Loading...
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) VN152 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน VietJet Air (VZ)

นั่งกระเช้าขึ้นเขา สัมผัสมนต์เสน่ห์สไตล์ฝรั่งเศส เที่ยวคุ้มๆ บนเช้า-กลับเย็น สนุกสุดมันส์สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค รวมค่าเครื่องเล่น และค่ากระเช้าแล้ว ชมสะพานมือทอง สะพานมังกร และสะพานแห่งความรัก ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เต็มอิ่มอาหารซีฟู๊ด และเมนูเฝ่อเวียดนาม พิเศษ ทานบุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลส์

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองฮอยอัน (Hoian) / สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge or Lai Vien Kieu) / บ้านโบราณ Old House of Tan Sky (บ้านเลขที่ 101) / ศาลเจ้าโบราณ (Quan Cong Temple) / ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) / เมืองดานัง (Da Nang) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล) / สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Da Nang) / สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) / ADINA HOTEL
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda) / หาดหมีเคว (My Khe Beach) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) / สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) / กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) / MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / สะพานทอง (Golden Bridge) / อุโมงค์เก็บไวน์ (Debay Wine Cellar) / สวนดอกไม้ / เฝอ (Pho) / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
7 มื้อ 2 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,507 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

VietJet Air (VJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน
VietJet Air (VJ) เวลาบินขาไป 09:00 - 10:10 BKK - DAD VZ964
เวลาบินขากลับ 18:10 - 19:50 DAD - BKK VZ963

