ชิล สแควร์ ทราเวล ผู้เชียวชาญในด้านการนำเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ
AU06gl ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น เที่ยวจัดเต็ม!! ไม่มีวันอิสระ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
AU06gl ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น เที่ยวจัดเต็ม!! ไม่มีวันอิสระ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
เที่ยวจัดเต็ม!!! ในราคาสุดคุ้ม พร้อมบินภายในประเทศ 1 ขา
เริ่มต้น: ช่วง 05-24 ก.ย. 60 (3 ช่วง)
60,900 บ.
เที่ยวออสเตรเลีย.. ดินแดน "เกาะทวีป" เที่ยวจัดเต็ม!! ไม่มีวันอิสระ ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) โคอาล่า ปาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด รับประทานอาหารกลางวันบนหอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป พิเศษ!! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท ในราคาสุดคุ้มเพียง.. 60,900.- *ราคารวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว เดินทางโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus

มีการเข้าชมทั้งหมด: 2630 ครั้งผู้ชมขณะนี้: 1 คน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ / หาดบอนไดบีช (Bondi Beach) / ย่านเดอะแก็ป / รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์ / ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ / โรงอุปรากรซิดนีย์ / สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ / ย่านไชน่าทาวน์ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Holiday Inn Darling Harbour
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น / หุบเขาสามพี่น้อง / สถานีรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway / กระเช้าไฟฟ้า Katoomba Scenic Skyway / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Holiday Inn Darling Harbour
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ / ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน / / อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น / / โบสถ์เซนต์แพททริค / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Hotel Grand Chancellor
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เกรทโอเชี่ยน โร้ท / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พอร์ตแคมเบลล์ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Hotel Grand Chancellor
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
12 มื้อ 4 คืน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 9,900 บาท
Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60)
05-10 ก.ย. 60,900.- TG ว่าง
12-17 ก.ย. 60,900.- TG ว่าง
19-24 ก.ย. 60,900.- TG ว่าง
ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 19:20 - 07:10 BKK - SYD TG 475
เวลาบินขากลับ 15:15 - 21:45 MEL - BKK TG 466

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (15:00 )
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* 19:20 ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 475 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ / หาดบอนไดบีช (Bondi Beach) / ย่านเดอะแก็ป (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ (07:10 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ท่าอากาศยานตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ติดกับอ่าวโบตานี เป็นท่าอากาศยานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังเปิดให้บริการมาอย่างอย่างต่อเนื่อง และเป็นท่าอากาศยานหลักของออสเตรเลีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่นครซิดนีย์
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์
หาดบอนไดบีช (Bondi Beach)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดบอนไดบีช (Bondi Beach)นำท่านชมชายหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนช่วงวันหยุด หรือยามเย็นท่ามกลางสายลมและแสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง กลิ่นอายอันสดชื่นของท้องทะเล พร้อมชมทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิค เป็นจุดพักผ่อนยอดนิยมในท้องถิ่นทั้งสำหรับการเล่นกระดานโต้คลื่น ว่ายน้ำ และอาบแดด สวรรค์สำหรับการออกมาดูผู้คนทำกิจกรรม และยังมีพื้นที่สวนสาธารณะด้านหลังที่มีนักเล่นโรลเลอร์เบลด และสเก็ตมาโชว์ทักษะการเล่นให้ได้ชมกันอีกด้วย หาดแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอน และวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิค ปี 2000 อีกด้วย
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์
ย่านเดอะแก็ป
จากนั้นนำท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นำท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ อยู่ในโบทานิกการ์เด้น เป็นม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์ และโอเปร่าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยมาก และนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์ / ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ / โรงอุปรากรซิดนีย์ / สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ / ย่านไชน่าทาวน์ (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ เพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
โรงอุปรากรซิดนีย์
จากนั้นผ่านชม โรงอุปรากรซิดนีย์ ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3 ด้าน มองดูเหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นั่นคือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์
จากนั้นผ่านชม สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ อีกสัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่างสวยงามที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
ย่านไชน่าทาวน์
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ง ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีน และอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ดย่าง ที่นี่มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาว์มากมาย เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Holiday Inn Darling Harbour (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Holiday Inn Darling Harbour
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Holiday Inn Darling Harbour or Novotel หรือเทียบเท่า
Holiday Inn Darling Harbour

