ชิล สแควร์ ทราเวล ผู้เชียวชาญในด้านการนำเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ
BU03 ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
BU03 ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์
พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกร
เริ่มต้น: ช่วง 04 ก.ค.-18 พ.ย. 60 (19 ช่วง)
(มีวันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ)
20,900 บ.
โปรแกรมสุดคุ้ม!!! ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ/ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต/ชมวัดตัมปะซีริง บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน+ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน/ชมวัดอูลูวาตู วัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร/พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกรรวม 500 กรัม/บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque/ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก/ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี/ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ / Brunei International Airport / สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” / Swiss-Bel Hotel Tuban
วันที่ 2: บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม / วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) / ตลาดปราบเซียน / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) / วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) / ระบำไฟ (Kecak Fire Dance) / บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / Swiss-Bel Hotel Tuban
วันที่ 3: บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม / วัดทามัน อายุน (Taman Ayun Temple) หรือ วัดเม็งวี (The Royal Temple of Mengwi) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) / นาขั้นบันได (Rice Terrace) / วัดทานาต์ ลอต (Pura Tanah Lot) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Swiss-Bel Hotel Tuban
วันที่ 4: Ngurah Rai International Airport / Brunei International Airport / พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน (Istana Nurul Iman Palace) / มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หมู่บ้านกลางนํ้า กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer) / พิพิธภัณฑ์ รอยัล เรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) / ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) / บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / The Centerpoint Hotel
วันที่ 5: บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม / พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยี มาเลย์ (Malay Technology Museum) / มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ (Jame Asr Hassanil Bolkiah) / พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบรูไน (Brunei Museum) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สวนอะโกร เทคโนโลยี (Agro-Technology Park) / ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ (Yayasan Complex) / Brunei International Airport / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
10 มื้อ 4 คืน

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
ตารางเที่ยว
มีการเข้าชมทั้งหมด: 3927 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 5,900 บาท

Royal Brunei (BI)  

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60)
04-08 ก.ค.
(วันอาสาฬหบูชา)
22,900.- BI ว่าง
11-15 ก.ค. 22,900.- BI ว่าง
18-22 ก.ค. 22,900.- BI ว่าง
25-29 ก.ค. 23,900.- BI ว่าง
01-05 ส.ค. 22,900.- BI ว่าง
08-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
23,900.- BI ว่าง
15-19 ส.ค. 22,900.- BI ว่าง
22-26 ส.ค. 22,900.- BI ว่าง
29 ส.ค.-02 ก.ย. 22,900.- BI ว่าง
12-16 ก.ย. 22,900.- BI ว่าง
19-23 ก.ย. 22,900.- BI ว่าง
26-30 ก.ย. 22,900.- BI ว่าง
03-07 ต.ค. 22,900.- BI ว่าง
10-14 ต.ค. 23,900.- BI ว่าง
17-21 ต.ค. 22,900.- BI ว่าง
24-28 ต.ค. 22,900.- BI ว่าง
31 ต.ค.-04 พ.ย. 22,900.- BI ว่าง
07-11 พ.ย. 22,900.- BI ว่าง
14-18 พ.ย. 22,900.- BI ว่าง

ตารางบิน
Royal Brunei (BI)
(ขาไป)
เวลาบินขาไป 11.30 น. - 17.15 น. BKK - BWN BI514
เวลาบินต่อเครื่อง 21.05 น. - 23.30 น. BWN - DPS BI757
Royal Brunei (BI)
(ขากลับ)
เวลาบินต่อเครื่อง 07.10 น. - 09.40 น. DPS - BWN BI758
เวลาบินขากลับ 18.15 น. - 20.00 น. BWN - BKK BI519

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (11.30 )
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่

ช่วงบ่าย: Brunei International Airport (วันที่1)
Brunei International Airport (17.15 )
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิก าของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
Brunei International Airport
* 21.05 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที่

