กรุณาเลือกอีกโปรแกรมแล้วกดปุ่ม
เทียบโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น แพ็คเกจญี่ปุ่น CHILL SQUARE TRAVEL
บ. ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด
ค้นหาทัวร์ถูกใจในแบบที่ท่านชอบ
ค้นหาตามไฮไลท์ที่ท่านสนใจ
ประเทศ
( ถึง บ.)
ช่วงวันเดินทางตั้งแต่
  ถึง  

 
 กดเพื่อเลือกเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าท์เลท ชินจูกุ และโอไดบะ
นำท่านชมทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
30 มิ.ย.-04 ก.ค. 16,888.- เหลือ 2 ที่
08-12 ก.ค. 17,888.- ว่าง
10-14 ก.ค. 17,888.- ว่าง
12-16 ก.ค. 17,888.- ว่าง
14-18 ก.ค. 17,888.- ว่าง
16-20 ก.ค. 17,888.- ว่าง
18-22 ก.ค. 17,888.- ว่าง
20-24 ก.ค. 17,888.- ว่าง
24-28 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา+วันเฉลิมฯร.10)
20,888.- ว่าง
28 ก.ค.-01 ส.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
26,888.- ว่าง
30 ก.ค.-03 ส.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
26,888.- ว่าง
02-06 ส.ค. 20,888.- ว่าง
04-08 ส.ค. 20,888.- ว่าง
06-10 ส.ค. 20,888.- ว่าง
08-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
29,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ  สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ สกีหิมะลานฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
เล่นสกีสุดมันส์ + บุฟเฟ่ต์ขาปู
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 25,888.- ว่าง
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 26,888.- ว่าง
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 26,888.- ว่าง
01-05 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
31,888.- ว่าง
02-06 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
31,888.- ว่าง
03-07 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
31,888.- ว่าง
04-08 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
31,888.- ว่าง
05-09 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
31,888.- ว่าง
06-10 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
31,888.- ว่าง
07-11 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
31,888.- ว่าง
08-12 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
31,888.- ว่าง
09-13 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
31,888.- ว่าง
10-14 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
29,888.- ว่าง
11-15 ธ.ค. 29,888.- ว่าง
12-16 ธ.ค. 29,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบะระกิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
พาท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
30 ก.ย.-04 ต.ค. 27,888.- ว่าง
01-05 ต.ค. 27,888.- ว่าง
02-06 ต.ค. 27,888.- ว่าง
03-07 ต.ค. 27,888.- ว่าง
04-08 ต.ค. 27,888.- ว่าง
05-09 ต.ค. 27,888.- ว่าง
06-10 ต.ค. 27,888.- ว่าง
07-11 ต.ค. 27,888.- ว่าง
08-12 ต.ค. 27,888.- ว่าง
09-13 ต.ค. 31,888.- ว่าง
10-14 ต.ค. 31,888.- ว่าง
11-15 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
31,888.- ว่าง
13-17 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
31,888.- ว่าง
14-18 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
27,888.- ว่าง
16-20 ต.ค. 27,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบะระกิ ฟูจิ AUTUMN เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค วัดอาซาก...(กดเพื่ออ่านต่อ)
30 ก.ย.-04 ต.ค. 23,888.- ว่าง
01-05 ต.ค. 26,888.- ว่าง
02-06 ต.ค. 26,888.- ว่าง
03-07 ต.ค. 26,888.- ว่าง
04-08 ต.ค. 26,888.- ว่าง
05-09 ต.ค. 26,888.- ว่าง
06-10 ต.ค. 26,888.- ว่าง
07-11 ต.ค. 26,888.- ว่าง
08-12 ต.ค. 26,888.- ว่าง
09-13 ต.ค. 26,888.- ว่าง
10-14 ต.ค. 30,888.- ว่าง
11-15 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
30,888.- ว่าง
14-18 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
30,888.- ว่าง
