แชร์ LINE
โหลด PDF
จองทัวร์นี้ !
(ปิดการขาย) EU89 ทัวร์ยุโรป สุดคุ้ม 3 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines(SQ)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ยุโรป สุดคุ้ม 3 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines(SQ)
พิเศษ !! ล่องเรือบาโตมุช ชมความงามกรุงปารีส
นำท่านล่องเรือชมเกาะเวนิส ชมความสวยงามจัตุรัสและโบสถ์ซานมาร์โค ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) และถ้ำน้ำแข็ง สัมผัสความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ เยือนประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส สุดคุ้ม 3 ประเทศ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines(SQ)

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
วันที่ 2: สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี / เมืองเวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) / ท่าเรือตรอนเชโต้ (Port of Tronchetto) / รับประทานอาหารพื้นเมือง (สปาเก๊ตตี้หมึกดำ) / สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) / จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) หรือ จัตุรัสเซนต์มาร์ค (Saint Mark Square) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน / Delfino Ambasciatori Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองมิลาน (Milan) / แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) / (ชมด้านนอก) มหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Cathedral) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / เมืองลูเซิร์น (Lucerne) / อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) หรือ เลอเวนเดงก์มัล (Lowendenkmal) / สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / Ibis Styles Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis Mountain) / ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พาโนรามา บนยอดเขาทิตลิส / เมืองดิจอง (Dijon) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน / IBIS GARE HOTEL , DIJON
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / มหานครปารีส (Paris) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) / La Vallee Village Outlet / รับประทานอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก้) / IBIS HOTEL PARIS
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ผ่านชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) / (ผ่านชม) ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) / ประตูชัยนโปเลียน หรือ ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ (Arc de Triomphe) / หอไอเฟล (Eiffel Tower) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) / ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / IBIS HOTEL PARIS
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle International Airport)
วันที่ 8: ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
15 มื้อ 5 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,019 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Singapore Airlines (SQ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ.62)
อา.  17-24 มี.ค.
53,999.- Singapore Airlines เหลือ 5 ที่
พฤ.  28 มี.ค.-04 เม.ย.
54,999.- Singapore Airlines เต็ม
พฤ.  04-11 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
55,999.- Singapore Airlines เต็ม
ศ.  12-19 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
58,999.- Singapore Airlines เต็ม
ศ.  26 เม.ย.-03 พ.ค.
(วันแรงงาน)
55,999.- Singapore Airlines เหลือ 3 ที่
พฤ.  09-16 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
54,999.- Singapore Airlines เหลือ 1 ที่
พฤ.  16-23 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
55,999.- Singapore Airlines ว่าง
พฤ.  06-13 มิ.ย.
54,999.- Singapore Airlines ว่าง

ตารางบิน
Singapore Airlines (SQ)
(ขาไป)
เวลาบินขาไป 18:30 - 21:55 BKK - SIN SQ979
เวลาบินต่อเครื่อง 23:30 - 06:10 SIN - CDG SQ356
Singapore Airlines (SQ)
(ขากลับ)
เวลาบินต่อเครื่อง 12:00 - 06:50 CDG - SIN SQ335
เวลาบินขากลับ 09:35 - 11:10 SIN - BKK SQ972

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงบ่าย
(15:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
* 23.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ด้วยเที่ยวบินที่ SQ356 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(06:10) สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะปรับเป็น 6 ชั่วโมง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559)
ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะปรับเป็น 6 ชั่วโมง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559)
สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองเวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด
เมืองเวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre)
ท่าเรือตรอนเชโต้ (Port of Tronchetto)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ (Port of Tronchetto) นำท่านล่องเรือเดินทางสู่เกาะเวนิซชื่อดังแห่งอิตาลี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ (Port of Tronchetto) นำท่านล่องเรือเดินทางสู่เกาะเวนิซชื่อดังแห่งอิตาลี
ท่าเรือตรอนเชโต้ (Port of Tronchetto)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารพื้นเมือง (สปาเก๊ตตี้หมึกดำ)
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองพร้อมเมนูพิเศษ สปาเก๊ตตี้หมึกดำแบบต้นตำหรับ
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองพร้อมเมนูพิเศษ สปาเก๊ตตี้หมึกดำแบบต้นตำหรับ
รับประทานอาหารพื้นเมือง (สปาเก๊ตตี้หมึกดำ)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)
จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้
จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้
สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)
จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) หรือ จัตุรัสเซนต์มาร์ค (Saint Mark Square)
ชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) หรือ จัตุรัสเซนต์มาร์ค (Saint Mark Square) จัตุรัสที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี สถานที่ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โคเป็นฉากหลัง ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม
ชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) หรือ จัตุรัสเซนต์มาร์ค (Saint Mark Square) จัตุรัสที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี สถานที่ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โคเป็นฉากหลัง ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม
จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) หรือ จัตุรัสเซนต์มาร์ค (Saint Mark Square)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Delfino Ambasciatori Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเท่า
Delfino Ambasciatori Hotel
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองมิลาน (Milan)
นำท่านสู่เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็นที่รู้จักจากประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
นำท่านสู่เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็นที่รู้จักจากประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
เมืองมิลาน (Milan)
แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel)
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม
แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel)
(ชมด้านนอก) มหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Cathedral)
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก มหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Cathedral) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่อลังการและยิ่งใหญ่ ด้วยความสูง 157 เมตรและกว้างถึง 92 เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน มหาวิหารแห่งมิลานหรือที่รู้จักกันในภาษาอิตาลีว่า Duomo di Milano มหาวิหารได้เริ่มก่อสร้างในปี 1386 (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก มหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Cathedral) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่อลังการและยิ่งใหญ่ ด้วยความสูง 157 เมตรและกว้างถึง 92 เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน มหาวิหารแห่งมิลานหรือที่รู้จักกันในภาษาอิตาลีว่า Duomo di Milano มหาวิหารได้เริ่มก่อสร้างในปี 1386 ในยุคสมัยของ Antonio da Saluzzo โดยจิอาน กาเลอัซโช วิสคอนดิ แห่งตระกูลวิสคอนดิ ความโดดเด่นของ Duomo di Milano นั้นอยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคาวิหาร ซึ่งด้วยวิหารตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีระดับความสูง 108.5 เมตรจากพื้นดิน และถูกรายล้อมด้วยยอดแหลมประมาณ 135 ยอดบนหลังคาทำให้มหาวิหารนั้นดูสง่า สวยงามแปลกตา นอกจากนั้นแล้วที่บริเวณส่วนบนยอดใหญ่ตรงกลางที่ถูกรายล้อมด้วยยอดแหลมนั้นยังเป็น Madunina คือเป็นรูปปั้นรูปแม่พระทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่สูงประมาณ 4 เมตร บริเวณด้านหน้าของวิหารได้รับการตกแต่งด้วยรูปปั้นและรูปสลักหินอ่อนที่ประณีตสวยงาม ภายในตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญ และเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านรูปมากกว่า 3000 รูป มีกระจกสีสันสวยงาม มีแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่ส่วนที่นั่งหน้าแท่นถูกแบ่งเป็น 5 ส่วนด้วยเสาคอลัมน์ขนาดใหญ่หลายเสา ส่วนด้านหลังเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ข้างในเป็นกระจกสีที่เมื่อมองระยะไกลจะดูเหมือนภาพโมเสกสีสันสวยงามโดดเด่น แต่ความจริงแล้วคือรูปของนักบุญ ที่ใต้พระแท่นบูชานั้นเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บสมบัติทางศาสนาอีกทั้งยังเป็นหลุมฝังศพของนักบุญคาร์โล บอร์โรเมโออีกด้วย
(ชมด้านนอก) มหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Cathedral)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ที่มีหลากหลายเมนูอาหารด้วยรสชาติที่คุ้นเคยกับคนไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ที่มีหลากหลายเมนูอาหารด้วยรสชาติที่คุ้นเคยกับคนไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองลูเซิร์น (Lucerne)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม เมืองลูเซิร์นตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม เมืองลูเซิร์นตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่าทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ มีอายุกว่า 500 ปี ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง
เมืองลูเซิร์น (Lucerne)
อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) หรือ เลอเวนเดงก์มัล (Lowendenkmal)
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) หรือ เลอเวนเดงก์มัล (Lowendenkmal) นำท่านชมสิงโตหินแกะสลักบนหน้าผาหิน อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนด์ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) หรือ เลอเวนเดงก์มัล (Lowendenkmal) นำท่านชมสิงโตหินแกะสลักบนหน้าผาหิน อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนด์ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1792 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เมื่อดูสิงโตตัวนี้จะเห็นว่าเขาได้แกะสลักอยู่บนหน้าผาหินในลักษณะนอนหมอบ มีหอกปักอยู่กลางหลัง สีหน้าแสดงความเจ็บปวด และเศร้าสร้อย
อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) หรือ เลอเวนเดงก์มัล (Lowendenkmal)
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Ome (อ่านต่อ)
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Ibis Styles Hotel
คีนนี้เข้าที่พัก โรงแรม Ibis Styles Hotel หรือเทียบเท่า
คีนนี้เข้าที่พัก โรงแรม Ibis Styles Hotel หรือเทียบเท่า
Ibis Styles Hotel
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis Mountain)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis Mountain) ทิตลิสเป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ในหน้าหนาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนนิยมมาเล่นสกี หรือจะนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาทิตลิส นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลม ที่เรียกว่าโรแตร์เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพ ทิวทัศน์ที่งด (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis Mountain) ทิตลิสเป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ในหน้าหนาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนนิยมมาเล่นสกี หรือจะนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาทิตลิส นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลม ที่เรียกว่าโรแตร์เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพ ทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis Mountain)
ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) นำท่านชมถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลัก และตกแต่งไว้อย่างสวยงามอยู่ตามจุดต่างๆ ให้เรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับยอดเขาจุงฟราว และยังเป็นที่ตั้งของตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ท่านสามารถเลือกโปสการ์ดสวยๆ สักใบ และเขียนส (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) นำท่านชมถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลัก และตกแต่งไว้อย่างสวยงามอยู่ตามจุดต่างๆ ให้เรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับยอดเขาจุงฟราว และยังเป็นที่ตั้งของตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ท่านสามารถเลือกโปสการ์ดสวยๆ สักใบ และเขียนส่งให้ตัวเอง เก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งนึงเราก็เคยพิชิตยอดเขา Top of Europe หรือส่งให้กับคนรู้ใจทางบ้านได้อีกด้วย
ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พาโนรามา บนยอดเขาทิตลิส
รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร พาโนรามา บนยอดเขาทิตลิส ดื่มด่ำกับบรรยากาศเทือกเขาจนจุใจ
รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร พาโนรามา บนยอดเขาทิตลิส ดื่มด่ำกับบรรยากาศเทือกเขาจนจุใจ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พาโนรามา บนยอดเขาทิตลิส