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น / หุบเขาสามพี่น้อง / สถานีรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway / กระเช้าไฟฟ้า Katoomba Scenic Skyway (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับ บาร์บีคิว มื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หุบเขาสามพี่น้อง
จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง แลนมาร์คในวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น หุบเขาสามพี่น้องเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน มีรูปทรงที่แปลกตา ต้นกำเนิดตำนานรักของสามสาวพี่น้องชาวอะบอริจิ้น โดยมีตำนานเก่าแก่ว่าด้วยความรักอันแสนเศร้าของหญิงสาว ผู้ที่เคยครอบครองดินแดนแห่งนี้เป็นรักต้องห้ามของหนุ่มสาวต่างเผ่ากัน โดยทั้ง 2 ครอบครัวต่างเป็นศัตรูกัน จึงให้หมอผีสาปให้หญิงสาวกลายเป็นก้อนหิน ส่วนฝ่ายชายหนุ่มเมื่อรู้เรื่องก็เศร้าโศกร้องไห้จนกลายเป็นสายน้ำตกคาทูมบาที่เห็นกันทุกวันนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สถานีรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway
จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กระเช้าไฟฟ้า Katoomba Scenic Skyway
จากนั้นขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Scenic Skyway เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บนเอคโค่ พ้อยท์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Holiday Inn Darling Harbour (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Holiday Inn Darling Harbour
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Holiday Inn Darling Harbour or Novotel หรือเทียบเท่า
Holiday Inn Darling Harbour

วันที่ 4
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ / ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน / / อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น / / โบสถ์เซนต์แพททริค (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ (xx:xx )
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ เพื่อเดินทางสู่เมลเบิร์น
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์
* 10:00 ออกเดินทางสู่ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน Qantas เที่ยวบินที่ QF 423
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน (11:35 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ตั้งอยู่ที่เมืองทัลลามารีน ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นท่าอากาศยานหลักอันดับสองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมลเบิร์น
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน
อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น
นำท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซึ่งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้คือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน
โบสถ์เซนต์แพททริค
ผ่านชม โบสถ์เซนต์แพททริค เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งตระหง่านสวยงาม และโอ่อ่าเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ. 1858 จนถึงตอนนี้มีอายุเกือบ 150 ปีแล้ว ถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคที่สวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แล้วเสร็จ ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป
นำท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเดินทางข้ามมายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสัตว์มีทั้งวัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิป ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เชิญพบกับความอัฒจรรย์ บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวินทุกๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Hotel Grand Chancellor (วันที่4)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร กับเมนูสุดพิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Hotel Grand Chancellor
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Hotel Grand Chancellor หรือเทียบเท่า
Hotel Grand Chancellor

วันที่ 5
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เกรทโอเชี่ยน โร้ท (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เกรทโอเชี่ยน โร้ท
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร้ท เส้นทางสายโรแมนติค ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมาย ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พอร์ตแคมเบลล์ (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พอร์ตแคมเบลล์
เดินทางสู่ พอร์ตแคมเบลล์ หมู่บ้านชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ เชิญสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆ ในโลก ถือเป็นเมืองท่าเล็กๆ แห่งตำนานของ 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนาคริสต์ของออสเตรเลีย ที่เรียกว่า The Twelve Apostles ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12 แนวโขดหินเหนือน้ำทะเล มีอายุประมาณล้านปี เกิดจากการแตกตัวของชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค ที่พัดเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่ำหลงใหลไปกับเสน่ห์ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย
* สำหรับท่านที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชม The Twelve Apostles กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หัวหน้าทัวร์ หรือไกด์ท้องถิ่น เพื่อทำการจองซึ่งราคาเฮลิคอปเตอร์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Hotel Grand Chancellor (วันที่5)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Hotel Grand Chancellor
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Hotel Grand Chancellor หรือเทียบเท่า
Hotel Grand Chancellor

