ชิล สแควร์ ทราเวล ผู้เชียวชาญในด้านการนำเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ
UK02 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาธ วินเซอร์ 6วัน 4คืน โดย MALAYSIA AIRLINES
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
UK02 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาธ วินเซอร์ 6วัน 4คืน โดย MALAYSIA AIRLINES
อิสระ Free Day 1 วัน!!+ ราคานี้รวมVisaแล้ว !!
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
49,900 บ.
เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH) เครื่องลำใหญ่ A380 ใหม่ เส้นทางระยะไกล KUL-LHR พิเศษ!!! น้ำหนักกระเป๋า 30 KG ◊ ลอนดอน เมืองวินเซอร์ พระราชวังวินเซอร์ ซาลส์บัวรี่ เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองบาธ โรงอาบน้ำโรมัน ◊ Cotswolds หมู่บ้านไบเบอร์รี่ เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ อ๊อกฟอร์ด Bicester Village Outlet ◊ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวน์เวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ◊ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ จัตุรัสเลสเตอร์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด ◊ อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วัน ◊ เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น + LOBSTER

**ราคานี้รวมวีซ่าแล้ว**

สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ / สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ / Heathrow Airport / รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร / Ibis London Hotel
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) / สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) / เมืองบาธ (Bath) / โรมันบาธ (Roman Bath) / พิพิธภัณฑ์โรมันบาธ (Roman Bath Museum) / รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร / Ibis London Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / คอทส์โวลด์ (Cotswolds) / หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village) / เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the Water) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) / บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre) / กรุงลอนดอน (London) / รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร / Ibis London Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอน / อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย / อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย / Ibis London Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กรุงลอนดอน (London) / หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) / หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) / มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) / ลอนดอน อาย (London Eye) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) / จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) / จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square) / ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) / อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย / Heathrow Airport
วันที่ 6: ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
10 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 4 คืน

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
ตารางเที่ยว
มีการเข้าชมทั้งหมด: 2878 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

หมายเหตุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 11,500 บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 7,000 บาท

Malaysia Airlines (MH)  

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พ.ค.60)

ตารางบิน
()
(ขาไป)
เวลาบินขาไป 05.00 - 08.10 BKK - KUL MH779
เวลาบินต่อเครื่อง 09.50 - 16.35 KUL - LHR MH004
()
(ขากลับ)
เวลาบินต่อเครื่อง 21.35 - 18.25 LHR - KUL MH001
เวลาบินขากลับ 22.15 - 23.20 KUL - BKK MH796

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ / สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (02.30 )
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* 05.00 น. เดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เที่ยวบินที่ MH779
สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (08.10 )
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ รอเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
* 09.50 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ MH 004

ช่วงบ่าย: Heathrow Airport (วันที่1)
Heathrow Airport (16.35 )
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษช้ากว่าที่ไทย 7 ชั่วโมง)
Heathrow Airport

