THG138 ทัวร์สุขภาพ...สุขกาย...แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์สุขภาพ...สุขกาย...แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
เที่ยวเกาะสอง ชมวัดปีดอร์เอ(เป็นวัดจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง)
นมัสการศาสนะสถานพร้อมทั้งวัดมอญและกราบพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง
นมัสการหลวงพ่อดีบุก ณ วัดบ้านหงาว ชมพระราชวังจำลองรัตนรังสรรค์ แช่น้ำแร่ที่บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-ระนอง
วันที่ 2: ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจ้าเมืองระนอง
วันที่ 3: วัดบ้านหงาว-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า-บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง-พระราชวังรัตนรังสรรค์
วันที่ 4: ระนอง-วัดวารีบรรพต-น้ำตกปุญญาบาล-ก้องวัลเล่ย์-วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้าเมือง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ
มีการเข้าชมทั้งหมด: 8 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.62)
พฤ.27-30 มิ.ย.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.04-07 ก.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.11-14 ก.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.18-21 ก.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.26-29 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.01-04 ส.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.09-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.15-18 ส.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.22-25 ส.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.29 ส.ค.-01 ก.ย.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.05-08 ก.ย.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.12-15 ก.ย.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.19-22 ก.ย.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.26-29 ก.ย.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.03-06 ต.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.10-13 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.17-20 ต.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.24-27 ต.ค.
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ระนอง
20.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดระนอง โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
ค่ำ
บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่มบนรถจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจ้าเมืองระนอง
06.00 น.
รุ่งอรุณที่ จังหวัดระนอง นำท่านเข้าสู่ โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง (เช็คอิน 14.00 น. ให้ท่านใช้บริการแช่น้ำแร่บ่อสาธารณะของโรงแรม) ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ยามเช้าในสระน้ำแร่ของโรงแรม บริเวณสระว่ายน้ำ มีบ่อน้ำแร่ปรับอุณหภูมิ 4 บ่อ บ่อน้ำแร่จากุชซี่ rain shower ห้องอาบน้ำบริเวณฟิตเนส ท่านสามารถใช้บริการได้ตามอัธยาศัย
เช้า
บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือสะพานปลา เพื่อทำบัตรผ่านแดน *อนุญาตให้ข้ามไปเฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงติดตัว เพื่อใช้ทำเอกสารผ่านแดนเที่ยวเกาะในประเทศพม่า
09.30 น.
หลังผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยแล้ว นำท่านลงเรือ เรือหางยาว เดินทางสู่ เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ เป็นดินแดนที่อยู่ปลายแหลมสุดของพม่า ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำกระบุรี ตรงข้ามจังหวัดระนอง เมื่อสมัยอังกฤษปกครอง เรียกว่า วิคตอเรีย พอยต์ ปัจจุบันชาวพม่าเรียกว่า บุเรงนอง พอยต์
10.00 น.
นำท่านเที่ยว รอบเมืองเกาะสอง โดยรถสองแถวท้องถิ่น นำท่านแวะชม วัดปิดอร์เอ เป็นวัดที่มีการสร้างเจดีย์ที่จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ชมวัดมอญ กราบพระพุทธรูป “หลวงพ่อทันใจ” เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเกาะสองให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ชมสถาปัตยกรรมสไตล์พม่ามากมายในเมืองเล็กๆแห่งนี้ แวะ อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง พร้อมทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ บริเวณ View Point นำท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก ที่มองเห็นฝั่งไทยและพม่าทั้งสองฝั่งได้อย่างสวยงาม แวะช้อปปิ้ง ตลาดร่างสุเวนีย์ แหล่งช้อปปิ้งของที่ระลึก ผ้าโสร่ง ชาพม่า แป้งทานาคา ซึ่งมีให้เลือกมากมาย และสินค้าอื่นๆ อาทิ ยาดม เครื่องหวาย เครื่องประดับ *ห้ามซื้อสินค้าของป่ากลับเข้าประเทศไทย มิเช่นนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ห้องอาหารอันดามันคลับ โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีทัศนียภาพงดงาม
15.00 น.
เดินทางกลับสู่ฝั่งจังหวัดระนอง
16.00 น.
นำท่านแวะ สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของเจ้าพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรกต้นตระกูล ณ ระนอง ซึ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งๆที่ท่านอพยพมาจากเมืองจีน เข้ามาเป็นกรรมกรรับจ้าง แต่ในที่สุดได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมือง สิ่งที่น่าสนใจคือลวดลายที่เขียนสลักบริเวณฮวงซุ้ย เป็นลวดลายมังกร ดอกไม้ วิถีชีวิตของชาวจีนสมัยโบราณ และสัตว์อื่นๆ ที่แฝงไว้ซึ่งความหมายที่สื่อความไปยังลูกหลาน เพื่อให้คงไว้ซึ่งการรักษาความดีต่อไป
17.00 น.
นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง ท่านสามารถผ่อนคลายแช่น้ำแร่ธรรมชาติจากน้ำพุร้อนรักษะวารินแบบส่วนตัวในห้องพัก(โรงแรมได้ต่อท่อตรงมาจากบ่อน้ำพุร้อน) หรือว่ายน้ำในสระน้ำแร่หรือเข้าร่วมชั้นเรียนแอโรบิกที่ศูนย์ออกกำลังกายหรือบริการนวดแผนไทย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก
โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
วัดบ้านหงาว-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า-บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง-พระราชวังรัตนรังสรรค์
เช้า
รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเข้าสู่ วัดบ้านหงาว นำท่านเข้ากราบสักการะ หลวงพ่อดีบุก หรือ พระติปุกะพุทธมหาศากยมุณีศรีรณังค์ มีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” ชมพระอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีรายละเอียดที่งดงามและใช้โทนสีเหลืองทอง จากนั้นให้ท่านได้ชม วังมัจฉา ที่มีปลามากมายจนถึงขนาดใหญ่ อย่าง ปลาบึก เชิญท่านให้อาหารปลาตามอิสระ
10.00 น.
ชม น้ำตกหงาว น้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน ที่สำคัญที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวยังเป็นแหล่งที่พบปูชนิดใหม่ของโลก คือ ปูเจ้าฟ้า และมีพรรณไม้ที่น่าสนใจคือ "โกมาสุม" หรือ "เอื้องเงินหลวง"
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่ ภูเขาหญ้า สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปกัน ภูเขาลูกเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า บรรยากาศเหมือนอยู่ในแอฟริกา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์สวยๆของภูเขาหญ้าตามอิสระ
14.00 น.
นำท่านแช่น้ำแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง เกิดจากสายน้ำแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ อยู่ใกล้ลำธาร บริเวณ บ่อน้ำร้อนได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถเดินชมพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บ่อน้ำร้อนแบบแช่เท้า แบบแช่ทั้งตัว ที่อาบน้ำกลางแจ้ง ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ที่จอดรถ ร้านอาหาร และบ้านพัก เป็นต้น น้ำพุร้อนบ้านพรรั้ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาอาบน้ำแร่แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ
16.00 น.
นำท่านชมบริเวณ พระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการเสด็จมาประทับแรมของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นจากไม้สักและไม้ตะเคียนทอง ให้ท่านเดินชมบริเวณด้านนอก บริเวณสวนสาธารณะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก
โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ระนอง-วัดวารีบรรพต-น้ำตกปุญญาบาล-ก้องวัลเล่ย์-วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้าเมือง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
อำลาที่พัก เดินทางสู่ วัดวารีบรรพต หรือวัดบางบอน วัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง นำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อด่วน ถามวโร อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพแล้ว ร่างกายไม่ไหม้ไฟในวันพระราชทานเพลิง จนเป็นข่าวดังทั่วประเทศ ชมพระเจดีย์สีทอง ศิลปะแบบพม่าภายในวัด และกราบไหว้ พระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยาว 22 เมตร
09.00 น.
นำท่านชม น้ำตกปุญญบาล น้ำตกที่มีความสูงราว 15 เมตรและสามารถมองเห็นน้ำตกได้จากริมถนนเลยทีเดียว น้ำตกสายนี้เดิมชื่อ น้ำตกเส็ดตะกวด มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่กลับมีน้ำไหลแรงตลอดปี และมีทิวทัศน์สวยงาม โดยน้ำตกมีทั้งหมด 3 ชั้นมีต้นน้ำมาจากลำห้วยเล็กๆ ในเขตป่าละอุ่น ป่าราชกูด โดยแต่ละชั้นมีความน่าสนใจแตกต่างกัน ได้แก่ ชั้นที่ 1 ปุญญบาล เป็นชั้นที่สวยที่สุด ลักษณะเป็นสายน้ำไหลตกลงมาตามเชิงชั้นสูงประมาณ 20 เมตร รอบๆร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำตื้นๆ น้ำตกชั้นที่ 2 เรียกว่าน้ำตกโตนไม้ไผ่ และน้ำตกชั้นที่ 3 เรียกว่าน้ำตกโตนต้นเฟิร์นนอกจากนี้ จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่จัดทำขึ้นให้เดินได้สบายๆ อีกทั้งบริเวณต้นน้ำยังมีต้นพญาไม้ หรือขุนไม้ขนาดโตวัดรอบที่ระดับความสูงเพียงอก
10.00 น.
นำท่านสู่ ก้องวัลเล่ย์ แหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกและคั่วกาแฟพันธุ์โรบัส และมีกรรมวิธีที่โดดเด่น โดยใช้ไม้อบเชย ซึ่งมีกลิ่นหอม คั่วเมล็ดกาแฟในกระทะเล็กๆทีละกระทะ สนุกกับกิจกรรม D.I.Y. สัมผัสและคั่วกาแฟ รวมถึงเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกกาแฟ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ก้องวัลเล่ย์
13.00 น.
นำท่านชม วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร หรือ วัดหน้าเมือง มีความสำคัญในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดระนองมีอายุกว่าร้อยปี ชมพระเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าอายุนับ 100 ปี มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมยกฐาน สูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม จากฐานถึงยอดฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร และมีกำแพงโดยรอบทั้งสี่ด้านสูงประมาณ 1 เมตร แต่ละด้านของกำแพงมีประตูทางเข้ากว้างประมาณ 2 เมตร ตัวเจดีย์และกำแพงฉาบด้วยปูนทาสีขาว ส่วนยอดฉัตรของเจดีย์ทำด้วยทองเหลืองและประดับเพชรที่ฉัตรตามศิลปะแบบพม่า ทั้งนี้ ผู้สร้างเจดีย์องค์นี้คือนางพั่วไซ่ข่าย ผู้เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างเจดีย์นี้ถวายโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนจาก กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และบริเวณใกล้เคียงกันยังมีหอระฆังลายแมว
14.00 น.
นำท่านแวะถ่ายรูป บริเวณคอคอดกระ เป็นจุดที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณบ้านทับหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และซื้อ ซาลาเปาทับหลี เป็นของฝาก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
20.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
23.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้า-หลัง ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2.บัตรจำตัวประชาชนตัวจริงนำติดตัวไปในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระมัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การ ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว


THG138 ทัวร์สุขภาพ...สุขกาย...แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์สุขภาพ...สุขกาย...แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
เริ่มต้น: ช่วง 27 มิ.ย.-27 ต.ค. 62 (18 ช่วง)
(มีชดเชยวันสวรรคต ร.9, วันแม่แห่งชาติ, ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
8,699 บ.