วันที่ 6
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (วันที่6)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านเฟดเดอเรชั่น สแควร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น เป็นจุดเชื่อมศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ำยาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พัก และมีลานเปิดกว้างสำหรับเป็นที่สาธารณะ เฟดเดอเรชั่นแสควร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE : NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่ ก็ตั้ง­อยู่ที่เฟดเดอเรชั่น แสควร์ แห่งนี้ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สำหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็น DAVID JONE และ MYER ที่ตั้งอยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก อยู่บริเวณนี้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน ( xx:xx )
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน
* 15:15 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 466 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (21:45 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว **
** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในราย ห้องละ 2 ท่าน หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามมื้อที่ได้ระบุในรายการ
 5. ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่าธรรมเนียม ตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กก. / ท่าน
 4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท / ท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 2 วันหลังทำการจอง พร้อมส่งหลักฐานการแจ้งยอดชำระ และสำเนาหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัท
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 4. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯ ต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 5. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

การยกเลิกและการคืนเงิน

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้..
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
 3. ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 5. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 7. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าก่อน 25 วันทำการ
(เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ)

เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น  ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย

ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ

1. สำหรับบุคคลทั่วไป

 • พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
 • กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือStatement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น!!!  ถ้าให้สำเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
 3. กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
 4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป)

 • ขอหนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น

3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 • กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
 • ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือมารดา
 • กรณีที่บิดา หรือมารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด  และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

4. สำหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี

 • ต้องซื้อใบประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพื่อนำไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทางสถานฑูตกำหนดเท่านั้น

5. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
 • ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
 • (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
 • *** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 3. บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 5. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
AU06gl ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น เที่ยวจัดเต็ม!! ไม่มีวันอิสระ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
AU06gl ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น เที่ยวจัดเต็ม!! ไม่มีวันอิสระ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
เที่ยวจัดเต็ม!!! ในราคาสุดคุ้ม พร้อมบินภายในประเทศ 1 ขา
เริ่มต้น: ช่วง 05-24 ก.ย. 60 (3 ช่วง)
60,900 บ.
เที่ยวออสเตรเลีย.. ดินแดน "เกาะทวีป" เที่ยวจัดเต็ม!! ไม่มีวันอิสระ ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) โคอาล่า ปาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด รับประทานอาหารกลางวันบนหอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป พิเศษ!! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท ในราคาสุดคุ้มเพียง.. 60,900.- *ราคารวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว เดินทางโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ / หาดบอนไดบีช (Bondi Beach) / ย่านเดอะแก็ป / รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์ / ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ / โรงอุปรากรซิดนีย์ / สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ / ย่านไชน่าทาวน์ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Holiday Inn Darling Harbour
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น / หุบเขาสามพี่น้อง / สถานีรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway / กระเช้าไฟฟ้า Katoomba Scenic Skyway / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Holiday Inn Darling Harbour
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ / ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน / / อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น / / โบสถ์เซนต์แพททริค / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Hotel Grand Chancellor
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เกรทโอเชี่ยน โร้ท / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พอร์ตแคมเบลล์ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Hotel Grand Chancellor
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
12 มื้อ 4 คืน

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
ตารางเที่ยว
มีการเข้าชมทั้งหมด: 2631 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 9,900 บาท

Thai Airways (TG)  

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60)
05-10 ก.ย. 60,900.- TG ว่าง
12-17 ก.ย. 60,900.- TG ว่าง
19-24 ก.ย. 60,900.- TG ว่าง

ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 19:20 - 07:10 BKK - SYD TG 475
เวลาบินขากลับ 15:15 - 21:45 MEL - BKK TG 466