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
โหลด PDF
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองฮอยอัน (Hoian) / สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge or Lai Vien Kieu) / บ้านโบราณ Old House of Tan Sky (บ้านเลขที่ 101) / ศาลเจ้าโบราณ (Quan Cong Temple) / ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) / เมืองดานัง (Da Nang) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล) / สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Da Nang) / สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) / ADINA HOTEL
ช่วงเช้า
(06:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 09.00 เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ964
ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) ประเทศเวียดนาม ท่าอากาศยานทางตอนกลางของประเทศ เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศเวียดนาม ถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี และท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) ประเทศเวียดนาม ท่าอากาศยานทางตอนกลางของประเทศ เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศเวียดนาม ถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี และท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ช่วงบ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานและอิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานและอิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองฮอยอัน (Hoian)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoian) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้อ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoian) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge or Lai Vien Kieu)
ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำทูโบน ท่านจะได้พบกับเรือพายที่สัญจรไปมา จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge or Lai Vien Kieu) ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีมังกรอยู่ใต้พิภพ ส่วนตัวอยู่ที่อินเดีย และหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไห (อ่านต่อ)
ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำทูโบน ท่านจะได้พบกับเรือพายที่สัญจรไปมา จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge or Lai Vien Kieu) ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีมังกรอยู่ใต้พิภพ ส่วนตัวอยู่ที่อินเดีย และหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก อีกทั้งชมศาลกวนอูซึ่งตั้งอยู่บนสะพานญี่ปุ่น ชาวบ้านจะนำสินค้าต่างๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋า โคมไฟ ฯลฯ
บ้านโบราณ Old House of Tan Sky (บ้านเลขที่ 101)
จากนั้นนำท่านชม บ้านโบราณ Old House of Tan Sky ซึ่งบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านหลังเดิมของชาวเวียดนามที่มีฐานะดีในสมัยนั้น บ้านโบราณแห่งนี้มีความเก่าแก่และมีอายุมากกว่า 200 ปี ปัจจุบันได้บำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่ 7 ของตระกูลอีกด้วย ในส่วนของการออกแบบนั้นตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่น และยังคงความดั้งเดิมของเวียดน (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชม บ้านโบราณ Old House of Tan Sky ซึ่งบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านหลังเดิมของชาวเวียดนามที่มีฐานะดีในสมัยนั้น บ้านโบราณแห่งนี้มีความเก่าแก่และมีอายุมากกว่า 200 ปี ปัจจุบันได้บำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่ 7 ของตระกูลอีกด้วย ในส่วนของการออกแบบนั้นตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่น และยังคงความดั้งเดิมของเวียดนามไว้ ด้านหน้าและด้านหลังของบ้านหลังนี้จะติดกับถนนด้านหลังจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำทูโบนท่านสามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพบรรยายกาศของที่นี้ได้
ศาลเจ้าโบราณ (Quan Cong Temple)
นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ (Quan Cong Temple) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่นกับชาวจีน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน
นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ (Quan Cong Temple) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่นกับชาวจีน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village)
นำท่านร่วมกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut Village) ที่หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
นำท่านร่วมกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut Village) ที่หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
เมืองดานัง (Da Nang)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (Da Nang) เมืองที่ถือได้ว่ามีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเยี่ยมชมและอีกทั้งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกมาเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ ดานังในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ภายหลังที่แม่น้ำทูโ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (Da Nang) เมืองที่ถือได้ว่ามีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเยี่ยมชมและอีกทั้งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกมาเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ ดานังในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ภายหลังที่แม่น้ำทูโบนเริ่มตื้นเขิน ดานังจึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าแทนที่ จนกลายเป็นเมืองท่าสำคัญ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Da Nang)
นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Da Nang) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา เดินเล่นถ่ายรูปถนนเลียบแม่น้ำ ที่สะพานถูกประดับตกแต่งด้วยดวงไฟรูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ ด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรความยาว 666 เมตร แบบเต็มๆ
นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Da Nang) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา เดินเล่นถ่ายรูปถนนเลียบแม่น้ำ ที่สะพานถูกประดับตกแต่งด้วยดวงไฟรูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ ด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรความยาว 666 เมตร แบบเต็มๆ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang)
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลย (อ่านต่อ)
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ADINA HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda) / หาดหมีเคว (My Khe Beach) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) / สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) / กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) / MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung pagoda) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม และเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung pagoda) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม และเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง
หาดหมีเคว (My Khe Beach)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว (My Khe Beach) หาดทรายสีขาวสวยงามซึ่งทอดตัวอยู่บนชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่ทหารอเมริกันรู้จักกันดี เพราะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในสมัยสงครามเวียดนาม การเล่นกระดานโต้คลื่นกลายเป็นกีฬาทางน้ำยอดฮิตประจำหาดนี้ ปัจจุบันหาดนี้ก็เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเล่นบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีจุดเด่นที่ใช้เรือกระด้งในการหาปลา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว (My Khe Beach) หาดทรายสีขาวสวยงามซึ่งทอดตัวอยู่บนชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่ทหารอเมริกันรู้จักกันดี เพราะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในสมัยสงครามเวียดนาม การเล่นกระดานโต้คลื่นกลายเป็นกีฬาทางน้ำยอดฮิตประจำหาดนี้ ปัจจุบันหาดนี้ก็เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเล่นบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีจุดเด่นที่ใช้เรือกระด้งในการหาปลา
ช่วงบ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานและอิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานและอิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บานาฮิลล์ (Ba Na Hills)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5810 เมตร ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5810 เมตร ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบที่ท้าทายความมันส์ เช่น หนัง 4D ระทึกขวัญ บ้านผีสิง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะแมงมุม ให้ท่านได้เวียนหัวตลอดไปตลอด จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบที่ท้าทายความมันส์ เช่น หนัง 4D ระทึกขวัญ บ้านผีสิง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะแมงมุม ให้ท่านได้เวียนหัวตลอดไปตลอด จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่ รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
* รวมค่าเข้า ค่ากระเช้าไฟฟ้า และค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง ยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ราคาค่าเข้า 100,000.- ดอง
กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car)
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้า พร้อมยังมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วย (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้า พร้อมยังมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรป ที่แห่งนี้อากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตร ในระหว่างที่นั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติ เราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน) ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / สะพานทอง (Golden Bridge) / อุโมงค์เก็บไวน์ (Debay Wine Cellar) / สวนดอกไม้ / เฝอ (Pho) / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สะพานทอง (Golden Bridge)
จากนั้นนำท่านพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง (Golden Bridge) สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ สะพานทองมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง (Golden Bridge) สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ สะพานทองมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย
อุโมงค์เก็บไวน์ (Debay Wine Cellar)
จากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศษ
จากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศษ
สวนดอกไม้
ระหว่างเดินทาง นำท่านแวะชม สวนดอกไม้ สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ และยังมี โรงเก็บไวน์ ให้ท่านได้เดินชม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ระหว่างเดินทาง นำท่านแวะชม สวนดอกไม้ สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ และยังมี โรงเก็บไวน์ ให้ท่านได้เดินชม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย
เฝอ (Pho)
เฝอ (Pho) เป็นอาหารเวียดนามชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวของไทย แต่ต่างกันที่เส้น น้ำซุป และเครื่องเคียง และบางครั้งก็เรียกเป็น ก๋วยเตี๋ยว/กวยจั๊บ-เวียดนาม/ญวน เป็นอาหารที่ประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่า บั๊ญเฝอ (Banh Pho) คล้ายเส้นเล็กแต่กว้างกว่า หรือเป็นเส้นกลมสีขาวขนาดใหญ่กว่าขนมจีนเล็กน้อย ในน้ำซุปที่เคี่ยวจากเนื้อวัว (หรือเนื้อไก่) กระดูก หางวัว และเครื่องเทศบางชนิด เช่น อบเชยไซ่ง่อ (อ่านต่อ)
เฝอ (Pho) เป็นอาหารเวียดนามชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวของไทย แต่ต่างกันที่เส้น น้ำซุป และเครื่องเคียง และบางครั้งก็เรียกเป็น ก๋วยเตี๋ยว/กวยจั๊บ-เวียดนาม/ญวน เป็นอาหารที่ประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่า บั๊ญเฝอ (Banh Pho) คล้ายเส้นเล็กแต่กว้างกว่า หรือเป็นเส้นกลมสีขาวขนาดใหญ่กว่าขนมจีนเล็กน้อย ในน้ำซุปที่เคี่ยวจากเนื้อวัว (หรือเนื้อไก่) กระดูก หางวัว และเครื่องเทศบางชนิด เช่น อบเชยไซ่ง่อน เมล็ดดอกจัน ขิง กานพลู กระวานดำ เป็นต้น และตกแต่งด้วยหัวหอม ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ โหระพา มะนาวหรือเลมอน ถั่วงอก และพริกหยวก ซึ่งสี่อย่างหลังมักจะแยกไว้เป็นอีกจานต่างหาก เพื่อให้ผู้รับประทานเติมได้ตามชอบ สำหรับซอสบางอย่างที่เป็นที่นิยมได้แก่ ซอสฮอยซิน น้ำปลา และซอสพริกศรีราชา
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
(18:10) ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport)
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 18.10 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ963
(19:50) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน


อัตราค่าบริการนี้รวม

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน

☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น


ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง


  1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
  2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
  3. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่

3.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน 

3.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน

3.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

4.      ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี


*****************************************

 


กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2024 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 8/17 ตรอกราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11698 Call Center: 094-545-3905 Email: [email protected]
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา