กรุณาเลือกอีกโปรแกรมแล้วกดปุ่ม
เทียบโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น CHILL SQUARE TRAVEL
ค้นหาทัวร์ญี่ปุ่นในแบบที่ต้องการ !
โปรโมชันห้ามพลาด
เลื่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
เรียง:
เรียงตาม
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
เลื่อน
 เมือง:
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  01-05 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
พฤ.  02-06 เม.ย.

(วันจักรี)
25,888.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ศ.  03-07 เม.ย.

(วันจักรี)
25,888.-
เหลือ 7 ที่นั่ง
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
25,888.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
25,888.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 5 ที่นั่ง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
30,888.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุอัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
พ.  01-05 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  02-06 เม.ย.

(วันจักรี)
23,888.-
ว่าง
ศ.  03-07 เม.ย.

(วันจักรี)
25,888.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
23,888.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
อ.  07-11 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
23,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
เหลือ 8 ที่นั่ง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  30 มี.ค.-04 เม.ย.
30,888.-
ว่าง
อ.  31 มี.ค.-05 เม.ย.
30,888.-
ว่าง
ส.  04-09 เม.ย.

(วันจักรี)
30,888.-
ว่าง
อา.  05-10 เม.ย.

(วันจักรี)
30,888.-
ว่าง
จ.  06-11 เม.ย.

(วันจักรี)
30,888.-
ว่าง
อ.  07-12 เม.ย.
30,888.-
ว่าง
พ.  08-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
30,888.-
ว่าง
จ.  13-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
อ.  14-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
พฤ.  16-21 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
ศ.  17-22 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
ส.  18-23 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
อา.  19-24 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
จ.  20-25 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
อ.  21-26 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
8 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 4 คืน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-20 เม.ย.
23,888.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
ศ.  17-21 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
ส.  18-22 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
อ.  21-25 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
พฤ.  23-27 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
ส.  25-29 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
อา.  26-30 เม.ย.
23,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปค...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
อ.  31 มี.ค.-04 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
พฤ.  02-06 เม.ย.

(วันจักรี)
22,888.-
ว่าง
ศ.  03-07 เม.ย.

(วันจักรี)
22,888.-
เหลือ 13 ที่นั่ง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
22,888.-
ว่าง
อ.  07-11 เม.ย.
22,888.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
22,888.-
เหลือ 5 ที่นั่ง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
4 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน
ชมสามสวนซากุระที่สวยที่สุดใยญี่ปุ่น สวนอุเอโนะ มากุโระริเวอร์ จิโคริกะฟูจิ
จ.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
25,999.-
ว่าง
อ.  31 มี.ค.-04 เม.ย.
25,999.-
เหลือ 13 ที่นั่ง
พ.  01-05 เม.ย.
27,999.-
เหลือ 13 ที่นั่ง
พฤ.  02-06 เม.ย.

(วันจักรี)
29,999.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
29,999.-
ว่าง
อา.  05-09 เม.ย.

(วันจักรี)
27,999.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
27,999.-
ว่าง
Scoot Airline
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่อนเซ็นสุดฟินส์
เพลิดเพลินทุงทิวลิป หมู่บานเยอรมัน ชมซากุระ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งย่านคังชินจุกุ
จ.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
24,999.-
ว่าง
อ.  31 มี.ค.-04 เม.ย.
24,999.-
ว่าง
พ.  01-05 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
พฤ.  02-06 เม.ย.

(วันจักรี)
28,999.-
ว่าง
ศ.  03-07 เม.ย.

(วันจักรี)
28,999.-
ว่าง
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
28,999.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
26,999.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,999.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,999.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,999.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
33,999.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,999.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
29,999.-
ว่าง
พ.  15-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
25,999.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-20 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
ศ.  17-21 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 13 ที่นั่ง
ส.  18-22 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 14 ที่นั่ง
อ.  21-25 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
25,888.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
อา.  26-30 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสุดฟินส์
จ.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
25,999.-
ว่าง
อ.  31 มี.ค.-04 เม.ย.
25,999.-
ว่าง
พ.  01-05 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
พฤ.  02-06 เม.ย.

(วันจักรี)
29,999.-
ว่าง
ส.  04-08 เม.ย.

(วันจักรี)
29,999.-
ว่าง
อา.  05-09 เม.ย.

(วันจักรี)
27,999.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
27,999.-
ว่าง
Lion Air
5 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
สัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดของภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น 5 ชมความงดงาม อลังการของทุ่งดอกพิงค์มอส เที่ยวโตเกียวเมืองหลวง ขอพรวัดอาซากุสะ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  30 พ.ค.-03 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
21,888.-
ว่าง
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปค...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-20 เม.ย.
20,888.-
ว่าง
ศ.  17-21 เม.ย.
22,888.-
เหลือ 13 ที่นั่ง
ส.  18-22 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
จ.  20-24 เม.ย.
21,888.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
20,888.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
20,888.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
4 มื้อ, อิสระ 6 มื้อ 3 คืน
ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะและศาลเจ้าฟูจิซันฮงงูเซ็นเก็งไทชะ เที่ยวโตเกียว ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ พักฟูจิออนเซ็น 1ค...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
32,888.-
ว่าง
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
TOKYO WONDERFUL TULIP
ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกที่จัดขึ้นปีละครั้ง เดินเล่นหมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ นั่งกระเช้า คาจิคาจิชมวิวฟูจิ บุฟเฟ่ต์ชาบู แช่ออนเซนธรรม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  07-11 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
33,999.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
36,999.-
เหลือ 14 ที่นั่ง
พฤ.  16-20 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
ศ.  17-21 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
ส.  18-22 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
จ.  20-24 เม.ย.
24,999.-
ว่าง
อ.  21-25 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
พฤ.  23-27 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
26,999.-
ว่าง
Scoot Airline
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
FUJI SONGKARN
ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกจัดขึ้นปีละครั้ง ฟรี!! นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวภูเเขาไฟฟูจิ ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึ อิ่มบุญวัดกวนอิม ช้อปปิ้งณ โก...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
36,999.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
บินด้วยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
ชมความงามเทศกาลพิงค์มอสประจำปี ขอพรศาลเจ้าแห่งความรักฮิคาวะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ เมืองเก่าคาวาโกเอะ พิพิทธภัณ์แผ่นดินไหว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  05-09 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
25,999.-
ว่าง
พฤ.  07-11 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
ศ.  08-12 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
ส.  09-13 พ.ค.
22,999.-
ว่าง
อา.  10-14 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
จ.  11-15 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
อ.  12-16 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
พ.  13-17 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
พฤ.  14-18 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
ศ.  15-19 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
ส.  16-20 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
อา.  17-21 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
จ.  18-22 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
อ.  19-23 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
พฤ.  21-25 พ.ค.
19,999.-
ว่าง
Lion Air
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
TOKYO PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ !
- วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเนซุ - เสาโทโรอิ - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - Odaiba Drivercity - ตลาดปลาซึกิจิ - สวนอุเอ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  07-11 พ.ค.
25,999.-
ว่าง
ศ.  08-12 พ.ค.
25,999.-
ว่าง
ส.  09-13 พ.ค.
25,999.-
ว่าง
อา.  10-14 พ.ค.
21,999.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
อ.  12-16 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
พ.  13-17 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
พฤ.  14-18 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
ศ.  15-19 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
ส.  16-20 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
อา.  17-21 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
อ.  19-23 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
พ.  20-24 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
พฤ.  21-25 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
ศ.  22-26 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
ส.  23-27 พ.ค.
21,999.-
ว่าง
Scoot Airline
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | โตเกียวสกายทรี | ภูเขาไฟฟูจิ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ | ศาลเจ้าเนซุ | โอไดบะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | พักโ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
49,900.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
49,900.-
ว่าง
Thai Airways
5 วัน 3 คืน
เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | พักโตเกียว 2 คืน | วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | ภูเขาไฟฟูจิ | โอชิโนะฮัคไก | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | พระใ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,900.-
ว่าง
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,900.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,900.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,900.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน | ล่องเรือทะเลสาบอะชิ | วัดอาซากุสะ | สวนสันติภาพ | ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ ริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ | สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็มวัน | ช้อปปิ้งชินจูก...(กดเพื่ออ่านต่อ)
วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ ริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ชมซากุระ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ |...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  02-07 เม.ย.

(วันจักรี)
49,900.-
ว่าง
อ.  07-12 เม.ย.
49,900.-
ว่าง
Thai Airways
6 วัน 4 คืน
หลวงพ่อโตคามาคุระ | ศาลเจ้าเนสุ | วัดอาซากุสะ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ | ซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ศาลเจ้าเ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  03-08 เม.ย.

(วันจักรี)
51,900.-
ว่าง
พ.  22-27 เม.ย.
46,900.-
ว่าง
Thai Airways
6 วัน 4 คืน
ศาลเจ้าโทโชกุ | ทะเลสาบชูเซ็นจิ | วัดอาซากุสะ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ | ซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ช้อปปิ้ง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
54,900.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
54,900.-
ว่าง
Thai Airways
5 วัน 3 คืน
วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ศาลเจ้าเนซุ | ภูเขาไฟฟูจิ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ | วัดนิตไตจิ | ศาลเจ้าโอส...(กดเพื่ออ่านต่อ)
วัดอาซากุสะ| ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 | โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้งชินจูกุ|วัดคินคะคุจิ | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ชม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
วัดอาซากุสะ | โตเกียวสกายทรี | ภูเขาไฟฟูจิ | โอชิโนะฮัคไก | ทะเลสาบคาวากูจิโกะ | ศาลเจ้าเนซุ | วัดนาริตะ | ชมซากุระสวนโชวะ คิเน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ชมชิบะซากุระ (พิงค์มอส) | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ | ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) | วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ | ศาลเจ้าเนซุ | ช้อปปิ้งฮาราจูกุ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
 เมือง:
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า ตระการตาความยิ่งใหญ่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
24,888.-
ว่าง
อ.  31 มี.ค.-04 เม.ย.
24,888.-
ว่าง
พ.  01-05 เม.ย.
24,888.-
ว่าง
พฤ.  02-06 เม.ย.

(วันจักรี)
24,888.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
ศ.  03-07 เม.ย.

(วันจักรี)
26,888.-
ว่าง
อา.  05-09 เม.ย.

(วันจักรี)
25,888.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
26,888.-
ว่าง
อ.  07-11 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
31,888.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
31,888.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
พ.  15-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
31,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ไฮไลท์!! เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังข...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  31 มี.ค.-05 เม.ย.
29,888.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
พฤ.  02-07 เม.ย.

(วันจักรี)
31,888.-
ว่าง
อ.  07-12 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
พ.  08-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
พฤ.  09-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
35,888.-
ว่าง
ส.  11-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
พ.  15-20 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
31,888.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
7 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 4 คืน
ชมซากุระบานสะพรั่ง ณ ปราสาทสีขาว ฮิเมจิ สุดฟินสื แช่ออนเซ็นเท้า อาริมะ เพลิดเพลินสวนสนุกมารีน่าซิตี้ อิสระฟรีเดย์ 1วันเต็ม
จ.  30 มี.ค.-04 เม.ย.
31,999.-
ว่าง
อ.  31 มี.ค.-05 เม.ย.
31,999.-
ว่าง
พฤ.  09-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
ศ.  10-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,999.-
ว่าง
ส.  11-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,999.-
ว่าง
อา.  12-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
37,999.-
ว่าง
พฤ.  16-21 เม.ย.
29,999.-
ว่าง
ศ.  17-22 เม.ย.
29,999.-
ว่าง
ส.  18-23 เม.ย.
29,999.-
ว่าง
พ.  22-27 เม.ย.
29,999.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
6 มื้อ, อิสระ 6 มื้อ 4 คืน
ไฮไลท์!! เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น
ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่ ชมดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนดอกไม้ฮานะไคโร ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมือ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  31 มี.ค.-05 เม.ย.
29,888.-
ว่าง
พ.  01-06 เม.ย.

(วันจักรี)
30,888.-
ว่าง
พฤ.  02-07 เม.ย.

(วันจักรี)
31,888.-
ว่าง
ส.  04-09 เม.ย.

(วันจักรี)
30,888.-
ว่าง
จ.  06-11 เม.ย.

(วันจักรี)
31,888.-
ว่าง
อ.  07-12 เม.ย.
31,888.-
เหลือ 15 ที่นั่ง
พฤ.  09-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
34,888.-
ว่าง
ศ.  10-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
ส.  11-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
เหลือ 7 ที่นั่ง
อา.  12-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,888.-
ว่าง
พ.  15-20 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
31,888.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
6 มื้อ, อิสระ 7 มื้อ 4 คืน
อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์นาเบะ หมูย่างใบโฮบะ
เช็คอินจุดชมซากุระขึ้นชื่อเมืองโอซาก้า ให้อาหารน้องกวาง นาราปาร์ค สวนมารุยามะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมความงามซากุระแม่น้ำซาไก หมู...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  08-12 เม.ย.
44,999.-
ว่าง
Thai Airways
5 วัน 3 คืน
7 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
ซุปตาร์ ชมพูพริ้ง
- ไฮไลท์!! ชมซากุระ รอบคูคลอง แห่งเมืองโอฮาจิมัน - พิเศษ!! ชมซากุระ รอบปราสาทโอซาก้า - เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - สัม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  30 มี.ค.-04 เม.ย.
26,888.-
ว่าง
ส.  04-09 เม.ย.

(วันจักรี)
29,888.-
ว่าง
อา.  05-10 เม.ย.

(วันจักรี)
29,888.-
ว่าง
จ.  06-11 เม.ย.

(วันจักรี)
28,888.-
ว่าง
ส.  11-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,888.-
ว่าง
อา.  12-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,888.-
ว่าง
จ.  13-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,888.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
7 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 4 คืน
ซุปตาร์ ขาวอมชมพู
- เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - สัมผัสเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า - เที่ยวเมืองเกียวโต พร้อมกับเรียนรู้วัฒน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  30 มี.ค.-03 เม.ย.
25,888.-
ว่าง
อา.  05-09 เม.ย.

(วันจักรี)
26,888.-
ว่าง
จ.  06-10 เม.ย.

(วันจักรี)
26,888.-
ว่าง
อ.  07-11 เม.ย.
26,888.-
ว่าง
พ.  08-12 เม.ย.
26,888.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
33,888.-
ว่าง
จ.  13-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
33,888.-
ว่าง
อ.  14-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
30,888.-
ว่าง
พ.  15-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
26,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน
OSAKA KYOTO TAKAYAMA
เช็คอินขุดชมวิวซากุระที่สวยที่สุดในเกียวโต ให้อาหารเหล่ากวางสุดคิ้วท์ นาราปาร์ค ชมถนนสายนักปราชญ์ เสริมดวงที่วัดคิโยมิสึและวัดโ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  01-05 เม.ย.
29,999.-
ว่าง
พฤ.  09-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
34,999.-
ว่าง
ศ.  10-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
36,999.-
ว่าง
อา.  12-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
34,999.-
ว่าง
ศ.  17-21 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
ส.  18-22 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
อ.  21-25 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
27,999.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
5 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
ซุปตาร์ ซามูไร ไอศกรีม
- ไฮไลท์!!! อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา - ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า - เยี...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-21 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
ศ.  17-22 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
ส.  18-23 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
อา.  19-24 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
จ.  20-25 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
อ.  21-26 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
พ.  22-27 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
พฤ.  23-28 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
ศ.  24-29 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
ส.  25-30 เม.ย.
31,888.-
ว่าง
พฤ.  07-12 พ.ค.
29,888.-
ว่าง
ศ.  08-13 พ.ค.
29,888.-
ว่าง
ส.  09-14 พ.ค.
29,888.-
ว่าง
อา.  10-15 พ.ค.
29,888.-
ว่าง
จ.  11-16 พ.ค.
29,888.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
7 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 4 คืน
ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น
ไฮไลท์!!! อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-20 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
ศ.  17-21 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
ส.  18-22 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
อา.  19-23 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
จ.  20-24 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
อ.  21-25 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
พ.  22-26 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
พฤ.  23-27 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
ศ.  24-28 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
ส.  25-29 เม.ย.
28,888.-
ว่าง
ส.  09-13 พ.ค.
26,888.-
ว่าง
อา.  10-14 พ.ค.
26,888.-
ว่าง
จ.  11-15 พ.ค.
26,888.-
ว่าง
อ.  12-16 พ.ค.
26,888.-
ว่าง
พ.  13-17 พ.ค.
26,888.-
ว่าง
AirAsia X
5 วัน 3 คืน
6 มื้อ, อิสระ 4 มื้อ 3 คืน
ตะลุยเนินทรายแห่งเดียวในญี่ปุ่น ทตโดริ ชมความงามซากุระ ณ ปราสาทฮิเมจิ พิพิทธภัณฑ์โคนัน พิพิทธภัณฑ์ทราย ปราสาทฮิเมจิ วัดน้ำใส ศา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  09-14 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,999.-
ว่าง
ศ.  10-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,999.-
ว่าง
ส.  11-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
39,999.-
ว่าง
อา.  12-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,999.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
7 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 4 คืน
ซุปตาร์ รักน้ำ รักปลา รักซากุระ
ไฮไลท์!! อามาโนะฮาชิดาเตะ Nihon Sankei จุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น พิเศษ !! เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
จ.  30 มี.ค.-04 เม.ย.
27,888.-
ว่าง
ศ.  03-08 เม.ย.

(วันจักรี)
28,888.-
ว่าง
อา.  05-10 เม.ย.

(วันจักรี)
28,888.-
ว่าง
พ.  08-13 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
31,888.-
ว่าง
ศ.  10-15 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,888.-
ว่าง
ส.  11-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
42,888.-
ว่าง
อา.  12-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,888.-
ว่าง
จ.  13-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
38,888.-
ว่าง
อ.  14-19 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
36,888.-
ว่าง
AirAsia X
6 วัน 4 คืน
7 มื้อ, อิสระ 6 มื้อ 4 คืน
เที่ยวเมืองเกียวโต | ชมปราสาทโอซาก้า | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านซาคาเอะ | โกเทมบะ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  01-06 เม.ย.

(วันจักรี)
55,900.-
ว่าง
ศ.  03-08 เม.ย.

(วันจักรี)
55,900.-
ว่าง
Thai Airways
6 วัน 4 คืน
สะพานโทเก็ตสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | เมืองกุโจฮะจิมัง | ระบำพื้นเมือง | น้ำแร่ธรรมชาติ | ถนนต้นสน Metasequoia Namiki | หมู่บ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  11-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
59,900.-
ว่าง
อ.  14-20 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
59,900.-
ว่าง
Thai Airways
7 วัน 4 คืน