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร / Ibis London Hotel (วันที่1)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่าน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแสนอร่อย
รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Ibis London Hotel
นำท่านพักที่ Ibis London Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
Ibis London Hotel
* (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองวินเซอร์ทางตอนเหนือของลอนดอน นำท่านเข้าชม พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองวินเซอร์ในบาร์คเชอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี 1070 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเก่าแก่ที่สุด มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 45,000 ตารางเมตร โดยเป็นหนึ่งในสามของพระราชฐานแห่งราชวงศ์อังกฤษ อีกสองแห่งได้แก่ พระราชวังบักกิงแฮมที่ลอนดอน และพระราชวังฮอลีรูดที่เอดินเบอระ โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบ็ธที่ 2 จะทรงใช้เวลาวันสุดสัปดาห์มาที่พระราชวังวินเซอร์แห่งนี้
พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) / สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) / เมืองบาธ (Bath) / โรมันบาธ (Roman Bath) / พิพิธภัณฑ์โรมันบาธ (Roman Bath Museum) (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชม ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้ากว้าง ป่าละเมาะ ลำธาร ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน
เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury)
สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
จากนั้นนำท่านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ 112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
เมืองบาธ (Bath)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางตะวันตก 156 กิโลเมตร เมืองบาธมีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลืออยู่มากมาย ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียน และความงดงามและความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันเมืองบาธได้รับการจัดให้เป็นเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รวมถึงแหล่งช็อปปิ้งมากมายอีกด้วย เป็นการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี สวนและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย
เมืองบาธ (Bath)
โรมันบาธ (Roman Bath)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรมันบาธ (Roman Bath) โรงอาบน้ำที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามตามสถาปัตยกรรมแบบโรมันด้วยอาคารที่โอ่อ่าและมีความยิ่งใหญ่ มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติในอุณหภูมิประมาณ 46 องศาเซลเซียส และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลือ ทำให้เมืองบาธได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 ถึงแม้ว่าโรมันบาธจะเคยถูกชาวโรมันปล่อยทิ้งร้างมานานเป็นร้อยปี แต่โรงอาบน้ำแห่งนี้ก็ได้รับความสนใจจากกษัตริย์อังกฤษในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยุคหลัง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 และได้รับการบูรณะอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
โรมันบาธ (Roman Bath)
พิพิธภัณฑ์โรมันบาธ (Roman Bath Museum)
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรมันบาธ (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ภายในจัดเป็นนิทรรศการแก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติของสิ่งก่อสร้างอันน่าอัศจรรย์ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือบริเวณวิหาร และส่วนที่สามคือบริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธและให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์โรมันบาธ (Roman Bath Museum)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร / Ibis London Hotel (วันที่2)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่าน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแสนอร่อย
รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Ibis London Hotel
นำท่านพักที่ Ibis London Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
Ibis London Hotel
* (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / คอทส์โวลด์ (Cotswolds) / หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village) / เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the Water) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
คอทส์โวลด์ (Cotswolds)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คอทส์โวลด์ (Cotswolds) อาณาบริเวณหนึ่งของอังกฤษอยู่ทางทิศตะวันตก ไล่ลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ประกอบด้วยเมืองและหมู่บ้านเล็กใหญ่หลายสิบแห่ง พื้นที่เป็นเนินเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ และแม่น้ำลำธารหลายสาย มีลักษณะธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้ง อาคารบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิม คอทส์โวลด์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองที่มีความงามทางธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แห่งหนึ่งของเกาะอังกฤษ และถือว่าเป็นแบบฉบับบ้านเมืองของอังกฤษของแท้ยุคศตวรรษที่ 17-18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดงาม
คอทส์โวลด์ (Cotswolds)
หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village) ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านที่ สวยที่สุดในอังกฤษ บ้านเรือนสวยงามน่ารักราวกับเมืองในเทพนิยาย สดชื่นด้วยบรรยากาศสวนสวย และธารนํ้าใสราวกระจกของแม่นํ้าโคล์น แม่นํ้าสายหลักประจําหมู่บ้านไบเบอรี่ ชมกลุ่มบ้าน เรือนแถวอาร์ลิ่งตัน โรว สร้างด้วยหินสีเหลืองน้ำผึ้งสไตล์คอทส์โวลด์ เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะทรงหลังคาบ้านที่มีลักษณะลาด มองดูคลับคล้ายกับภาพวาดประกอบนิทานของฝรั่ง ให้ท่านได้เพลินเพลินกับความสวยงามและแสนประทับใจของหมู่บ้านนี้
หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village)
เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the Water)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the Water) หนึ่งในคอทส์โวลด์ วิลเลจ ที่มีชื่อเสียงในเมืองกลอสเตอร์เชอร์ ให้ท่านได้สัมผัสทิวทัศน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นบรรยากาศแบบอังกฤษแท้ๆ บ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทส์โวลด์ทั้งหมู่บ้าน สวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์คู่แม่น้ำวินด์รัช อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซึ่งเคยเป็นฉากในภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง รวมทั้งแฮร์รี่พ็อตเตอร์ก็ได้มาถ่ายทำ ณ เมืองแห่งนี้ด้วยเช่นกัน
เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the Water)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) / บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre) / กรุงลอนดอน (London) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทที่เก่าแก่อายุกว่าพันปี บางห้องใช้เป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ เป็นต้นนำท่านเดินชมเมืองที่เก่าแก่และสวยงาม แล้วผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจำเมือง จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการประจำเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และย่านการค้า
เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford)
บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre) ก่อตั้งในปี 1992 มีร้านค้ามากกว่า 900 ร้าน ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre)
กรุงลอนดอน (London)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก
กรุงลอนดอน (London)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร / Ibis London Hotel (วันที่3)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่าน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแสนอร่อย
รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Ibis London Hotel
นำท่านพักที่ Ibis London Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
Ibis London Hotel
* (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอน (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอน
จากนั้นอิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอนหรือรอบนอก ซึ่งสามารถเดินทางได้ง่ายโดยรถไฟใต้ดิน Tube รถเมล์ ที่ครอบคลุมการเดินทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองอ๊อกฟอร์ด แคมบริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยน่าเที่ยว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีพิพิธภัณฑ์สำคัญมากมายซึ่งมีทั้งเสียค่าเข้าชม และไม่เสียค่าเข้าชมอาทิ เช่น บริติชมิวเซี่ยม National Museum ลอนดอน อาย นั่งเรือล่องแม่น้ำเทมส์ นั่งรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นต้น หรือไปช้อปปิ้งห้างดัง Harrods ได้ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำการเดินทาง
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอน
* สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์

