ค้นหาทัวร์พม่าในแบบที่ต้องการ !
โปรโมชันห้ามพลาด
เลื่อน
กรุณาเลือกอีกโปรแกรมแล้วกดปุ่ม
เทียบโปรแกรม
ทัวร์พม่า
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
เลื่อน
คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
<
เลื่อน
<
พบทั้งหมด 27 รายการ
เรียง:
เรียงตาม
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดมหากันดายงค์ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  23-26 ส.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-02 ก.ย.
12,900.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
ศ.  06-09 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-23 ก.ย.
12,900.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ศ.  27-30 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  04-07 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  11-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
15,900.-
ว่าง
ศ.  25-28 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  01-04 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-02 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  07-10 ธ.ค.
15,900.-
ว่าง
ศ.  13-16 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-23 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  27-30 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ส.  28-31 ธ.ค.
17,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรืองชมเมืองมิงกุน อมรปุระ  สะพานไม้อูเบ็ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,900.-
เหลือ 10 ที่นั่ง
ส.  10-13 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,900.-
ว่าง
อา.  11-14 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
12,900.-
ว่าง
อา.  18-21 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  23-26 ส.ค.
12,900.-
ว่าง
อา.  25-28 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-02 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
อา.  01-04 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-09 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  13-16 ก.ย.
13,900.-
ว่าง
อา.  15-18 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  20-23 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
ชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดี...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  09-11 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,900.-
ว่าง
ศ.  16-18 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย
เที่ยวพม่า 5 ดาว บินเลยไม่ต้องรอ!! ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นอินแขวน พิเศษ!! บุฟเฟ่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
14,900.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ส.  17-19 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  24-26 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ส.  14-16 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ส.  28-30 ก.ย.
11,900.-
เหลือ 6 ที่นั่ง
ส.  05-07 ต.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  12-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
14,900.-
ว่าง
ส.  02-04 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  09-11 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ส.  16-18 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  23-25 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
10,900.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
9,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
9,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
10,900.-
ว่าง
ศ.  11-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
12,900.-
ว่าง
ศ.  18-20 ต.ค.
10,900.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
11,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวสิกอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  03-05 ส.ค.
11,900.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
ศ.  16-18 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  18-20 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ย.
13,900.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
14,900.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
12,900.-
ว่าง
ส.  12-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
14,900.-
ว่าง
ศ.  18-20 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
13,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี อูเบ็ง วัดกุโสดอร์ เต็มอิ่ม  3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)
ทัวร์พม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนาและอารยธรรม นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ที่วัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
10,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
12,900.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
อา.  08-10 ธ.ค.
14,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ธ.ค.
13,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ธ.ค.
12,900.-
ว่าง
ส.  28-30 ธ.ค.
16,900.-
ว่าง
จ.  30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
17,900.-
ว่าง
อ.  31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

(เทศกาลปีใหม่)
17,900.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
6 มื้อ 2 คืน
พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน BY (DD)
หงสาวดี | วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
11,999.-
ว่าง
ส.  27-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
12,999.-
ว่าง
ศ.  02-04 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ส.  03-05 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  09-11 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  17-19 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ส.  24-26 ส.ค.
9,999.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
9,999.-
ว่าง
ส.  31 ส.ค.-02 ก.ย.
9,999.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  07-09 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  14-16 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
10,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ l สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาท...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
14,999.-
ว่าง
พฤ.  01-04 ส.ค.
13,999.-
ว่าง
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
14,999.-
ว่าง
พฤ.  22-25 ส.ค.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  29 ส.ค.-01 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  05-08 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  12-15 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  19-22 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  26-29 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า 1 วัน ชเวดากอง เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินอ่อน หลวงพ่อหงาทัตจี โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตย...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  25-25 ก.ค.
3,999.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
พฤ.  08-08 ส.ค.
3,999.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
พฤ.  15-15 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
พฤ.  22-22 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
พฤ.  29-29 ส.ค.
3,999.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
พฤ.  05-05 ก.ย.
4,499.-
ว่าง
พฤ.  12-12 ก.ย.
