ค้นหาทัวร์เวียดนามในแบบที่ต้องการ !
เลือกวันไป
เลือกวันกลับ
December 17
×
S M T W T F S
โปรโมชันห้ามพลาด
เลื่อน
ทัวร์เวียดนาม
เรียง:
เรียงตาม

✓ ศูนย์รวมโปรแกรมทัวร์เวียดนาม ✓ คัดเน้นๆ 105 โปรแกรม ✓ เริ่มเพียง 9,990 ฿ ✓ ลูกค้าเดินทางมากกว่า 15,000 คนต่อปี ✆ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม.

คำค้นหายอดนิยม (คลิกชม)
เลื่อน
 เมือง:
ศ.  05-08 เม.ย.

(ชดเชยวันจักรี)
19,999.-
ว่าง
ส.  04-07 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
17,999.-
ว่าง
ส.  18-21 พ.ค.
16,999.-
ว่าง
ส.  01-04 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
16,999.-
ว่าง
พฤ.  13-16 มิ.ย.
15,999.-
ว่าง
ส.  29 มิ.ย.-02 ก.ค.
14,999.-
ว่าง
ส.  06-09 ก.ค.
15,999.-
ว่าง
ศ.  19-22 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
17,999.-
ว่าง
ศ.  09-12 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
17,999.-
ว่าง
ส.  07-10 ก.ย.
15,999.-
ว่าง
ส.  21-24 ก.ย.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  10-13 ต.ค.

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
16,999.-
ว่าง
ส.  19-22 ต.ค.
16,999.-
ว่าง
4 วัน
ส.  16-19 มี.ค.
14,999.-
เหลือ 8 ที่นั่ง
ส.  23-26 มี.ค.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  25-28 เม.ย.
14,999.-
ว่าง
พฤ.  23-26 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
ส.  08-11 มิ.ย.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  04-07 ก.ค.
13,999.-
ว่าง
พฤ.  29 ส.ค.-01 ก.ย.
14,999.-
ว่าง
ส.  05-08 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
4 วัน
ส.  06-09 เม.ย.

(ชดเชยวันจักรี)
18,999.-
เหลือ รอคิว ที่นั่ง
ศ.  03-06 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
18,999.-
ว่าง
ส.  25-28 พ.ค.
16,999.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-03 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
17,999.-
ว่าง
พฤ.  20-23 มิ.ย.
15,999.-
ว่าง
พฤ.  27-30 มิ.ย.
16,999.-
ว่าง
พฤ.  11-14 ก.ค.
16,999.-
ว่าง
ส.  20-23 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
17,999.-
ว่าง
ศ.  26-29 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
17,999.-
ว่าง
ส.  10-13 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
17,999.-
ว่าง
ส.  14-17 ก.ย.
15,999.-
ว่าง
พฤ.  03-06 ต.ค.
16,999.-
ว่าง
ศ.  11-14 ต.ค.

(ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
17,999.-
ว่าง
พฤ.  24-27 ต.ค.
17,999.-
ว่าง
4 วัน
ศ.  05-08 เม.ย.

(ชดเชยวันจักรี)
17,999.-
ว่าง
อา.  07-10 เม.ย.

(ชดเชยวันจักรี)
17,999.-
ว่าง
อา.  14-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
20,999.-
ว่าง
จ.  15-18 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
16,999.-
เหลือ 7 ที่นั่ง
พฤ.  18-21 เม.ย.
16,999.-
ว่าง
ศ.  26-29 เม.ย.
15,999.-
ว่าง
ส.  27-30 เม.ย.
15,999.-
ว่าง
พ.  01-04 พ.ค.

(วันฉัตรมงคล)
17,999.-
ว่าง
ศ.  03-06 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
17,999.-
ว่าง
พฤ.  09-12 พ.ค.
15,999.-
ว่าง
ศ.  10-13 พ.ค.
15,999.-
ว่าง
พฤ.  16-19 พ.ค.
15,999.-
ว่าง
พฤ.  30 พ.ค.-02 มิ.ย.
16,999.-
ว่าง
ส.  01-04 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
16,999.-
ว่าง
ส.  15-18 มิ.ย.
15,999.-
ว่าง
4 วัน
จ.  01-04 เม.ย.
11,999.-
ว่าง
พ.  03-06 เม.ย.

(วันจักรี)
11,999.-
เหลือ 4 ที่นั่ง
พฤ.  25-28 เม.ย.
12,999.-
เหลือ รอคิว ที่นั่ง
ส.  25-28 พ.ค.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  06-09 มิ.ย.
12,999.-
ว่าง
ส.  22-25 มิ.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  04-07 ก.ค.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  15-18 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  24-27 ส.ค.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  19-22 ก.ย.
12,999.-
ว่าง
พฤ.  17-20 ต.ค.

(วันออกพรรษา)
12,999.-
ว่าง
4 วัน
ศ.  22-25 มี.ค.
16,999.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
ส.  23-26 มี.ค.
16,999.-
เหลือ 2 ที่นั่ง
ส.  06-09 เม.ย.

(ชดเชยวันจักรี)
17,999.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
อ.  16-19 เม.ย.
15,999.-
เหลือ 3 ที่นั่ง
ส.  04-07 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
16,999.-
ว่าง
พ.  08-11 พ.ค.
15,999.-
ว่าง
พฤ.  16-19 พ.ค.
15,999.-
ว่าง
พ.  22-25 พ.ค.

(วันวิสาขบูชา)
16,999.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-03 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
16,999.-
ว่าง
อา.  02-05 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
16,999.-
ว่าง
พฤ.  13-16 มิ.ย.
15,999.-
ว่าง
ศ.  21-24 มิ.ย.
15,999.-
ว่าง
ศ.  19-22 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
16,999.-
ว่าง
ส.  20-23 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
16,999.-
ว่าง
ส.  27-30 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
17,999.-
ว่าง
4 วัน
พ.  20-22 มี.ค.
11,999.-
ว่าง
อา.  07-09 เม.ย.

(ชดเชยวันจักรี)
13,999.-
ว่าง
ศ.  26-28 เม.ย.
11,999.-
เหลือ 8 ที่นั่ง
อ.  30 เม.ย.-02 พ.ค.

(วันแรงงาน)
11,999.-
ว่าง
พฤ.  09-11 พ.ค.
11,999.-
เหลือ รอคิว ที่นั่ง
ส.  11-13 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  18-20 พ.ค.
11,999.-
ว่าง
ส.  25-27 พ.ค.
12,999.-
ว่าง
ส.  01-03 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
13,999.-
ว่าง
ศ.  07-09 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  14-16 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  21-23 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  28-30 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
ศ.  05-07 ก.ค.
11,999.-
ว่าง
ศ.  12-14 ก.ค.
11,999.-
ว่าง
3 วัน
พฤ.  21-23 มี.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  29-31 มี.ค.
12,999.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
อา.  14-16 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
16,999.-
ว่าง
จ.  15-17 เม.ย.

(วันสงกรานต์)
13,999.-
ว่าง
ส.  27-29 เม.ย.
12,999.-
ว่าง
อา.  05-07 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
12,999.-
ว่าง
ศ.  10-12 พ.ค.
13,999.-
ว่าง
ศ.  17-19 พ.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  24-26 พ.ค.
12,999.-
ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-02 มิ.ย.
12,999.-
ว่าง
อา.  02-04 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
12,999.-
ว่าง
ส.  08-10 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
ส.  15-17 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
ส.  22-24 มิ.ย.
11,999.-
ว่าง
ส.  29 มิ.ย.-01 ก.ค.
12,999.-
ว่าง
3 วัน
อ.  02-05 เม.ย.
12,999.-
เหลือ 1 ที่นั่ง
พฤ.  04-07 เม.ย.

(วันจักรี)
15,999.-
ว่าง
ส.  20-23 เม.ย.
14,999.-
ว่าง
พ.  24-27 เม.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  11-14 พ.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  28 มิ.ย.-01 ก.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  05-08 ก.ค.
14,999.-
ว่าง
อา.  21-24 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
14,999.-
ว่าง
พฤ.  01-04 ส.ค.
14,999.-
ว่าง
ส.  17-20 ส.ค.
14,999.-
ว่าง
ศ.  06-09 ก.ย.
13,999.-
ว่าง
ส.  05-08 ต.ค.
14,999.-
ว่าง
4 วัน
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักโรงแรม บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 4 ดาว / ฟรีหมวกเวียดนาม
บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ - วัดหลินอึ๋ง – วัดเทียนมู่ – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร - นั่งสามล้อชมพระราชวัง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
12-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
23,999.- ว่าง
13-16 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
24,999.- ว่าง
14-17 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
23,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ + ซาชิมิ เซ็ท *พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน ระดับ 5 ดาว / ดานัง 1 คืน / บาน่าฮิลล์ 1 คืน ระดับ 4 ดาว
 ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) ล่องเรือกระด้ง ชมหม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
09-12 พ.ค. 17,899.- ว่าง
18-21 พ.ค. 17,899.- ว่าง
24-27 พ.ค. 17,899.- ว่าง
31 พ.ค.-03 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
18,899.- ว่าง
07-10 มิ.ย. 17,899.- ว่าง
22-25 มิ.ย. 17,899.- ว่าง
29 มิ.ย.-02 ก.ค. 17,899.- ว่าง
17-20 ส.ค. 17,899.- ว่าง
24-27 ส.ค. 17,899.- ว่าง
06-09 ก.ย. 16,899.- ว่าง
21-24 ก.ย. 17,899.- ว่าง
11-14 ต.ค.
(ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
19,899.- ว่าง
18-21 ต.ค.
(วันออกพรรษา)
17,899.- ว่าง
19-22 ต.ค. 17,899.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
 พัก Hoi An Memory Resort 1 คืน ระดับ 4 ดาว / ดานัง 1 คืน / บาน่าฮิลล์ 1 คืน
 เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ + ซาชิมิ เซ็ท  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ  ฟรีนั่งกระ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
12-15 มิ.ย. 15,999.- เหลือ 28
04-07 ก.ค. 16,999.- ว่าง
12-15 ก.ค. 16,999.- ว่าง
01-04 ส.ค. 16,999.- ว่าง
17-20 ส.ค. 16,999.- ว่าง
23-26 ส.ค. 16,999.- ว่าง
30 ส.ค.-02 ก.ย. 16,999.- ว่าง
21-24 ก.ย. 16,999.- ว่าง
26-29 ก.ย. 16,999.- ว่าง
18-21 ต.ค.
(วันออกพรรษา)
16,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
เมนูพิเศษ !! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู & ซาชิมิ บุฟเฟ่ต์ พักออนเซ็น 1 คืน ระดับ 5 ดาว / ดานัง 1 คืน / บาน่าฮิลล์ 1 คืน ระดับ 4 ดาว
 ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) ล่องเรือกระด้ง ชมหม...(กดเพื่ออ่านต่อ)
01-04 มี.ค. 17,899.- เหลือ 9
08-11 มี.ค. 17,899.- เหลือ 13
14-17 มี.ค. 17,899.- เหลือ 8
22-25 มี.ค. 17,899.- เหลือ 5
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว * บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ *
 ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
03-06 เม.ย.
(วันจักรี)
14,899.- เหลือ 4
06-09 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
16,899.- ว่าง
10-13 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
22,899.- ว่าง
12-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
22,899.- เหลือ 6
13-16 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
22,899.- WL 2
14-17 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
22,899.- เหลือ 9
19-22 เม.ย. 15,899.- ว่าง
20-23 เม.ย. 15,899.- ว่าง
24-27 เม.ย. 14,899.- เหลือ 15
26-29 เม.ย. 14,899.- เหลือ 6
04-07 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
16,899.- ว่าง
05-08 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
14,899.- ว่าง
10-13 พ.ค. 15,899.- ว่าง
17-20 พ.ค. 15,899.- ว่าง
25-28 พ.ค. 15,899.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
01-04 มี.ค. 15,899.- WL 4
02-05 มี.ค. 15,899.- เหลือ 3
08-11 มี.ค. 15,899.- เหลือ 2
14-17 มี.ค. 15,899.- เหลือ 3
16-19 มี.ค. 15,899.- เหลือ 3
20-23 มี.ค. 14,899.- เหลือ 1
23-26 มี.ค. 15,899.- เหลือ 3
26-29 มี.ค. 14,899.- เหลือ 5
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักโรงแรม 4 ดาว พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พักดานัง 1 คืน * เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ + ซาชิมิ เซ็ท
 นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบเต็มอิ่ม  ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge)  เที่ยวครบทุกไฮไล...(กดเพื่ออ่านต่อ)
06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
18,899.- เหลือ 20
04-06 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
16,899.- ว่าง
17-19 พ.ค. 15,899.- ว่าง
01-03 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
14,899.- ว่าง
14-16 มิ.ย. 14,899.- ว่าง
21-23 มิ.ย. 14,899.- ว่าง
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 14,899.- ว่าง
06-08 ก.ค. 14,899.- ว่าง
20-22 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
15,899.- ว่าง
27-29 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
16,899.- ว่าง
03-05 ส.ค. 14,899.- ว่าง
10-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
16,899.- ว่าง
24-26 ส.ค. 14,899.- ว่าง
07-09 ก.ย. 14,899.- ว่าง
21-23 ก.ย. 13,899.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
วัดเทียนมู่ พระราชวังไดโบ๊ย ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นบานาฮิลล์ ชมสวนดอกไม้ สวนสนุกไม่อั้น เชคอินสะพานมือ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
05-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
17,999.- ว่าง
07-10 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
17,999.- ว่าง
14-17 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
21,999.- เหลือ 28
24-27 เม.ย. 14,999.- ว่าง
03-06 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
16,999.- ว่าง
15-18 พ.ค. 14,999.- ว่าง
20-23 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
14,999.- ว่าง
01-04 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
17,999.- ว่าง
13-16 มิ.ย. 15,999.- ว่าง
26-29 มิ.ย. 14,999.- ว่าง
17-20 ก.ค.
(วันอาสาฬหบูชา)
15,999.- ว่าง
24-27 ก.ค. 16,999.- ว่าง
26-29 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
17,999.- ว่าง
28-31 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
17,999.- ว่าง
07-10 ส.ค. 14,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
* พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว * เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู & ซาชิมิ บุฟเฟ่ต์
 นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge)  เที่ยวครบทุกไฮไลท์...(กดเพื่ออ่านต่อ)
03-06 เม.ย.
(วันจักรี)
14,899.- เหลือ 18
05-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
16,899.- ว่าง
06-09 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
16,899.- ว่าง
10-13 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
22,899.- ว่าง
13-16 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
22,899.- เหลือ 6
24-27 เม.ย. 14,899.- WL 2
03-06 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
16,899.- ว่าง
09-12 พ.ค. 15,899.- ว่าง
16-19 พ.ค. 15,899.- ว่าง
22-25 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
16,899.- ว่าง
23-26 พ.ค. 15,899.- ว่าง
31 พ.ค.-03 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
16,899.- ว่าง
01-04 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
16,899.- ว่าง
08-11 มิ.ย. 15,899.- ว่าง
14-17 มิ.ย. 15,899.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
✅พักที่เมืองเว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว
✅ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ✅ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมแสงสี ณ หมู่บ้านฮ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
06-09 มี.ค. 12,899.- เหลือ 3
08-11 มี.ค. 13,899.- เหลือ 14
15-18 มี.ค. 13,899.- เหลือ 14
23-26 มี.ค. 13,899.- เหลือ 13
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค  ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์  ชมอารยธร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
เที่ยวดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ พักหรู 4 ดาว 3 คืน เชคอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก นั่งเรือกระด้ง สะพานญี...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
03-06 มี.ค. 14,899.- เหลือ 2
13-16 มี.ค. 14,899.- WL 2
16-19 มี.ค. 15,899.- WL 2
20-23 มี.ค. 14,899.- WL 2
26-29 มี.ค. 14,899.- WL 2
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
!! พักดานัง 3 ดาวทุกคืน !!
 เที่ยวคุ้ม คุณภาพครบ จัดเต็มต้องที่นี่!!  เช็คอินครบทุกจุดแลนด์มาร์ค!!! “สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง สะพานแห่งความร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
03-06 มี.ค. 10,999.- เหลือ 8
21-24 มี.ค. 11,999.- เหลือ 11
05-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
12,999.- ว่าง
07-10 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
12,999.- ว่าง
20-23 เม.ย. 11,999.- ว่าง
24-27 เม.ย. 10,999.- ว่าง
15-18 พ.ค. 10,999.- ว่าง
20-23 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
11,999.- ว่าง
01-04 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
11,999.- ว่าง
13-16 มิ.ย. 11,999.- ว่าง
26-29 มิ.ย. 10,999.- ว่าง
17-20 ก.ค.
(วันอาสาฬหบูชา)
10,999.- ว่าง
24-27 ก.ค. 10,999.- ว่าง
26-29 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
12,999.- ว่าง
28-31 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
11,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
 เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน  พักหรูดานัง 4 ดาวพรีเมียมทุกคืน!!!  พิเศษ ชมโชว์สุดอลังการ ณ ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-05 มี.ค. 12,999.- ว่าง
06-09 มี.ค. 11,999.- เหลือ 10
21-24 มี.ค. 12,999.- ว่าง
23-26 มี.ค. 12,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
* พักบานาฮิลล์ 1 คืน * พักหรู 4 ดาวทุกคืน
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์  พักหรู 4 ดาว 3 คืน (บานาฮิลล์ และเมืองดานัง)  เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
29 ก.พ.-03 มี.ค. 15,999.- ว่าง
07-10 มี.ค. 15,999.- เหลือ 10
15-18 มี.ค. 15,999.- ว่าง
20-23 มี.ค. 14,999.- เหลือ 5
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว * อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 3 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ*
 นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge)  เที่ยวครบทุกไฮไลท์...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักหรู 4 ดาว ดานัง 2 คืน พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
เชคอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาเฟ่ SON TRA Marina ล่องเรือกระด้ง เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ โบสถ์สีชมพู ตลาดฮาน เล่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-05 มี.ค. 15,999.- ว่าง
23-26 มี.ค. 15,999.- ว่าง
07-10 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
16,999.- ว่าง
12-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
20,999.- ว่าง
28 เม.ย.-01 พ.ค.
(วันแรงงาน)
16,999.- ว่าง
04-07 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
16,999.- ว่าง
09-12 พ.ค. 15,999.- ว่าง
12-15 พ.ค. 13,999.- ว่าง
29 พ.ค.-01 มิ.ย. 13,999.- ว่าง
01-04 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
16,999.- ว่าง
02-05 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
15,999.- ว่าง
07-10 มิ.ย. 14,999.- ว่าง
20-23 มิ.ย. 14,999.- ว่าง
11-14 ก.ค. 14,999.- ว่าง
21-24 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
15,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
 พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว
วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวยดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานมือสีทอง - ECLIPSE SQUARE – สวนสนุกแฟนตาซี พาร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-05 เม.ย. 15,999.- ว่าง
03-06 เม.ย.
(วันจักรี)
16,999.- ว่าง
04-07 เม.ย.
(วันจักรี)
16,999.- เหลือ 16
06-09 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
18,999.- ว่าง
09-12 เม.ย. 16,999.- เหลือ 20
10-13 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
16,999.- เหลือ 22
11-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
21,999.- ว่าง
12-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
23,999.- ว่าง
14-17 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
23,999.- ว่าง
16-19 เม.ย. 16,999.- ว่าง
17-20 เม.ย. 16,999.- ว่าง
18-21 เม.ย. 16,999.- เหลือ 17
19-22 เม.ย. 16,999.- ว่าง
20-23 เม.ย. 16,999.- ว่าง
21-24 เม.ย. 16,999.- เหลือ 19
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
 เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลล์, กุ้งมังกร หม้อไฟทะเล และ บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง ชาบู
 นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือมังกร พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองเว้  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
นอนบานาฮิลล์ 1 คืน *เมนูพิเศษ หม้อไฟซีฟูด*
สะพานมังกร – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
04-06 เม.ย.
(วันจักรี)
14,999.- ว่าง
05-07 เม.ย.
(วันจักรี)
15,999.- เหลือ 16
06-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
18,999.- เหลือ 16
11-13 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
20,999.- ว่าง
12-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
21,999.- ว่าง
13-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
22,999.- ว่าง
15-17 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
21,999.- ว่าง
18-20 เม.ย. 14,999.- ว่าง
19-21 เม.ย. 14,999.- ว่าง
20-22 เม.ย. 14,999.- ว่าง
21-23 เม.ย. 14,999.- ว่าง
22-24 เม.ย. 14,999.- ว่าง
23-25 เม.ย. 14,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
* อาหารบนบานาฮิลล์ให้ท่านเลือกอิสระ หรือเลือกซื้อบุฟเฟต์เพิ่ม *
เชคอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน Cafe Son Tra Marina - ล่องเรือกระด้ง - เที่ยวเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ สั...(กดเพื่ออ่านต่อ)
29 ก.พ.-03 มี.ค. 11,999.- ว่าง
02-05 มี.ค. 11,999.- ว่าง
23-26 มี.ค. 11,999.- ว่าง
27-30 มี.ค. 11,999.- ว่าง
28 เม.ย.-01 พ.ค.
(วันแรงงาน)
13,999.- ว่าง
04-07 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
13,999.- ว่าง
09-12 พ.ค. 12,999.- ว่าง
12-15 พ.ค. 10,999.- ว่าง
29 พ.ค.-01 มิ.ย. 10,999.- ว่าง
02-05 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
13,999.- ว่าง
07-10 มิ.ย. 12,999.- ว่าง
20-23 มิ.ย. 12,999.- ว่าง
11-14 ก.ค. 11,999.- ว่าง
21-24 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
12,999.- ว่าง
28-31 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
13,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน สนุกกับเครื่องเล่นแบบไม่อั้น !!  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 4 ดาว
วันเทียนมู่ - ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร - นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สว...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-05 มี.ค. 15,999.- ลดราคา
09-12 มี.ค. 15,999.- ลดราคา
13-16 มี.ค. 15,999.- เหลือ 5
14-17 มี.ค. 16,999.- ว่าง
15-18 มี.ค. 16,999.- ว่าง
20-23 มี.ค. 15,999.- เหลือ 6
21-24 มี.ค. 16,999.- เหลือ 12
22-25 มี.ค. 16,999.- เหลือ 15
23-26 มี.ค. 16,999.- เหลือ 12
27-30 มี.ค. 15,999.- เหลือ 1
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน !! บุฟเฟต์ นานาชาติบนบานาฮิลล์ .
วัดหลินอึ๋ง – วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร - นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-05 มี.ค. 14,999.- ลด 1,000
15-18 มี.ค. 15,999.- เหลือ 4
16-19 มี.ค. 15,999.- ว่าง
23-26 มี.ค. 15,999.- เหลือ 15
26-29 มี.ค. 15,999.- ว่าง
27-30 มี.ค. 15,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักบานาฮิลล์ 1 คืน สนุกเครื่องเล่นไม่อั้น
สะพานมังกร – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง – ร้านอัญมณี – ล่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-04 มี.ค. 14,999.- ลดราคา
07-09 มี.ค. 13,999.- ลดราคา
14-16 มี.ค. 14,999.- เหลือ 10
15-17 มี.ค. 15,999.- เหลือ 1
16-18 มี.ค. 15,999.- ว่าง
21-23 มี.ค. 14,999.- เหลือ 19
22-24 มี.ค. 15,999.- ว่าง
23-25 มี.ค. 15,999.- เหลือ 19
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกรคนละครึ่งตัว !! และบุฟเฟต์ปิ้งย่าง ชาบู ซาซิมิ
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมพักบนบานาฮิ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
!! บุฟเฟต์ นานาชาติบนบานาฮิลล์ 3 มื้อ !! พักบานาฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ (สำหรับท่านพักบนบานาฮิลล...(กดเพื่ออ่านต่อ)
18-21 เม.ย. 15,888.- ว่าง
25-28 เม.ย. 14,888.- ว่าง
01-04 พ.ค.
(วันฉัตรมงคล)
16,888.- ว่าง
10-13 พ.ค. 15,888.- ว่าง
25-28 พ.ค. 15,888.- ว่าง
31 พ.ค.-03 มิ.ย.
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
15,888.- ว่าง
13-16 มิ.ย. 15,888.- ว่าง
22-25 มิ.ย. 15,888.- ว่าง
29 มิ.ย.-02 ก.ค. 15,888.- ว่าง
13-16 ก.ค. 15,888.- ว่าง
18-21 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
16,888.- ว่าง
20-23 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
16,888.- ว่าง
10-13 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
16,888.- ว่าง
17-20 ส.ค. 15,888.- ว่าง
31 ส.ค.-03 ก.ย. 15,888.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่าง ชาบู ซาซิมิ และ กุ้งมังกรล็อบสเตอร์ครึ่งตัวพร้อมหม้อไฟทะเล
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมพักบนบานาฮิ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
07-10 มี.ค. 16,888.- เหลือ 7
14-17 มี.ค. 16,888.- เหลือ 23
21-24 มี.ค. 16,888.- ว่าง
23-26 มี.ค. 15,888.- เหลือ 24
29 มี.ค.-01 เม.ย. 14,888.- เหลือ 16
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค แบบไม่อั้น
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์  ชมอารยธรรมโบ...(กดเพื่ออ่านต่อ)
07-10 มี.ค. 9,888.- เหลือ 5
14-17 มี.ค. 9,888.- เหลือ 6
23-26 มี.ค. 9,888.- เหลือ 6
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
เมนูพิเศษ เฝอเวียดนาม (อาหารประจำชาติ), หม้อไฟทะเล และ บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง ชาบู
 Option นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์  ชมอาร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
02-05 มี.ค. 11,888.- เหลือ 2
08-11 มี.ค. 11,888.- เหลือ 2
17-20 มี.ค. 10,888.- เหลือ 10
27-30 มี.ค. 10,888.- เหลือ 25
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค  ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์  ชมอารยธร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักหรู 4 ดาว ดานัง 3 คืน อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ 1 วันเต็ม !! พิเศษ!! ชมโชว์สุดอลังการ Charming Show
นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ **เมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง...(กดเพื่ออ่านต่อ)
10-13 พ.ค. 11,888.- เหลือ 4
17-20 พ.ค. 11,888.- ว่าง
06-09 มิ.ย. 10,888.- เหลือ 22
13-16 มิ.ย. 10,888.- ว่าง
20-23 มิ.ย. 10,888.- ว่าง
27-30 มิ.ย. 10,888.- ว่าง
04-07 ก.ค. 9,888.- เหลือ 11
11-14 ก.ค. 9,888.- ว่าง
01-04 ส.ค. 9,888.- ว่าง
22-25 ส.ค. 9,888.- ว่าง
05-08 ก.ย. 9,888.- ว่าง
12-15 ก.ย. 9,888.- ว่าง
19-22 ก.ย. 9,888.- ว่าง
26-29 ก.ย. 9,888.- เหลือ 17
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักบานาฮิลล์ 2 คืน *เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเลและกุ้งมังกร
 ดื่มด่ำกับบรรยากาศฟีลยุโรปบนบานาฮิลล์ 2 คืน เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซี ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์  ชมอารยธรร...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
 เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ และ หม้อไฟทะเล Seafood
 นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองเว้, ล่องเรือมังกร พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองเว้  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
27-30 เม.ย. 15,888.- ว่าง
01-04 พ.ค.
(วันฉัตรมงคล)
16,888.- ว่าง
23-26 พ.ค. 15,888.- ว่าง
30 พ.ค.-02 มิ.ย. 15,888.- ว่าง
06-09 มิ.ย. 13,888.- เหลือ 7
15-18 มิ.ย. 15,888.- ว่าง
20-23 มิ.ย. 14,888.- ว่าง
27-30 มิ.ย. 15,888.- ว่าง
04-07 ก.ค. 15,888.- ว่าง
11-14 ก.ค. 15,888.- ว่าง
27-30 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
16,888.- ว่าง
08-11 ส.ค. 15,888.- ว่าง
10-13 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
16,888.- ว่าง
15-18 ส.ค. 15,888.- ว่าง
22-25 ส.ค. 15,888.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักบานาฮิลล์ 1 คืน !!!
ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง – วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ร้านเยื่อไผ่ – ส...(กดเพื่ออ่านต่อ)
01-04 มี.ค. 14,999.- ลดราคา
06-09 มี.ค. 13,999.- ลดราคา
09-12 มี.ค. 14,999.- ลดราคา
10-13 มี.ค. 13,999.- ลดราคา
13-16 มี.ค. 14,999.- ว่าง
14-17 มี.ค. 15,999.- ว่าง
15-18 มี.ค. 15,999.- เหลือ 13
17-20 มี.ค. 14,999.- ว่าง
20-23 มี.ค. 14,999.- เหลือ 2
21-24 มี.ค. 15,999.- ว่าง
23-26 มี.ค. 15,999.- ว่าง
24-27 มี.ค. 14,999.- เหลือ 13
27-30 มี.ค. 14,999.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พิเศษ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ * พักหรู 4 ดาว ดานัง 2 คืน / Mercure Bana Hills 1 คืน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ จุดถ่ายรูปยอดฮิต! สะพานมือทองคำ เที่ยวเมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง โบสถ์สีชมพู เช...(กดเพื่ออ่านต่อ)
04-07 เม.ย.
(วันจักรี)
16,888.- เหลือ 17
28 เม.ย.-01 พ.ค.
(วันแรงงาน)
15,888.- ว่าง
04-07 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
15,888.- ว่าง
10-13 พ.ค. 14,888.- ว่าง
24-27 พ.ค. 14,888.- ว่าง
08-11 มิ.ย. 14,888.- ว่าง
15-18 มิ.ย. 14,888.- ว่าง
22-25 มิ.ย. 14,888.- ว่าง
06-09 ก.ค. 14,888.- ว่าง
20-23 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
15,888.- ว่าง
27-30 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
15,888.- ว่าง
10-13 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
15,888.- ว่าง
15-18 ส.ค. 14,888.- ว่าง
24-27 ส.ค. 14,888.- ว่าง
07-10 ก.ย. 14,888.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
 ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ  นั่งกระเช้...(กดเพื่ออ่านต่อ)
08-11 มี.ค. 15,888.- ลดราคา
09-12 มี.ค. 15,888.- ลดราคา
10-13 มี.ค. 14,888.- ลดราคา
11-14 มี.ค. 14,888.- ลดราคา
19-22 มี.ค. 15,888.- ว่าง
20-23 มี.ค. 15,888.- ว่าง
27-30 มี.ค. 15,888.- เหลือ 10
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
เทศกาลสงกรานต์ เที่ยวเวียดนามกลาง พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน !!เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง ชาบู กุ้งมังกร และหม้อไฟทะเล
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ตื่นตากับโซนใหม่...(กดเพื่ออ่านต่อ)
12-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
20,888.- เหลือ 3
13-16 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
22,888.- เหลือ 11
14-17 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
20,888.- เหลือ 24
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง ชาบู * พักบานาฮิลล์ 1 คืน *
 ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกั...(กดเพื่ออ่านต่อ)
04-07 มี.ค. 14,888.- เหลือ 13
18-21 มี.ค. 14,888.- เหลือ 13
24-27 มี.ค. 14,888.- เหลือ 20
25-28 มี.ค. 14,888.- ว่าง
26-29 มี.ค. 14,888.- เหลือ 8
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พัก Mercure Bana Hills 1 คืน / เมืองดานัง 2 คืน อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ เมนูกุ้งมังกร และ อาหารเวียดนาม
นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง ถ่ายรูปสุดฮิต!! สะพานมือทองคำ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค เดินชมหมู่บ้าน...(กดเพื่ออ่านต่อ)
15-18 มี.ค. 15,888.- เหลือ 11
21-24 มี.ค. 15,888.- เหลือ 13
22-25 มี.ค. 15,888.- เหลือ 2
29 มี.ค.-01 เม.ย. 15,888.- เหลือ 5
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักหรู 4ดาว โรงแรมบรรยากาศยุโรป Mercure Bana Hills 1 คืน / ดานัง 1 คืน / ฮอยอัน 1 คืน อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์
เที่ยวเมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก แวะถ่ายรูป Apec Park นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
สงกรานต์ นี้เที่ยวเวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ ** เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง ชาบู กุ้งมังกร และหม้อไฟทะเล **
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พักบนบานาฮิลล์ 1...(กดเพื่ออ่านต่อ)
12-14 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
20,888.- เหลือ 25
13-15 เม.ย.
(วันสงกรานต์)
21,888.- เหลือ 1
 เมือง:
ส.  04-07 พ.ค.

(วันพืชมงคล)
21,999.-
ว่าง
พฤ.  16-19 พ.ค.
18,999.-
ว่าง
ส.  01-04 มิ.ย.

(วันเฉลิมฯพระราชินี)
20,999.-
ว่าง
พฤ.  20-23 มิ.ย.
17,999.-
ว่าง
พฤ.  04-07 ก.ค.
17,999.-
ว่าง
ส.  20-23 ก.ค.

(วันเข้าพรรษา)
20,999.-
ว่าง
ส.  27-30 ก.ค.

(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
19,999.-
ว่าง
ส.  10-13 ส.ค.

(วันแม่แห่งชาติ)
21,999.-
ว่าง
พฤ.  29 ส.ค.-01 ก.ย.
18,999.-
ว่าง
พฤ.  12-15 ก.ย.
18,999.-
ว่าง
พฤ.  26-29 ก.ย.
17,999.-
ว่าง
ส.  12-15 ต.ค.

(ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
21,999.-
ว่าง
ส.  26-29 ต.ค.
18,999.-
ว่าง
4 วัน
พฤ.  09-12 พ.ค.
16,999.-
ว่าง
พฤ.  13-16 มิ.ย.
16,999.-
ว่าง
พฤ.  27-30 มิ.ย.
16,999.-
ว่าง
พฤ.  11-14 ก.ค.
16,999.-
ว่าง
พฤ.  22-25 ส.ค.
17,999.-
ว่าง
พฤ.  05-08 ก.ย.
15,999.-
ว่าง
พฤ.  19-22 ก.ย.
16,999.-
ว่าง
พฤ.  03-06 ต.ค.
16,999.-
ว่าง
พฤ.  17-20 ต.ค.

(วันออกพรรษา)
19,999.-
ว่าง
4 วัน
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
!!! อิ่มอร่อย+++ กับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ หม้อไฟปลาเซลมอน!! พักซาปา 2 คืน พักฮานอย 1 คืนเชคอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่าคา...(กดเพื่ออ่านต่อ)
14-17 มี.ค. 15,899.- เหลือ 11
16-19 มี.ค. 15,899.- เหลือ 1
21-24 มี.ค. 15,899.- เหลือ 1
22-25 มี.ค. 15,899.- เหลือ 6
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
เมนูพิเศษ เฝอเวียดนาม + Sashimi ปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด บิน.. Vietravel Airlines (VU)
สัมผัสความหนาวที่เวียดนาม สุดฟิน ชม ซาปา นาขั้นบันได วิวแบบพาโนรามา เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 3...(กดเพื่ออ่านต่อ)
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
* พัก เมืองซาปา 2 คืน *
 พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน  ล่องเรือชมภาพความงดงามผืนทะเลและเกาะหินปูนของ อ่าวฮาลอง  จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุด...(กดเพื่ออ่านต่อ)
04-07 เม.ย.
(วันจักรี)
17,888.- ว่าง
09-12 พ.ค. 16,888.- ว่าง
19-22 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
16,888.- ว่าง
06-09 มิ.ย. 16,888.- ว่าง
22-25 มิ.ย. 15,888.- ว่าง
19-22 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
18,888.- ว่าง
26-29 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
18,888.- ว่าง
03-06 ส.ค. 16,888.- ว่าง
15-18 ส.ค. 16,888.- ว่าง
24-27 ส.ค. 16,888.- ว่าง
07-10 ก.ย. 16,888.- ว่าง
21-24 ก.ย. 16,888.- ว่าง
28 ก.ย.-01 ต.ค. 16,888.- ว่าง
03-06 ต.ค. 16,888.- ว่าง
05-08 ต.ค. 16,888.- ว่าง
ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, เวียดนาม
พักที่ ซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน /
 ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย  เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่  พิเศษ นั...(กดเพื่ออ่านต่อ)