เที่ยวเกาะสอง ชมวัดปีดอร์เอ(เป็นวัดจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง)
นมัสการศาสนะสถานพร้อมทั้งวัดมอญและกราบพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง
นมัสการหลวงพ่อดีบุก ณ วัดบ้านหงาว ชมพระราชวังจำลองรัตนรังสรรค์ แช่น้ำแร่ที่บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-ระนอง
วันที่ 2: ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจ้าเมืองระนอง
วันที่ 3: วัดบ้านหงาว-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า-บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง-พระราชวังรัตนรังสรรค์
วันที่ 4: ระนอง-วัดวารีบรรพต-น้ำตกปุญญาบาล-ก้องวัลเล่ย์-วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้าเมือง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ

มีการเข้าชมทั้งหมด: 9 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.62)
พฤ.  27 มิ.ย.-30 มิ.ย. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  04 ก.ค.-07 ก.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  11 ก.ค.-14 ก.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  18 ก.ค.-21 ก.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  26 ก.ค.-29 ก.ค. 62
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  01 ส.ค.-04 ส.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
ศ.  09 ส.ค.-12 ส.ค. 62
(วันแม่แห่งชาติ)
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  15 ส.ค.-18 ส.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  22 ส.ค.-25 ส.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  29 ส.ค.-01 ก.ย. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  05 ก.ย.-08 ก.ย. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  12 ก.ย.-15 ก.ย. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  19 ก.ย.-22 ก.ย. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  26 ก.ย.-29 ก.ย. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  03 ต.ค.-06 ต.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  10 ต.ค.-13 ต.ค. 62
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  17 ต.ค.-20 ต.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง
พฤ.  24 ต.ค.-27 ต.ค. 62
8,699.- Danang International Airport เหลือ 8 ที่นั่ง

ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ระนอง
20.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดระนอง โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
ค่ำ
บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่มบนรถจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจ้าเมืองระนอง
06.00 น.
รุ่งอรุณที่ จังหวัดระนอง นำท่านเข้าสู่ โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง (เช็คอิน 14.00 น. ให้ท่านใช้บริการแช่น้ำแร่บ่อสาธารณะของโรงแรม) ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ยามเช้าในสระน้ำแร่ของโรงแรม บริเวณสระว่ายน้ำ มีบ่อน้ำแร่ปรับอุณหภูมิ 4 บ่อ บ่อน้ำแร่จากุชซี่ rain shower ห้องอาบน้ำบริเวณฟิตเนส ท่านสามารถใช้บริการได้ตามอัธยาศัย
เช้า
บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือสะพานปลา เพื่อทำบัตรผ่านแดน *อนุญาตให้ข้ามไปเฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงติดตัว เพื่อใช้ทำเอกสารผ่านแดนเที่ยวเกาะในประเทศพม่า
09.30 น.
หลังผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยแล้ว นำท่านลงเรือ เรือหางยาว เดินทางสู่ เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ เป็นดินแดนที่อยู่ปลายแหลมสุดของพม่า ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำกระบุรี ตรงข้ามจังหวัดระนอง เมื่อสมัยอังกฤษปกครอง เรียกว่า วิคตอเรีย พอยต์ ปัจจุบันชาวพม่าเรียกว่า บุเรงนอง พอยต์
10.00 น.
นำท่านเที่ยว รอบเมืองเกาะสอง โดยรถสองแถวท้องถิ่น นำท่านแวะชม วัดปิดอร์เอ เป็นวัดที่มีการสร้างเจดีย์ที่จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ชมวัดมอญ กราบพระพุทธรูป “หลวงพ่อทันใจ” เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเกาะสองให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ชมสถาปัตยกรรมสไตล์พม่ามากมายในเมืองเล็กๆแห่งนี้ แวะ อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง พร้อมทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ บริเวณ View Point นำท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก ที่มองเห็นฝั่งไทยและพม่าทั้งสองฝั่งได้อย่างสวยงาม แวะช้อปปิ้ง ตลาดร่างสุเวนีย์ แหล่งช้อปปิ้งของที่ระลึก ผ้าโสร่ง ชาพม่า แป้งทานาคา ซึ่งมีให้เลือกมากมาย และสินค้าอื่นๆ อาทิ ยาดม เครื่องหวาย เครื่องประดับ *ห้ามซื้อสินค้าของป่ากลับเข้าประเทศไทย มิเช่นนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ห้องอาหารอันดามันคลับ โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีทัศนียภาพงดงาม
15.00 น.