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (15:00 )
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* 19:20 ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 475 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ / หาดบอนไดบีช (Bondi Beach) / ย่านเดอะแก็ป (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ (07:10 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ท่าอากาศยานตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ติดกับอ่าวโบตานี เป็นท่าอากาศยานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังเปิดให้บริการมาอย่างอย่างต่อเนื่อง และเป็นท่าอากาศยานหลักของออสเตรเลีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่นครซิดนีย์
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์
หาดบอนไดบีช (Bondi Beach)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดบอนไดบีช (Bondi Beach)นำท่านชมชายหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนช่วงวันหยุด หรือยามเย็นท่ามกลางสายลมและแสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง กลิ่นอายอันสดชื่นของท้องทะเล พร้อมชมทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิค เป็นจุดพักผ่อนยอดนิยมในท้องถิ่นทั้งสำหรับการเล่นกระดานโต้คลื่น ว่ายน้ำ และอาบแดด สวรรค์สำหรับการออกมาดูผู้คนทำกิจกรรม และยังมีพื้นที่สวนสาธารณะด้านหลังที่มีนักเล่นโรลเลอร์เบลด และสเก็ตมาโชว์ทักษะการเล่นให้ได้ชมกันอีกด้วย หาดแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอน และวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิค ปี 2000 อีกด้วย
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์
ย่านเดอะแก็ป
จากนั้นนำท่านชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นำท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ อยู่ในโบทานิกการ์เด้น เป็นม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์ และโอเปร่าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยมาก และนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์ / ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ / โรงอุปรากรซิดนีย์ / สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ / ย่านไชน่าทาวน์ (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ เพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
โรงอุปรากรซิดนีย์
จากนั้นผ่านชม โรงอุปรากรซิดนีย์ ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3 ด้าน มองดูเหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นั่นคือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์
จากนั้นผ่านชม สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ อีกสัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่างสวยงามที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์
ย่านไชน่าทาวน์
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ง ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีน และอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ดย่าง ที่นี่มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาว์มากมาย เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Holiday Inn Darling Harbour (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Holiday Inn Darling Harbour
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Holiday Inn Darling Harbour or Novotel หรือเทียบเท่า
Holiday Inn Darling Harbour

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น / หุบเขาสามพี่น้อง / สถานีรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway / กระเช้าไฟฟ้า Katoomba Scenic Skyway (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับ บาร์บีคิว มื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หุบเขาสามพี่น้อง
จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง แลนมาร์คในวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น หุบเขาสามพี่น้องเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน มีรูปทรงที่แปลกตา ต้นกำเนิดตำนานรักของสามสาวพี่น้องชาวอะบอริจิ้น โดยมีตำนานเก่าแก่ว่าด้วยความรักอันแสนเศร้าของหญิงสาว ผู้ที่เคยครอบครองดินแดนแห่งนี้เป็นรักต้องห้ามของหนุ่มสาวต่างเผ่ากัน โดยทั้ง 2 ครอบครัวต่างเป็นศัตรูกัน จึงให้หมอผีสาปให้หญิงสาวกลายเป็นก้อนหิน ส่วนฝ่ายชายหนุ่มเมื่อรู้เรื่องก็เศร้าโศกร้องไห้จนกลายเป็นสายน้ำตกคาทูมบาที่เห็นกันทุกวันนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สถานีรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway
จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กระเช้าไฟฟ้า Katoomba Scenic Skyway
จากนั้นขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Scenic Skyway เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บนเอคโค่ พ้อยท์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Holiday Inn Darling Harbour (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Holiday Inn Darling Harbour
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Holiday Inn Darling Harbour or Novotel หรือเทียบเท่า
Holiday Inn Darling Harbour

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ / ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน / / อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น / / โบสถ์เซนต์แพททริค (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ (xx:xx )
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ เพื่อเดินทางสู่เมลเบิร์น
ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์
* 10:00 ออกเดินทางสู่ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน Qantas เที่ยวบินที่ QF 423
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน (11:35 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ตั้งอยู่ที่เมืองทัลลามารีน ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นท่าอากาศยานหลักอันดับสองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมลเบิร์น
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน
อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น
นำท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาเมลเบิร์น เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซึ่งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้คือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน
โบสถ์เซนต์แพททริค
ผ่านชม โบสถ์เซนต์แพททริค เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งตระหง่านสวยงาม และโอ่อ่าเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน ค.ศ. 1858 จนถึงตอนนี้มีอายุเกือบ 150 ปีแล้ว ถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่อย่างมากของเมลเบิร์น ยอดแหลมๆ สร้างในแบบโกธิคที่สวยงามและใหญ่โตมากๆ ออกแบบโน WILLIAN WARDAL ลงมือสร้างในปี 1863 จนถึงปี 1939 จึงได้แล้วเสร็จ ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วย BLUESTONE ประดับตกแต่งด้วย STAIN GLASS ภายในมี ORGAN ขนาดใหญ่มีท่อลมถึง 4500 ท่อ
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป
นำท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเดินทางข้ามมายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสัตว์มีทั้งวัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิป ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เชิญพบกับความอัฒจรรย์ บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวินทุกๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Hotel Grand Chancellor (วันที่4)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร กับเมนูสุดพิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Hotel Grand Chancellor
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Hotel Grand Chancellor หรือเทียบเท่า
Hotel Grand Chancellor

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เกรทโอเชี่ยน โร้ท (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เกรทโอเชี่ยน โร้ท
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร้ท เส้นทางสายโรแมนติค ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมาย ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พอร์ตแคมเบลล์ (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พอร์ตแคมเบลล์
เดินทางสู่ พอร์ตแคมเบลล์ หมู่บ้านชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ เชิญสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆ ในโลก ถือเป็นเมืองท่าเล็กๆ แห่งตำนานของ 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนาคริสต์ของออสเตรเลีย ที่เรียกว่า The Twelve Apostles ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12 แนวโขดหินเหนือน้ำทะเล มีอายุประมาณล้านปี เกิดจากการแตกตัวของชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค ที่พัดเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่ำหลงใหลไปกับเสน่ห์ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย
* สำหรับท่านที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชม The Twelve Apostles กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หัวหน้าทัวร์ หรือไกด์ท้องถิ่น เพื่อทำการจองซึ่งราคาเฮลิคอปเตอร์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Hotel Grand Chancellor (วันที่5)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Hotel Grand Chancellor
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Hotel Grand Chancellor หรือเทียบเท่า
Hotel Grand Chancellor

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (วันที่6)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านเฟดเดอเรชั่น สแควร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น เป็นจุดเชื่อมศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ำยาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พัก และมีลานเปิดกว้างสำหรับเป็นที่สาธารณะ เฟดเดอเรชั่นแสควร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE : NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่ ก็ตั้ง­อยู่ที่เฟดเดอเรชั่น แสควร์ แห่งนี้ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สำหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็น DAVID JONE และ MYER ที่ตั้งอยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก อยู่บริเวณนี้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน ( xx:xx )
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์น ทัลลามารีน
* 15:15 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 466 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (21:45 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว **
** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ โดยสายการบินไทย
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในราย ห้องละ 2 ท่าน หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามมื้อที่ได้ระบุในรายการ
 5. ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่าธรรมเนียม ตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กก. / ท่าน
 4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท / ท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 2 วันหลังทำการจอง พร้อมส่งหลักฐานการแจ้งยอดชำระ และสำเนาหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัท
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 4. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯ ต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 5. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

การยกเลิกและการคืนเงิน

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้..
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
 3. ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 5. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 7. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าก่อน 25 วันทำการ
(เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ)

เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น  ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย

ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ

1. สำหรับบุคคลทั่วไป

 • พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
 • กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต )ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือStatement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น!!!  ถ้าให้สำเนาสมุดเงินฝากไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
 3. กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
 4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป)

 • ขอหนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น

3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 • กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
 • ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือมารดา
 • กรณีที่บิดา หรือมารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด  และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

4. สำหรับผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี

 • ต้องซื้อใบประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพื่อนำไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทางสถานฑูตกำหนดเท่านั้น

5. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
 • ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
 • (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
 • *** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 3. บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 5. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2018 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th