ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) KJ2022 ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู สัมผัสท้องทะเลแห่งเกาหลี ชมทุ่งไฮเดรนเยียร์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JEJU AIR

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู (Jeju International Airport) / Sea & Hotel (รอผลตรวจโควิด) / โจ๊กหอยเป๋าฮื้อ หรือ Jeon Bok Juk / โขดหินยงดูอัม (Yongduam Rock) หรือโขดหินหัวมังกร (Dragon Head Rock) / รถไฟชมธรรมชาติ ECOLAND / ทเวจีคัลบี / Sea & Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O՚Sulloc) / แหลม ซอง อัค ซาน / แหลมหัวมังกร ยงมอรี / พระใหญ่ วัดซันบังโพมุนซา / ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu) / น้ำตกชอนจียอน (Cheonjeyeon Waterfalls) / คามิลเลีย ฮิลล์ / อาหารเย็น Jeju Fish Grill / Sea & Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) / สวนฮนอินจี / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ (Seongeup Folk Village) / เมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก / ภูเขาไฟซองซานอิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak) / แหลมซอฟจีโกจี / ไก่ตุ๋นโสมใส่หอยเป๋อฮื้อ / Sea & Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดป่าชอนวังซา / ร้านละลายเงินวอน (Super Market) / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / แหล่งช้อปปิ้งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู / LOTTE DUTY FREE เชจู / ชายหาดอีโฮเทอู / ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู (Jeju International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
9 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน 1 ร้านรัฐบาล

มีการเข้าชมทั้งหมด: 563 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

หลังจากที่ปิดเกาะมา2 ปีกว่า ก็จะกลับมาเปิดทุกอย่างเป็นปกติ โดยไม่ต้องใช้วีซ่า หรือ k-eta ในการเข้ามาเกี่ยวแต่อย่างใด เที่ยวได้ไม่เบื่อ เที่ยวได้ทุกฤดู กับเกาะเชจูเพราะเป็นสถานที่พักผ่อนที่แท้จริง

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 6,900.-
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ชำระเพียง 5,900.-

Jeju Air (7C)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ค.65)

ตารางบิน
Jeju Air (7C) เวลาบินขาไป 01:10 - 08:00 BKK - CJU 7C2244
เวลาบินขากลับ 21:00 - 00:20 CJU - BKK 7C2243