เดินทางกลับสู่ฝั่งจังหวัดระนอง
16.00 น.
นำท่านแวะ สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของเจ้าพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรกต้นตระกูล ณ ระนอง ซึ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งๆที่ท่านอพยพมาจากเมืองจีน เข้ามาเป็นกรรมกรรับจ้าง แต่ในที่สุดได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมือง สิ่งที่น่าสนใจคือลวดลายที่เขียนสลักบริเวณฮวงซุ้ย เป็นลวดลายมังกร ดอกไม้ วิถีชีวิตของชาวจีนสมัยโบราณ และสัตว์อื่นๆ ที่แฝงไว้ซึ่งความหมายที่สื่อความไปยังลูกหลาน เพื่อให้คงไว้ซึ่งการรักษาความดีต่อไป
17.00 น.
นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง ท่านสามารถผ่อนคลายแช่น้ำแร่ธรรมชาติจากน้ำพุร้อนรักษะวารินแบบส่วนตัวในห้องพัก(โรงแรมได้ต่อท่อตรงมาจากบ่อน้ำพุร้อน) หรือว่ายน้ำในสระน้ำแร่หรือเข้าร่วมชั้นเรียนแอโรบิกที่ศูนย์ออกกำลังกายหรือบริการนวดแผนไทย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก
โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
วัดบ้านหงาว-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า-บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง-พระราชวังรัตนรังสรรค์
เช้า
รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเข้าสู่ วัดบ้านหงาว นำท่านเข้ากราบสักการะ หลวงพ่อดีบุก หรือ พระติปุกะพุทธมหาศากยมุณีศรีรณังค์ มีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” ชมพระอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีรายละเอียดที่งดงามและใช้โทนสีเหลืองทอง จากนั้นให้ท่านได้ชม วังมัจฉา ที่มีปลามากมายจนถึงขนาดใหญ่ อย่าง ปลาบึก เชิญท่านให้อาหารปลาตามอิสระ
10.00 น.
ชม น้ำตกหงาว น้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน ที่สำคัญที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวยังเป็นแหล่งที่พบปูชนิดใหม่ของโลก คือ ปูเจ้าฟ้า และมีพรรณไม้ที่น่าสนใจคือ "โกมาสุม" หรือ "เอื้องเงินหลวง"
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่ ภูเขาหญ้า สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปกัน ภูเขาลูกเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า บรรยากาศเหมือนอยู่ในแอฟริกา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์สวยๆของภูเขาหญ้าตามอิสระ
14.00 น.
นำท่านแช่น้ำแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง เกิดจากสายน้ำแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ อยู่ใกล้ลำธาร บริเวณ บ่อน้ำร้อนได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถเดินชมพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บ่อน้ำร้อนแบบแช่เท้า แบบแช่ทั้งตัว ที่อาบน้ำกลางแจ้ง ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ที่จอดรถ ร้านอาหาร และบ้านพัก เป็นต้น น้ำพุร้อนบ้านพรรั้ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาอาบน้ำแร่แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ
16.00 น.
นำท่านชมบริเวณ พระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการเสด็จมาประทับแรมของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นจากไม้สักและไม้ตะเคียนทอง ให้ท่านเดินชมบริเวณด้านนอก บริเวณสวนสาธารณะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก
โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ระนอง-วัดวารีบรรพต-น้ำตกปุญญาบาล-ก้องวัลเล่ย์-วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้าเมือง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
อำลาที่พัก เดินทางสู่ วัดวารีบรรพต หรือวัดบางบอน วัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง นำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อด่วน ถามวโร อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพแล้ว ร่างกายไม่ไหม้ไฟในวันพระราชทานเพลิง จนเป็นข่าวดังทั่วประเทศ ชมพระเจดีย์สีทอง ศิลปะแบบพม่าภายในวัด และกราบไหว้ พระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยาว 22 เมตร
09.00 น.
นำท่านชม น้ำตกปุญญบาล น้ำตกที่มีความสูงราว 15 เมตรและสามารถมองเห็นน้ำตกได้จากริมถนนเลยทีเดียว น้ำตกสายนี้เดิมชื่อ น้ำตกเส็ดตะกวด มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่กลับมีน้ำไหลแรงตลอดปี และมีทิวทัศน์สวยงาม โดยน้ำตกมีทั้งหมด 3 ชั้นมีต้นน้ำมาจากลำห้วยเล็กๆ ในเขตป่าละอุ่น ป่าราชกูด โดยแต่ละชั้นมีความน่าสนใจแตกต่างกัน ได้แก่ ชั้นที่ 1 ปุญญบาล เป็นชั้นที่สวยที่สุด ลักษณะเป็นสายน้ำไหลตกลงมาตามเชิงชั้นสูงประมาณ 20 เมตร รอบๆร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำตื้นๆ น้ำตกชั้นที่ 2 เรียกว่าน้ำตกโตนไม้ไผ่ และน้ำตกชั้นที่ 3 เรียกว่าน้ำตกโตนต้นเฟิร์นนอกจากนี้ จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่จัดทำขึ้นให้เดินได้สบายๆ อีกทั้งบริเวณต้นน้ำยังมีต้นพญาไม้ หรือขุนไม้ขนาดโตวัดรอบที่ระดับความสูงเพียงอก
10.00 น.
นำท่านสู่ ก้องวัลเล่ย์ แหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกและคั่วกาแฟพันธุ์โรบัส และมีกรรมวิธีที่โดดเด่น โดยใช้ไม้อบเชย ซึ่งมีกลิ่นหอม คั่วเมล็ดกาแฟในกระทะเล็กๆทีละกระทะ สนุกกับกิจกรรม D.I.Y. สัมผัสและคั่วกาแฟ รวมถึงเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกกาแฟ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ก้องวัลเล่ย์
13.00 น.
นำท่านชม วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร หรือ วัดหน้าเมือง มีความสำคัญในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดระนองมีอายุกว่าร้อยปี ชมพระเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าอายุนับ 100 ปี มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมยกฐาน สูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม จากฐานถึงยอดฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร และมีกำแพงโดยรอบทั้งสี่ด้านสูงประมาณ 1 เมตร แต่ละด้านของกำแพงมีประตูทางเข้ากว้างประมาณ 2 เมตร ตัวเจดีย์และกำแพงฉาบด้วยปูนทาสีขาว ส่วนยอดฉัตรของเจดีย์ทำด้วยทองเหลืองและประดับเพชรที่ฉัตรตามศิลปะแบบพม่า ทั้งนี้ ผู้สร้างเจดีย์องค์นี้คือนางพั่วไซ่ข่าย ผู้เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างเจดีย์นี้ถวายโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนจาก กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และบริเวณใกล้เคียงกันยังมีหอระฆังลายแมว
14.00 น.
นำท่านแวะถ่ายรูป บริเวณคอคอดกระ เป็นจุดที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณบ้านทับหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และซื้อ ซาลาเปาทับหลี เป็นของฝาก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
20.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
23.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้า-หลัง ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2.บัตรจำตัวประชาชนตัวจริงนำติดตัวไปในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระมัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การ ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th