4,499.-
ว่าง
พฤ.  19-19 ก.ย.
4,499.-
ว่าง
พฤ.  26-26 ก.ย.
4,499.-
ว่าง
พฤ.  03-03 ต.ค.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  10-10 ต.ค.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  17-17 ต.ค.
4,999.-
ว่าง
พฤ.  24-24 ต.ค.
4,999.-
ว่าง
1 วัน
1 มื้อ 0 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สุดพิเศษนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ตลาดสก็อต 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY  (8M)
พัก 5 ดาวย่างกุ้ง 1 คืน
เที่ยวพม่าแบบจัดเต็ม!! เมืองหงสาวดี นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ คิมปูนแคมป์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุวัด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
อ.  16-18 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
12,999.-
เหลือ 13 ที่
ศ.  19-21 ก.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  20-22 ก.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
12,999.-
ว่าง
อา.  28-30 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
11,999.-
ว่าง
ศ.  02-04 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  03-05 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
ศ.  09-11 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,999.-
ว่าง
อา.  11-13 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,999.-
ว่าง
ศ.  16-18 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  17-19 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  24-26 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  29-31 ส.ค.
11,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง สวดมนต์นั่งมาธิอย่างเต็มอิ่ม 2 วัน 1 คืนโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)
เมนูพิเศษ !! กุ้งเผาหงสา
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เมืองพะโค ชมเจดีย์ชเว-มอเตอร์ พระธาตุมุเตา ชมพระราชวังบุเรงนอง เที่ยวรัฐมอญ คิ้มปูนแค้มป์ ชมเจดีย์ไ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ส.  10-11 ส.ค.
8,499.-
เหลือ 9 ที่นั่ง
อา.  11-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
8,499.-
ว่าง
2 วัน 1 คืน
3 มื้อ 1 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ มินกุน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 4 วัน 3 คืน โดยสายการแอร์เอเชีย
FREE องค์เทพทันใจ + ร่ม
เที่ยวชมมัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลเจดีย์ นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
13,999.-
เหลือ 2 ที่
4 วัน 3 คืน
8 มื้อ 3 คืน
ทัวร์พม่า ดินแดนอารยธรรมโบราณ พุกาม  มัณฑะเลย์ เมืองแห่งทะเลเจดีย์ พร้อมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
มัณฑะเลย์ - พุกาม - อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิวป่าทะเลเจดีย์ 4000 อง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
11,999.-
เหลือ 12 ที่
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
12,999.-
เหลือ 2 ที่
3 วัน 2 คืน
5 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
พิเศษ!!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
เดินทางสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์!! นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่า...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
16,999.-
เหลือ 6 ที่
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
16,999.-
ว่าง
ศ.  16-19 ส.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  23-26 ส.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-02 ก.ย.
14,999.-
ว่าง
ศ.  13-16 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
ศ.  20-23 ก.ย.
14,999.-
ว่าง
ศ.  27-30 ก.ย.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  03-06 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  04-07 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  10-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
15,999.-
ว่าง
ศ.  11-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
16,999.-
ว่าง
พฤ.  17-20 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  18-21 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  24-27 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
4 วัน 3 คืน
9 มื้อ 3 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)
เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และเต็มอิ่มไปกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ + ร่ม
เที่ยวพม่า เมืองย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน แล้สนำท่านตักบาตร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  10-12 ต.ค.
10,999.-
ว่าง
ศ.  11-13 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
11,999.-
ว่าง
ส.  12-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
12,999.-
ว่าง
พฤ.  17-19 ต.ค.
10,999.-
ว่าง
ส.  19-21 ต.ค.
10,999.-
ว่าง
พฤ.  24-26 ต.ค.
10,999.-
ว่าง
ศ.  25-27 ต.ค.
10,999.-
ว่าง
ส.  26-28 ต.ค.
10,999.-
ว่าง
พฤ.  31 ต.ค.-02 พ.ย.
10,999.-
ว่าง
ส.  02-04 พ.ย.
10,999.-
ว่าง
พฤ.  07-09 พ.ย.