ช่วงบ่าย: อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (วันที่4)
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวอิสระอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
* สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย / Ibis London Hotel (วันที่4)
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวอิสระอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
* สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Ibis London Hotel
นำท่านพักที่ Ibis London Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
Ibis London Hotel
* (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กรุงลอนดอน (London) / หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) / หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) / มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) / ลอนดอน อาย (London Eye) (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงลอนดอน (London)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก
กรุงลอนดอน (London)
หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London)
จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆ และเดินชมวิวโดยรอบ หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษในปี ค.ศ. 1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสันทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย
หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London)
หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) สัญลักษณ์กรุงลอนดอน นำท่านชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน มีความสูง 55 เมตร หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลก และยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1834 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben)
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey)
จากนั้นนำท่านสู่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) นำท่านถ่ายรูปบริเวณหน้ามหาวิหาร เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบีย์) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคัน ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีย์เวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546-1556 แอบบีย์ได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีย์ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey)
ลอนดอน อาย (London Eye)
จากนั้นนำท่านบันทึกภาพความประทับใจที่ ลอนดอน อาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ตั้งอยู่ ณ ที่ฝั่งสุดด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่ บนริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์ ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ซึ่งมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี
ลอนดอน อาย (London Eye)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) / จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) / จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square) / ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูพิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น + Lobster
พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวัง เเต่เดิมนั้นเป็นเพียงคฤหาสน์บักกิงแฮมของดยุคแห่งบักกิงแฮม ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1705 เเละมีการต่อเติมอีกหลายครั้งในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา จนมันกลายมาเป็นพระราชฐานอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ
พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace)
จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)
จากนั้นผ่านชม จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) จตุรัสใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสันวีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเริ่มต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่ศูนย์ จัตุรัสทราฟัลการ์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ ในวันคริสต์มาสจะมีการประดับไฟและต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดบุคคลแห่งชาติซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน
จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)
จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square)
จากนั้นผ่านชม จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square) อยู่ทางถนนตะวันออกของวงเวียนพิคคาดิลี จัตุรัสเลสเตอร์รายล้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์ ภายในจัตุรัสมีรูปปั้น ❝ชาร์ลี แชปปลิน❞ ดาราตลกในยุคภาพยนตร์ขาวดำ กลางจัตุรัสมีน้ำพุเช็คสเปียร์สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ในศูนย์กลางการละครแห่งนี้ ทางเดินรอบๆ จัตุรัสมีรอยประทับฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งป้ายของบริษัทสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลก
จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square)
ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ดมีความยาวถึง 1.6 กม. มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซ่า อ็อกซฟอร์ดสตรีท, ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์, ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น
ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street)

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย / Heathrow Airport (วันที่5)
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวอิสระอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Heathrow Airport (18.30 )
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
Heathrow Airport
* 21.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเที่ยวบินที่ MH001

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ (18.25 )
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์
* 22.15 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ MH796
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (23.20 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ 
 
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 
3.การชำระค่าบริการ 
- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
(กรุณาส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าและสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมกับหลักฐานโอนเงินมัดจำค่าทัวร์)
 - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25 วันก่อนออกเดินทาง 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ** 
 
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
5.อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน  30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** 
7. รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษแล้ว (กรณีมีวีซ่าแล้วหักออกจากค่าทัวร์4,000 บาท)
 
6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7.ค่าวีซ่าด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยื่นไม่ทันวีซ่าปกติ ประมาณ 6,900 บาท
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 30 GBP ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว )
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 
** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ กำหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน **
*อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจำนวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนกำหนด
 

กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ

1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดวันกับท่าน และดำเนินการแจ้งท่านอีกครั้ง)

2.ต้องดำเนินการนัดคิวยื่นวีซ่า ( ในการทำคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะกรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได้
3.ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างดำเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้
หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าของท่าน 
 
2.เอกสารส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล, สำเนาใบหย่า หรือ ทะเบียนสมรส / สำเนาสูติบัตร ( ในกรณีที่เป็นเด็ก )
 
3.หลักฐานการทำงาน
   - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
    - กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
    - กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
 
4. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมถ่ายสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาแนบมาด้วย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 
*** ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา + มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, และมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 
5.หลักฐานการเงิน 
 
5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงหรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง  6 เดือน 1 ชุด  (โดยปรับสมุดบัญชีของท่านให้ถึงปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา (กรณีนี้สถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชีตัวจริงเก็บไว้ในระหว่างการพิจารณา (นำไปเผื่อในวันยื่นวีซ่าด้วย) และคืนให้กับท่านในวันที่รับวีซ่า) 
 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือเดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย
    - ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้
 
    - ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)
**** ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน ****
**** เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บัญชีเงินฝากประเภท กองทุน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินได้ ****
 
ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ
 
The Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110
 
 
 
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่)

 

*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน ***

  • หนังสือเดินทางเล่มเก่า จำเป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของท่าน
  • หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง ท่านต้องกรอก ข้อมูลการทำงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อบริษัท / ตำแหน่งของท่าน ให้ตรงตามความเป็นจริง

 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2018 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th