15-19 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
30,888.- ว่าง
16-20 ต.ค. 26,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมดอกไม้แดงโคเชีย เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
บุฟเฟต์ขาปู+ออนเซ็น
นำท่านเที่ยวชมทุ่ง ดอกไม้แดงโคเชีย แสนสวยในทุ่งกว้าง เที่ยวชมเมืองโตเกียว และนำท่านช้อปปิ้งในย่านดัง ย่านชินจูกุ และสถานที่ท่อง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
29 ก.ย.-03 ต.ค. 23,999.- ว่าง
29 ก.ย.-03 ต.ค. 23,999.- ว่าง
04-08 ต.ค. 25,999.- ว่าง
06-10 ต.ค. 25,999.- ว่าง
17-21 ต.ค. 26,999.- ว่าง
18-22 ต.ค. 27,999.- ว่าง
19-23 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
28,999.- ว่าง
24-28 ต.ค. 26,999.- ว่าง
25-29 ต.ค. 27,999.- ว่าง
26-30 ต.ค. 27,999.- ว่าง
27-31 ต.ค. 27,999.- ว่าง
4 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวเต็ม ล่องเรือ ชิมไข่ ชมดอกไม้แสนสวยตามฤดูกาล ช้อปปิ้งย่านดัง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน
ไฮไลท์ ทัวร์ - ล่องเรือ ชมความงามทะเลสาบคาวากูจิโกะ -ชิมไข่ ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - สุดฟิน !! ชมเทศกาลดอกไม้ [ตามสภาพอากาศ] - สั...(กดเพื่ออ่านต่อ)
22-26 มิ.ย. 25,991.- เหลือ 2 ที่
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 20,991.- เหลือ 14 ที่
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 20,991.- เหลือ 11 ที่
04-08 ก.ค. 27,991.- ว่าง
06-10 ก.ค. 27,991.- ว่าง
11-15 ก.ค. 27,991.- ว่าง
13-17 ก.ค. 27,991.- ว่าง
18-22 ก.ค. 27,991.- ว่าง
20-24 ก.ค. 27,991.- ว่าง
25-29 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา+วันเฉลิมฯร.10)
27,991.- เหลือ 1 ที่
01-05 ส.ค. 28,991.- ว่าง
22-26 ส.ค. 28,991.- ว่าง
29 ส.ค.-02 ก.ย. 26,991.- ว่าง
31 ส.ค.-04 ก.ย. 27,991.- ว่าง
05-09 ก.ย. 27,991.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ว้ดอาซากุสะ อิสระเต็มวัน 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน NOK SCOOT
อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!
พาท่านขมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่สวนสาธารณะริม Oishi Park สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ เยือนภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี...(กดเพื่ออ่านต่อ)
07-11 ก.ค. 17,888.- ว่าง
13-17 ก.ค. 17,888.- เหลือ 11 ที่นั่ง
15-19 ก.ค. 16,888.- ว่าง
17-21 ก.ค. 17,888.- เหลือ 2 ที่นั่ง
19-23 ก.ค. 18,888.- ว่าง
21-25 ก.ค. 18,888.- ว่าง
25-29 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา+วันเฉลิมฯร.10)
24,888.- เหลือ 12 ที่นั่ง
27-31 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
24,888.- เหลือ 14 ที่นั่ง
29 ก.ค.-02 ส.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
17,888.- ว่าง
31 ก.ค.-04 ส.ค. 17,888.- ว่าง
04-08 ส.ค. 17,888.- ว่าง
10-14 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
24,888.- ว่าง
12-16 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
18,888.- ว่าง
14-18 ส.ค. 17,888.- ว่าง
16-20 ส.ค. 17,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ลานสกีฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน SCOOT
ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ON BUS
อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 24,888.- เหลือ 6 ที่
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 28,888.- ว่าง
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 28,888.- ว่าง
05-09 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
28,888.- ว่าง
06-10 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
28,888.- เหลือ 12 ที่
12-16 ธ.ค. 26,888.- ว่าง
14-18 ธ.ค. 26,888.- ว่าง
19-23 ธ.ค. 26,888.- ว่าง
20-24 ธ.ค. 26,888.- ว่าง
21-25 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
26,888.- ว่าง
26-30 ธ.ค. 35,888.- ว่าง
27-31 ธ.ค.
