ค้นหาทัวร์พม่าในแบบที่ต้องการ !
โปรโมชันห้ามพลาด
เลื่อน
ทัวร์พม่า
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
เลื่อน
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
<
เลื่อน
<
พบทั้งหมด 31 รายการ
เรียง:
เรียงตาม
MY01DD ทัวร์พม่า 1 วัน ชเวดากอง เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินอ่อน หลวงพ่อหงาทัตจี โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ทัวร์พม่า 1 วัน ชเวดากอง เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินอ่อน หลวงพ่อหงาทัตจี โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตย...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  24-24 ต.ค.
3,999.-
เหลือ 12 ที่นั่ง
ส.  02-02 พ.ย.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  07-07 พ.ย.
3,999.-
ว่าง
ส.  09-09 พ.ย.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  14-14 พ.ย.
3,999.-
ว่าง
ส.  16-16 พ.ย.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  21-21 พ.ย.
3,999.-
ว่าง
ส.  23-23 พ.ย.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  28-28 พ.ย.
3,999.-
ว่าง
ส.  30-30 พ.ย.
4,999.-
ว่าง
ส.  07-07 ธ.ค.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  12-12 ธ.ค.
3,999.-
ว่าง
ส.  14-14 ธ.ค.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  19-19 ธ.ค.
3,999.-
ว่าง
ส.  21-21 ธ.ค.
4,999.-
ว่าง
1 วัน
1 มื้อ 0 คืน
MY72 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  03-05 ต.ค.
8,999.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
8,999.-
ว่าง
พฤ.  10-12 ต.ค.
8,999.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
ศ.  11-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
11,900.-
ว่าง
พฤ.  24-26 ต.ค.
8,999.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
11,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
พฤ.  31 ต.ค.-02 พ.ย.
8,999.-
ว่าง
พฤ.  07-09 พ.ย.
8,999.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
ศ.  08-10 พ.ย.
8,999.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ย.
8,999.-
ว่าง
พ.  20-22 พ.ย.
8,999.-
ว่าง
พฤ.  21-23 พ.ย.
8,999.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
8,999.-
ว่าง
พฤ.  28-30 พ.ย.
8,999.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
8,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
MY32 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways
 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  25-27 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  08-10 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
พฤ.  05-07 ธ.ค.

(วันพ่อแห่งชาติ)
14,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ธ.ค.
15,900.-
ว่าง
อา.  08-10 ธ.ค.

(วันรัฐธรรมนูญ)
15,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  28-30 ธ.ค.
16,900.-
ว่าง
อา.  29-31 ธ.ค.
16,900.-
ว่าง
จ.  30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
16,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
MY56FD ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรืองชมเมืองมิงกุน อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรืองชมเมืองมิงกุน อมรปุระ  สะพานไม้อูเบ็ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พ.  23-26 ต.ค.

(วันปิยมหาราช)
12,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
พฤ.  31 ต.ค.-03 พ.ย.
13,900.-
เหลือ 5 ที่นั่ง
ศ.  27-30 ธ.ค.
16,900.-
ว่าง
ส.  28-31 ธ.ค.
19,900.-
ว่าง
อา.  29 ธ.ค.-01 ม.ค.
19,900.-
ว่าง
จ.  30 ธ.ค.-02 ม.ค.
18,900.-
ว่าง
พฤ.  16-19 ม.ค.
13,900.-
ว่าง
พฤ.  30 ม.ค.-02 ก.พ.
13,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
MY86 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี อูเบ็ง วัดกุโสดอร์ เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี อูเบ็ง วัดกุโสดอร์ เต็มอิ่ม  3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)
ทัวร์พม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนาและอารยธรรม นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ที่วัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  04-06 ต.ค.
10,900.-
เหลือ 5 ที่นั่ง
ศ.  01-03 พ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  28-30 ธ.ค.
15,900.-
ว่าง
จ.  30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
15,900.-
ว่าง
อ.  31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
15,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
MY77 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย
เที่ยวพม่า 5 ดาว บินเลยไม่ต้องรอ!! ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นอินแขวน พิเศษ!! บุฟเฟ่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  09-11 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  16-18 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  23-25 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  30 พ.ย.-02 ธ.ค.
11,900.-
ว่าง
พฤ.  05-07 ธ.ค.

(วันพ่อแห่งชาติ)
13,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  07-09 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
อา.  08-10 ธ.ค.

(วันรัฐธรรมนูญ)
14,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  14-16 ธ.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  21-23 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ธ.ค.
14,900.-
ว่าง
ส.  28-30 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
อา.  29-31 ธ.ค.
14,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
MY56PG ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดมหากันดายงค์ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดมหากันดายงค์ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  27-30 ธ.ค.
13,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ส.  28-31 ธ.ค.
17,900.-
ว่าง
อา.  29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
18,900.-
ว่าง
จ.  30 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
17,900.-
ว่าง
อ.  31 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
18,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
MY100 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
Promotion
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
เดินทางสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์!! นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่า...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  03-06 ต.ค.
12,999.-
12,699.-
เหลือ 6 ที่
พฤ.  10-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
15,999.-
15,699.-
เหลือ 7 ที่
พฤ.  17-20 ต.ค.
14,999.-
14,699.-
เหลือ 5 ที่
พฤ.  24-27 ต.ค.
14,999.-
14,699.-
เหลือ 9 ที่
ศ.  25-28 ต.ค.
14,999.-
14,699.-
เหลือ 4 ที่
พฤ.  31 ต.ค.-03 พ.ย.
14,999.-
14,699.-
ว่าง
ศ.  01-04 พ.ย.
14,999.-
14,699.-
เหลือ 1 ที่
ศ.  08-11 พ.ย.
14,999.-
14,699.-
เหลือ 1 ที่
พฤ.  14-17 พ.ย.
14,999.-
14,699.-
เหลือ 1 ที่
ศ.  15-18 พ.ย.
14,999.-
14,699.-
ว่าง
ศ.  22-25 พ.ย.
14,999.-
14,699.-
เหลือ 13 ที่
พฤ.  28 พ.ย.-01 ธ.ค.
14,999.-
14,699.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-02 ธ.ค.
14,999.-
14,699.-
ว่าง
พฤ.  05-08 ธ.ค.

(วันพ่อแห่งชาติ)
15,999.-
15,699.-
เหลือ 12 ที่
พฤ.  12-15 ธ.ค.
14,999.-
14,699.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ 3 คืน
MY62 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
ชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดี...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  18-20 ต.ค.
10,900.-
ว่าง
ส.  19-21 ต.ค.
10,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
MY105 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)
Promotion
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)
เที่ยวพม่า เมืองย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน แล้สนำท่านตักบาตร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  10-12 ต.ค.
9,999.-
9,699.-
เหลือ 13 ที่
ศ.  11-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
11,999.-
11,699.-
เหลือ 8 ที่
ส.  12-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
12,999.-
12,699.-
เหลือ 1 ที่
พฤ.  17-19 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
เหลือ 7 ที่
ส.  19-21 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  24-26 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ส.  26-28 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  31 ต.ค.-02 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ส.  02-04 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  07-09 พ.ย.
9,999.-
9,699.-
เหลือ 1 ที่
ส.  09-11 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  14-16 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  21-23 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
เหลือ 13 ที่
พฤ.  28-30 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
MY71 ทัวร์พม่า พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวสิกอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ทัวร์พม่า พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวสิกอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  18-20 ต.ค.
13,900.-
เหลือ 12 ที่นั่ง
ศ.  25-27 ต.ค.
11,900.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ศ.  01-03 พ.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  17-19 ม.ค.
13,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
MY66 ทัวร์พม่า นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ทัวร์พม่า นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
เดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya Pagoda) มโชว์เชิดหุ่นกระบอกตามแบบฉบับพื้นเมือง นำท่านขึ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  13-15 ธ.ค.
22,900.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
ศ.  17-19 ม.ค.
23,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
MY108 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชา 3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
Promotion
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชา 3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักห...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  03-05 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
เหลือ 3 ที่
ศ.  18-20 ต.ค.
13,999.-
13,699.-
เหลือ 13 ที่
พ.  30 ต.ค.-01 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
พฤ.  31 ต.ค.-02 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
เหลือ 12 ที่
ศ.  01-03 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
ศ.  08-10 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
เหลือ 8 ที่
ศ.  15-17 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
ส.  16-18 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
ส.  23-25 พ.ย.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
พฤ.  28-30 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
พฤ.  26-28 ธ.ค.
13,999.-
13,699.-
ว่าง
พฤ.  09-11 ม.ค.

(วันเด็กแห่งชาติ)
11,999.-
11,699.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
MMBT299 มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL
มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL
อา.  29-30 ก.ย.
7,900.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
อา.  06-07 ต.ค.
6,900.-
ว่าง
อา.  13-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
9,900.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
อา.  20-21 ต.ค.
7,900.-
ว่าง
พ.  23-24 ต.ค.

(วันปิยมหาราช)
8,900.-
ว่าง
อา.  27-28 ต.ค.
7,900.-
ว่าง
อา.  03-04 พ.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  10-11 พ.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  17-18 พ.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  24-25 พ.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  01-02 ธ.ค.
7,900.-
ว่าง
พ.  04-05 ธ.ค.

(วันพ่อแห่งชาติ)
8,900.-
ว่าง
พ.  11-12 ธ.ค.
8,900.-
ว่าง
พ.  18-19 ธ.ค.
6,900.-
ว่าง
อา.  22-23 ธ.ค.
7,900.-
ว่าง
2 วัน
MY109 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบุชาสถานสูงสุดของพม่า 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar Airway(8M)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบุชาสถานสูงสุดของพม่า 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar Airway(8M)
สักการะ 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า เสริมบารมีกับพิธีมงคลเทินพระธาตุ พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะมหาเจดีย์...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อา.  29 ก.ย.-01 ต.ค.
7,999.-
เหลือ 3 ที่
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
MY112 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชา 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar Airway(8M)
Promotion
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชา 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar Airway(8M)
เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อา.  20-22 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
อา.  27-29 ต.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ศ.  08-10 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
อา.  10-12 พ.ย.
9,999.-
9,699.-
ว่าง
พฤ.  12-14 ธ.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
อา.  22-24 ธ.ค.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
ส.  28-30 ธ.ค.
12,999.-
12,699.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
MY110 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ เจดีย์ชเวนันดอว์ สะพานไม้สักอูเบ็ง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Smile Airways(WE)
Promotion
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ เจดีย์ชเวนันดอว์ สะพานไม้สักอูเบ็ง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Smile Airways(WE)
ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพั...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  31 ต.ค.-02 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
เหลือ 12 ที่
พฤ.  14-16 พ.ย.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
พฤ.  28-30 พ.ย.
10,999.-
10,699.-
ว่าง
พฤ.  05-07 ธ.ค.

(วันพ่อแห่งชาติ)
12,999.-
12,699.-
ว่าง
พฤ.  12-14 ธ.ค.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
พฤ.  19-21 ธ.ค.
11,999.-
11,699.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
MY111 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ เจดีย์ชินพิวมิน ระฆังยักษ์มิงกุน 4วัน 3คืน ดดยสายการบิน Thai Smile Airways(WE)
Promotion
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ เจดีย์ชินพิวมิน ระฆังยักษ์มิงกุน 4วัน 3คืน ดดยสายการบิน Thai Smile Airways(WE)
ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพั...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  23-26 พ.ย.
13,999.-
13,699.-
ว่าง
ส.  30 พ.ย.-03 ธ.ค.
13,999.-
13,699.-
ว่าง
จ.  02-05 ธ.ค.

(วันพ่อแห่งชาติ)
12,999.-
12,699.-
ว่าง
ส.  07-10 ธ.ค.

(วันรัฐธรรมนูญ)
14,999.-
14,699.-
ว่าง
ส.  14-17 ธ.ค.
13,999.-
13,699.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
MMBT175 มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
ศ.  01-03 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
จ.  30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
16,900.-
ว่าง
อ.  31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
16,900.-
ว่าง
3 วัน
MY113 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาพระธาตุอินทร์แขวน พิธีมงคลเทินพระธาติ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar Airway(8M)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาพระธาตุอินทร์แขวน  พิธีมงคลเทินพระธาติ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar Airway(8M)
เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  16-18 ม.ค.
10,999.-
ว่าง
ศ.  17-19 ม.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  18-20 ม.ค.
11,999.-
ว่าง
พฤ.  30 ม.ค.-01 ก.พ.
10,999.-
ว่าง
ศ.  31 ม.ค.-02 ก.พ.
11,999.-
ว่าง
ส.  01-03 ก.พ.
11,999.-
ว่าง
ศ.  07-09 ก.พ.
11,999.-
ว่าง
ส.  08-10 ก.พ.
11,999.-
ว่าง
พฤ.  13-15 ก.พ.
10,999.-
ว่าง
ศ.  14-16 ก.พ.
11,999.-
ว่าง
ส.  15-17 ก.พ.
11,999.-
ว่าง
ศ.  21-23 ก.พ.
11,999.-
ว่าง
ส.  22-24 ก.พ.
11,999.-
ว่าง
พฤ.  27-29 ก.พ.
10,999.-
ว่าง
ศ.  28 ก.พ.-01 มี.ค.
11,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอซ์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
อียิปต์
เคนยา
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th