ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) EU180 ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ท่องเมืองแห่งเทพนิยาย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขามงบล็องค์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ท่องเมืองแห่งเทพนิยาย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขามงบล็องค์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ตะลุยแดนยุโรปตะวันตก เที่ยว 2 ประเทศ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ท่องเมืองแห่งเทพนิยาย และพิชิตยอดเขามงบล็องค์โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่เมืองซาโมนิกซ์ มงบล็องค์ ชมความสง่างามของเมืองที่ได้สมญานามส่า เมืองหลวงของโลก เมืองเจนีวา ถ่ายรูปกับหอไอเฟล สวนอังกฤษ นาฬิกาดอกไม้ น้ำพุเจ็ทโต้ ชมศาลาไทย อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ทะเลสาบเจนีวา ปราสาทชิลยอง ผ่านชมถนนสายโรแมนติก ถนนฌ็องเซลิเซ่ จากนั้นไปสะพานไม้ชาเปล ชมโบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ และโบสถ์เซนต์ปีเตอร์

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle International Airport) / มหานครปารีส (Paris) / หอไอเฟล (Eiffel Tower) / จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero Square) / (ผ่านชม) ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) / (ผ่านชม) ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) / ประตูชัยนโปเลียน หรือ ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ (Arc de Triomphe) / (ผ่านชม) พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) / (ผ่านชม) สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) / พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / เมืองดิจอง (Dijon) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / Holiday Inn Express Dijon
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองเจนีวา (Geneva) / สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) / นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge Fleurie) / อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ (Monument National) / น้ำพุเจ็ทโด้ (The Jet d’Eau) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / เมืองโลซานน์ (Lausanne) / (ผ่านชม) มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ (University of Lausanne) / (ผ่านชม) มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) / พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค (Olympic Museum) / สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ (Park of Lausanne) / ศาลาไทย (Royal Thai Pavilion) / เมืองเวเว่ย์ (Vevey) / อนุสาวรีย์ ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) / เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) / ทะเลสาบเจนีวา / ปราสาทชิลยอง / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / Hotel Bon Port, Montreux, Switzerland
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) / อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง (Jacques Balmat & Michel Gabriel Paccard Statue) / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) / ยอดเขามองต์บลังค์ (Mont Blanc) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / Chalet Hotel Le Prieure, Chamonix, France
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองลูเซิร์น (Lucerne) / อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น (Lion Statue) หรือ เลอเวนเดงก์มัล (Lowendenkmal) / สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) / เมืองซูริค (Zurich) / (ผ่านชม) โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) / (ผ่านชม) โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) / (ผ่านชม) โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) / ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) / ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Holiday Inn Express Zurich Airport, Zurich , Switzerland
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเท่น (Zurich Kloten International Airport)
วันที่ 7: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
8 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 4 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,245 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

  • สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่างน้อย ในลำดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอสำหรับยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี
  • อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)

ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอซ์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
อียิปต์
เคนยา
คาซัคสถาน
ยูเครน
โครเอเชีย
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
กดโทร
ทักเฟสบุค
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา
ไลน์หาเรา