวณหน้าแพ ได้ตามอิสระ หรือ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค ที่มีบริการให้กับท่าน
17.00 น.
นำท่านลงเรือ เพื่อไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ที่สวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(3) ที่แพภูผาวารี
ที่พัก
แพภูผาวารี (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน)

วันที่ 3
แพภูผาวารี-ล่องเรือชมทะเลสาบ “กุ้ยหลินเมืองไทย”-ถ้ำปะการัง-เล่นน้ำตามอิสระ
เช้า
บริการอาหารเช้า(4) ที่แพภูผาวารี ท่ามกลางเสียงนกร้องและอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์
08.30 น.
นำท่านลงเรือหางยาว นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำปะการัง ถ้ำหินปูนที่มีความสวยงาม ชมหินงอกหินย้อนที่ สวยงามภายในถ้ำ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(5) ที่แพภูผาวารี
14.00 น.
เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระภายในแพที่พัก หรือ เล่นน้ำบริเวณหน้าแพ ได้ตามอิสระ หรือ สนุกสนานกับ การพายเรือคายัค ที่มีบริการให้กับท่าน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(6) ที่แพภูผาวารี จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศอันเงียบสงบ
ที่พัก
แพภูผาวารี (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน)

วันที่ 4
แพภูผาวารี-พระธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า(7) ที่แพภูผาวารี ท่ามกลางเสียงนกร้องและอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์
08.30 น.
อำลาที่พัก นำท่านลงเรือหางยาว นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน
10.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ อ.ไชยา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร อ.ไชยา
13.00 น.
นำท่านสักการะ พระธาตุไชยา พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมี เวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากต่างๆ อาทิ ไข่เค็มไชยา แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร อ.หัวหิน
23.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระมัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้
4.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว


อัตรานี้รวม

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th