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองดิจอง (Dijon)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กัน แคว้นที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดิจองเป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์แล้ว ยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศา (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กัน แคว้นที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดิจองเป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์แล้ว ยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก วังดยุคแห่งเบอร์กันดี, พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง, โบสถ์เซนต์ มิเชล, โบสถ์ แซ็ง-เบนีญ นอกจากนี้แล้วภายในเมืองยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองได้ตามอัธยาศัย
เมืองดิจอง (Dijon)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
IBIS GARE HOTEL , DIJON
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS GARE HOTEL , DIJON หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS GARE HOTEL , DIJON หรือเทียบเท่า
IBIS GARE HOTEL , DIJON
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
มหานครปารีส (Paris)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มหานครปารีส (Paris)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ที่มีหลากหลายเมนูอาหารด้วยรสชาติที่คุ้นเคยกับคนไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ที่มีหลากหลายเมนูอาหารด้วยรสชาติที่คุ้นเคยกับคนไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) นำท่านเข้าชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ชมความวิจิตรพิสดารงดงามตระการตาของงานศิลปกรรมยุคบาร็อค ที่แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาทั้งยังประดับประดาด้วยภาพเขียนสีและศิลปะวัตถุล้ำค่ามากมาย ชมห้องรับรอง ห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม และห้องทรงงานต่างๆ ของกษัตริย์และพระราชินี ชมห้องกระจกซึ่งใช้เป็นท้องพระโรง และห้องเต้นรํา ซึ่งเป็นยุคสมัยของการเริ่ม (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) นำท่านเข้าชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ชมความวิจิตรพิสดารงดงามตระการตาของงานศิลปกรรมยุคบาร็อค ที่แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาทั้งยังประดับประดาด้วยภาพเขียนสีและศิลปะวัตถุล้ำค่ามากมาย ชมห้องรับรอง ห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม และห้องทรงงานต่างๆ ของกษัตริย์และพระราชินี ชมห้องกระจกซึ่งใช้เป็นท้องพระโรง และห้องเต้นรํา ซึ่งเป็นยุคสมัยของการเริ่มต้นสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ แล้วถ่ายรูปกับสวนสไตล์ฝรั่งเศสที่สวยงามภายในบริเวณอุทยาน
พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)
La Vallee Village Outlet
นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet เพื่อช้อปปิ้งที่เอาท์เลทขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet เพื่อช้อปปิ้งที่เอาท์เลทขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
La Vallee Village Outlet
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก้)
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองพร้อมเมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้แบบต้นตำหรับ
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองพร้อมเมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้แบบต้นตำหรับ
รับประทานอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก้)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
IBIS HOTEL PARIS
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า
IBIS HOTEL PARIS
วันที่ 6
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ผ่านชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)
นำท่านผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
นำท่านผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
ผ่านชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)
(ผ่านชม) ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)
จากนั้นผ่านชม ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ฌ็องเซลิเซ่ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม เทพปกรณัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส และได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก
จากนั้นผ่านชม ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ฌ็องเซลิเซ่ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม เทพปกรณัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส และได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก
(ผ่านชม) ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)
ประตูชัยนโปเลียน หรือ ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ (Arc de Triomphe)
นำท่านชม ประตูชัยนโปเลียน หรือ ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ (Arc de Triomphe) ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ ในปี ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1836 ประตูชัยมีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตร เป็นประตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยมีแนวความคิดมาจากประตูชัยไตตัส
นำท่านชม ประตูชัยนโปเลียน หรือ ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ (Arc de Triomphe) ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ ในปี ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1836 ประตูชัยมีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตร เป็นประตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยมีแนวความคิดมาจากประตูชัยไตตัส
ประตูชัยนโปเลียน หรือ ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ (Arc de Triomphe)
หอไอเฟล (Eiffel Tower)
นำท่านเดินทางสู่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับหอคอยโครงสร้างเหล็ก ตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย หอไอเฟลเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งชื่อตามกุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยน (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับหอคอยโครงสร้างเหล็ก ตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย หอไอเฟลเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งชื่อตามกุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้ หอไอเฟลถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก ในปี ค.ศ. 1889 เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
หอไอเฟล (Eiffel Tower)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ที่มีหลากหลายเมนูอาหารด้วยรสชาติที่คุ้นเคยกับคนไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ที่มีหลากหลายเมนูอาหารด้วยรสชาติที่คุ้นเคยกับคนไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette)
นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ที่ดูจะโด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีส ที่ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์ สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่น (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ที่ดูจะโด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีส ที่ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์ สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดท ให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีซูเปอร์มาเก็ตไว้ให้นักช้อปได้เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารสไตล์ฝรั่งเศสและบรรยากาศภายในถูกตกแต่งแบบตะวันออกกลาง สไตล์บาซาร์ เรียกว่าหรูหราไฮโซ แถมอาหารยังเลิศรสอีกต่างหาก ในส่วนของตัวห้างนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ Lafayette Coupole, Lafayette Homme และ Lafayette Maison อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินช้อปสินค้าในห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต ได้ตามอัธยาศัย
ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette)
ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches)
จากนั้นนำท่านล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) ชมความงามของปารีส ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วกว่า 100 ล้านคน นำท่านชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้นนำท่านล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) ชมความงามของปารีส ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วกว่า 100 ล้านคน นำท่านชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
IBIS HOTEL PARIS
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า
IBIS HOTEL PARIS
วันที่ 7
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(09:00) ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle International Airport)
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle International Airport) เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสาร ทำคืนภาษี ตรวจเช็คกระเป๋าต่างๆ จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข พร้อมเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle International Airport) เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสาร ทำคืนภาษี ตรวจเช็คกระเป๋าต่างๆ จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข พร้อมเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle International Airport)
* 12.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINEเที่ยวบินที่ SQ335 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
วันที่ 8
ช่วงเช้า
(06:50) ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ ชางงี (Singapore Changi International Airport)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 09.35 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
(11:10) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

         1.1 แจ้งยกเลิก 40 วันขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาล ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน***

         1.2 แจ้งยกเลิก 35วันก่อนการเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท **ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจริงที่มากกว่ากำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง**

         1.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ**

          3.การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  

          4.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

          5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

          6.ในกรณีที่ลูกค้ายื่นวีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 2.  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 4.  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5.  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 6.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 7.  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8.  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 9.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 10.  ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2.  ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 3.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 4.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

         9.นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังมิได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น


ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาตามที่ได้รับคิวจากทางสถานทูตฯ หรือศูนย์ยื่นวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นตามวันและเวลาดังกล่าว หรือท่านมีความจำเป็นต้องใช้

หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่าน ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาการยื่นวีซ่า ท่านสามารถเลือกซื้อคิวพิเศษ (PREMIUM) หรือการยื่นแบบด่วน (FASTTRACK) ของแต่ละประเทศเพื่อกำหนดตามวันและเวลาที่ท่านต้องการได้ 4 ประเทศได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เท่านั้น! ***ทั้งนี้คิวพิเศษต่างๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่วีซ่าจะแจ้งให้ทราบ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องชำระด้วยตัวท่านเอง***

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาอ่านทบทวนเงื่อนไขจากนี้ ทุกบรรทัดก่อนตัดสินใจทำการจองทัวร์


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th