Loading...

เที่ยวไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล
 เพื่อนเที่ยวเพื่อนคุณ 

Call Center : 094-545-3095

ประกันการเดินทาง ksk
 

ประกันการเดินทาง ksk
 

สนใจ / สอบถามเจ้าหน้าที่


Travel Smart KSK: Worldwide travel coverage benefit

สุขใจด้วยตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองพร้อมบริการต่างๆ

Travel Smart KSK Insurance

ตารางผลประโยชน์ Benefit

 แผน Plan A

แผน  Plan B

 แผน Plan C

 แผน

Plan D

 แผน

Plan E

 ผลประโยชน์การเสียชีวิตอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  /Accidental Death and Permanent total Disablement

  4,500,000

  3,500,000

  2,500,000

  1,500,000

  1,500,000

 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย /Room & board with Medical expenses abroad

  4,000,000

  3,000,000

  2,000,000

  1,500,000

  1,500,000

 ผลประโยชน์การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง /Emergency Travel Assistant Service

 Full cover

 Full cover

 Full cover

 Full cover

 Full cover

  -  การส่งศพกลับภูมิลำเนา และการจัดการศพ /Repatriation in case of dead and funeral expense

  - การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ /Compassionate Visitation Benefit

 Actual cost

 Actual cost

 Actual cost

 Actual cost

 Actual cost

  - การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ /Return of Children

 Actual cost

 Actual cost

 Actual cost

 Actual cost

 Actual cost

 การยกเลิกการเดินทาง /Trip Cancellation Expenses

     500,000

     300,000

     100,000

     100,000

 -

 การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน /Travel Delay

       30,000

       20,000

       10,000

         5,000

 -

 การพลาดต่อเที่ยวบิน  /Missed connecting travel

       15,000

       10,000

         5,000

         2,000

 -

 การลดจำนวนวันเดินทาง /Trip Curtailment

       50,000

       40,000

       30,000

       20,000

 -

 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง /Baggage Delay

       25,000

       20,000

       15,000

       10,000

 -

 การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายใน กระเป๋าเดินทาง /Loss or Damage of Baggage / Personal Effects

       50,000

       40,000

       30,000

       20,000

 -

 การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง /Loss or Damage of Personal Money and Travel Cheque

         5,000

         4,000

         3,000

         2,000

 -

 การสูญหายหรือเสียหายของหนังสือเดินทาง /Loss or Damage of Travel Documents

       15,000

       10,000

         5,000

         2,000

 -

 ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล  /Hospital Confinement Benefit

         3,000

         2,000

         1,000

            500

 -

 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก /Personal Liability

  3,000,000

  2,000,000

  1,500,000

  1,000,000

  1,000,000

 

 

ค่าเบียประกัน แบบ รายเที่ยว (Period Trip)

1-4

  945

725

450

350

250

5-6

  1,145

850

550

450

390

 7-8

1,345

1,025

650

560

490

9-10

1,545

1,200

830

690

590

11-14

2,045

1,500

990

850

695

15-21

2,545

1,825

1,250

1,060

860

22-31

3,045

2,250

1,500

1,375

1,075

32-60

4,045

2,975

2,500

1,855

1,500

61-90

6,345

4,180

3,730

2,805

1,920

91-120

8,345

5,830

4,800

3,485

2,350

121-150

10,345

7,900

5,900

4,425

2,720

151-180

13,345

9,275

6,850

5,655

3,090

 

ค่าเบี้ยประกัน แบบ รายปี (ให้ความคุ้มครองสูงสุดไมเก้น 90 วัน ต่อ ทริป)

Annual

7,999

5,799

4,299

-

-

 

สนใจ / สอบถามเจ้าหน้าที่

 Travel Smart KSK: Emergency Medical Assistance

อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกันการเดินทาง ksk

ประกันการเดินทาง ksk

 Travel Smart KSK: Sales Condition เงื่อนไขประกันการเดินทาง

- ระยะเวลาสูงสุดในการซื้อประกันเดินทางต่อเที่ยว 180 วัน Maximum period that can be purchased for each trip is 180 days.

- ลูกค้าจะต้องซื้อประกันเดินทางก่อนการเดินทางไม่สามารถซื้อประกันเดินทางได้ในขณะที่ผู้เอาประกันเดินทางอยู่ต่างประเทศแล้ว Customers must purchase travel insurance prior to their travel only. We do not sell to people who have already been traveling aboard. For example, if a customer's policy is expired while he is still aboard, we will not sell the additional policy for him by all means.

- ขายประกันเดินทางได้สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติมีที่อยู่ในประเทศไทยFor Thai and foreigner who have residence in Thailand only

- ไม่ขายชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวWe will not sell to those who haแแแแs tourist visa

- ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือ ภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทยหรือ จนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนEffective period of the coverage will be deemed in accordance with the policy effective date. Coverage will begin 2 hours prior to customers' departure from Thailand and will expire 2 hours after the arrival to Thailand.

- การยกเลิกกรมธรรม์ ยกเลิกกรณี ผู้เอาประกันถูกปฏิเสธวีซ่เท่านั้นRefund will be provided only for "visa rejected" case.

-    กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ ต้องแจ้ง บริษัท ก่อนกรมธรรม์ เริ่มความคุ้มครองIf there is any change regarding of policy, the customer must notify the Company prior to the policy starting date.

             

- ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันPre-existing conditions will not be covered.

- อายุผู้เอาประกัน 1เดือน-70ปี เด็กอายุระหว่าง 1 เดือน-15 ปี จะต้องสมัครและเดินทางกับผู้ใหญ่เท่านั้น

Age limit 1month-70 year old, Children 1month-15 years old must be accompanied by a parent

- ประเทศที่ไม่คุ้มครอง 30 ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน เชชเนีย อิรัก อิสราเอล ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ซูดาน อุซเบกิสถาน แอลจีเรีย บุรุนดี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิหร่าน เลบานอน บอสเนีย เอริเทริ เอธิโอเปีย กินีบิสเซา เฮติ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ไอเวอรี่โคส ไลบีเรีย ลิเบีย มอนเตเนโก รวันดา เซอร์ราลีโอน โซมาเลีย ติมอร์ ยูกันดา  เกาหลีเหนือ

Not cover in 30 countries which are Afghanistan, Chechnya, Iraq, Israel, Pakistan, Palestinian Territory, Sudan, Uzbekistan, Algeria, Burundi, Democratic Republic of Congo, Iran, Lebanon, Bosnia, Eritrea, Ethiopia, Guinea-Bissau, Haiti, Bosnia and Herzegovina, Ivory Coast, Liberia, Libya, Montenegro, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Timor, Uganda, North Korea

- ไม่คุ้มครองเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ คลอดบุตร แท้งบุตร Pregnancy, childbirth, miscarriage, contraception, sterilization

- ไม่คุ้มครองการรักษาดวงตา การทำเลเซอร์, เลสิก ทัตกรรม หรือการรักษาเพื่อความสวยงามเช่นการรักษาสิว

Visual acuity, laser eye treatment, LASIK, dental treatment and aesthetics treatment such as acne, blemish

- ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับ

Any medical expenses for a sickness that happens from the initial effective date of the insurance policy


 
แบบฟอร์มการสมัคร ประกันการเดินทาง KSK