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
โหลด PDF
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงค่ำ
(22:10) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 01.10 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2244
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู (Jeju International Airport) / Sea & Hotel (รอผลตรวจโควิด) / โจ๊กหอยเป๋าฮื้อ หรือ Jeon Bok Juk / โขดหินยงดูอัม (Yongduam Rock) หรือโขดหินหัวมังกร (Dragon Head Rock) / รถไฟชมธรรมชาติ ECOLAND / ทเวจีคัลบี / Sea & Hotel
ช่วงเช้า
(08:00) ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู (Jeju International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู (Jeju International Airport) เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1968 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 (อ่านต่อ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู (Jeju International Airport) เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1968 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (The World’s New 7 Wonders of Nature) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟที่ดับแล้ว
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* มีการตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่สนามบินเชจู
Sea & Hotel (รอผลตรวจโควิด)
พาท่านเชคอินเข้าโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจโควิด 3-5 ชั่วโมง
พาท่านเชคอินเข้าโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจโควิด 3-5 ชั่วโมง
ช่วงบ่าย
โจ๊กหอยเป๋าฮื้อ หรือ Jeon Bok Juk
รับประทานอาหารเมนูขึ้นชื่อประจำเกาะเชจู ที่โด่งดังแบบใครที่มาเที่ยวเชจูต้องลองมาลิ้มรสให้ได้และที่สำคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถูกปรุงเป็นพิเศษแล้ว ยังมีหอยเป๋าฮื้อจากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิ้นพอดีคำแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี้บอกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ่มกำลังวังชาอีกด้วย
รับประทานอาหารเมนูขึ้นชื่อประจำเกาะเชจู ที่โด่งดังแบบใครที่มาเที่ยวเชจูต้องลองมาลิ้มรสให้ได้และที่สำคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถูกปรุงเป็นพิเศษแล้ว ยังมีหอยเป๋าฮื้อจากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิ้นพอดีคำแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี้บอกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ่มกำลังวังชาอีกด้วย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โขดหินยงดูอัม (Yongduam Rock) หรือโขดหินหัวมังกร (Dragon Head Rock)
นำท่านเดินทางสู่ โขดหินยงดูอัม (Yongduam Rock) หรือโขดหินหัวมังกร (Dragon Head Rock) ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู โขดหินนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นและลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามขึ้นสู่ท้องฟ้า
นำท่านเดินทางสู่ โขดหินยงดูอัม (Yongduam Rock) หรือโขดหินหัวมังกร (Dragon Head Rock) ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู โขดหินนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นและลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามขึ้นสู่ท้องฟ้า
รถไฟชมธรรมชาติ ECOLAND
สูดอากาศบริสุทธิ์และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้านในถูกสร้างอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ ที่สามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้แต่ละฤดูจะมีดอกไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆออกสลับกันให้ท่านได้มาเช็คอินกันได้ตลอดทั้งปีเลย เดือน ธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน, เดือนก.พ. - เม.ย. ทุ่งดอกยูแช และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา, เดือน พ.ค. - ก.ค. ชมดอกทิวลิป ดอกไฮเดรนเยี (อ่านต่อ)
สูดอากาศบริสุทธิ์และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้านในถูกสร้างอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ ที่สามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้แต่ละฤดูจะมีดอกไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆออกสลับกันให้ท่านได้มาเช็คอินกันได้ตลอดทั้งปีเลย เดือน ธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน, เดือนก.พ. - เม.ย. ทุ่งดอกยูแช และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา, เดือน พ.ค. - ก.ค. ชมดอกทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค. - ก.ย. ดอก Sunpatein บาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม, เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลลี่ และดอกหญ้าออกแช
ช่วงค่ำ
ทเวจีคัลบี
รับประทานอาหารค่ำ ทเวจีคัลบี (ซี่โครงหมูย่างเกาหลี)อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเป็นการนำเนื้อหมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่มเสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นชิ้นๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคำโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็ได้เช่นกัน
รับประทานอาหารค่ำ ทเวจีคัลบี (ซี่โครงหมูย่างเกาหลี)อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเป็นการนำเนื้อหมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่มเสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นชิ้นๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคำโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็ได้เช่นกัน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Sea & Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O՚Sulloc) / แหลม ซอง อัค ซาน / แหลมหัวมังกร ยงมอรี / พระใหญ่ วัดซันบังโพมุนซา / ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu) / น้ำตกชอนจียอน (Cheonjeyeon Waterfalls) / คามิลเลีย ฮิลล์ / อาหารเย็น Jeju Fish Grill / Sea & Hotel
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O՚Sulloc)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O՚Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก มีคุ้กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่จำหน่ายช (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O՚Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก มีคุ้กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่จำหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่
แหลม ซอง อัค ซาน
เป็นภูเขามีแหลมทอดยาวออกสู่ท้องทะเล พร้อมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามในสมัยอดีต ที่มีการให้ชาวบ้านเกาะเชจูมาเจาะอุโมงค์เพื่อเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบันยังเป็นอุโมงค์บ้าง บางอันก็ถล่มลงมาแล้ว แต่ด้วยความสวยงามของบริเวณนี้ จึงถูกเลือกให้เป็นฉากถ่ายทำซีรีย์สุดฮิตที่ดังทั่วโลก “แดจังกึม” นั่นเอง เมื่อมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที่มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีดำสนิท จนหล (อ่านต่อ)
เป็นภูเขามีแหลมทอดยาวออกสู่ท้องทะเล พร้อมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามในสมัยอดีต ที่มีการให้ชาวบ้านเกาะเชจูมาเจาะอุโมงค์เพื่อเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบันยังเป็นอุโมงค์บ้าง บางอันก็ถล่มลงมาแล้ว แต่ด้วยความสวยงามของบริเวณนี้ จึงถูกเลือกให้เป็นฉากถ่ายทำซีรีย์สุดฮิตที่ดังทั่วโลก “แดจังกึม” นั่นเอง เมื่อมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที่มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีดำสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนี้ว่า ทะเลสีดำและที่พลาดไม่ได้ต้องไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึ้นมาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮื้อ ปลิงทะเล โดยชาวบ้านกลุ่มหญิงประดาน้ำ หรือ แฮนยอ ถัาโชคดีก็อาจจะได้เห็นการดำทะเลของป้าๆบริเวณนั้นด้วย พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แหลมหัวมังกร
แหลมหัวมังกร ยงมอรี
พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะเชจู ก็คือแหลมโขดหินที่มีลวดลายเป็นแนวยาวสลับซับซ้อนกันแบบสวยงาม ไม่เหมือนใครและที่แห่งนี้ตามจินตนาการของคนสมัยก่อนมองว่ามีความเหมือนกับมังกรที่กำลังจะกระโจนลงน้ำทะเล จึงตั้งชื่อว่า ยงมอรี ที่แปลว่าหัวมังกรนั่นเอง และนอกจากท่านจะได้ชมความสวยของโขดหินแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือที่บอกเล่าเรื่องราวของ Hendrick Hamel เป็นชาว Netherlands (อ่านต่อ)
พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะเชจู ก็คือแหลมโขดหินที่มีลวดลายเป็นแนวยาวสลับซับซ้อนกันแบบสวยงาม ไม่เหมือนใครและที่แห่งนี้ตามจินตนาการของคนสมัยก่อนมองว่ามีความเหมือนกับมังกรที่กำลังจะกระโจนลงน้ำทะเล จึงตั้งชื่อว่า ยงมอรี ที่แปลว่าหัวมังกรนั่นเอง และนอกจากท่านจะได้ชมความสวยของโขดหินแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือที่บอกเล่าเรื่องราวของ Hendrick Hamel เป็นชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจู เมื่อได้กลับไป จึงได้เขียนหนังสือบันทึกความประทับใจที่มีของเกาะเชจูนั่นเอง
พระใหญ่ วัดซันบังโพมุนซา
และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซาวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องของสุขภาพ และความร่ำรวยเงินทองโดยนิยมทำบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน พร้อมทั้งการหมุนระฆังทองคำรอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปปั้นพระแม่กวนอิมซึ่งหัน (อ่านต่อ)
และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซาวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องของสุขภาพ และความร่ำรวยเงินทองโดยนิยมทำบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน พร้อมทั้งการหมุนระฆังทองคำรอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปปั้นพระแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ยังเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผู้ที่นับถือ นิยมนำน้ำบริสุทธ์มาถวาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนราม่าจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเยือนสักครั้งเมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู
ช่วงบ่าย
ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu)
ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu) สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย ข้าวสูตรดั้งเดิมของเกาหลี ซึ่งนำเอาข้าวสวยและผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริง
ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu) สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย ข้าวสูตรดั้งเดิมของเกาหลี ซึ่งนำเอาข้าวสวยและผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
น้ำตกชอนจียอน (Cheonjeyeon Waterfalls)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกชอนจียอน (Cheonjeyeon Waterfalls) น้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินรูปต่างๆ ทำให้เกิดเสียงราวกับฟ้าคะนอง สายน้ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ำรวมกับแสงสะท้อนเปรียบได้กับการรวมทั้งผืนฟ้าและพื้นดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อถ่ายภาพ โดยมีน้ำตกซอนจียอนเป็นฉากหลังภาพถ่ายที่สวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกชอนจียอน (Cheonjeyeon Waterfalls) น้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินรูปต่างๆ ทำให้เกิดเสียงราวกับฟ้าคะนอง สายน้ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ำรวมกับแสงสะท้อนเปรียบได้กับการรวมทั้งผืนฟ้าและพื้นดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อถ่ายภาพ โดยมีน้ำตกซอนจียอนเป็นฉากหลังภาพถ่ายที่สวยงาม
คามิลเลีย ฮิลล์
สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill The Forest of love and healing) เริ่มจากการปลูกต้นคามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาวด้วยความรักในดอกไม้จึงปรับเปลี่ยนที่นี่เป็นสวนดอกไม้ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ทำให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้สึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว ด้านในมีการแบ่งโซนจัดสรรพื้นที่ได้ดีมาก ไม่ซับซ้อน สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป สูดอา (อ่านต่อ)
สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill The Forest of love and healing) เริ่มจากการปลูกต้นคามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาวด้วยความรักในดอกไม้จึงปรับเปลี่ยนที่นี่เป็นสวนดอกไม้ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ทำให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้สึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว ด้านในมีการแบ่งโซนจัดสรรพื้นที่ได้ดีมาก ไม่ซับซ้อน สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ได้สบายๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที่แห่งนี้จะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิลเลีย หลากหลายสายพันธ์ สีสันสวยๆ สลับเรียงรายกัน พร้อมมุมที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที่ทุกคนรอคอย Cherry Blossom หรือซากุระนั่นเอง ที่นี่ก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูร้อน (Summer Season) ช่วงนี้สวยไฮไลท์เช่นกัน เป็นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนี้คือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลี่ Pink Muhly เป็นอะไรที่ทุกคนรอคอย 1 ปี 1 ครั้งกับ ต้นหญ้าที่เป็นสีชมพูโดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก
ช่วงค่ำ
อาหารเย็น Jeju Fish Grill
เกาะเชจูขึ้นชื่อเรื่องปลาซาบะอร่อยทึ่สุดอยู่แล้ว เราจึงอยากให้ท่านได้ลิ้มลองเมนู ปลาซาบะย่างเนื้อแน่นๆ และสดมาก ย่างร้อนๆหนังกรอบๆ รับประทานแบบฉบับเกาหลี โดยนำเนื้อปลาห่อผักและเครื่องเคียงต่างๆ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียว
เกาะเชจูขึ้นชื่อเรื่องปลาซาบะอร่อยทึ่สุดอยู่แล้ว เราจึงอยากให้ท่านได้ลิ้มลองเมนู ปลาซาบะย่างเนื้อแน่นๆ และสดมาก ย่างร้อนๆหนังกรอบๆ รับประทานแบบฉบับเกาหลี โดยนำเนื้อปลาห่อผักและเครื่องเคียงต่างๆ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียว
Sea & Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 4
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) / สวนฮนอินจี / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ (Seongeup Folk Village) / เมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก / ภูเขาไฟซองซานอิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak) / แหลมซอฟจีโกจี / ไก่ตุ๋นโสมใส่หอยเป๋อฮื้อ / Sea & Hotel
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
สวนฮนอินจี
นำท่านเดินทางสู่ สวนฮนอินจี Honin-ji พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณ พื้นที่บริเวณนี้จะมีบึงบัวขนาดใหญ่ ทอดข้ามด้วยสะพานไม้โบราณใกล้ๆ มีถ้ำที่เคยใช้เป็นห้องหอของบ่าวสาวในตำนาน Samsinin and three princesses ที่เคยจัดงานแต่งงานขึ้นที่นี่เป็นงานของชนชั้นสูงในอดีต ปัจจุบันนี้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาชมความงามทางประวัติศาสตร์ สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายรูปกับบ้านสไตล์ของชนชั้นสูงบนเกาะเชจูสมัยก่อ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ สวนฮนอินจี Honin-ji พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณ พื้นที่บริเวณนี้จะมีบึงบัวขนาดใหญ่ ทอดข้ามด้วยสะพานไม้โบราณใกล้ๆ มีถ้ำที่เคยใช้เป็นห้องหอของบ่าวสาวในตำนาน Samsinin and three princesses ที่เคยจัดงานแต่งงานขึ้นที่นี่เป็นงานของชนชั้นสูงในอดีต ปัจจุบันนี้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาชมความงามทางประวัติศาสตร์ สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายรูปกับบ้านสไตล์ของชนชั้นสูงบนเกาะเชจูสมัยก่อนที่อยู่กลางสวนหย่อม และยังเป็นอีกหนึ่งที่ยอดนิยมที่เกาหลีมาถ่ายพรีเวดดิ้งในชุดประจำชาติฮันบกอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่นี่จะมีดอกไฮเดรนเยีย บานเต็มสวนไปหมด จึงมีความสวยงามแบบหลากหลาย
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ (Seongeup Folk Village)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ (Seongeup Folk Village) ที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่ไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็น ไหสำหรับหมักโอมีจา หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมี (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ (Seongeup Folk Village) ที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่ไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็น ไหสำหรับหมักโอมีจา หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะเชจูนี้ โดยชาวบ้านจะนำผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนำมารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วินิจฉัยอาการเจ็บป่วย และรักษาอาการเจ็บคอ ไอเรื้อรัง ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก
ช่วงบ่าย
เมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก
คือต้มซุปซี่โครงหมูเมนูชื่อดังประจำเกาะเชจู สมัยก่อนเกาะเชจูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป ด้วยนำ้ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น เนื้อหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงตามฤดูกาล
คือต้มซุปซี่โครงหมูเมนูชื่อดังประจำเกาะเชจู สมัยก่อนเกาะเชจูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป ด้วยนำ้ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น เนื้อหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงตามฤดูกาล
ภูเขาไฟซองซานอิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาซองซานอิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาซองซานอิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
แหลมซอฟจีโกจี
หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจูที่มีความสวยงามจนเป็นจุดที่ซีรีย์เกาหลีนิยมมา ถ่ายทำมากที่สุด กิจกรรมน่าสนใจของจุดนี้มีเยอะมาก เช่น การเดินไปเยี่ยมชมปลายสุดของแหลมที่จะมีประภาคารสีขาวตั้งเด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกันว่า หินตาหินยาย ระหว่างทางก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่สมัยอดีตเคยเป็นโบสถ์เก่า ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นความน่ารักให้ผู้คนมาถ่ายรูปกันเส้นทางเดินโค้งซ้ายโค้งขวาสวยงามมาก และอีกกิจกรร (อ่านต่อ)
หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจูที่มีความสวยงามจนเป็นจุดที่ซีรีย์เกาหลีนิยมมา ถ่ายทำมากที่สุด กิจกรรมน่าสนใจของจุดนี้มีเยอะมาก เช่น การเดินไปเยี่ยมชมปลายสุดของแหลมที่จะมีประภาคารสีขาวตั้งเด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกันว่า หินตาหินยาย ระหว่างทางก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่สมัยอดีตเคยเป็นโบสถ์เก่า ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นความน่ารักให้ผู้คนมาถ่ายรูปกันเส้นทางเดินโค้งซ้ายโค้งขวาสวยงามมาก และอีกกิจกรรมเด็ดคือต้องมาชิมปลาหมึกสดที่ชาวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง และนำมาย่างบนหินภูเขาไฟนั่นเอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือเป็นของกินที่มาแล้วไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว
ช่วงค่ำ
ไก่ตุ๋นโสมใส่หอยเป๋อฮื้อ
เมนูเด็ดสูตรลับเฉพาะเกาะเชจู เพื่อสุขภาพอันดับ 1 ที่ผสมผสานความเป็นเชจูเข้าไปด้วย พร้อมกับรสชาติน้ำซุปที่หอม กลมกล่อม ไก่เนื้อนุ่มยัดไส้ด้วยข้าว และสมุนไพรโสมเกาหลี ทานแล้วได้ทั้งความอร่อยและได้บำรุงร่างกายไปในตัว
เมนูเด็ดสูตรลับเฉพาะเกาะเชจู เพื่อสุขภาพอันดับ 1 ที่ผสมผสานความเป็นเชจูเข้าไปด้วย พร้อมกับรสชาติน้ำซุปที่หอม กลมกล่อม ไก่เนื้อนุ่มยัดไส้ด้วยข้าว และสมุนไพรโสมเกาหลี ทานแล้วได้ทั้งความอร่อยและได้บำรุงร่างกายไปในตัว
Sea & Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 5
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดป่าชอนวังซา / ร้านละลายเงินวอน (Super Market) / อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / แหล่งช้อปปิ้งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู / LOTTE DUTY FREE เชจู / ชายหาดอีโฮเทอู / ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู (Jeju International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดป่าชอนวังซา
พาท่านเข้าในชมวัดป่าชอนวังซา เป็นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99 ยอด ของเทือกเขาฮัลลาซาน ซึ่งสายมูต้องห้ามพลาดเพราะวัดแห่งนี้ต้องมาขอพรเรื่องเงินทองและความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานวัดนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งในเกาหลีอีกทั้งยังมีต้นกำเนิดน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนสมัยก่อนใช้ดื่มกินเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองอีกด้วย
พาท่านเข้าในชมวัดป่าชอนวังซา เป็นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99 ยอด ของเทือกเขาฮัลลาซาน ซึ่งสายมูต้องห้ามพลาดเพราะวัดแห่งนี้ต้องมาขอพรเรื่องเงินทองและความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานวัดนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งในเกาหลีอีกทั้งยังมีต้นกำเนิดน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนสมัยก่อนใช้ดื่มกินเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองอีกด้วย
ร้านละลายเงินวอน (Super Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน (Super Market) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสำอางชั้นนำ Etude, Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน (Super Market) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสำอางชั้นนำ Etude, Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ลิ้มรสอาหารเกาหลีในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในเกาหลีด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
ลิ้มรสอาหารเกาหลีในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในเกาหลีด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
แหล่งช้อปปิ้งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดินและโซนวอคกิ้งสตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นเกาหลีแบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดินและโซนวอคกิ้งสตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นเกาหลีแบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย
LOTTE DUTY FREE เชจู
พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องสำอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก
พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องสำอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก
ชายหาดอีโฮเทอู
เดินกินลมชมทะเล ที่ชายหาดขึ้นชื่อของเกาะเชจู นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจำเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่เสมอ
เดินกินลมชมทะเล ที่ชายหาดขึ้นชื่อของเกาะเชจู นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจำเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่เสมอ
ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู (Jeju International Airport)
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในเกาหลีใต้ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในเกาหลีใต้ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 21:00 น. นำเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ 7C2243
ช่วงค่ำ
(01:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