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
35,888.- ว่าง
28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
(วันหยุดสิ้นปีใหม่)
39,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  SCOOT
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
เที่ยวคุ้ม เยือนภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
27 ก.ย.-01 ต.ค. 23,888.- ว่าง
28 ก.ย.-02 ต.ค. 25,888.- ว่าง
04-08 ต.ค. 26,888.- ว่าง
05-09 ต.ค. 26,888.- ว่าง
17-21 ต.ค. 26,888.- ว่าง
18-22 ต.ค. 26,888.- เหลือ 7 ที่
19-23 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
29,888.- ว่าง
26-30 ต.ค. 27,888.- ว่าง
31 ต.ค.-04 พ.ย. 26,888.- ว่าง
01-05 พ.ย. 26,888.- ว่าง
07-11 พ.ย. 26,888.- ว่าง
08-12 พ.ย. 26,888.- ว่าง
15-19 พ.ย. 26,888.- ว่าง
16-20 พ.ย. 26,888.- ว่าง
21-25 พ.ย. 26,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว อิบะระกิ ชมพุ่มดอกโคเชีย และดอกทานตะวันอันงดงาม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว อิบะระกิ ชมพุ่มดอกโคเชีย และดอกทานตะ ณ สวนดอกไม้ ฮิตาชิซีไซด์ พาร์ค นมัสการ“ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ”ที่วัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
15-19 ก.ค. 19,900.- ว่าง
17-21 ก.ค. 19,900.- ว่าง
21-25 ก.ค. 21,900.- ว่าง
23-27 ก.ค.
(วันอาสาฬหบูชา)
21,900.- ว่าง
04-08 ส.ค. 21,900.- ว่าง
10-14 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
24,900.- ว่าง
18-22 ส.ค. 21,900.- ว่าง
22-26 ส.ค. 21,900.- ว่าง
28 ส.ค.-01 ก.ย. 21,900.- ว่าง
03-07 ก.ย. 22,900.- ว่าง
09-13 ก.ย. 22,900.- ว่าง
17-21 ก.ย. 22,900.- ว่าง
19-23 ก.ย. 22,900.- ว่าง
23-27 ก.ย. 22,900.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
เที่ยวญี่ปุ่น ซัมเมอร์นี้!! เที่ยวโตเกียว ชมฟูจิ ช้อป ชิม แช๊ะ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot
พิเศษ !! เมนูขาปูยักษ์ และบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
03-07 ก.ค. 20,900.- เหลือ 9 ที่นั่ง
19-23 ก.ค. 20,900.- เหลือ 8 ที่นั่ง
29 ก.ค.-02 ส.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
24,900.- เหลือ 14 ที่นั่ง
31 ก.ค.-04 ส.ค. 21,900.- เหลือ 10 ที่นั่ง
02-06 ส.ค. 21,900.- ว่าง
06-10 ส.ค. 21,900.- ว่าง
08-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
21,900.- ว่าง
12-16 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
25,900.- ว่าง
14-18 ส.ค. 21,900.- ว่าง
16-20 ส.ค. 21,900.- ว่าง
20-24 ส.ค. 21,900.- ว่าง
24-28 ส.ค. 21,900.- ว่าง
30 ส.ค.-03 ก.ย. 21,900.- ว่าง
01-05 ก.ย. 23,900.- ว่าง
05-09 ก.ย. 23,900.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
เที่ยวญี่ปุ่น ซัมเมอร์สุขสันต์ มหัศจรรย์ลาเวนเดอร์ เที่ยวโตเกียว นาริตะ ซาวาระ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT
พิเศษ !! เมนูขาปูยักษ์ และปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
เที่ยวญี่ปุ่นสุขสันต์ มหัศจรรย์ลาเวนเดอร์ เที่ยวเต็ม!! ไม่มีวันอิสระ!! ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ วัดอาซาก...(กดเพื่ออ่านต่อ)
19-23 มิ.ย. 22,900.- เหลือ 1 ที่นั่ง
21-25 มิ.ย. 22,900.- เหลือ 2 ที่นั่ง
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 22,900.- เหลือ 1 ที่นั่ง
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 22,900.- เหลือ 4 ที่นั่ง
05-09 ก.ค. 22,900.- ว่าง
11-15 ก.ค. 22,900.- ว่าง
13-17 ก.ค. 22,900.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
เที่ยวญี่ปุ่น ชมดอกไม้บานฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์หรรษา โตเกียว ฟูจิ ชมทุ่งดอกไม้ไอริส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์ และอาบน้ำแร่แช่ออนเซน
เที่ยวญี่ปุ่น ชมดอกไม้บานฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์หรรษา บินดึก.. กลับเช้า สุดคุ้ม!! พักฟูจิ 1 คืน, นาริตะ 2 คืน ชมทุกดอกไม้ไอริส ใจกล...(กดเพื่ออ่านต่อ)
 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ช้อปปิ้งชินจุกุ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot
พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + อาบน้ำแร่ออนเซ็น
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นฟูจิชั้น 5 แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพ พร้อมเพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ช้อปปิ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
19-23 มิ.ย. 15,888.- เหลือ 2 ที่นั่ง
22-26 มิ.ย. 19,888.- เหลือ 2 ที่นั่ง
26-30 มิ.ย. 18,888.- เหลือ 12 ที่นั่ง
30 มิ.ย.-04 ก.ค. 19,888.- ว่าง
02-06 ก.ค. 17,888.- ว่าง
03-07 ก.ค. 18,888.- เหลือ 8 ที่นั่ง
05-09 ก.ค. 19,888.- เหลือ 11 ที่นั่ง
09-13 ก.ค. 17,888.- เหลือ 14 ที่นั่ง
10-14 ก.ค. 18,888.- ว่าง
11-15 ก.ค. 19,888.- เหลือ 1 ที่นั่ง
12-16 ก.ค. 19,888.- ว่าง
13-17 ก.ค. 19,888.- ว่าง
14-18 ก.ค. 19,888.- ว่าง
16-20 ก.ค. 17,888.- ว่าง
18-22 ก.ค. 19,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด เทศกาลดอกไม้บาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot
แช่ออนเซ็น + เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์!!
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น ฤดูใบไม้ผลิ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือโจสลัดทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำห...(กดเพื่ออ่านต่อ)
12-16 มิ.ย. 17,777.- เหลือ 1 ที่นั่ง
13-17 มิ.ย. 19,999.- เหลือ 11 ที่นั่ง
20-24 มิ.ย. 19,999.- เหลือ 3 ที่นั่ง
23-27 มิ.ย. 19,999.- ว่าง
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 19,999.- ว่าง
03-07 ก.ค. 18,888.- ว่าง
04-08 ก.ค. 19,999.- ว่าง
06-10 ก.ค. 18,888.- ว่าง
09-13 ก.ค. 17,777.- เหลือ 1 ที่นั่ง
11-15 ก.ค. 19,999.- ว่าง
12-16 ก.ค. 19,999.- ว่าง
13-17 ก.ค. 18,888.- ว่าง
17-21 ก.ค. 18,888.- ว่าง
18-22 ก.ค. 19,999.- ว่าง
23-27 ก.ค.
(วันอาสาฬหบูชา)
18,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot
แช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น ฤดูใบไม้ผลิ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพ เที่ยวหมู่บ้าน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
09-13 มิ.ย. 16,999.- เหลือ 12 ที่นั่ง
10-14 มิ.ย. 15,999.- เหลือ 1 ที่นั่ง
17-21 มิ.ย. 15,999.- เหลือ 4 ที่นั่ง
19-23 มิ.ย. 16,999.- ว่าง
21-25 มิ.ย. 17,999.- ว่าง
24-28 มิ.ย. 15,999.- เหลือ 4 ที่นั่ง
30 มิ.ย.-04 ก.ค. 16,999.- ว่าง
01-05 ก.ค. 15,999.- เหลือ 1 ที่นั่ง
07-11 ก.ค. 16,999.- ว่าง
14-18 ก.ค. 16,999.- ว่าง
21-25 ก.ค. 16,999.- ว่าง
28 ก.ค.-01 ส.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
20,999.- ว่าง
04-08 ส.ค. 17,999.- ว่าง
05-09 ส.ค. 16,999.- เหลือ 2 ที่นั่ง
12-16 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
17,999.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมพิงค์มอส ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน AIRASIA X
ล่องทะเลสาบอาชิ + ช้อบปปิ้งชินจูกุ
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมคว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
4 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน

 
 กดเพื่อเลือกเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วาคายาม่านั่งรถไฟแมวเหมียว AUTUMN 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
FREE WIFI ON BUS
พาท่านนั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าป...(กดเพื่ออ่านต่อ)
30 ก.ย.-05 ต.ค. 28,888.- ว่าง
01-06 ต.ค. 31,888.- ว่าง
02-07 ต.ค. 31,888.- ว่าง
03-08 ต.ค. 31,888.- ว่าง
04-09 ต.ค. 31,888.- ว่าง
05-10 ต.ค. 31,888.- ว่าง
06-11 ต.ค. 31,888.- ว่าง
07-12 ต.ค. 31,888.- ว่าง
08-13 ต.ค. 33,888.- ว่าง
09-14 ต.ค. 33,888.- ว่าง
10-15 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
33,888.- ว่าง
11-16 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
33,888.- ว่าง
12-17 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
33,888.- ว่าง
13-18 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
33,888.- ว่าง
14-19 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
33,888.- ว่าง
6 วัน 4 คืน
6 มื้อ, อิสระ 6 มื้อ 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วาคายาม่านั่งรถไฟแมวเหมียว ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
พาท่านนั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato เท...(กดเพื่ออ่านต่อ)
01-06 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
34,888.- ว่าง
02-07 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
34,888.- ว่าง
03-08 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
34,888.- ว่าง
04-09 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
34,888.- ว่าง
05-10 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
36,888.- ว่าง
06-11 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
36,888.- ว่าง
07-12 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
34,888.- ว่าง
08-13 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
34,888.- ว่าง
09-14 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
34,888.- ว่าง
10-15 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
34,888.- ว่าง
11-16 ธ.ค. 32,888.- ว่าง
12-17 ธ.ค. 32,888.- ว่าง
13-18 ธ.ค. 32,888.- ว่าง
14-19 ธ.ค. 32,888.- ว่าง
15-20 ธ.ค. 32,888.- ว่าง
6 วัน 4 คืน
6 มื้อ, อิสระ 6 มื้อ 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ทตโทริ ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน  สายการบิน Scoot
ฟรี !! WIFI บนบัสตลอดการเดินทาง
พาท่านชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมื...(กดเพื่ออ่านต่อ)
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 26,888.- เหลือ 9 ที่
05-09 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
31,888.- ว่าง
12-16 ธ.ค. 29,888.- ว่าง
19-23 ธ.ค. 29,888.- ว่าง
26-30 ธ.ค. 33,888.- ว่าง
5 วัน 4 คืน
7 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคุ้ม 2 เมือง โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X
บริการอาหารไป - กลับ
เที่ยวคุ้ม ครบ 2 เมืองดัง โอซาก้า ทาคายาม่า ชมความยิ่งใหญ่ปราสาทโอซาก้า สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิคหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งจัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 17,999.- เหลือ 2 ที่
04-08 ก.ค. 19,999.- ว่าง
05-09 ก.ค. 19,999.- ว่าง
06-10 ก.ค. 19,999.- ว่าง
11-15 ก.ค. 21,999.- เหลือ 3 ที่
12-16 ก.ค. 21,999.- เหลือ 15 ที่
13-17 ก.ค. 21,999.- ว่าง
18-22 ก.ค. 21,999.- ว่าง
19-23 ก.ค. 21,999.- ว่าง
20-24 ก.ค. 21,999.- ว่าง
25-29 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา+วันเฉลิมฯร.10)
27,888.- เหลือ 5 ที่
01-05 ส.ค. 23,999.- ว่าง
02-06 ส.ค. 23,999.- ว่าง
03-07 ส.ค. 23,999.- ว่าง
08-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
25,999.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน

 
 กดเพื่อเลือกเมือง

 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X
อิ่มอร่อย กับเมนูพิเศษปิ้งย่าง+ขาปู 3 ชนิด
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่29มิถุนายน-31กรกฎาคม61) บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 33,991.- ว่าง
06-10 ก.ค. 33,991.- ว่าง
13-17 ก.ค. 35,991.- ว่าง
20-24 ก.ค. 35,991.- เหลือ 9 ที่
27-31 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
35,991.- เหลือ 3 ที่
03-07 ส.ค. 31,991.- ว่าง
10-14 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
34,991.- ว่าง
17-21 ส.ค. 31,991.- ว่าง
24-28 ส.ค. 31,991.- ว่าง
31 ส.ค.-04 ก.ย. 29,991.- ว่าง
07-11 ก.ย. 31,991.- ว่าง
14-18 ก.ย. 31,991.- ว่าง
21-25 ก.ย. 31,991.- ว่าง
28 ก.ย.-02 ต.ค. 33,991.- ว่าง
05-09 ต.ค. 33,991.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ โทมิตะฟาร์ม ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X
เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม
ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-06 ก.ค. 28,888.- เหลือ 12 ที่
04-08 ก.ค. 28,888.- ว่าง
05-09 ก.ค. 28,888.- ว่าง
06-10 ก.ค. 33,888.- ว่าง
07-11 ก.ค. 28,888.- ว่าง
08-12 ก.ค. 28,888.- ว่าง
10-14 ก.ค. 33,888.- ว่าง
11-15 ก.ค. 34,888.- เหลือ 12 ที่
12-16 ก.ค. 28,888.- ว่าง
14-18 ก.ค. 28,888.- ว่าง
16-20 ก.ค. 28,888.- ว่าง
18-22 ก.ค. 34,888.- ว่าง
19-23 ก.ค. 28,888.- ว่าง
20-24 ก.ค. 28,888.- ว่าง
21-25 ก.ค. 28,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
 ทัวร์ญี่ปุ่น บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.45-08.30) วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ -...(กดเพื่ออ่านต่อ)
21-25 มิ.ย. 39,900.- ว่าง
23-27 มิ.ย. 39,900.- ว่าง
27-31 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
43,900.- เต็ม
01-05 ส.ค. 42,900.- ว่าง
08-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
42,900.- ว่าง
ทัวร์ญี่ปุ่น บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1) วันที่สอง : เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) - นั่งรถไฟโนโรโกะ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
27 ก.ค.-01 ส.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
59,900.- ว่าง
10-15 ส.ค.
(ชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
52,900.- ว่าง
ทัวร์ญี่ปุ่น บิเอะ-โซอุนเคียว-โอตารุ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1) วันที่สอง : เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั...(กดเพื่ออ่านต่อ)

 
 กดเพื่อเลือกเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคุ้ม 3 เมือง โอซาก้า  เกียวโต  ทาคายาม่า 5วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
พิเศษ !! เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป-กลับ
ไฮไลท์ ทัวร์ เที่ยวคุ้ม ครบ 3 เมือง เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้าชมวัดดังแห่งเกียวโต วัดน้ำใสคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเพลิดเ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
23-27 มิ.ย. 17,991.- เหลือ 2 ที่
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 17,991.- เหลือ 1 ที่
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 17,991.- ว่าง
30 มิ.ย.-04 ก.ค. 17,991.- ว่าง
04-08 ก.ค. 24,991.- ว่าง
06-10 ก.ค. 24,991.- ว่าง
11-15 ก.ค. 24,991.- ว่าง
13-17 ก.ค. 24,991.- ว่าง
18-22 ก.ค. 24,991.- ว่าง
20-24 ก.ค. 24,991.- เหลือ 9 ที่
26-30 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
27,991.- เหลือ 12 ที่
27-31 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
27,991.- เหลือ 1 ที่
01-05 ส.ค. 25,991.- ว่าง
03-07 ส.ค. 25,991.- ว่าง
17-21 ส.ค. 25,991.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ซิราคาวาโกะ ป่าไผ่อาราชิยาม่า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X
ชมโชว์นินจา ณ หมู่บ้านนินจาอิงะ
เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงาม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
31 พ.ค.-04 มิ.ย. 16,888.- เหลือ 1 ที่
27 ก.ย.-01 ต.ค. 23,888.- ว่าง
28 ก.ย.-02 ต.ค. 26,888.- ว่าง
29 ก.ย.-03 ต.ค. 26,888.- ว่าง
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เจแปนแอลป์  ชิราคาวาโกะ 4วัน 3คืน โดย สายการบิน Scoot
พักกิฟุ 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน กุโจ (ออนเซ็น) 1คืน
พาท่าน ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เส้นทางสายอัลไพ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
17-20 มิ.ย. 27,900.- เหลือ 6 ที่นั่ง
4 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน

 
 กดเพื่อเลือกเมือง

เที่ยวญี่ปุ่น เซย์ฮัลโหล โอกินาว่า เกาะสวาทหาดสวรรค์แห่งท้องทะเลใต้ 4 วัน 2 คืน โดย PEACH AIR
เที่ยวญี่ปุ่น "โอกินาวา" เกาะสวรรค์แห่งท้องทะเลใต้ สัมผัสความงดงามเกาะสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่น นั่งเรือท้องกระจกเพื่อชมหมู่ปะการ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
05-08 ก.ค. 21,900.- ว่าง
19-22 ก.ค. 21,900.- ว่าง
02-05 ส.ค. 21,900.- ว่าง
09-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
22,900.- ว่าง
23-26 ส.ค. 21,900.- ว่าง
06-09 ก.ย. 20,900.- ว่าง
13-16 ก.ย. 21,900.- ว่าง
27-30 ก.ย. 20,900.- ว่าง
04-07 ต.ค. 21,900.- ว่าง
11-14 ต.ค. 22,900.- ว่าง
18-21 ต.ค. 20,900.- ว่าง
4 วัน 2 คืน
5 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 2 คืน
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2018 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กรุณาเลือกอีกโปรแกรมแล้ว
    กดปุ่ม

ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, ญี่ปุ่น
โปรแกรมล่าสุดที่เลือก