ช่วงค่ำ: สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” / Swiss-Bel Hotel Tuban (วันที่1)
สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” (23.30 น. )
เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติ์แก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”
Swiss-Bel Hotel Tuban
ที่พัก Swiss-Bel Hotel Tuban ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
Swiss-Bel Hotel Tuban

ช่วงเช้า: บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม / วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) / ตลาดปราบเซียน (วันที่2)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่าวัดตัมปะซีริง ตามตำนานเล่าว่า เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้ราชวงศ์ได้กลายเป็นเทพเจ้าหลังจากเสียชีวิตลง ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ ณ ที่แห่งนี้จะเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆ ปี จะมีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ที่น้ำพุแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul)
ตลาดปราบเซียน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปราบเซียน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า, ผ้าพันคอ, ผ้าโสร่งพื้นเมือง, กระเป๋า, ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และของที่ระลึกอีกมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกช้อป
ตลาดปราบเซียน

ช่วงบ่าย: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) / วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) / ระบำไฟ (Kecak Fire Dance) (วันที่2)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park)
จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park or GWK Cultural Park) นำท่านชมอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แบบครึ่งรูป ได้แก่ อนุสาวรีย์รูปสักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู พระผู้ปกป้องโลก และอนุสาวรีย์ครุฑ หรือเทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระวิษณุ หรือเดินชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีตอนใต้ได้จากที่นี่ได้อีกด้วย
สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park)
วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้างเว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสำคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล วัดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า
* โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับต่างๆ เนื่องจากบริเวณวัดนั้นมีฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่
วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple)
ระบำไฟ (Kecak Fire Dance)
จากนั้นนำท่านชม ระบำไฟ (Kecak Fire Dance) โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน
ระบำไฟ (Kecak Fire Dance)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / Swiss-Bel Hotel Tuban (วันที่2)
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Swiss-Bel Hotel Tuban
ที่พัก Swiss-Bel Hotel Tuban ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
Swiss-Bel Hotel Tuban

ช่วงเช้า: บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม / วัดทามัน อายุน (Taman Ayun Temple) หรือ วัดเม็งวี (The Royal Temple of Mengwi) (วันที่3)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดทามัน อายุน (Taman Ayun Temple) หรือ วัดเม็งวี (The Royal Temple of Mengwi)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทามัน อายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่าวัดเม็งวี (The Royal Temple of Mengwi) 1 ใน 6 วัด ที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงศ์ ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึ้นเป็นชั้นๆ สูงขึ้นไป แล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกำแพง ประตูวัดที่ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆ ไว้อย่างงดงาม
 วัดทามัน อายุน (Taman Ayun Temple) หรือ วัดเม็งวี (The Royal Temple of Mengwi)

ช่วงบ่าย: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) / นาขั้นบันได (Rice Terrace) / วัดทานาต์ ลอต (Pura Tanah Lot) (วันที่3)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) นำท่าชมวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) ที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือเมรุที่มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซียอีกด้วย
วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan)
นาขั้นบันได (Rice Terrace)
จากนั้นระหว่างการเดินทางให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดชื่น ผ่านชมวิวนาขั้นบันได (Rice Terrace) แสนสวย
นาขั้นบันได (Rice Terrace)
วัดทานาต์ ลอต (Pura Tanah Lot)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาต์ ลอต (Pura Tanah Lot) นำท่านชมวัดที่ได้รับฉายาว่ามีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี คำว่า ทานา แปลว่า โลก คำว่าลอต แปลว่าทะเล เชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของกาในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปนลักษณะคล้ายเกาะ เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11
วัดทานาต์ ลอต (Pura Tanah Lot)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Swiss-Bel Hotel Tuban (วันที่3)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี + กุ้งมังกร 500 กรัม ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติคริมชายหาดจิมบารัน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Swiss-Bel Hotel Tuban
ที่พัก Swiss-Bel Hotel Tuban ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
Swiss-Bel Hotel Tuban