การสำรองที่นั่ง

- สามารถจองโดยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ชิล สแควร์ ทราเวล โดยเแจ้งวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง และประเภทห้องพัก(เป็นเพียงรีเควสเท่านั้น ทางโรงแรมจะจัดให้หากมีห้องที่ท่านต้องการ)
- หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่ง Invoice ให้ท่าน หากไม่มีการชำระภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการทำการจอง การจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- ราคาอาจถูกปรับขึ้น ตามระดับคลาสของตั๋วเครื่องบิน และจำนวนที่นั่งที่คงเหลืออยู่
- มัดจำ ชำระที่นั่งละ 5,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 30 วัน
- กรณีจองก่อนการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ที่นั่งจะถูกยกเลิกและไม่สามารถขอเงินมัดจำคืนได้ทุกกรณี

- หลังจากชำระเงิน มัดจำหรือชำระเต็มจำนวนพนักงานจะขอรูปถ่าย passport ของท่านเพื่อทำการคีย์ข้อมูลลงระบบตั๋วให้ทันที **การแก้ไขชื่อผู้เดินทางจะมีค่าใช้จ่ายจากสายการบิน
- การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
- ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท  และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้


การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินได้ 100% ของยอดที่ชำระแล้ว
- ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินได้ 50%ของยอดที่ชำระแล้ว
- ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถขอคืนเงินได้
- ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถขอคืนเงินได้แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง
- กรณีติดโควิดก่อนเดินทาง แจ้งล่วงหน้า 2 วัน ขอคืนเงินได้ตามจริง หากแจ้งภายในวันเดียวยกเลิกไม่ได้ทุกกรณี


ราคานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวน 3 คืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน)
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
- ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นเครื่องไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป)
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์ตามที่กฎหมายกำหนด)
- ค่าลงทะเบียน Q-Code
- ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี (ถ้ามี)

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น)
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (20กก)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด,ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์
- ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากขึ้นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง)
- ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
- ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
- ค่าสมัคร K-ETA (ถ้ามี)
- ค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาล


 การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
- หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลีไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี
- เพื่อเป็นการคัดกรองตามคำขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยวแต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไปทำงาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผู้เดินทางต้องไปท่องเที่ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน 10,000บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื่อนไข  จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื่อนไขหรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจำนวนไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี
- หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆหรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด


หมายเหตุ
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ได้)

2. การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจำนวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สามารถ ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

3. กรุ๊ปเหมา หรือกรุ๊ปส่วนตัวไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้

4. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรมและรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ. ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

10. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อยืนยันเวลานัดหมายและการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน
ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี

11. ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี

12. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

14. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมืองและทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทางหากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง  ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเองโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี


15. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยวต้องยินยอมให้ทางเกาหลีปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตั๋วขากลับ  มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที
และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง

16. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ
และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา

17. หากลูกค้าติดโควิดที่เกาหลีต้องเข้ารักษาพยาบาล ต้องออกค่าใช้จ่ายเองและขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบินคืนไม่ได้ทุกกรณี


***เมื่อท่านตกลงจองชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยินยอมและยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล

กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2022 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 8/17 ตรอกราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 094-545-3905 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา