ชิล สแควร์ ทราเวล ผู้เชียวชาญในด้านการนำเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ
KP19z ทัวร์เกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD ขาปู BUFFETไม่อั้น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
KP19z ทัวร์เกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD ขาปู BUFFETไม่อั้น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
10,900 บ.
ชมความงามดอกซากุระ / เดินชมหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก ONE MOUNT (SNOW PARK*) / ชมวิว 360 องศา ตึก 123 TOWER สวนสนุก LOTTE WORLD / ตามรอยซีรี่ย์ดังที่โรงถ่ายละคร MBC DRAMA โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก / ช้อปปิ้งสุดชิคย่านเมียงดง ถ่ายรูปสุดแนว TRICK EYES & ICE MUSEUM

มีการเข้าชมทั้งหมด: 8542 ครั้งผู้ชมขณะนี้: 1 คน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน / JM Hotel
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / โรงเรียนสอนทำกิมจิ / ชุดฮันบก (Hanbok) / Yongin MBC Dramia Theater / Korean BBQ / คอสเมติก เซ็นเตอร์ / สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte world) / ตึก LOTTE TOWER / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Benikea Seoul Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) / ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) / บิบิมบัพ (Bibimbap) / พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) / หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก / พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) / พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) / ย่านแฟชั่นฮงแด (Hongdae) / ดงฮวา ดิวตี้ ฟรี (Donghwa Duty Free) / บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood) / ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) / Benikea Seoul Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) / โรงงานพลอยสีม่วง / บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi) / Super Market / One Mount (Snow Park) / พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท / ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 5: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
7 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน

สุดพิเศษ...
1. พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !! 
3. ชมวิว 360 องศา ณ ตึก LOTTE TOWER แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาหลี
4. เดินช้อปปิ้งชิคๆที่เมียงดง !
 
 

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 5,900 บาท
AIR ASIA X (XJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.60)
ตารางบิน
AIR ASIA X (XJ) เวลาบินขาไป 16.10 - 23.35 DMK - ICN XJ703
เวลาบินขากลับ 01.05 - 04.55 ICN - DMK XJ703

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (13.00 )
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
* อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 (บริการอาหารบนเครื่อง) (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 16.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (23.35 )
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ตั้งอยู่ที่เกาะยางจอง เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโซล โดยรองรับการเป็นท่าอากาศยานหลักของเกาหลีใต้
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
* เมืองซูวอน บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย

: JM Hotel (วันที่1)
JM Hotel
ค่ำคืนนี่พักที่ JM Hotel หรือเทียบเท่า
JM Hotel

วันที่ 2
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / โรงเรียนสอนทำกิมจิ / ชุดฮันบก (Hanbok) / Yongin MBC Dramia Theater (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โรงเรียนสอนทำกิมจิ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ (Kimchi School) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจของเกาหลี มีอยู่มากมายหลายแห่งทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญ่อื่นๆ ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประวัติความเป็นมาของเกาหลีหลายอย่าง ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซาและเบอร์เกอร์ ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน นำท่านชมการสาธิตวิธีการทำกิมจิ โดยจะให้ผู้เข้าชมลงมือทำกิมจิด้วยตัวเอง มีการให้ชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชุดฮันบก (Hanbok)
หลังจากทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Yongin MBC Dramia Theater
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Yongin MBC Dramia Theater สร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า 3 หมื่นตารางเมตร โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ MBC และเทศบาลเมืองยองอิน (Yongin) เนรมิตหมู่บ้านโบราณและพระราชวัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครแนวย้อนยุคซึ่งฉากทั้งหมดสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ถูกต้องของสถาปัตยกรรมโบราณ และอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ จึงทำให้ที่นี่เหมาะสำหรับการศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณของประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับใครที่แฟนละครอย่าง ซอนต๊อก ลีซาน จูม่ง และทงอี ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงบ่าย: Korean BBQ / คอสเมติก เซ็นเตอร์ / สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte world) / ตึก LOTTE TOWER (วันที่2)
Korean BBQ
มื้อเย็น Korean BBQ เมนูชื่อดังก้องโลก หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันติดปากว่า หมูย่างเกาหลี แต่รสชาติหมูย่างเกาหลีต้นฉบับดั้งเดิมนั้นแตกต่าง จากหมูย่างเกาหลีบ้านเราเป็นอย่างมาก ฉบับดั้งเดิมนั้นมีรสออกหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นําหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อย ที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบโบราณ และตัดเป็นชิ้นพอดีคํา ห่อทานแบบเมี่ยงคํา โดยใส่น้ําจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อน ๆ ตามที่ชอบ บริการพร้อมเครื่องเคียงต่าง ๆ และน้ําซุป
Korean BBQ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
คอสเมติก เซ็นเตอร์
ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอางค์ เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่น ๆ อีกมากมาย
Korean BBQ
สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte world)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte world) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆ ได้ 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัย (Adventure) ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเกาะเวทมนต์ (Magic Island) เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภายในสวนสนุกกับการเล่นได้แบบไม่จำกัดรอบ
* เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ด้วยบัตร Magic Pass Ticket
Korean BBQ
ตึก LOTTE TOWER
ให้เข้าชมสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีชั้นที่ 119 บนชั้นนี้มีร้านกาแฟ ซึ่งมีโปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆบนผนัง ในกรณีที่ท้องฟ้าไม่เปิดไม่สามารถชมวิวได้ ชั้นที่ 120 สามารถออกไปด้านนอกได้ ส่วนชั้นที่121-123 มีลิฟท์ต่างหาก แต่ไม่มีร้านอาหารข้างบน และชั้นบนสุด ชั้นที่123 สามารถจัดเลี้ยงและจุคนได้ถึง 100 คน
Korean BBQ

ช่วงค่ำ: อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Benikea Seoul Hotel (วันที่2)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ลิ้มรสอาหารเกาหลีในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในเกาหลีด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Benikea Seoul Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเท่า
Benikea Seoul Hotel

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) / ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) สินค้ายอดนิยมอันดับหนึ่งที่รัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดของเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคและปรับสมดุลในร่างกาย โสมอายุ 6 ปี เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดไม่ทำให้ร้อนใน สมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกาย ราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และเหมาะที่จะเป็นของฝากของที่ระลึก แก่คนที่ท่านรักอีกด้วย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงบ่าย: บิบิมบัพ (Bibimbap) / พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) / หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก / พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) / พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) / ย่านแฟชั่นฮงแด (Hongdae) / ดงฮวา ดิวตี้ ฟรี (Donghwa Duty Free) (วันที่3)
บิบิมบัพ (Bibimbap)
บิบิมบัพ (Bibimbap) อาหารครบคุณค่าโภชนาการ ที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุด โดยนำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่างๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่ และซอสบิมบัพ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ ให้เนียนจนเข้ากันเสริฟพร้อมซุปชาบู โอเด้ง และสาหร่าย ซึ่งนับเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม และดีต่อสุขภาพของชาวเกาหลี
บิบิมบัพ (Bibimbap)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำพระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนักอินจองจอน, พระตำหนักแดโจจอน, พระตำหนักซอนจองจอน, และพระตำหนักนักซอนแจ สวนลับ หรือสวนต้องห้ามโฮวอน ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์แทจง เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่าบุควอน หรือกึมวอน แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบิวอน ในรัชสมัยของกษัตริย์โกจง สวนแห่งนี้ถูกดูแลและบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
บิบิมบัพ (Bibimbap)
หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก
 หมู่บ้านโบราณที่เดิมเป็นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้ คงความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้แผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
บิบิมบัพ (Bibimbap)
พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แปลกแหวกแนวจากพิพิธภัณฑ์ที่เราเคยรู้จักอย่างสิ้นเชิง โดยจุดเด่นก็คือภาพบริเวณฝาผนังและพื้นจะถูกสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างภาพสามมิติ รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เช่น การหักเหของแสงเงา และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยเรียกศิลปะแบบนี้ว่าทรอมพลุยล์ มาจากภาษาฝรั่งเศส ที่แปลว่าลวงตา และที่สำคัญภาพลวงตาเหล่านี้ยังสามารถทำให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาพนั้นๆ ได้เช่นกัน โดยแต่ละภาพจะมีคำแนะนำเรื่องตำแหน่งการยืน เพื่อจัดวางท่าต่างๆ เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
บิบิมบัพ (Bibimbap)
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) ที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้นจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 
บิบิมบัพ (Bibimbap)
ย่านแฟชั่นฮงแด (Hongdae)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านแฟชั่นฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทำงาน อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล เป็นย่านที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ
บิบิมบัพ (Bibimbap)
ดงฮวา ดิวตี้ ฟรี (Donghwa Duty Free)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดงฮวา ดิวตี้ ฟรี (Donghwa Duty Free) ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องสำอางค์, น้ำหอม, กระเป๋า, สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermes และยังมีโปรโมชั่นลดโปรโมชั่นแถมให้ตลอดปี ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอก และบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย
บิบิมบัพ (Bibimbap)

ช่วงค่ำ: บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood) / ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) / Benikea Seoul Hotel (วันที่3)
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood)
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ทั้ง เนื้อวัว, หมู, ไก่, กุ้ง, ปลาหมึก, และเครื่องเคียงหลากหลายชนิด และยังมีน้ำซุป, เส้นอุด้ง พร้อมด้วยข้าวสวยเสิร์ฟแบบไม่อั้น
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู
ตลาดเมียงดง (Myeong-dong)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) หรือที่รู้จักในนามสยามสแควร์เกาหลี แหล่งช้อปปิ้งใจกลางกรุงโซล ครบครันทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ร้านอาหาร จุดช้อป เครื่องสำอางค์ดังๆ อาทิ Etude House, Skin Food, The Face Shop, Missha, Rojukiss, LANEIGE หรือแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย แม้กระทั่งร้านค้าแผงลอยที่ได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ 100% และย่านนี้ถือเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของหนุ่มสาวชาวเกาหลี ให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชม ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่ากันเลยทีเดียว ในสถานที่ไม่ไกลกันนั้นมีโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดของเกาหลีที่เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง You Are Beautiful อีกด้วย
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood)
Benikea Seoul Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเท่า
Benikea Seoul Hotel

วันที่ 4
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) / โรงงานพลอยสีม่วง (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) นำท่านชมศูนย์สมุนไพรที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุง และดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท็อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงงานพลอยสีม่วง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศูนย์อัญมณีอเมทิส ประเทศเกาหลีถือว่าเป็นดินแดนของพลอยเขี้ยวหนุมาน หรือพลอยสีม่วง หนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญของเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมั่งคั่ง ซึ่งมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงบ่าย: บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi) / Super Market / One Mount (Snow Park) / พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท (วันที่4)
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)
บุลโกกิ หรือ หมูหมักย่าง (Bulgogi) เป็นอาหารดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อของเกาหลี โดยส่วนผสมจะมี เนื้อวัวหรือเนื้อหมู น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่น น้ำมันงา วิธีทำคือสไลด์เนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ นำไปหมักด้วยซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่างๆ ก่อนนำไปย่าง บุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ ประจำวันคู่โต๊ะ
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Super Market
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1 สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโรป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมง มาม่าเกาหลี นมกล้วย
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)
One Mount (Snow Park)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ One Mount (Snow Park) โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน ตั้งอยู่ที่เมืองโกยาง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (Gentleman) ของ PSY หรือ ปาร์ค แจ-ซัง นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลงกังนัมสไตล์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งรายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทำที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ส่วนของสกีโดม Snow Park ซึ่งเป็นการจำลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือ สโนว์บอร์ดได้ตามความถนัด ท่านใดที่ไม่สนใจเล่น Snow Park ก็ยังมีโซนอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกเดินเล่นเดินชม หรือท่านสามารถเดินชอปปิ้งตามอัธยาศัย
* ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า Snow Park (บัตร Snow Park, ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ต่างๆ) หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)
* ***(ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ท่านละประมาณ 20,000 วอน** หากท่านใดที่ไม่สนใจเข้าเล่น SNOW PARK สามารถเดิน ช้ออปปิ้งตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ)***
พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท (Paju Premium Outlets) แหล่งช้อปปิ้งของแบรนด์เนมแบบลดล้างสต๊อก และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในเกาหลี ถูกตกแกต่งด้วยสไตล์ตะวันตกราคาของที่นี่ถูกกว่าของที่ประเทศไทยอยู่มาก ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand Name ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่น เลือกชม เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (วันที่4)
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (22.00 )
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
* 01.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่ 5
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (วันที่5)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (04.55 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 50 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น 
ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ชำรุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก
 
ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***
 
**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท ***
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**
 
**หมายเหตุ**
 1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
 2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 6. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้
สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ ☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
☒ ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
☒ ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 
 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า 

1) พาสปอร์ต 
2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 
3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 
4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 2 วันหลังจากการจอง 
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 35 วัน จะต้องชำระครบเต็มจำนวนเลย
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

 • ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
 • หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 50 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
KP19z ทัวร์เกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD ขาปู BUFFETไม่อั้น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
KP19z ทัวร์เกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD ขาปู BUFFETไม่อั้น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
10,900 บ.
ชมความงามดอกซากุระ / เดินชมหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก ONE MOUNT (SNOW PARK*) / ชมวิว 360 องศา ตึก 123 TOWER สวนสนุก LOTTE WORLD / ตามรอยซีรี่ย์ดังที่โรงถ่ายละคร MBC DRAMA โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก / ช้อปปิ้งสุดชิคย่านเมียงดง ถ่ายรูปสุดแนว TRICK EYES & ICE MUSEUM

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน / JM Hotel
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / โรงเรียนสอนทำกิมจิ / ชุดฮันบก (Hanbok) / Yongin MBC Dramia Theater / Korean BBQ / คอสเมติก เซ็นเตอร์ / สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte world) / ตึก LOTTE TOWER / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Benikea Seoul Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) / ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) / บิบิมบัพ (Bibimbap) / พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) / หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก / พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) / พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) / ย่านแฟชั่นฮงแด (Hongdae) / ดงฮวา ดิวตี้ ฟรี (Donghwa Duty Free) / บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood) / ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) / Benikea Seoul Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) / โรงงานพลอยสีม่วง / บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi) / Super Market / One Mount (Snow Park) / พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท / ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 5: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
7 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
ตารางเที่ยว
มีการเข้าชมทั้งหมด: 8543 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

สุดพิเศษ...
1. พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !! 
3. ชมวิว 360 องศา ณ ตึก LOTTE TOWER แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาหลี
4. เดินช้อปปิ้งชิคๆที่เมียงดง !
 
 

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 5,900 บาท

AIR ASIA X (XJ)  

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.60)

ตารางบิน
AIR ASIA X (XJ) เวลาบินขาไป 16.10 - 23.35 DMK - ICN XJ703
เวลาบินขากลับ 01.05 - 04.55 ICN - DMK XJ703

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (13.00 )
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
* อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 (บริการอาหารบนเครื่อง) (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 16.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (23.35 )
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ตั้งอยู่ที่เกาะยางจอง เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโซล โดยรองรับการเป็นท่าอากาศยานหลักของเกาหลีใต้
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
* เมืองซูวอน บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย

: JM Hotel (วันที่1)
JM Hotel
ค่ำคืนนี่พักที่ JM Hotel หรือเทียบเท่า
JM Hotel

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / โรงเรียนสอนทำกิมจิ / ชุดฮันบก (Hanbok) / Yongin MBC Dramia Theater (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โรงเรียนสอนทำกิมจิ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ (Kimchi School) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจของเกาหลี มีอยู่มากมายหลายแห่งทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญ่อื่นๆ ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประวัติความเป็นมาของเกาหลีหลายอย่าง ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซาและเบอร์เกอร์ ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน นำท่านชมการสาธิตวิธีการทำกิมจิ โดยจะให้ผู้เข้าชมลงมือทำกิมจิด้วยตัวเอง มีการให้ชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชุดฮันบก (Hanbok)
หลังจากทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Yongin MBC Dramia Theater
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Yongin MBC Dramia Theater สร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า 3 หมื่นตารางเมตร โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ MBC และเทศบาลเมืองยองอิน (Yongin) เนรมิตหมู่บ้านโบราณและพระราชวัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครแนวย้อนยุคซึ่งฉากทั้งหมดสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ถูกต้องของสถาปัตยกรรมโบราณ และอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ จึงทำให้ที่นี่เหมาะสำหรับการศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณของประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับใครที่แฟนละครอย่าง ซอนต๊อก ลีซาน จูม่ง และทงอี ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงบ่าย: Korean BBQ / คอสเมติก เซ็นเตอร์ / สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte world) / ตึก LOTTE TOWER (วันที่2)
Korean BBQ
มื้อเย็น Korean BBQ เมนูชื่อดังก้องโลก หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันติดปากว่า หมูย่างเกาหลี แต่รสชาติหมูย่างเกาหลีต้นฉบับดั้งเดิมนั้นแตกต่าง จากหมูย่างเกาหลีบ้านเราเป็นอย่างมาก ฉบับดั้งเดิมนั้นมีรสออกหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นําหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อย ที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบโบราณ และตัดเป็นชิ้นพอดีคํา ห่อทานแบบเมี่ยงคํา โดยใส่น้ําจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อน ๆ ตามที่ชอบ บริการพร้อมเครื่องเคียงต่าง ๆ และน้ําซุป
Korean BBQ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
คอสเมติก เซ็นเตอร์
ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอางค์ เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่น ๆ อีกมากมาย
Korean BBQ
สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte world)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte world) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆ ได้ 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัย (Adventure) ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเกาะเวทมนต์ (Magic Island) เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภายในสวนสนุกกับการเล่นได้แบบไม่จำกัดรอบ
* เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ด้วยบัตร Magic Pass Ticket
Korean BBQ
ตึก LOTTE TOWER
ให้เข้าชมสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีชั้นที่ 119 บนชั้นนี้มีร้านกาแฟ ซึ่งมีโปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆบนผนัง ในกรณีที่ท้องฟ้าไม่เปิดไม่สามารถชมวิวได้ ชั้นที่ 120 สามารถออกไปด้านนอกได้ ส่วนชั้นที่121-123 มีลิฟท์ต่างหาก แต่ไม่มีร้านอาหารข้างบน และชั้นบนสุด ชั้นที่123 สามารถจัดเลี้ยงและจุคนได้ถึง 100 คน
Korean BBQ

ช่วงค่ำ: อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Benikea Seoul Hotel (วันที่2)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ลิ้มรสอาหารเกาหลีในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในเกาหลีด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Benikea Seoul Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเท่า
Benikea Seoul Hotel

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) / ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) สินค้ายอดนิยมอันดับหนึ่งที่รัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดของเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคและปรับสมดุลในร่างกาย โสมอายุ 6 ปี เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดไม่ทำให้ร้อนใน สมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกาย ราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และเหมาะที่จะเป็นของฝากของที่ระลึก แก่คนที่ท่านรักอีกด้วย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงบ่าย: บิบิมบัพ (Bibimbap) / พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) / หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก / พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) / พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) / ย่านแฟชั่นฮงแด (Hongdae) / ดงฮวา ดิวตี้ ฟรี (Donghwa Duty Free) (วันที่3)
บิบิมบัพ (Bibimbap)
บิบิมบัพ (Bibimbap) อาหารครบคุณค่าโภชนาการ ที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุด โดยนำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่างๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่ และซอสบิมบัพ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ ให้เนียนจนเข้ากันเสริฟพร้อมซุปชาบู โอเด้ง และสาหร่าย ซึ่งนับเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม และดีต่อสุขภาพของชาวเกาหลี
บิบิมบัพ (Bibimbap)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำพระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนักอินจองจอน, พระตำหนักแดโจจอน, พระตำหนักซอนจองจอน, และพระตำหนักนักซอนแจ สวนลับ หรือสวนต้องห้ามโฮวอน ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์แทจง เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่าบุควอน หรือกึมวอน แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบิวอน ในรัชสมัยของกษัตริย์โกจง สวนแห่งนี้ถูกดูแลและบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
บิบิมบัพ (Bibimbap)
หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก
 หมู่บ้านโบราณที่เดิมเป็นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้ คงความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้แผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
บิบิมบัพ (Bibimbap)
พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แปลกแหวกแนวจากพิพิธภัณฑ์ที่เราเคยรู้จักอย่างสิ้นเชิง โดยจุดเด่นก็คือภาพบริเวณฝาผนังและพื้นจะถูกสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างภาพสามมิติ รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เช่น การหักเหของแสงเงา และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยเรียกศิลปะแบบนี้ว่าทรอมพลุยล์ มาจากภาษาฝรั่งเศส ที่แปลว่าลวงตา และที่สำคัญภาพลวงตาเหล่านี้ยังสามารถทำให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาพนั้นๆ ได้เช่นกัน โดยแต่ละภาพจะมีคำแนะนำเรื่องตำแหน่งการยืน เพื่อจัดวางท่าต่างๆ เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
บิบิมบัพ (Bibimbap)
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) ที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้นจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 
บิบิมบัพ (Bibimbap)
ย่านแฟชั่นฮงแด (Hongdae)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านแฟชั่นฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทำงาน อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล เป็นย่านที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ
บิบิมบัพ (Bibimbap)
ดงฮวา ดิวตี้ ฟรี (Donghwa Duty Free)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดงฮวา ดิวตี้ ฟรี (Donghwa Duty Free) ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องสำอางค์, น้ำหอม, กระเป๋า, สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermes และยังมีโปรโมชั่นลดโปรโมชั่นแถมให้ตลอดปี ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอก และบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย
บิบิมบัพ (Bibimbap)

ช่วงค่ำ: บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood) / ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) / Benikea Seoul Hotel (วันที่3)
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood)
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ทั้ง เนื้อวัว, หมู, ไก่, กุ้ง, ปลาหมึก, และเครื่องเคียงหลากหลายชนิด และยังมีน้ำซุป, เส้นอุด้ง พร้อมด้วยข้าวสวยเสิร์ฟแบบไม่อั้น
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู
ตลาดเมียงดง (Myeong-dong)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) หรือที่รู้จักในนามสยามสแควร์เกาหลี แหล่งช้อปปิ้งใจกลางกรุงโซล ครบครันทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ร้านอาหาร จุดช้อป เครื่องสำอางค์ดังๆ อาทิ Etude House, Skin Food, The Face Shop, Missha, Rojukiss, LANEIGE หรือแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย แม้กระทั่งร้านค้าแผงลอยที่ได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ 100% และย่านนี้ถือเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของหนุ่มสาวชาวเกาหลี ให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชม ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่ากันเลยทีเดียว ในสถานที่ไม่ไกลกันนั้นมีโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดของเกาหลีที่เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง You Are Beautiful อีกด้วย
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวและซีฟู้ดสไตล์เกาหลี (Korean BBQ & Seafood)
Benikea Seoul Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเท่า
Benikea Seoul Hotel

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) / โรงงานพลอยสีม่วง (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) นำท่านชมศูนย์สมุนไพรที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุง และดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท็อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงงานพลอยสีม่วง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศูนย์อัญมณีอเมทิส ประเทศเกาหลีถือว่าเป็นดินแดนของพลอยเขี้ยวหนุมาน หรือพลอยสีม่วง หนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญของเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมั่งคั่ง ซึ่งมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงบ่าย: บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi) / Super Market / One Mount (Snow Park) / พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท (วันที่4)
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)
บุลโกกิ หรือ หมูหมักย่าง (Bulgogi) เป็นอาหารดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อของเกาหลี โดยส่วนผสมจะมี เนื้อวัวหรือเนื้อหมู น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่น น้ำมันงา วิธีทำคือสไลด์เนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ นำไปหมักด้วยซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่างๆ ก่อนนำไปย่าง บุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ ประจำวันคู่โต๊ะ
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Super Market
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1 สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโรป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมง มาม่าเกาหลี นมกล้วย
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)
One Mount (Snow Park)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ One Mount (Snow Park) โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน ตั้งอยู่ที่เมืองโกยาง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (Gentleman) ของ PSY หรือ ปาร์ค แจ-ซัง นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลงกังนัมสไตล์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งรายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทำที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ส่วนของสกีโดม Snow Park ซึ่งเป็นการจำลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือ สโนว์บอร์ดได้ตามความถนัด ท่านใดที่ไม่สนใจเล่น Snow Park ก็ยังมีโซนอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกเดินเล่นเดินชม หรือท่านสามารถเดินชอปปิ้งตามอัธยาศัย
* ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า Snow Park (บัตร Snow Park, ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ต่างๆ) หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)
* ***(ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ท่านละประมาณ 20,000 วอน** หากท่านใดที่ไม่สนใจเข้าเล่น SNOW PARK สามารถเดิน ช้ออปปิ้งตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ)***
พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท (Paju Premium Outlets) แหล่งช้อปปิ้งของแบรนด์เนมแบบลดล้างสต๊อก และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในเกาหลี ถูกตกแกต่งด้วยสไตล์ตะวันตกราคาของที่นี่ถูกกว่าของที่ประเทศไทยอยู่มาก ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand Name ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่น เลือกชม เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi)

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (วันที่4)
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (22.00 )
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
* 01.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (วันที่5)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (04.55 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 50 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น 
ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ชำรุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก
 
ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***
 
**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท ***
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**
 
**หมายเหตุ**
 1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
 2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 6. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้
สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ ☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
☒ ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
☒ ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 
 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า 

1) พาสปอร์ต 
2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 
3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 
4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 2 วันหลังจากการจอง 
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 35 วัน จะต้องชำระครบเต็มจำนวนเลย
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

 • ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
 • หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 50 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2018 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th