9,999.-
ว่าง
ส.  09-11 พ.ย.
10,999.-
ว่าง
พฤ.  14-16 พ.ย.
10,999.-
ว่าง
พฤ.  21-23 พ.ย.
10,999.-
ว่าง
พฤ.  28-30 พ.ย.
10,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชา 3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักห...(กดเพื่ออ่านต่อ)
พฤ.  03-05 ต.ค.
11,999.-
ว่าง
ศ.  04-06 ต.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  05-07 ต.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  18-20 ต.ค.
13,999.-
ว่าง
พ.  30 ต.ค.-01 พ.ย.
11,999.-
ว่าง
พฤ.  31 ต.ค.-02 พ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  01-03 พ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  08-10 พ.ย.
12,999.-
ว่าง
ศ.  15-17 พ.ย.
12,999.-
ว่าง
ส.  16-18 พ.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  21-23 พ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  22-24 พ.ย.
12,999.-
ว่าง
ส.  23-25 พ.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  28-30 พ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-01 ธ.ค.
12,999.-
ว่าง
3 วัน 2 คืน
7 มื้อ 2 คืน
มหัศจรรย์....เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า
ศ.  09-11 ส.ค.
10,900.-
ว่าง
ส.  10-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
13,900.-
ว่าง
ศ.  16-18 ส.ค.
10,900.-
ว่าง
ศ.  23-25 ส.ค.
11,900.-
ว่าง
ศ.  30 ส.ค.-01 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  06-08 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  13-15 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  20-22 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
ศ.  27-29 ก.ย.
11,900.-
ว่าง
3 วัน
มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL
อา.  11-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
8,900.-
ว่าง
อา.  01-02 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  08-09 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  15-16 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  22-23 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  29-30 ก.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  06-07 ต.ค.
7,900.-
ว่าง
อา.  13-14 ต.ค.

(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
9,900.-
ว่าง
อา.  20-21 ต.ค.
8,900.-
ว่าง
อา.  27-28 ต.ค.
8,900.-
ว่าง
อา.  03-04 พ.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  10-11 พ.ย.
8,900.-
ว่าง
อา.  17-18 พ.ย.
7,900.-
ว่าง
อา.  24-25 พ.ย.
8,900.-
ว่าง
2 วัน
พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน
พ.  24-24 ก.ค.
3,333.-
ว่าง
พฤ.  25-25 ก.ค.
3,333.-
ว่าง
ศ.  26-26 ก.ค.
3,999.-
เหลือ 11 ที่นั่ง
ส.  27-27 ก.ค.
4,888.-
ว่าง
อา.  28-28 ก.ค.

(วันเฉลิมฯร.10)
4,777.-
ว่าง
พ.  31-31 ก.ค.
3,333.-
ว่าง
พฤ.  01-01 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
ศ.  02-02 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
ส.  03-03 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
อา.  04-04 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
พ.  07-07 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
พฤ.  08-08 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
ศ.  09-09 ส.ค.
3,999.-
ว่าง
พ.  14-14 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
พฤ.  15-15 ส.ค.
3,333.-
ว่าง
1 วัน
กรุณาเลือกอีกโปรแกรมแล้ว
    กดปุ่ม

ทัวร์พม่า, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, พม่า
โปรแกรมล่าสุดที่เลือก
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
ญี่ปุ่น
จีน
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
ไต้หวัน
พม่า
เวียดนาม
สิงคโปร์-มาเลเซีย
กัมพูชา
ลาว
บรูไน-บาหลี
อินโดนีเซีย-บาหลี
ภูฏาน
อเมริกา
ยุโรป
ตุรกี
รัสเซีย
อังกฤษ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
โมร็อกโก
แอฟริกา
ดูไบ
อินเดีย
ทิเบต
มัลดีฟส์
เนปาล
จอร์แดน
จอร์เจีย
อิหร่าน
ฟิลิปปินส์
โอมาน
ไอร์แลนด์
แคนาคา
ศรีลังกา
ไทย
เรือสำราญ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th