ช่วงเช้า: Ngurah Rai International Airport / Brunei International Airport / พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน (Istana Nurul Iman Palace) / มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque) (วันที่4)
Ngurah Rai International Airport
นำท่านเดินทางสู สนามบินงูระห์ไร เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
Ngurah Rai International Airport
* 07.10 น.นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI758 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที่ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
Brunei International Airport (09.40 น. )
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิก าของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
Brunei International Airport
พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน (Istana Nurul Iman Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน (Istana Nurul Iman Palace) นำท่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไน และพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทำด้วยทองคำ, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องนํ้า 257 ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายนํ้าจำนวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสำหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจำนวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย
พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน (Istana Nurul Iman Palace)
มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque) มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสำหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque)

ช่วงบ่าย: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หมู่บ้านกลางนํ้า กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer) / พิพิธภัณฑ์ รอยัล เรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) / ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) (วันที่4)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านกลางนํ้า กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกลางนํ้า กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer) หมู่บ้านกลางนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่นํ้าบรูไน มีผู้คนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางนํ้านี้มีทั้งบ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคน คิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรบรูไน และเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมนํ้าของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้
*
หมู่บ้านกลางนํ้า กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)
พิพิธภัณฑ์ รอยัล เรกกาเลีย (Royal Regalia Museum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ รอยัล เรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) นำท่านชมการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง, มงกุฎ, เครื่องราชย์ และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นำประเทศต่างๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไนที่จัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
พิพิธภัณฑ์ รอยัล เรกกาเลีย (Royal Regalia Museum)
ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey)
จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่าลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ำ
ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / The Centerpoint Hotel (วันที่4)
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
The Centerpoint Hotel
ค่ำคืนนี้ พักที่ The Centerpoint Hotel หรือเทียบเท่า
The Centerpoint Hotel

ช่วงเช้า: บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม / พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยี มาเลย์ (Malay Technology Museum) / มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ (Jame Asr Hassanil Bolkiah) / พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบรูไน (Brunei Museum) (วันที่5)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยี มาเลย์ (Malay Technology Museum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ (Malay Technology Museum) นำท่านชมเทคโนโลยีการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน
พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยี มาเลย์ (Malay Technology Museum)
มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ (Jame Asr Hassanil Bolkiah)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ (Jame Asr Hassanil Bolkiah) นำท่านชมมัสยิดที่สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง, โดมทองคำจำนวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวง เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์สุลต่าน หรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์
มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ (Jame Asr Hassanil Bolkiah)
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบรูไน (Brunei Museum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบรูไน (Brunei Museum) ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แยกส่วนจัดแสดงเป็น 5 ส่วน ในส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือ Islamic Arts Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย อาทิ คัมภีร์อัลกุระอานขนาดเล็กที่สุดในโลก, หุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด และของสะสมอื่นๆ อีกมากมาย
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบรูไน (Brunei Museum)

ช่วงบ่าย: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สวนอะโกร เทคโนโลยี (Agro-Technology Park) / ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ (Yayasan Complex) (วันที่5)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนอะโกร เทคโนโลยี (Agro-Technology Park)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนอะโกร เทคโนโลยี (Agro-Technology Park) นำท่านชมแหล่งรวมพันธุ์ไม้ และดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิด ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับดอกไม้สีสวยงามหลากสีสันตามอัธยาศัย
สวนอะโกร เทคโนโลยี (Agro-Technology Park)
ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ (Yayasan Complex)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ (Yayasan Complex) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ (Yayasan Complex)

ช่วงค่ำ: Brunei International Airport / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่5)
Brunei International Airport (18.15 น. )
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
Brunei International Airport
* นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (20.00 น. )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว 
 • **ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม** 
 • ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. 
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่า Visa on Arrival สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป
 
การสำรองที่นั่ง 
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศอินโดนีเซียไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
 
 
เงื่อนไขการเดินทาง
 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
 
บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
 
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักเตียงคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
 
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 

 

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2018 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th