VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ชมทะเลทรายมุยเน่ จัดเต็มสุดหรู 3 วัน 2 คืน โดยนกแอร์
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ชมทะเลทรายมุยเน่ จัดเต็มสุดหรู 3 วัน 2 คืน โดยนกแอร์
พักโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล พิเศษ+Wifi on bus
เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ เยี่ยมชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตน์ฝรั่งเศษ เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู พิเศษ !! พาทุกท่านชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศส พักโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล เที่ยวชม ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดง สุดแสนอลังการ

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ / ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Main Post Office) / โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาเลซ ไซ่ง่อน (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) / จากนั้นพาทุกท่านไปเมือง มุ่ยเน่ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / MUONG THANH HOTEL MUTNE
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) / ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / จากนั้นพาทุกท่านกลับ โฮจิมินห์ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / HOANG PHU GIA HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / พิพิธภัณฑ์สงคราม / โรงละครโอเปร่าโฮจิมินห์ / ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / ตลาดเบนถัน (Ben Thanh Market) / ท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
7 มื้อ 2 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,062 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

Nok Air (DD)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.พ.61)
พฤ.  01-03 มี.ค.
(วันมาฆบูชา)
10,900.- Nok Air เต็ม
ศ.  16-18 มี.ค.
9,900.- Nok Air เหลือ 2 ที่

ตารางบิน
Nok Air (DD) เวลาบินขาไป 06.00 - 07.30 DMK - TSN DD 3210
เวลาบินขากลับ 20.05 - 21.55 TSN - DMK DD 3219

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(04.00) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6 ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบิน DD 3210
(07.30) ท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์
เดินทางถึงท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
เดินทางถึงท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์
ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Main Post Office)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Main Post Office) นำท่านเที่ยวชมที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด และสวยที่สุดของเวียดนาม และเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Main Post Office) นำท่านเที่ยวชมที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด และสวยที่สุดของเวียดนาม และเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว
ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Main Post Office)
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาเลซ ไซ่ง่อน (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร พาเลซ ไซ่ง่อน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร พาเลซ ไซ่ง่อน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาเลซ ไซ่ง่อน (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* จากนั้นพาทุกท่านไปเมือง มุ่ยเน่ โดยรถโค้สปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
จากนั้นพาทุกท่านไปเมือง มุ่ยเน่
โดยรถโค้สปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
โดยรถโค้สปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
จากนั้นพาทุกท่านไปเมือง มุ่ยเน่
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
MUONG THANH HOTEL MUTNE
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH HOTEL MUTNEหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH HOTEL MUTNEหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
MUONG THANH HOTEL MUTNE
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(07.00) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) เป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีชมพูที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆ จะมีเด็กๆ นำแผ่นพลาสติกให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์เนินทรายกัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) เป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีชมพูที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆ จะมีเด็กๆ นำแผ่นพลาสติกให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์เนินทรายกัน
ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune)
ทะเลทรายขาว (White Sand Dune)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) อยู่ห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 30 กม. ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจี้ปและรถ ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) อยู่ห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 30 กม. ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจี้ปและรถ ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ทะเลทรายขาว (White Sand Dune)
* แถมฟรี ค่ารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จากนั้นพาทุกท่านกลับ โฮจิมินห์
จากนั้นพาทุกท่านกลับ โฮจิมินห์ โดยรถโค๊สปรับอากาศระยะทางประมาณ 250 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทําไร่ ทําสวน เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่มีมาที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ (อ่านต่อ)
จากนั้นพาทุกท่านกลับ โฮจิมินห์ โดยรถโค๊สปรับอากาศระยะทางประมาณ 250 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทําไร่ ทําสวน เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่มีมาที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ เสียงแตรรถ
จากนั้นพาทุกท่านกลับ โฮจิมินห์
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
HOANG PHU GIA HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรือ ในระดับเดียวกัน
ระดับ 3 ดาว หรือ ในระดับเดียวกัน
HOANG PHU GIA HOTEL
วันที่ 3
ช่วงเช้า
(07.00) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์สงคราม
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามสำหรับที่นี้ชาวเวี (อ่านต่อ)
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามสำหรับที่นี้ชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญี่ ติ๊คเตรี๋ยนตรางห์ (BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามสถาน)
พิพิธภัณฑ์สงคราม
โรงละครโอเปร่าโฮจิมินห์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงละครโอเปร่าโฮจิมินห์ (Opera House Ho Chi Minh) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1859 เพื่อใช้ในการแสดงต่างๆ ในอดีตเคยใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาเเห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันเปิดใช้เป็นที่เเสดงเหมือนเดิม แต่ละสัปดาห์จะมีการแสดงที่แตกต่างกันไป
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงละครโอเปร่าโฮจิมินห์ (Opera House Ho Chi Minh) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1859 เพื่อใช้ในการแสดงต่างๆ ในอดีตเคยใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาเเห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันเปิดใช้เป็นที่เเสดงเหมือนเดิม แต่ละสัปดาห์จะมีการแสดงที่แตกต่างกันไป
โรงละครโอเปร่าโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานที่ประชุมผู้นำคนสำคัญ และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในทำเนียบ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานที่ประชุมผู้นำคนสำคัญ และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในทำเนียบ
ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ตลาดเบนถัน (Ben Thanh Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน (Ben Thanh Market) ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้ ผ้าปักนานาชนิด และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน (Ben Thanh Market) ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้ ผ้าปักนานาชนิด และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ตลาดเบนถัน (Ben Thanh Market)
* สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat
ช่วงค่ำ
(20.05) ท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เตรียมตัวลำอาประเทศเวียดนาม
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เตรียมตัวลำอาประเทศเวียดนาม
ท่าอากาศยานเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์
(21.55) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี
เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th